Уманський НУС | сьогодні: 12.05.2023

Агрономія

 

1 Моргун А. В.
Пясецький П. І.
Любич В.В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СОРТІВ І ГІБРИДІВ СОРГО ЦУКРОВОГО ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-163-173
УДК: 631.559+[664.64.016:631.526.3:633.179:631.53.04, стор. 163-173, завантажень (49)
2 Красноштан В. І. АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЛИСТКІВ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ, РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН І БІОПРЕПАРАТУ Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-155-163
УДК: 633.17:[632.954+631.8], стор. 155-163, завантажень (47)
3 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Олійник О. О.
THE CONTENT OF RADIOACTIVE ELEMENTS IN THE SOIL AND SOFT WINTER WHEAT GRAIN UNDER A LONG-TERM USE OF FERTILIZERS IN THE FIELD CROP ROTATION Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-144-154
УДК: 631.41+664.64:633.111:631.816, стор. 144-154, завантажень (37)
4 Любич В.В. УРАЖЕННЯ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ КОРЕНЕВИМИ ГНИЛЯМИ ЗА РІЗНИХ ДОЗ ДОБРИВ Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-129-144
УДК: [632.4:633.111]:631.816.1, стор. 129-144, завантажень (55)
5 Господаренко Г.М.
Мусієнко Л. А.
ВИНЕСЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ СОЧЕВИЦЕЮ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-122-128
УДК: [631.81 : 631.871]:633.35(477.4), стор. 122-128, завантажень (52)
6 Овчарук О.В.
Овчарук В.І.
Ткач О. В.
Кравченко В. С.
ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ І КРІПНОСТІ НАСІННЯ НА ЦВІТІННЯ ТА ПЛОДОУТВОРЕННЯ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-115-121
УДК: 633.79:631.559:631.543, стор. 115-121, завантажень (50)
7 Шевчук К. ОЦІНКА БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ШПИНАТУ ГОРОДНЬОГО ЗА ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-106-114
УДК: 635.4: 635.7 (477.46), стор. 106-114, завантажень (64)
8 Калантир В. О.
Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Бурляй О.Л.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТА ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНИХ ВИДІВ І ДОЗ ДОБРИВ Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-94-105
УДК: 664.64.016+631.559:633.112:631.816.1, стор. 94-105, завантажень (58)
9 Рябовол Л.О.
Білокур Ю. В.
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЦІННИХ ОЗНАК СТВОРЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ З ЕРЕКТОЇДНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ЛИСТКОВОЇ ПЛАСТИНКИ Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-86-93
УДК: 631.52:633.15, стор. 86-93, завантажень (64)
10 Любич В.В.
Войтовська В.І.
Кононенко Л. М.
ВМІСТ ВІТАМІНІВ І МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗЕРНОПРОДУКТАХ РІЗНИХ СОРТІВ СОРИЗУ Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-78-86
УДК: 577.16+544.116:[664.7:631.526.3], стор. 78-86, завантажень (90)
11 Новак Ж.М.
Новак М. А.
ПАРАМЕТРИ КОЛОСА СОРТОЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ ТА ЇХ ВАРІАЦІЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОГОДНИХ УМОВ Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-69-77
УДК: 631.52:633.11, стор. 69-77, завантажень (65)
12 Расевич В. В.
Білоножко В. Я.
Полторецький С.П.
Полторецька Н.М.
BIOINDICATIVE ASSESSMENT OF THE FORMATION OF SYNANTHROPIC VEGETATION AT THE INITIAL STAGE OF NO TILL IMPLEMENTATION Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-56-69
УДК: 502.3.7:581.9, стор. 56-69, завантажень (99)
13 Мартинюк А.Т.
Господаренко Г.М.
Любич В.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-46-55
УДК: 631.559-021.465:633.63:631.816, стор. 46-55, завантажень (68)
14 Шестак В. Г. БІОМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ І ФЕНОЛОГІЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ ТА ІНГІБІТОРА НІТРИФІКАЦІЇ Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-28-46
УДК: 631.82/1/7:633.162: 631.416:631.95, стор. 28-46, завантажень (87)
15 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Діордієва І. П.
ОЦІНКА СТВОРЕНИХ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СОРТІВ З ПШЕНИЧНО-ЖИТНІМИ ТРАНСЛОКАЦІЯМИ Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-16-27
УДК: 631.527.581.143:633.11 , стор. 16-27, завантажень (64)
16 Зміст Випуск 101 Частина 1 2022
УДК: , стор. , завантажень (52)
17 Господаренко Г.М.
Карпенко В.П.
Любич В.В.
Новіков В. В.
Желєзна В. В.
РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІСТА ТА КУЛІНАРНА ЯКІСТЬ ХЛІБА З ДОБАВЛЯННЯМ БОРОШНА ГАРБУЗОВОГО Випуск 101 Частина 1 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-6-16
УДК: 664.65:664.661-047.44:664.641.2:635.621, стор. 6-16, завантажень (109)
18 Улянич О.І.
Шевчук К.
Урожайність і якість сортів шпинату городнього в Степу України Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-261-267
УДК: 631.153.7: 477.4, стор. 261-267, завантажень (148)
19 Чецький Б. О. Реалізація потенційної продуктивності нових сортів яблуні Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-253-260
УДК: 634.11:634.1-15:634.1.055:634.1.076, стор. 253-260, завантажень (59)
20 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Олійник О. О.
Анізотропні властивості питомої активності радіонуклідів ґрунту та зерна пшениці м’якої озимої за тривалого застосування добрив Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-242-252
УДК: 633.111+[631.41-021.4:631.816.3-026.63, стор. 242-252, завантажень (71)
21 Кононенко Л. М.
Панфілова А. В.
Манзій О. П.
Полянецька І.О.
Вміст хімічних складових та продуктивність ріпаку озимого залежно від сортових особливостей у Правобережному Лісостепу України Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-231-241
УДК: 631.82.02:633, стор. 231-241, завантажень (51)
22 Бойко І. І.
Грищенко В. О.
Рассадіна І.Ю.
Климович Н.М.
Агрохімічні параметри сірого опідзоленого ґрунту за вирощування біоенергетичних культур Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-225-231
УДК: 633.17:631.527.5:631.5(477.7), стор. 225-231, завантажень (73)
23 Новак Ж.М.
Полянецька І.О.
Любич В.В.
Порівняльна характеристика тетраплоїдних видів пшениці в Правобережному Лісостепу Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-215-224
УДК: 631.52:633.11, стор. 215-224, завантажень (74)
24 Гетман Н. Я.
Дідур І. М.
Телекало Н. В.
Кравченко В. С.
Вишневська Л.В.
Сучасні напрями застосування структурованої води у галузях АПК Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-208-214
УДК: 631.6.03, стор. 208-214, завантажень (72)
25 Осіпов М. Ю.
Величко Ю. А.
Пушка І. М.
Масловата С. А.
Організація простору на присадибний ділянці в місті Умань Черкаської області Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-197-207
УДК: 712.4-025(477.4), стор. 197-207, завантажень (54)
26 Костецька К.В.
Герасимчук О.П.
Оцінювання якості насіння сої різних фракцій Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-188-197
УДК: 633.34, стор. 188-197, завантажень (54)
27 Балабак О. А.
Балабак А. В.
Василенко О. В.
Нікітіна О.В.
Гнатюк Н. О.
Оцінка посухостійкості робінії псевдоакації (Robinia pseudoacacia L.) у різних екологічних умовах міста Умань Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-180-188
УДК: 582.736:58.02, стор. 180-188, завантажень (85)
28 Господаренко Г.М.
Карпенко В.П.
Любич В.В.
Новіков В. В.
Желєзна В. В.
Оптимізація функціональних параметрів харчових продуктів Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-169-179
УДК: 664.6/.7-048.34, стор. 169-179, завантажень (124)
29 Кадуріна А. О. Символічний природний код українських садиб (Пирогове., м. Київ) Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-161-168
УДК: 721.03, стор. 161-168, завантажень (39)
30 Федоров В. Г.
Кепко О. І.
Кепко В. М.
Застосування методу транзитної калориметрії при дослідженні фазових перетворень молочного жиру Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-155-160
УДК: 116.502.7, стор. 155-160, завантажень (53)
31 Господаренко Г.М.
Мартинюк А.Т.
Агрохімічні властивості ґрунту та продуктивність буряку цукрового за різного удобрення і вапнування Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-145-155
УДК: 631.4-0.26.78 : 633.63 : 631.8, стор. 145-155, завантажень (45)
32 Рябовол Л.О.
Білокур Ю. В.
Аналіз ознаки рівня еректоїдності рослин кукурудзи за показником кута відхилення верхього та середнього листків Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-137-145
УДК: 631.52:633.15, стор. 137-145, завантажень (53)
33 Поліщук В. В.
Калюжна Л. В.
Оцінювання цибулин інтродукованих сортів тюльпана (Tulipa L.) для зберігання в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-125-137
УДК: 582.570.2-044.3:57.063.8:621.796(477.4), стор. 125-137, завантажень (52)
34 Третьякова С. О.
Любич В.В.
Заболотний О.І.
Войтовська В.І.
Харчова цінність крупи цілої різних сортів сорго зернового Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-115-124
УДК: 664.64.016-021.465+-047.44:631.526.3:633.17, стор. 115-124, завантажень (83)
35 Яценко В. В. Сортові особливості формування нодуляційного апарату бобових культур за використання інокулянтів і мікоризоутворювального препарату Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-100-114
УДК: 631.526.3:635.65:631.8:579.262, стор. 100-114, завантажень (89)
36 Господаренко Г.М.
Невлад В. І.
Рассадіна І.Ю.
Урожайність гороху на чорноземі опідзоленому за різного удобрення та вапнування Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-92-99
УДК: 631.165:635.656:631.445.4:631.8:631.821, стор. 92-99, завантажень (72)
37 Балабак А.Ф.
Пушка І. М.
Величко Ю. А.
Стан і перспективи вирощування хеномелесу японського (Chaenomeles japonica Linal.) в культурі садово-паркового господарства Правобережного Лісостепу України Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-82-92
УДК: 634.141: 57.017.3, стор. 82-92, завантажень (50)
38 Дрига В. В. Вплив сортових особливостей та умов вирощування проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) на якість пилку Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-75-82
УДК: 633.179: 631. 53.01:631.559, стор. 75-82, завантажень (79)
39 Любич В.В.
Твердохліб О. В.
Круп’яні властивості зерна пшениці однозернянки Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-62-74
УДК: 664.6/.7:633.113, стор. 62-74, завантажень (76)
40 Поліщук В. В.
Струтинська Ю. В.
Оцінювання культивованих в україні представників роду Prunus L. за пилкоутворювальною здатністю Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-55-61
УДК: 582.711.713:635.925(477.41), стор. 55-61, завантажень (100)
41 Новак А. В.
Руда Л. А.
Агрометеорологічна характеристика змін умов погоди за період 1961–2020 рр. за даними метеостанції Умань Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-51-55
УДК: 551.5:477.46, стор. 51-55, завантажень (53)
42 Яковенко Р. В. Показники росту дерев груші за повторної культури залежно від оптимозованого удобрення Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-41-50
УДК: 634.13: 631.8, стор. 41-50, завантажень (77)
43 Любич В.В.
Войтовська В.І.
Жирнокислотний склад насіння різних сортів арахісу та його харчова цінність Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-34-40
УДК: 665.127-047.44:631.526.3:633.368, стор. 34-40, завантажень (93)
44 Діордієва І. П.
Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Сорт пшениці м’якої озимої Фрея: походження та агробіологічна характеристика Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-26-33
УДК: 633.11, стор. 26-33, завантажень (59)
45 Господаренко Г.М.
Черно О.Д.
Мартинюк А.Т.
Вплив вапнування на кислотно-основні властивості чорнозему опідзоленого Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-17-26
УДК: 631.811.4 : 631.811.4, стор. 17-26, завантажень (94)
46 Любич В.В. Хвороби і шкідники різних сортів пшениці твердої озимої Випуск 100 Частина 1 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-1-7-16
УДК: 632.4:631.526.3:633.112, стор. 7-16, завантажень (114)
47 Виноградова О. В.
Полторецький С.П.
Полторецька Н.М.
МЕТОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СЕЛЕКЦІЇ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ АДАПТОВАНОЇ ДО УМОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-230-245
УДК: 631.538:633.118.3, стор. 230-245, завантажень (78)
48 Макарчук М.О. УРОЖАЙНІСТЬ ГЕТЕРОЗИСНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ З ФАО 280–290 В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-223-230
УДК: 631.55:[631.526.3:633.15], стор. 223-230, завантажень (124)
49 Сіліфонов Т. В.
Господаренко Г.М.
Полторецький С.П.
Любич В.В.
Притуляк Р.М.
Полянецька І.О.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА РІЗНОСТИГЛИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-206-222
УДК: 631.559:[631.526.3:633.111-021.4:631.8], стор. 206-222, завантажень (86)
50 Устинова Г. Л. ТРАНСГРЕСИВНА МІНЛИВІСТЬ ЗА КІЛЬКІСТЮ КОЛОСКІВ ГОЛОВНОГО КОЛОСУ В ПОПУЛЯЦІЯХ F2 ЗА ГІБРИДИЗАЦІЇ РІЗНОСТИГЛИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-189-206
УДК: 631.527.8:633.111“324”:631.576.331.1, стор. 189-206, завантажень (122)
51 Чухрай Р. В. ДИНАМІКА ТА КОНТРОЛЬ ЧИСЕЛЬНОСТІ ХЛІБНИХ КЛОПІВ У ПОСІВАХ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-181-188
УДК: 632.93:595.754:633.16(477.46), стор. 181-188, завантажень (121)
52 Ваховська А. В. ВПЛИВ СУБСТРАТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ МІКРОЗЕЛЕНІ ОВОЧЕВИХ РОСЛИН Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-169-180
УДК: 631.4:631.589.2:635.4-021.465, стор. 169-180, завантажень (63)
53 Коцюба С. П.
Новак Ж.М.
Накльока О. П.
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ СКОРОСТИГЛОСТІ ГЕТЕРОЗИСНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-162-168
УДК: 633.11, стор. 162-168, завантажень (111)
54 Любич В.В. КРУП’ЯНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-146-161
УДК: 664.743:633.11:641.53:683.958, стор. 146-161, завантажень (76)
55 Кучер І. О. ВПЛИВ РОЗМІРУ ЧАРУНКИ ТА СОРТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-134-146
УДК: 631.55: 635.71: 631.53.03 (477.4) , стор. 134-146, завантажень (69)
56 Новак Ж.М. ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ НИМИ У СОРТОЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО КОЛЕКЦІЇ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-125-134
УДК: 631.526.3:633.16 , стор. 125-134, завантажень (131)
57 Бровді А. А.
Поліщук В. В.
БІОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ТРОЯНД ГРУПИ ФЛОРІБУНДА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО САДІВНИЦТВА Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-117-124
УДК: 582.711.712:631.51(477.46), стор. 117-124, завантажень (106)
58 Білокур Ю. В.
Рябовол Л.О.
СТВОРЕННЯ ТА ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЕРЕКТОЇДНИХ ФОРМ КУКУРУДЗИ (огляд літератури) Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-105-116
УДК: 633.15:631.527, стор. 105-116, завантажень (58)
59 Овчарук В.І.
Овчарук О.В.
Гаврищук Н. Р.
Кравченко В. С.
Яценко В. В.
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА АЗОТНЕ ЖИВЛЕННЯ ПЕТРУШКИ, УРОЖАЙНІСТЬ I ЯКІСТЬ ЗЕЛЕНІ Й КОРЕНЕПЛОДІВ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-95-105
УДК: 635.142:631.5, стор. 95-105, завантажень (118)
60 Копитко П.Г.
Яковенко Р.В.
Петришина І.П.
ПОПОВНЕННЯ ОРГАНІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ І ГУМУСОВАНІСТЬ ҐРУНТУ В ЯБЛУНЕВИХ САДАХ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-81-94
УДК: 634.11: 631.8: 631.452, стор. 81-94, завантажень (100)
61 Господаренко Г.М.
Мартинюк А.Т.
Черно О.Д.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕЖІ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КАЛІЙНИХ ДОБРИВ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-68-80
УДК: 303.4: 631.83, стор. 68-80, завантажень (148)
62 Димитров С. Г.
Саблук В. Т.
Танчик С. П.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ФОТОСИНТЕЗУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД ОБВОДНЕНОСТІ ЇХ ЛИСТКІВ ЗА МІКОРИЗАЦІЇ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-58-67
УДК: 581.132:581.144:631.466:633, стор. 58-67, завантажень (67)
63 Кецкало В.В.
Тернавський А.Г.
ЗНАЧЕННЯ СОРТУ В АГРОТЕХНОЛОГІЇ ПЕТРУШКИ ГОРОДНЬОЇ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-47-58
УДК: 635.781:631.527.3(477.46), стор. 47-58, завантажень (103)
64 Єщенко В.О.
Коваль Г.В.
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ І ПРОДУКТИВНІСТЬ 5-ПІЛЬНОЇ СІВОЗМІНИ НА ФОНІ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ЧОРНОЗЕМНОГО ҐРУНТУ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-37-47
УДК: 632.51:[332.66:631.582+631.51:631.445.4], стор. 37-47, завантажень (65)
65 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Діордієва І. П.
СТВОРЕННЯ БАНКУ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЖИТА ОЗИМОГО IN VITRO Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-29-37
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 29-37, завантажень (92)
66 Любич В.В.
Желєзна В. В.
Грабова Д. М.
ЯКІСТЬ КЕКСІВ З ТРИТИКАЛЕ, ЗБАГАЧЕНОГО ПАСТОЮ ГАРБУЗОВОЮ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-17-28
УДК: 664.68:[633.19:664.849], стор. 17-28, завантажень (139)
67 Господаренко Г.М.
Черно О.Д.
Мартинюк А.Т.
АГРОЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ ПІД ПОЛЬОВІ КУЛЬТУРИ Випуск 99 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-6-16
УДК: 330.131.5:631.8:661.5 , стор. 6-16, завантажень (135)
68 Редколегія Випуск 99 Частина 1 2021
УДК: , стор. , завантажень (104)
69 Кононенко Л. М.
Євчук Я. В.
Войтовська В.І.
Третьякова С. О.
ВИКОРИСТАННЯ КУНЖУТНОГО БОРОШНА В ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-299-306
УДК: 664.7:[663.853.74:664.68], стор. 299-306, завантажень (164)
70 Любич В.В.
Полянецька І.О.
ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-288-298
УДК: 581.132:[631.5:633.112], стор. 288-298, завантажень (173)
71 Коцюба С. П. ПІДБІР РАННЬОСТИГЛИХ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ У МЕЖАХ КОЛЕКЦІЙНОГО ГЕНОФОНДУ УКРАЇНИ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-280-287
УДК: 631.527+631.526.3:633.15, стор. 280-287, завантажень (143)
72 Стрельчук Л. М.
Омелянова В. Ю.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-270-280
УДК: 712.4:37, стор. 270-280, завантажень (119)
73 Оліфірович В. О.
Чинчик О. С.
Кравченко В. С.
Вишневська Л.В.
Яровий Я. О.
КОРМОВА ЦІННІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ СУМІШОК ЛЯДВЕНЦЮ РОГАТОГО І ЗЛАКОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-262-270
УДК: 636.085.2:633.2.03, стор. 262-270, завантажень (105)
74 Ковальов В. Б.
Трембіцька О. І.
Клименко Т. В.
Федорчук С. В.
Петухов Ю. Л.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ХЛІБА З БОРОШНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-254-262
УДК: 631.15:633.1:631.57(477.41/.42), стор. 254-262, завантажень (104)
75 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
АЛЕЛОПАТІЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК НА ПОСІВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-246-254
УДК: 581.524.13:[631.53.01:633.111], стор. 246-254, завантажень (179)
76 Фурманець М.Г.
Фурманець Ю.С.
Маркарян В. В.
ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ КУЛЬТУР СІВОЗМІНИ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-239-246
УДК: 631.51.021:631.8:631.582, стор. 239-246, завантажень (126)
77 Кадуріна А. О. СИМВОЛІКА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КОЛОНИ У ПАРКУ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В ОДЕСІ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-230-239
УДК: 721.03, стор. 230-239, завантажень (91)
78 Балабак А.Ф.
Поліщук В. В.
Козаченко І. В.
Бабій В. В.
ОЦІНЮВАННЯ СОРТІВ ЛИМОНА (CITRUS LIMON L.) ЗА ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-220-229
УДК: 582.745.12-047.44:635.9(477.46), стор. 220-229, завантажень (217)
79 Макарчук М.О. ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ВЛАСТИВОСТІ СЕЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ НУТУ (CICER ARIETINUM L.) В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-210-219
УДК: 631.527:633.31/.37, стор. 210-219, завантажень (93)
80 Любченко А.І.
Любченко І.О.
Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК РИЖІЮ ЯРОГО ДЛЯ УМОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-199-210
УДК: 631.559 047.44:[633.85:581.54(477.46), стор. 199-210, завантажень (105)
81 Рассадіна І.Ю.
Леонова К. П.
Садовський І. С.
Власенко С. О.
ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН МІНЕРАЛЬНИМ АЗОТОМ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-192-199
УДК: 633.16 -021.4:631.84, стор. 192-199, завантажень (144)
82 Правдива Л. А. КОНТРОЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БУР’ЯНІВ У ПОСІВАХ СОРГО ЗЕРНОВОГО ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-182-191
УДК: 633.174:631.5, стор. 182-191, завантажень (99)
83 Леонова К. П.
Моргун А. В.
Моргун В. І.
Коваленко А. М.
ФОРМУВАННЯ РОБОЧОЇ КОЛЕКЦІЇ ТЮТЮНУ ЗА КОМПЛЕКСОМ ОЗНАК В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-172-183
УДК: 631.527:633.71(477.46), стор. 172-183, завантажень (105)
84 Федорова Т. Ю.
Яковенко Р.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ З ҐРУНТОВОГО УДОБРЕННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ В НАСАДЖЕННІ ГРУШІ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-163-172
УДК: 634.13:631.8, стор. 163-172, завантажень (123)
85 Ткачук О. П. ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАЦІЇ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНИКІВ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-150-162
УДК: 633.11/ 631.582, стор. 150-162, завантажень (96)
86 Гавій В. М.
Приплавко С.О.
ПОРІВНЯЛЬНА ДІЯ СИНТЕТИЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА АСИМІЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОГІРКА ПОСІВНОГО (CUCUMIS SATIVUS L.). СОРТОТИПУ НІЖИНСЬКИЙ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-142-150
УДК: 581.143:577.175.1.05, стор. 142-150, завантажень (132)
87 Яценко В. В. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОДУКТИВНОСТІ ЧАСНИКУ ОЗИМОГО РІЗНИХ РЕПРОДУКЦІЙ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-126-141
УДК: 631.8:635.262, стор. 126-141, завантажень (142)
88 Воробйова Н.В. АДАПТИВНІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ПОМІДОРА ДО УМОВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-111-125
УДК: 631.559: 635.4: 635.7 , стор. 111-125, завантажень (101)
89 Балабак А. В. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В МІСТІ УМАН Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-104-111
УДК: 628.47, стор. 104-111, завантажень (120)
90 Улянич О.І.
Балабак О.А.
Яценко В. В.
Чміль М. М.
РІСТ, РОЗВИТОК ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ БУРЯКУ СТОЛОВОГО ЗА ДІЇ БІОПРЕПАРАТІВ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-92-104
УДК: 631.547.2: 631.559 [635.112: 631.811.98], стор. 92-104, завантажень (143)
91 Діордієва І. П.
Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Голубенко О. В.
ЗБАГАЧЕННЯ ГЕНОФОНДУ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗА ВНУТРІШНЬОВИДОВОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-84-91
УДК: 633.11, стор. 84-91, завантажень (103)
92 Новак Ж.М. РІВЕНЬ ПРОЯВУ ТА ВАРІАЦІЯ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СОРТОЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО КОЛЕКЦІЇ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-76-84
УДК: 631.526.3:633.16 , стор. 76-84, завантажень (147)
93 Приплавко С.О.
Гавій В. М.
Коваленко С.О.
ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ ВИМПЕЛ І РИЗОСТИМ НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ РОСТУ ПЕРЦЮ ОВОЧЕВОГО НА РІЗНИХ ФАЗАХ ОНТОГЕНЕЗУ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-67-75
УДК: 581.143:577.175.1.05, стор. 67-75, завантажень (167)
94 Польовий В. М.
Ященко Л. А.
Ровна Г. Ф.
Гук Б. В.
Ювчик Н. О.
ВПЛИВ ВАПНЯКОВИХ МЕЛІОРАНТІВ, УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В СІВОЗМІНІ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-58-67
УДК: 633.15:631.816:631.821.1, стор. 58-67, завантажень (108)
95 Пижʼянов В. В. ПЕРСПЕКТИВИ КОРЕНЕВЛАСНОЇ КУЛЬТУРИ ВИДІВ І СОРТІВ РОДУ ACTINIDIA LINDL. ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-48-58
УДК: 58:581.95:582.814:581.16:634.1/7, стор. 48-58, завантажень (100)
96 Копитко П.Г.
Яковенко Р.В.
ҐРУНТОВІ УМОВИ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ПОВТОРНО ВИРОЩУВАНОГО ЯБЛУНЕВОГО САДУ ЗА ДОВГОТРИВАЛОГО УДОБРЕННЯ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-34-47
УДК: 634.11: 631.452: 631.8, стор. 34-47, завантажень (111)
97 Господаренко Г.М.
Мартинюк А.Т.
Кравець І.С.
УРАЖЕННЯ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЦЕРКОСПОРОЗОМ І КАГАТНОЮ ГНИЛЛЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ УДОБРЕННЯ Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-21-34
УДК: 633.63:[632+632.25:631.8], стор. 21-34, завантажень (217)
98 Любич В.В. СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ НОВИХ СОРТІВ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО Випуск 98 Частина 1 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-7-20
УДК: 631.527+631.526.3:633.19, стор. 7-20, завантажень (196)
99 Чинчик О. С.
Оліфірович С. Й.
Оліфірович В. О.
Гуменюк І.І.
INFLUENCE OF MICROBIAL PREPARATIONS ON THE FORMATION OF PLANT STRUCTURE INDICATORS AND GRAIN YIELD OF SOYBEAN AND BEAN VARIETIES Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-268-278
УДК: 551.5:631.5:635.656:631.521:631.8, стор. 268-278, завантажень (77)
100 Овчіннікова О. П. МОРФОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕНОФОНДУ РЕДИСКИ ПОСІВНОЇ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-260-268
УДК: 635.152:61.527, стор. 260-268, завантажень (104)
101 Улянич О.І.
Яценко В. В.
Шевчук К.
Остапенко Н.О.
РІСТ І УРОЖАЙНІСТЬ ЧАСНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-249-259
УДК: 635.52:477.46, стор. 249-259, завантажень (150)
102 Мельник О.В.
Худік Л.М.
БІОХІМІЧНІ СКЛАДОВІ ОБРОБЛЕНИХ 1-МЦП ЯБЛУК ПІСЛЯ ЕКСПОЗИЦІЇ ЗА 20 ± 2 ⁰С НА КІНЕЦЬ ЗБЕРІГАННЯ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-239-248
УДК: 664.8.031: 634.11, стор. 239-248, завантажень (75)
103 Кононенко Л. М.
Євчук Я. В.
Войтовська В.І.
Третьякова С. О.
ВМІСТ БІОХІМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В НАСІННІ КУНЖУТА ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ЗАБАРВЛЕННЯ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-229-239
УДК: 664.641.19:633.853.74-047.44:664.66, стор. 229-239, завантажень (145)
104 Улянич О.І.
Василенко О.В.
Яценко В. В.
Кучер І. О.
УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ ТА СТРОКІВ ВИСАДЖУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-218-228
УДК: 631.55: 635.71: 631.53.03 (477.4), стор. 218-228, завантажень (126)
105 Макарчук М.О. ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-212-218
УДК: 631.55:[631.526.3:633.15], стор. 212-218, завантажень (112)
106 Безвіконний П. В.
М’ялковський Р. О.
Потапський Ю. В.
ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ГЕРБІЦИДІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ І ВРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКУ СТОЛОВОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-204-211
УДК: 635.11:632.954:631.51, стор. 204-211, завантажень (119)
107 Ткачук О. П. ЗИМОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-191-203
УДК: 633.11/ 631.582.9, стор. 191-203, завантажень (146)
108 Кадуріна А. О.
Назарчук Ю.С.
СИМВОЛІКА СПОРУД ДЮКІВСЬКОГО ПАРКУ В ОДЕСІ. СПАДЩИНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ВИСТАВКИ 1950-Х РР. Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-181-190
УДК: 721.03, стор. 181-190, завантажень (118)
109 Карпенко В.П.
Притуляк Р.М.
Бойко Я. О.
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ГОРОХУ ОЗИМОГО ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ, РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-171-180
УДК: 632.51:[633.35:661.162.2:661.162.66:631.847.211], стор. 171-180, завантажень (132)
110 Любич В.В.
Войтовська В.І.
Третьякова С. О.
Климович Н.М.
БІОХІМІЧНА СКЛАДОВА БОРОШНА ІЗ ЗЕРНА РІЗНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ І СОРГО Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-164-171
УДК: 664.64.016.8:[664.641.15:664.788], стор. 164-171, завантажень (93)
111 Мостов’як І.І.
Кравченко О. В.
ЗАЛЕЖНІСТЬ РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ СОЇ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ ТА ІНОКУЛЯНТА У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-154-164
УДК: 633.34:632.952:661.162.6(292.485)(477.4), стор. 154-164, завантажень (94)
112 Ковальова І. А. СТВОРЕННЯ, ПІДТРИМКА ТА ВПОРЯДКУВАННЯ ОЗНАКОВИХ КОЛЕКЦІЙ ВИНОГРАДУ (VITIS VINIFERA L.) Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-145-154
УДК: 634:836.1.631.538, стор. 145-154, завантажень (127)
113 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Леонова К. П.
Бойко В. П.
УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОЇ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-136-144
УДК: 631.55:[631.53.01–021.4:633.34:631.82:631.445.4], стор. 136-144, завантажень (128)
114 Єщенко В.О.
Карнаух О. Б.
Усик С.В.
ОРГАНІЧНА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-128-136
УДК: 631.147-048.23, стор. 128-136, завантажень (172)
115 Поліщук В. В.
Калюжна Л. В.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ, МОРФОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ТА АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ ТЮЛЬПАНІВ (TULIPA L.) З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-102-111
УДК: 382.570.2:712.4, стор. 102-111, завантажень (94)
116 Демидась Г.І.
Полторецька Н.М.
Лихошерст Є. С.
ECONOMIC AND ENERGY EVALUATION OF THE ELEMENTS OF GROWING TECHNOLOGY OF DIFFERENT SPECIES OF SAINFOIN IN THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-91-102
УДК: 633.361; 631.8, стор. 91-102, завантажень (77)
117 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Герасимчук О.П.
ASCORBIC ACID IN BLACK CURRANT FRUITS Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-82-91
УДК: 634.723.1, стор. 82-91, завантажень (136)
118 Господаренко Г.М.
Мартинюк А.Т.
ВОДОУТРИМУВАЛЬНА ЗДАНІСТЬ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-72-81
УДК: 581.111:[631.432.2:633.63:631.8], стор. 72-81, завантажень (126)
119 Правдива Л. А. ФОТОСИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСІВІВ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ НАСІННЯ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-61-71
УДК: 633.174:631.5, стор. 61-71, завантажень (121)
120 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Білокур Ю. В.
ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЕКСПЛАНТІВ ЕРЕКТОЇДНИХ ФОРМ КУКУРУДЗИ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-45-51
УДК: 57.085.2: 633.15, стор. 45-51, завантажень (121)
121 Любич В.В. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РІЗНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-32-44
УДК: 631.55:[631.526.3:633.15], стор. 32-44, завантажень (219)
122 Кецкало В.В.
Поліщук Т. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ МОРКВИ СТОЛОВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГІБРИДУ Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-23-31
УДК: 635.13:631.527.5, стор. 23-31, завантажень (129)
123 Полторецький С.П.
Демидась Г.І.
Бурко Л. М.
Вейлер С.С.
BINARY SOWINGS AS A BASIS FOR THE INTENSIFICATION OF FODDER PRODUCTION INDUSTRY Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-16-22
УДК: 631.55/.58: 633.11/.14 + 633.35, стор. 16-22, завантажень (91)
124 Карпенко В.П.
Кравець І.С.
Адаменко Д.М.
ФОРМУВАННЯ МІКРОБІОТИ РИЗОСФЕРИ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ І ПИРІЮ СЕРЕДНЬОГО Й БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО Випуск 97 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-7-16
УДК: 633.19: [573. 4: 631.415.7], стор. 7-16, завантажень (174)
125 Асанішвілі Н. М.
Юла В. М.
Шляхтурова С. П.
ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ КУКУРУДЗИ ПІД ВПЛИВОМ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В ЛІСОСТЕПУ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-663-676
УДК: 633.15:631.8:632.954, стор. 663-676, завантажень (209)
126 Українець О. А.
Поліщук В. В.
ПІДБІР СТЕРИЛІЗУЮЧОГО АГЕНТА ТА ПЕРІОДУ ВВЕДЕНЯ ЕКСПЛАНТІВ ДЛЯ КЛОНАЛЬНОГО МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ СОРТІВ ТРОЯНДИ (ROSA L.) Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-650-663
УДК: 581.16:635.925:582.734.4, стор. 650-663, завантажень (182)
127 Андрієнко О. О.
Васильковська К. В.
Андрієнко А. Л.
РЕАКЦІЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА ЗМІНУ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН У ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-635-651
УДК: 633.15:631.53.048, стор. 635-651, завантажень (178)
128 Ушкаренко В.О.
Коковіхін С. В.
Чабан В. О.
Лавренко С.О.
Шепель А. В.
ПРОДУКТИВНОСТІ ШАВЛІЇ МУСКАТНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВОДНО-ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-621-635
УДК: 633.8011.631.674.6:58.05, стор. 621-635, завантажень (299)
129 Любич В.В.
Желєзна В. В.
Єремєєва О. А.
Войтовська В.І.
КРУПОУТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ПОМЕЛЬНИХ ПАРТІЙ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ І ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-606-620
УДК: 664.7.004.12:633.111:631.526.3, стор. 606-620, завантажень (226)
130 Ткач О. В. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ З КОМБІНОВАНОЮ ШИРИНОЮ МІЖРЯДЬ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-592-605
УДК: 633.78:631.522, стор. 592-605, завантажень (160)
131 Яценко А. О.
Голубенко О. В.
ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ РІПАКУ ЯРОГО ЗА РІЗНОГО ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-582-592
УДК: 631.52.021, стор. 582-592, завантажень (258)
132 Улянич І.Ф. КРУП’ЯНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-572-582
УДК: 664.7.004.12:633.111, стор. 572-582, завантажень (136)
133 Любич В.В.
Євчук Я. В.
Кононенко Л. М.
Харитоненко Н. С.
Анциферова О. В.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-558-572
УДК: 664.64.016.8:631.526.3:633.11, стор. 558-572, завантажень (126)
134 Ковальов В. Б.
Деребон І. Ю.
Бучко К. Д.
Федорчук С. В.
ВПЛИВ СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ ОЛІЇ ЛЛЯНОЇ НА ЇЇ ЯКІСНИЙ СКЛАД Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-548-558
УДК: 635-521:631-531, стор. 548-558, завантажень (124)
135 Заморський В.В.
Чецький Б. О.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-535-548
УДК: 634.11:634.1-15:634.1.055:634.1.076, стор. 535-548, завантажень (180)
136 Любич В.В. БОРОШНОМЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА ЛІНІЇ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-520-534
УДК: 664.761:631.526.3:633.11, стор. 520-534, завантажень (180)
137 Улянич О.І.
Воробйова Н.В.
Кучер І. О.
ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СТРОКУ ВИСАДЖУВАННЯ РОЗСАДИ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-508-519
УДК: 631.559: 635.4: 635.7, стор. 508-519, завантажень (176)
138 Мельник О. В.
Терещенко М. М.
Шарапанюк О. С.
ПАРАМЕТРИ ЛИСТЯ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УТРИМАННЯ ҐРУНТУ ПІД ПРОТИГРАДОВОЮ СІТКОЮ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-497-507
УДК: 634.11:631.17(477.4), стор. 497-507, завантажень (138)
139 Токмань В. С.
Мельник А. В.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ CATALPA BIGNONIOIDES WALT Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-478-497
УДК: 635.032/.034, стор. 478-497, завантажень (144)
140 Улянич О.І.
Ковтунюк З.І.
Яценко В. В.
Кухнюк О.
АКУМУЛЮВАННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ЦЕЗІЮ-137 і СТРОНЦІЮ-90 У КАРТОПЛІ І ОВОЧАХ, ВИРОЩЕННИХ НА ЧЕРКАЩИНІ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-467-478
УДК: 632.118.3:635.1/7, стор. 467-478, завантажень (111)
141 Гарбовська Т. М. ТРИВАЛІСТЬ МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ РОСТУ І РОЗВИТКУ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-457-467
УДК: 635.652:631.53.048 , стор. 457-467, завантажень (105)
142 Усик С. В.
Єщенко В.О.
Карнаух О. Б.
ВПЛИВ НАСИЧЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ НА ОКРЕМІ АГРОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-432-443
УДК: 631.582:631.434, стор. 432-443, завантажень (99)
143 Іванова І. Є.
Сердюк М. Є.
Шкіндер-Барміна А. М.
Кривонос І. А.
ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СМАКОВИХ ЯКОСТЕЙ ПЛОДІВ ВИШНІ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-416-43
УДК: [634.23:551.58](477.7), стор. 416-432, завантажень (111)
144 Покотило І. А.
Крижанівський В.Г.
Невлад В. І.
УРОЖАЙНІСТЬ І ТЕХНОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ПОПЕРЕДНИКІВ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-405-416
УДК: 633.26:631.67:631.71 , стор. 405-416, завантажень (134)
145 Коцюба С. П. ХАРАКТЕР МІНЛИВОСТІ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-394-405
УДК: 631.527:633.15, стор. 394-405, завантажень (161)
146 Мартинюк А.Т.
Новак Ю. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА РІЗНИХ ДОЗ МІНЕРАЛЬНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ І СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-368-382
УДК: 633.63:631.8:631.153.3:631.582, стор. 368-382, завантажень (127)
147 Юрченко В. О.
Цитлішвілі К.О.
СКЛАД І МІЖВИДОВІ ВІДНОСИНИ В ІММОБІЛІЗОВАНИХ АЗОТТРАНСФОРМУЮЧИХ МІКРОБІОЦЕНОЗАХ ОЧИСНИХ СПОРУД Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-355-368
УДК: 628.335.1+579.695, стор. 355-368, завантажень (131)
148 Гавій В. М.
Приплавко С.О.
Коваленко С.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ПРЕПАРАТІВ ВИМПЕЛ І РИЗОСТИМ НА АСИМІЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО ТА ЙОГО ПРОДУКТИВНІСТЬ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-343-355
УДК: 581.143:577.175.1.05, стор. 343-355, завантажень (169)
149 Бандура И. И. ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ ТРОПИЧЕСКОГО ГРИБА CALOCYBE INDICA PURKAY. & A. CHANDRA В УКРАИНСКОЕ ГРИБОПРОИЗВОДСТВО Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-319-342
УДК: 635.8, стор. 319-342, завантажень (243)
150 Любченко А.І.
Любченко І.О.
АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН СОМАКЛОНАЛЬНИХ ЛІНІЙ РИЖІЮ ЯРОГО Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-303-319
УДК: 001.82:631.165:633.85, стор. 303-319, завантажень (147)
151 Макарчук М.О. АДАПТИВНА ЗДАТНІСТЬ СОРТОЗРАЗКІВ ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-291-303
УДК: 631.527.21, стор. 291-303, завантажень (111)
152 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
АНАЛІЗ УСПАДКУВАННЯ ГЕНІВ МАРКЕРНИХ ОЗНАК ЖИТА ОЗИМОГО Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-277-291
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 277-291, завантажень (108)
153 Попова Л. М.
Латюк Г. І.
ГОСПОДАРСЬКО–БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ГІБРИДІВ ПОМІДОРА ЧЕРРІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-264-277
УДК: 635.64 : 631.526.3:631.55 (477.74), стор. 264-277, завантажень (142)
154 Леонова К. П.
Моргун А. В.
Моргун В. І.
Коваленко А. М.
АНАЛІЗ МІЖСОРТОВИХ ГІБРИДІВ F1 ТЮТЮНУ ЗА СТРУКТУРНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-252-264
УДК: 633.71:631.527 , стор. 252-264, завантажень (165)
155 Дрозд О.О.
Мельник О. В.
ЕТИЛЕН-АКТИВНІСТЬ ЯБЛУК СОРТУ ХОНЕЙКРІСП ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМУ ОХОЛОДЖЕННЯ І ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНГІБІТОРОМ ЕТИЛЕНУ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-239-252
УДК: 547.534.1:664.8.03:634.11:631.811.98:664.8.03, стор. 239-252, завантажень (143)
156 Рассадіна І.Ю.
Недвига М. В.
Нікітіна О. В.
Мусієнко Л. А.
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СОЧЕВИЦІ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-229-238
УДК: 631.82/85:631.847:633/635.07:3.35, стор. 229-238, завантажень (210)
157 Єщенко В.О.
Карнаух О. Б.
АГРОБІОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ БУР’ЯНІВ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-219-228
УДК: 57:63: [632.51-048.44], стор. 219-228, завантажень (512)
158 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Бойко В. П.
ВПЛИВ ДОЗ І СПІВВІДНОШЕНЬ ДОБРИВУ ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-205-218
УДК: 633.11:631.8, стор. 205-218, завантажень (139)
159 Улянич О.І.
Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Кухнюк О.
Шевчук К.
QUALITY MANAGEMENT OF VEGETABLES WITH THE APPLICATION OF NANO PREPARATIONS Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-178-193
УДК: 635.52: 477.46, стор. 178-193, завантажень (145)
160 Ісаєнко В. М.
Поштаренко А. В.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ СПОСОБАМИ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-167-178
УДК: 628, стор. 167-178, завантажень (162)
161 Сторожик Л. І.
Войтовська В.І.
Завгородня С. В.
Третьякова С. О.
ХІМІЧНА СКЛАДОВА НАСІННЯ СОРГО ЗЕРНОВОГО (SORGHUM BICOLOR) ЗАЛЕЖНО ВІД БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГІБРИДІВ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-149-166
УДК: 633.17:631.52, стор. 149-166, завантажень (146)
162 Мостов’як І.І. ВИРОЩУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА МОНІТОРИНГ ЇХ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-125-149
УДК: 632.937, стор. 125-149, завантажень (132)
163 Діордієва І. П. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ СОРТУ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТА ОЗИМОЇ ДЛЯ УМОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-113-125
УДК: 633.11, стор. 113-125, завантажень (130)
164 Яковенко Р. В. РІСТ І УРОЖАЙНІСТЬ ДЕРЕВ ГРУШІ СОРТУ ЗОЛОТОВОРІТСЬКА ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУНТОВОГО УДОБРЕННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-102-113
УДК: 634.13.003.13:631.82, стор. 102-113, завантажень (179)
165 Господаренко Г.М.
Черно О. Д.
Новак А. В.
СТАН РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ОСІННІЙ ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-84-101
УДК: 633.11:631.81, стор. 84-101, завантажень (179)
166 Климишена Р. І. ЗАЛЕЖНІСТЬ КРУПНОСТІ ЗЕРНА ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ВІД ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-72-84
УДК: 633.16«321»: 004.12: 631.81, стор. 72-84, завантажень (178)
167 Осокіна Н.М.
Любич В.В.
Новіков В. В.
Лещенко І. А.
ВИХІД КРУПИ ПЛЮЩЕНОЇ ІЗ ПШЕНИЦІ ПОЛБИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ОПРОМІНЕННЯ ЕМП НВЧ І ВОДОТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-52-71
УДК: 743:633.11:641.53:683.958, стор. 52-71, завантажень (168)
168 Полторецький С.П.
Третьякова С. О.
Мостов’як І.І.
Яценко А. О.
Полторецька Н.М.
Березовський А. П.
THE INFLUENCE OF THE DURATION, THE METHOD OF SOWING AND THE REDUCTION RATES ON THE GROWTH AND PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-23-52
УДК: 633.11:631.53, стор. 23-52, завантажень (144)
169 Карпенко В.П.
Марченко К. Ю.
АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У РОСЛИНАХ ВІВСА ГОЛОЗЕРНОГО ЗА ДІЇ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН Випуск 96 Частина 1 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-9-23
УДК: 632.95.204:631.86.87:664.78, стор. 9-23, завантажень (217)
170 Коренчук Е.
Фокін А.В.
Дрозда В.Ф.
ПОРОГОВЕ РІВНЯННЯ ШКІДЛИВОСТІ ЛИЧИНОК ПЛАСТИНЧАСТОВУСИХ (SCARABAEIDAE, MELOLONTHINAE) ФІТОФАГІВ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-226-236
УДК: 632: 595.7, стор. 226-236, завантажень (197)
171 Сінченко В. В.
Танчик С. П.
Літвинов Д.В.
УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ПОПЕРЕДНИКІВ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-217-225
УДК: 633.34:631.55:631.51, стор. 217-225, завантажень (186)
172 Чинчик О. С.
Оліфірович С. Й.
Оліфірович В. О.
Кравченко В. С.
ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-207-216
УДК: 551.5:631.5:635.656:631.521:631.8, стор. 207-216, завантажень (195)
173 Чаплоуцький А. М.
Мельник О.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛОНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ І СТРОКУ ОБРІЗУВАННЯ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-199-206
УДК: 634.11:631.542:631.17(477.4), стор. 199-206, завантажень (105)
174 Кравченко В. С. Барда як альтернативне органічне добриво для грунту Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-189-199
УДК: 631.8.022.3, стор. 189-199, завантажень (139)
175 Заморський В.В. ВПЛИВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЖИВЦІВ КЛОНОВОЇ ПІДЩЕПИ ПУМІСЕЛЕКТ НА УКОРІНЕНІСТЬ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-177-189
УДК: 634.22.504, стор. 177-189, завантажень (118)
176 Харченко О.В.
Петренко C.В.
Прасол В.І.
Собко М.Г.
Медвидь С.І.
ОЦЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ НОВИХ СОРТІВ І ГІБРИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗА ОСНОВНИМИ ФАКТОРАМИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-166-177
УДК: 631.527:633.85, стор. 166-177, завантажень (226)
177 Труш С. Г.
Парфенюк О.О.
Баланюк Л.О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДЗИМНІХ ПОСІВІВ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО У СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЗІ СТВОРЕННЯ ЗАПИЛЮВАЧІВ-ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ТА ЇХ АНАЛОГІВ З ЦЧС Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-157-166
УДК: 631.527:633.63, стор. 157-166, завантажень (111)
178 Слободяник Г.Я.
Улянич О.І.
Тернавський А.Г.
Войцехівський В.І.
СОРТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЦИБУЛІ ПОРЕЙ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-147-157
УДК: 635.261:631.526.32+631.547.2+631.559, стор. 147-157, завантажень (122)
179 Парфенюк О.О. ВИКОРИСТАННЯ РЕКОМБІНОГЕНЕЗУ В СЕЛЕКЦІЇ БАГАТОРОСТКОВИХ ЗАПИЛЮВАЧІВ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА ФОРМОЮ КОРЕНЕПЛОДУ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-138-147
УДК: 633.63:631.52, стор. 138-147, завантажень (104)
180 Мартинюк А.Т.
Господаренко Г.М.
Новак Ю. В.
ДИНАМІКА ВРОЖАЙНОСТІ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО В ЛАНКАХ ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-128-138
УДК: 633.16:631.8:633.63, стор. 128-138, завантажень (172)
181 Карпенко В.П.
Бурляй А. П.
Буцик Р. М.
Майборода В. М.
ПРОДУКТИВНІСТЬ СУНИЦІ САДОВОЇ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-116-127
УДК: 634.75:631.5, стор. 116-127, завантажень (248)
182 Карнаух О.Б.
Єщенко В.О.
Калієвський М.В.
Усик С.В.
Коваль Г.В.
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОCІВІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-105-115
УДК: 633.16:631.153.3, стор. 105-115, завантажень (196)
183 Дудка М. І. ВИРОЩУВАННЯ АМАРАНТУ ВОЛОТИСТОГО НА ЗЕЛЕНИЙ КОРМ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-90-104
УДК: 633.39:631.5, стор. 90-104, завантажень (217)
184 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
ЗАСВОЄННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ З ГРУНТУ Й МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ КУКУРУДЗОЮ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-76-89
УДК: 633.15, стор. 76-89, завантажень (272)
185 Гавій В. М.
Кучменко О.Б.
Терещенко О.О.
ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИН ТА ІМУНОПРОТЕКТОРА BAI-SI НА ВМІСТ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВ І УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-65-75
УДК: 581.143:577.175.1.05, стор. 65-75, завантажень (126)
186 Кравченко В. С. Ефективність позакореневого підживлення мікродобривами на біохімічні показники бульб картоплі Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-55-65
УДК: 635.21:631.811.98, стор. 55-65, завантажень (108)
187 Токар А.Ю.
Матенчук Л.Ю.
Харченко З.М.
Миронюк С.С.
Петриченко Е.А.
Войцехівський В.І.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ БРОДІННЯ СУСЕЛ З ЯБЛУК СОРТУ СПАРТАН ДЛЯ СОЛОДКИХ ВИН Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-44-55
УДК: 663.3-048.34, стор. 44-55, завантажень (142)
188 Любич В.В. КОРМОВІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ДОЗ І СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-30-44
УДК: 633.39-021.361:631.84, стор. 30-44, завантажень (166)
189 Мазур О.В.
Полторецький С.П.
Полторецька Н.М.
Кононенко Л. М.
Успадкування елементів структури врожаю у гібридів F1 і гібридних популяцій F2 Phaseolus vulgaris L. Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-19-30
УДК: 635.652:631.527, стор. 19-30, завантажень (156)
190 Карпенко В.П.
Адаменко Д.М.
Кравець І.С.
Сухомуд О.Г.
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 95 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-1-7-18
УДК: 63:633.113.9, стор. 7-18, завантажень (295)
191 Лук’янець О. Д. ВІДБІЛЮВАННЯ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЦИКОРІЮ САЛАТНОГО ЕНДИВІЙ ТА ЕСКАРІОЛ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-285-295
УДК: 631.5:635.55(477.4), стор. 285-295, завантажень (106)
192 М’ялковський Р. О.
Овчарук В.І.
Безвіконний П. В.
Кравченко В. С.
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БУЛЬБ КАРТОПЛІ СОРТІВ РІЗНОЇ СТИГЛОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-274-284
УДК: 635.21:631.5(292.485)(045), стор. 274-284, завантажень (155)
193 Карпенко В.П.
Шутко С.С.
Гнатюк М. Г.
АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ СОРИЗУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-264-274
УДК: 581.45:[633.174:631.811.98], стор. 264-274, завантажень (272)
194 Шепілова Т. П. ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ У ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-255-264
УДК: 633.52:631.5 , стор. 255-264, завантажень (260)
195 Заморський В.В.
Чецький Б. О.
РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯБЛУНІ В ІНТЕНСИВНОМУ САДУ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-249-255
УДК: 634.11:634.1-15:634.1.055:634.1.076, стор. 249-255, завантажень (128)
196 Адаменко Д.М.
Сухомуд О.Г.
Кравець І.С.
Крикунов І. В.
УРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ НАСАДЖЕНЬ ТА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД БУР'ЯНІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-239-249
УДК: 63:631/635:632, стор. 239-249, завантажень (111)
197 Гавій В. М.
Приплавко С.О.
Коваленко С.О.
ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ БІОПРЕПАРАТАМИ НА ОКРЕМІ ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СОЇ І ЇЇ ПРОДУКТИВНІСТЬ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-232-239
УДК: 581.143:577.175.1.05, стор. 232-239, завантажень (220)
198 Криштопа Н. І.
Богуславський Р. Л.
Любич В.В.
СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВИДІВ ПШЕНИЦІ (М’ЯКА, СПЕЛЬТА, ШАРОЗЕРНА, ПЕТРОПАВЛОВСЬКОГО) ЗА ХЛІБОПЕКАРСЬКИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ЗЕРНА Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-221-231
УДК: 631.527:633.111:664.6, стор. 221-231, завантажень (297)
199 Шевченко Ж.П.
Мостов’як І.І.
Сухомуд О.Г.
Мостов’як С.М.
Чухрай Р.В.
Чухрай Р. В.
ВЕКТОРИ ВІРОЗІВ І МІКОПЛАЗМОЗІВ ТА МІКОЗИ У ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА КОМБІНАЦІЙ ІНСЕКТИЦИДІВ З ХІМІЧНИМИ ІМУНІЗАТОРАМИ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-208-220
УДК: 632.4:[633.1:632.951:632.938] , стор. 208-220, завантажень (361)
200 Чинчик О. С.
Оліфірович С. Й.
Оліфірович В. О.
Третьякова С. О.
ПЕРСПЕКТИВИ БІОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-198-207
УДК: 551.5:631.5:635.656:631.521:631.8, стор. 198-207, завантажень (146)
201 Улянич О.І.
Діденко І.А.
УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЧАСНИКУ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-186-198
УДК: 635.262:631.811.98, стор. 186-198, завантажень (160)
202 Мартинюк А.Т. ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН В ГРУНТІ ПІД БУРЯКОМ ЦУКРОВИМ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-175-186
УДК: 631.8:631.4:633.63, стор. 175-186, завантажень (131)
203 Рожков А.О.
Труш О. К.
УРОЖАЙНІСТЬ КВАСОЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ В СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-165-174
УДК: [635.652:631.559]: 631.531.048 (477.52/6), стор. 165-174, завантажень (162)
204 Сухомуд О.Г.
Адаменко Д.М.
Кравець І.С.
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ ТМ «АКТИВ-ХАРВЕСТ» НА РІСТ, РОЗВИТОК І ВРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН КУКУРУДЗИ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-156-164
УДК: 631.559:631.8.633.15(292.485), стор. 156-164, завантажень (169)
205 Ткаченко О. Б.
Пашковський О. І.
Тарасова В. В.
ВПЛИВ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЩІВ НА ПОКАЗНИКИ ФЕНОЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ВИНОГРАДУ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-134-147
УДК: 634.836:631.542:547.56, стор. 134-147, завантажень (112)
206 Накльока О. П. МОРФОАГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-147-155
УДК: 581.4-021.272:635.649(477.46), стор. 147-155, завантажень (152)
207 Вишневська Л.В.
Січкар А.О.
Рогальський С.В.
Кравченко В. С.
Продуктивність гібридів буряку цукрового в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-127-134
УДК: 632.25:633.63, стор. 127-134, завантажень (117)
208 Рябовол Я.С. ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ВІДБІР ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ГЕНАМИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО ХВОРОБ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-118-127
УДК: 633.11: 631.527 , стор. 118-127, завантажень (117)
209 Побережець І. І.
Побережець В. І.
Побережець І. І.
ОЦІНЮВАННЯ ВОДНО-СПИРТОВО-ЦУКРОВИХ РОЗЧИНІВ ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ДВОХ ПАРАМЕТРІВ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-111-118
УДК: 663.2/5:664.1, стор. 111-118, завантажень (223)
210 Новак Ж.М. ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТОЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА РІЗНИХ НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-100-111
УДК: 631.526.3:633.16(477), стор. 100-111, завантажень (118)
211 Любич В.В. БІЛКОВО-ПРОТЕЇНАЗНИЙ КОМПЛЕКС ЗЕРНА РІЗНИХ ВИДІВ, СОРТІВ І ЛІНІЙ ПШЕНИЦЬ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-83-100
УДК: 577.112:664.71–11:631.526.3, стор. 83-100, завантажень (190)
212 Любич В.В.
Коцюба С. П.
Євчук Я. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДІВ ДОБРИВ, ЇХ ПОЄДНАННЯ ТА СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-71-83
УДК: 631.559:[633.11:631.8], стор. 71-83, завантажень (151)
213 Коцюба С. П. ОЦІНЮВАННЯ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ПОКАЗНИКАМИ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-60-71
УДК: 631.52 : 633.15, стор. 60-71, завантажень (283)
214 Кравець І.С.
Сухомуд О.Г.
Адаменко Д.М.
ЯБЛУНЕВИЙ КВІТКОЇД ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСЕКТИЦИДІВ У ЗАХИСТІ ВІД НЬОГО У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-50-59
УДК: 634: 11:663.293:663.1:653, стор. 50-59, завантажень (193)
215 Господаренко Г.М.
Нікітіна О.В.
Прокопчук І.В.
ЗМІНИ У СТРУКТУРІ КАЛІЙНОГО ФОНДУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-43-49
УДК: 631.412:416.4, стор. 43-49, завантажень (228)
216 Ковальов В. Б.
Деребон І. Ю.
ДО ПИТАННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-35-42
УДК: УДК 664:633/635, стор. 35-42, завантажень (208)
217 Єщенко В.О.
Калієвський М.В.
Коваль Г.В.
РЕАКЦІЯ СОЇ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ЇЇ ПОСІВІВ НА ФОНІ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗЯБЛЕВОГО ОБРОБІТКУ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-26-34
УДК: УДК 633.34:[632.5:631.51], стор. 26-34, завантажень (145)
218 Полторецький С.П.
Полторецька Н.М.
Яценко А. О.
Кравченко В. С.
Білоножко В. Я.
Екологічна пластичність, стабільність і стійкість до хвороб сортозразків Phaseolus vulgaris L. Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-17-26
УДК: УДК: 635.652:631.527, стор. 17-26, завантажень (228)
219 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Новіков В. В.
Желєзна В. В.
БІЛКОВО-ПРОТЕЇНАЗНИЙ КОМПЛЕКС ЗЕРНА СОРТІВ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ Випуск 94 Частина 1 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-8-16
УДК: УДК577.112:664.71–11:631.526.3, стор. 8-16, завантажень (255)
220 Мельничук Г. А. Вплив елементів технології вирощування на врожайність сухої маси верби енергетичної Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-222-229
УДК: 630:662.631, стор. 222-229, завантажень (235)
221 Улянич О.І.
Діденко І.А.
Урожайність і якість шпинату і селери залежно від форми гідрогелю Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-209-221
УДК: 502. 521: 635.1/.8 (477.46), стор. 209-221, завантажень (213)
222 Кравченко В. С. Нагромадження кореневої маси бобово-злакового травостою залежно від складу травосумішки та удобрення Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-201-208
УДК: 633.2.033:633.2.031, стор. 201-208, завантажень (343)
223 Сахненко В. В.
Сахненко Д. В.
Особливості контролю комплексу шкідників зернових колосових культур в сучасних погодно-кліматичних умовах в Лісостепу України Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-191-200
УДК: 632.931:632.11:632.7, стор. 191-200, завантажень (225)
224 Яковенко Р.В. Урожайність дерев груші та якість плодів сорту основ’янська залежно від позакореневого підживлення Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-184-191
УДК: 634.13.003.13:631.82, стор. 184-191, завантажень (173)
225 Полуніна О. В.
Майборода В. П.
Потовщення штамба і апікальний ріст двопровідникових саджанців яблуні сорту Флоріна залежно від висоти окулірування і способу створення двох провідників Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-176-184
УДК: 631.53.03:634.11, стор. 176-184, завантажень (165)
226 Поліщук В. В.
Козаченко І.В.
Особливості створення лісових культур дуба звичайного в умовах лісового урочища «Білогрудівка» НВВ Уманського НУС Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-166-176
УДК: 630*232:582.623.2(477.46), стор. 166-176, завантажень (226)
227 Паламарчук І.І. Продуктивність та динаміка плодоношення сортів та гібридів кабачка в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-158-165
УДК: 631. 547.5:635.623(631.527.5+631.526.3)(477.4+292.485), стор. 158-165, завантажень (197)
228 Новак Ж.М. Продуктивність рослин сортозразків пшениці твердої ярої за різних норм висіву Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-145-157
УДК: [631.52+631.53.048]: 633.112, стор. 145-157, завантажень (211)
229 Костецька К.В. Органолептична оцінка плодових овочів під час зберігання Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-136-144
УДК: 635.64:664.8.03, стор. 136-144, завантажень (296)
230 Мельник О.В. Габітус крони дерев яблуні залежно від способу і строку обрізування Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-126-135
УДК: 634.11:631.542:631.171(477.4) , стор. 126-135, завантажень (182)
231 Улянич О.І. Адаптивна здатність сортів салату цикорного вітлуф в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-118-126
УДК: 635.55(477.4), стор. 118-126, завантажень (154)
232 Полторецький С.П.
Полторецька Н.М.
Яценко А. О.
Formation of photosynthesis surface of sorghum and soriz depending on timing and methods of sowing Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-107-118
УДК: 633.174:631.5, стор. 107-118, завантажень (121)
233 Дрозд О.О.
Мельник О.В.
Мельник І.О.
Органолептична оцінка яблук сорту Голден Делішес, оброблених інгібітором етилену, залежно від місця заготівлі та строку збору Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-96-107
УДК: 621.796:634.11.002.71, стор. 96-107, завантажень (294)
234 Герасимчук О.П.
Улянич І.Ф.
Воробйова Н.В.
Формування технологічних властивостей зерна сортів і ліній різних видів пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-80-95
УДК: 631.526.3–02:664.71–11:57.047, стор. 80-95, завантажень (145)
235 Вожегова Р. А.
Влащук А. М.
Шапарь Л. В.
Дробіт О. С.
Фотосинтетична діяльність посівів гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-70-80
УДК: 633.15:631.5 (477.72), стор. 70-80, завантажень (157)
236 Балагура О. В.
Балан В. М.
Волоха М. П.
Реалізація біологічного потенціалу буряків цукрових Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-56-70
УДК: 633.63: 631.1, стор. 56-70, завантажень (185)
237 Карпенко В.П. Вплив гербіциду і біологічних препаратів на динаміку вмісту хлорофілів у листках нуту Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-47-55
УДК: 633.31/.37: 631.95: 631.811.98: 581.132, стор. 47-55, завантажень (245)
238 Форемна І. В.
Лихочвор В. В.
Ефективність мінеральних добрив при вирощуванні вівса голозерного в Лісостепу України Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-39-47
УДК: 005.336.1:631.82:633. 13(292.485)(477), стор. 39-47, завантажень (217)
239 Карпенко В.П.
Шутко С.С.
Вміст хлорофілу і фотосинтетична продуктивність рослин соризу за використання гербіциду Пік 75 WG і регулятора росту рослин Регоплант Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-23-32
УДК: 581.132.1:[633.17.632.954: 631.811.98], стор. 23-32, завантажень (305)
240 Господаренко Г.М.
Полторецький С.П.
Любич В.В.
Удосконалення режимів пропарювання за виробництва крупи плющеної із зерна пшениці спельти Випуск №93. Частина 1 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-1-8-22
УДК: 66.046.2:664.7+664.71–11, стор. 8-22, завантажень (354)
241 Слюсаренко В. С. Товарні якості та хімічний склад плодів груші сорту Марія залежно від ґрунтового удобрення і позакореневого підживлення Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 634.13:581.192:631.8, стор. 342-350, завантажень (208)
242 Варлащенко Л.Г. Впровадження нових сортів жимолості синьої їстівної (Lonicera caerulea subsp. edulis Turcz. Ex Herder Hultén.) В озеленення Правобережного Лісостепу України Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.526.3:582.976:712.4 (477.46), стор. 333-342, завантажень (282)
243 Прокопчук С.В.
Невлад В. І.
Вплив удобрення та інокуляції на винесення основних елементів живлення врожаєм зерна і соломи рослинами нуту Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.847-043.2+631.811:631.559:635.657, стор. 324-333, завантажень (209)
244 Каленич П. Є. Вплив екологічних чинників на продуктивність та економічну ефективність вирощування сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Південного Лісостепу України Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 621.8; 633.11:632.9, стор. 314-324, завантажень (187)
245 Бєров Є. Д. Вплив мінімізації обробітку ґрунту під горох на його агрофізичні властивості в умовах Південного Степу України Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 633.35:631.51:631.147 (477.74), стор. 306-314, завантажень (117)
246 Шевчук Р. В.
Шевчук Г. М.
Продуктивність різних видів енергетичної верби в умовах Західного Лісостепу Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 620.952:631.81, стор. 298-306, завантажень (239)
247 Харитоненко Н. С.
Кириченко В. В.
Поздняков В. В.
Анциферова О. В.
Нові лінії соняшнику зі зміненим вмістом ізомерів токоферолів Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 633.854.78:631.527:632.9, стор. 291-298, завантажень (117)
248 Ушкаренко В.О.
Лавренко С.О.
Максимов М.В.
Енергетична ефективність вирощування квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris l.) при зрошенні в умовах Південного Степу України Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.51:631.81:631.543.2:631.67:635.652.2, стор. 282-291, завантажень (108)
249 Трус О.М. Зміна якісного складу гумусу чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.417.2 + 631.445.4:631.8:631.582, стор. 271-282, завантажень (194)
250 Рожков А.О.
Чернобай С.В.
Урожайність ячменю ярого залежно від норми висіву та проведення позакореневих підживлень Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.559:633.11:631.5, стор. 263-271, завантажень (191)
251 Труш С. Г.
Парфенюк О.О.
Створення нових вихідних форм багаторосткових запилювачів у селекції батьківських компонентів гібридів буряка цукрового на ЦЧС основі Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.527:633.63, стор. 256-263, завантажень (144)
252 Яковенко Р.В.
Копитко П.Г.
Петришина І.П.
Урожайність насадження груші залежно від змін родючості ґрунту за оптимізованого удобрення Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.559:634.13:631.45:631.8-048.34, стор. 247-256, завантажень (188)
253 Столяр С.Г. Розвиток пірикуляріозу у посівах проса в Поліссі України Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 632. 4 : 633. 16 (477. 42), стор. 238-247, завантажень (145)
254 Рассадіна І.Ю. Залежність урожайності рижію ярого від запасів азоту мінеральних сполук у ґрунті Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 311.16:631.416.1:631.559:633.85, стор. 230-238, завантажень (114)
255 Уваренко К. Ю. Засвоєння елементів живлення різними сортами ячменю ярого залежно від щільності будови ґрунту Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.431.1:631.82:633.16, стор. 223-230, завантажень (267)
256 Рябовол Л.О. Створення закріплювачів стерильності соняшнику кондитерського напряму використання стійких до трибенурон-метилу Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 633.854.78:631.527.8, стор. 214-223, завантажень (123)
257 Кравченко В. С. Зміна структури ґрунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.43:633.31/.37, стор. 206-214, завантажень (136)
258 Величко Ю.А.
Поліщук В. В.
Миколайко В.П.
Фенологічні особливості росту та розвитку інтродукованих сортів Сhaenomeles Lindl. в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 634.141: 581.543:635.925, стор. 198-206, завантажень (316)
259 Новак Ю. В.
Мартинюк А.Т.
Новак В.Г.
Урожайність і якість коренеплодів буряку цукрового за тривалого застосування систем мінерального та органо-мінерального удобрення у польовій сівозміні Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.8:633.63, стор. 191-198, завантажень (118)
260 Чинчик О. С.
Вишневська Л.В.
Кравченко В. С.
Підвищення ефективності використання симбіотичного азоту при вирощуванні багаторічних бобово-злакових травосумішок на схилах Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 633.2.031, стор. 184-191, завантажень (217)
261 Моргун В. І. Вивчення оптимальних строків садіння та площ живлення рослин вітчизняних сортів тютюну за умов вирощування в центральній частині Лісостепу України Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.5:633.71(477.46), стор. 177-184, завантажень (277)
262 Новак Ж.М. Величина зерна сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.526.3:633.16(477), стор. 168-177, завантажень (121)
263 Леонтюк І.Б.
Заболотний О.І.
Голодрига О.В.
Розборська Л.В.
Ефективність застосування гербіциду дербі в посівах пшениці озимої Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 632.954:631.811.98:633.11, стор. 159-168, завантажень (160)
264 Мартинюк А.Т.
Новак Ю. В.
Порівняльне оцінювання впливу передпопередників і удобрення на формування врожайності буряку цукрового Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 633.16:631.8:633.63 , стор. 149-159, завантажень (147)
265 Крижанівський В.Г.
Пінчковський Г. Л.
Вміст структурних агрегатів ґрунту в літній період вегетації гороху, пшениці озимої та буряка цукрового за різних заходів основного обробітку Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.49.041:625.131.3, стор. 141-149, завантажень (105)
266 Любченко І.О.
Рябовол Л.О.
Любченко А.І.
Вплив модифікованого живильного середовища на мікроклонування рослин in vitro рижію ярого Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 581.151+581.165.7:633.85, стор. 133-141, завантажень (188)
267 Кецкало В.В. Порівняльна оцінка врожайності сортів та гібридів буряку столового в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 635.11:631.55(477.46), стор. 125-133, завантажень (238)
268 Любич В.В.
Желєзна В. В.
Технологічні властивості зерна тритикале озимого залежно від норм азотних добрив Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 633.19: 631.559, стор. 119-125, завантажень (147)
269 Костецька К.В.
Улянич І.Ф.
Хімічний склад екструдованого продукту суміші зерна кукурудзи, ячменю з плодоовочевими складовими Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 54.021.001:636.085.55, стор. 109-119, завантажень (295)
270 Коваль Г.В.
Калієвський М.В.
Єщенко В.О.
Вплив заходів основного обробітку грунту на забур’яненість посівів культур п’ятипільної сівозміни в південному Лісостепу України Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.51:632.51:631.582(477.46), стор. 99-109, завантажень (218)
271 Кецкало В.В.
Поліщук Т. В.
Видовий склад хвороб салату листкового в умовах захищеного ґрунту за зимово-весняного вирощування Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 635-1/-2:635.52:631.544.4-977, стор. 91-99, завантажень (182)
272 Доронін В. А.
Моргун А.В.
Моргун І.А.
Вишневська Л.В.
Інтенсивність формування чоловічого та жіночого гаметофіту в рослин буряків цукрових за контрольованого забезпечення вологою Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 582.661.15: 527.8, стор. 82-91, завантажень (129)
273 Польовий В.М.
Деркач Н. А.
Кулик С. М.
Ефективність застосування добрив і вапнякових меліорантів при вирощуванні кукурудзи в умовах Західного Полісся Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 633.15:631.816:631.821.1, стор. 76-82, завантажень (114)
274 Любич В.В. Ознаки якості хліба різного борошна сортів і ліній пшениць Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 664.64.016+664.7:631.526.3:633.11, стор. 64-76, завантажень (277)
275 Рарок А. В.
Полторецька Н.М.
Полторецький С.П.
Яценко А. О.
Effectiveness of application of buckwheat crop desiccation under the conditions of the western Forest-Steppe Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 633.12: 631.82, стор. 55-64, завантажень (135)
276 Дрозд О.О.
Мельник О.В.
Мельник І.О.
Компоненти хімічного складу яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 54:664.85:634.11:631.811.98, стор. 46-55, завантажень (117)
277 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Вплив вапнування на вміст рухомих сполук мікроелементів у чорноземі опідзоленому Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 631.81.095.337, стор. 36-46, завантажень (255)
278 Зміст Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: , стор. , завантажень (117)
279 титул Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: , стор. , завантажень (184)
280 Гудзенко В.М. Генетична детермінація продуктивного кущіння в діалельних схрещуваннях ячменю озимого в Лісостепу України Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 633.16: 631.527.541.2:631.524.822.575, стор. 17-28, завантажень (175)
281 Балабак А.Ф.
Пиж’янова А.А.
Регенераційна здатність зелених стеблових живців чорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.) залежно від типу субстрату Випуск №92. Частина 1 2018
УДК: 582.688.3: 631.535:634.1, стор. 8-17, завантажень (339)
282 Єщенко В.О.
Карнаух О.Б.
Внесок професора Рубіна С. С. і його учнів у розвиток вітчизняної землеробської науки Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.4 : 378, стор. 269-277, завантажень (214)
283 Мамчур Т.В. Життєвий та творчий шлях видатного вченого садівника, академіка Василя Васильовича Пашкевича (1857-1939) Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 634.1:001.8(092), стор. 259-269, завантажень (453)
284 Кравченко В. С. Урожайність та адаптивний потенціал сортів сої в умовах Лісостепу Західного Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.8.632.633.34, стор. 250-259, завантажень (849)
285 Рассадіна І.Ю. Баланс елементів живлення у ґрунті за різних форм, доз і способів унесення мінеральних добрив при вирощуванні рижію ярого Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.8 : 633.85, стор. 244-250, завантажень (466)
286 Рябовол Л.О. Створення та оцінка вихідних матеріалів для селекції гібридів соняшнику кондитерського напряму використання Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.527.5:633.85:664, стор. 236-244, завантажень (337)
287 Єзерківський А.В. Вплив технологічних заходів вирощування на виробництво органічної продукції зернових культур на торфових ґрунтах Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.14:631.51, стор. 226-236, завантажень (374)
288 Борисенко В.В. Вплив ширини міжрядь та густоти посіву на лушпинність, масу та натуру сім’янок соняшника Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.543.2:631.53.04:631.576.4:633.854.78, стор. 218-226, завантажень (314)
289 Цигода В.С. Екологічне оцінювання глибини основного обробітку та систем удобрення на зміну агрофізичних властивостей ґрунту Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.95:631.51:631.8:631.43, стор. 210-218, завантажень (330)
290 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Оцінювання резистентності до хвороб створених зразків пшениці м’якої озимої в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 633.11: 631.527 , стор. 202-210, завантажень (202)
291 Ефективність сортів руколи посівної в Лісостепу України Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 635.41: 631.55, стор. 195-202, завантажень (464)
292 Прокопчук І.В.
Нікітіна О.В.
Еколого-агрохімічна оцінка тривалого застосування калійних добрив у польовій сівозміні Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.839, стор. 187-195, завантажень (371)
293 Парфенюк О.О.
Баланюк Л.О.
Особливості успадкування низки кількісних ознак цукрово-кормовими гібридами буряка в селекції ліній-запилювачів О-типу за формою коренеплоду Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.527:633.63, стор. 180-187, завантажень (222)
294 Новак Ж.М. Стан селекції пшениці в Україні у 2017 році Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.526.3:633.11, стор. 172-180, завантажень (238)
295 Манько О. А.
Крижанівський В.Г.
Вивчення господарсько-цінних та морфологічних ознак коренеплодів вихідних форм цикорію коренеплідного Cichorium intybys l. Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 633.78:631.527:581.4, стор. 164-172, завантажень (304)
296 Дубін О.М.
Василенко О. В.
Моніторинг нітратного забруднення овочевої продукції на ринках м. Умань Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 504.064.3:632.155:635(477.46), стор. 156-164, завантажень (469)
297 Діденко І.А. Адаптивна здатність сортів селери черешкової в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 57.017.3:635.53(477.4), стор. 149-156, завантажень (366)
298 Гурський І.М. Стан і перспективи якісного водопостачання населення та сільськогосподарських тварин у приватних господарствах Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 591.133.14:637, стор. 141-149, завантажень (279)
299 Фурманець М.Г.
Фурманець Ю.С.
Ефективність гумату калію при вирощуванні пшениці озимої та кукурудзи на зерно Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.89:633.1, стор. 136-141, завантажень (1)
300 Улянич І.Ф.
Костецька К.В.
Розроблення рецептів комбікормів Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 636.085.55:636.3.043:639.211, стор. 121-129, завантажень (957)
301 Макарчук М.О. Урожайність та адаптивна здатність гібридів кукурудзи залежно від генотипу материнського компоненту Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 575.826:631.555, стор. 108-121, завантажень (253)
302 Мартинюк А.Т. Вплив удобрення та передпопередників на продуктивність буряку цукрового на чорноземі опідзоленому в Правобережному Лісостепу Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.8 : 631.582 : 633.63 : 003.13, стор. 100-108, завантажень (403)
303 Токар А.Ю.
Войцехівський В.І.
Відбір рас активних сухих дріжджів для виготовлення яблучних некріплених виноматеріалів Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 663.3, стор. 92-100, завантажень (406)
304 Самойлик М.С. Наукові основи комплексної оцінки ефективності керування ресурсно-екологічною безпекою з урахуванням регіональних особливостей Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 504.06, стор. 83-92, завантажень (240)
305 Осокіна Н.М.
Господаренко Г.М.
Герасимчук О.П.
Вплив режимів живлення на технологічні показники пшениці озимої сорту Подолянка Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631. 8. 022. 3, стор. 74-83, завантажень (617)
306 Господаренко Г.М.
Цигода В.С.
Глибина основного обробітку та систем удобрення, як фактор впливу на забур’янення посівів цукрових буряків та їхню продуктивність Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.51:631.8:632.51:633.63:003.13, стор. 64-74, завантажень (348)
307 Василькіський С.П.
Гудзенко В.М.
Діалельний аналіз генетичного контролю довжини колоса сучасних сортів ячменю ярого Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.527.541.2:633.16, стор. 54-64, завантажень (537)
308 Любич В.В. Кондитерські властивості зерна пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 664.6/.7:631.526.3, стор. 46-54, завантажень (634)
309 Кононенко Л. М.
Полторецький С.П.
Яценко А. О.
Урожайність та елементи продуктивності агроценозу рижію ярого в залежності від його щільності Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.53.048:631.559:582.683.2(477.46), стор. 36-46, завантажень (246)
310 Мельник О.В.
Дрозд О.О.
Мельник І.О.
Зміна фізичних показників яблук сорту Голден Делішес, оброблених інгібітором етилену після збирання, залежно від типу саду і строку збору Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 57.018.5:634.11:631.811.98:664.8.03, стор. 28-36, завантажень (333)
311 Gołębiewska B. VARIATIONS IN MINERAL FERTILIZERS CONSUMPTION IN POLAND AND THEIR EFFECT ON THE ENVIRONMENT IN 1990-2015 Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.8, стор. 7-18, завантажень (459)
312 Господаренко Г.М.
Цигода В.С.
Прокопчук І.В.
Забур’яненість та продуктивність посівів буряку цукрового залежно від глибини оранки і систем удобрення Випуск №91. Частина 1 2017
УДК: 631.51:631.8:632.51:633.63:003.13, стор. 7-18, завантажень (557)
313 Костюк М. В.
Терещенко Ю.Ф.
Вклад Івана Максимовича Єремеєва в селекційну науку і практику невичерпний (до 130-річчя від дня народження) Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: , стор. 297-304, завантажень (737)
314 Алєксєєв О. О.
Патика В. П.
Урожайність сортів сої Горлиця та КиВін за дії інокуляну та пестицидного навантаження в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 631.559:633.34:631.847:632.95.024 (477.4+292.485), стор. 289-297, завантажень (462)
315 Козаченко І.В. Основні біотехнічні заходи підгодівлі фауни у мисливських угіддях ДП «Уманське лісове господарство» Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 639.1.04, стор. 281-289, завантажень (787)
316 Столяр С.Г. Вплив строків сівби на розвиток хвороб та урожайність сортів проса в Поліссі України Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 633.16 : 631.559 : 632.4 (477.42), стор. 272-281, завантажень (377)
317 Прокопенко Н.А. Формування висоти та пагоноутворювальна здатність клонових підщеп яблуні залежно від режиму зрошення Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 631.541.1:634.11:631.674, стор. 266-272, завантажень (366)
318 Новак Ж.М.
Каричковська С.П.
Якість зерна зразків пшениці твердої ярої Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 631.52: 633.112, стор. 260-266, завантажень (663)
319 Крижанівський В.Г. Засміченість ґрунту перед сівбою гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 631.51.034:631.128.2, стор. 255-260, завантажень (345)
320 Чинчик О. С. Фотосинтетична діяльність та врожайність сортів сої залежно від удобрення Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 633.34, стор. 246-255, завантажень (541)
321 Браценюк В.Ю. Вплив способів сівби на формування асиміляційної поверхні сортів сої різних груп стиглості в умовах Західного Лісостепу Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 633.34:631.5:631.526.32, стор. 240-246, завантажень (265)
322 Усик С.В. Весняні запаси доступної вологи під посівами ячменю ярого при вирощуванні в короткоротаційних сівозмінах після різних попередників Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 631.432.2:633.16:631.582.2, стор. 235-240, завантажень (243)
323 Пророченко С.С. Нагромадження нітратного азоту в кормах залежно від удобрення та видового складу люцерно-злакового травостою Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 636.085:631.5:633.3, стор. 228-235, завантажень (454)
324 Вишневська Л.В.
Рогальський С.В.
Січкар А.О.
Кравченко В. С.
Вплив строків сівби та попередника на ріст рослин і врожайність пшениці ярої Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 631.5:633.11, стор. 221-228, завантажень (274)
325 Миколайко В.П. Квіткоутворення та формування чоловічого гаметофіту у рослин цикорію коренеплідного Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 635.54:631.527, стор. 213-221, завантажень (439)
326 Мартинюк А.Т.
Новак Ю. В.
Чередник А.Ю.
Продуктивність буряку цукрового після тривалого застосування органічної системи удобрення в польовій сівозміні Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 631.8:633.63, стор. 205-213, завантажень (274)
327 Любченко А.І.
Любченко І.О.
Отримання стерильної культури Camelina sativa L. Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 57.085.2:582.683.2:633.85, стор. 197-205, завантажень (730)
328 Заболотний О.І.
Заболотна І. Р.
Леонтюк І.Б.
Розборська Л.В.
Голодрига О.В.
Рівень забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 633.15:632.954:631.811.98, стор. 179-188, завантажень (535)
329 Діордієва І. П.
Єщенко О.В.
Новак Ж.М.
Урожайність та вміст клейковини в зерні сортів і гібридних популяцій пшениці спельти Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 664.236:631.52:633.11, стор. 173-179, завантажень (660)
330 Калієвський М.В.
Новак А.В.
Блащук М.І.
Урожайність сільськогосподарських культур залежно від розміщення в короткоротаційних польових сівозмінах Лівобережного Лісостепу України Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 631.55:631.582 (477.46), стор. 165-173, завантажень (454)
331 Коваль Г.В.
Калієвський М.В.
Єщенко В.О.
Забур’яненість посівів ячменю ярого залежно від основного обробітку ґрунту в умовах південного Лісостепу України Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 632.51:633.16:631.51(477.46), стор. 188-197, завантажень (493)
332 Коваленко В.П. Технологічні аспекти формування високої продуктивності конюшини лучної Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 633.2:631.5, стор. 157-165, завантажень (504)
333 Карнаух О.Б.
Єщенко В.О.
Вплив попередників і заходів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів кукурудзи та її урожайність Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 632.51:633.15:631.582:631.51, стор. 150-157, завантажень (718)
334 Голодрига О.В.
Розборська Л.В.
Фотосинтетична продуктивність посівів сої на тлі гербіциду Фабіан та регулятора росту рослин Біолан Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 632.954:633.34:631.811.98, стор. 141-150, завантажень (435)
335 Колесніков М. О.
Пащенко Ю. П.
Дія кремнієво-калійного добрива «аgroglass stimul» на проростання пшениці озимої в умовах сольового стресу Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 633.1; 631.89; 546.28, стор. 135-141, завантажень (648)
336 Яковенко Р.В.
Копитко П.Г.
Петришина І.П.
Продуктивність молодих дерев груші за повторного вирощування на площі розкорчованого грушевого саду залежно від оптимізованого удобрення Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 634.13.003.13:631.82, стор. 128-135, завантажень (493)
337 Слободяник Г.Я.
Тернавський А.Г.
Войцехівський В.І.
Особливості формування врожаю цибулі порей залежно від умов мінерального живлення Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 635.261, стор. 121-128, завантажень (348)
338 Сахно Т. В.
Петренкова В. П.
Активність оксидоредуктаз у ліній та гібридів соняшнику за ураження вовчком Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 633.854.78:631.527:632.9, стор. 112-121, завантажень (498)
339 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
Генетичний контроль господарсько-цінних ознак вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 631.527 : 581.143.5 : 633.11, стор. 105-112, завантажень (392)
340 Поліщук В. В.
Турчина С.Я.
Карпук Л.М.
Оцінювання інтродукованих генотипів роду Callistephus chinensis (L.) Ness. за господарсько-біологічними ознаками з метою залучення їх в ландшафтні композиції Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 582.988:712.3(477.4), стор. 98-105, завантажень (408)
341 Осокіна Н.М.
Желєзна В. В.
Любич В.В.
Вихід і якість крупи плющеної з пшениці спельти залежно від елементів технології переробки Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 664.71–11:633.11, стор. 91-98, завантажень (492)
342 Корнєєва М.О.
Фалатюк Л.В.
Мельник Я.А.
Димитров С. Г.
Характеристика коренеплодів ліній - закріплювачів стерильності за вмістом натрію в селекції високотехнологічних чс гібридів буряку цукрового (Вeta vulgaris L.) Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 633.63:631.52:575.125, стор. 83-91, завантажень (290)
343 Єщенко В.О. Солома злакових культур як джерело поповнення ґрунту органічною речовиною Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 631.872:633.1, стор. 77-83, завантажень (548)
344 Балабак О.А.
Любич В.В.
Характеристика амінокислотного складу білка горіху фундука залежно від сорту Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 634.54:631.559, стор. 70-77, завантажень (515)
345 Гудзенко В.М.
Василькіський С.П.
Виведення сортів ячменю озимого адаптованих до сучасних умов Лісостепу України Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 633.16:631.527, стор. 63-70, завантажень (566)
346 Мельник О.В.
Дрозд О.О.
Мельник І.О.
Збереженість яблук сорту голден делішес, оброблених інгібітором етилену після збирання, залежно від типу саду і строку збору Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 664.8.037.1:634.11:631.811.98:577.17, стор. 55-63, завантажень (661)
347 Демидась Г.І.
Захлєбаєв М. В.
Продуктивність буркуну білого в чистих та сумісних посівах з однорічними злаковими культурами Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 633.15 /.31:58, стор. 47-55, завантажень (386)
348 Брухаль Ф.Й.
Любчич О. Г.
Грищенко Р. Є.
Глієва О. В.
Мазуренко Т. В.
Ефективність ґрунтових гербіцидів у технології вирощування проса Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 633:631.95:633.173, стор. 40-47, завантажень (588)
349 Рарок А. В.
Полторецька Н.М.
Полторецький С.П.
Вплив способу сівби і норми висіву на врожайність зерна гречки в умовах Лісостепу західного Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 633.12: 631.82, стор. 32-40, завантажень (667)
350 Балабак А.Ф.
Пиж’янова А.А.
Економічна ефективність вирощування саджанців xорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.) із зелених стеблових живців Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 582.688.3:631.535:634.1, стор. 22-32, завантажень (922)
351 Титульна сторінка і зміст Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: , стор. 1-5, завантажень (325)
352 Притуляк Р.М.
Даценко А. А.
Карпенко В.П.
Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 633.12.003.13:631.811.98, стор. 14-22, завантажень (567)
353 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Нікітіна О.В.
Баланс азоту в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Випуск №90. Частина 1 2017
УДК: 632.1 : 631.8, стор. 7-14, завантажень (736)
354 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Попиченко Д.А.
Короткострокове кредитування сільськогосподарських підприємств під оборотні активи Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 631.16:658.153, стор. 7-19, завантажень (401)
355 Сонько С. П.
Дубін О.М.
Василенко О. В.
90 років з дня заснування кафедри тваринництва Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 378:636(091), стор. 251-258, завантажень (527)
356 Цицюра Я. Г. Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 633.853.483+638.937.1, стор. 242-251, завантажень (411)
357 Базалій В.В.
Бойчук І.В.
Бабенко Д.В.
Формування врожайності сортами пшениці м’якої різного типу розвитку в південному Степу Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 633.111; 631.27, стор. 236-242, завантажень (657)
358 Побережець І. І.
Побережець В. І.
Побережець І. І.
Електропровідність яблучного і виноградного соків Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 537.226.1, стор. 229-236, завантажень (697)
359 Березовський А. П.
Білоножко В. Я.
Моделювання небезпечних і шкідливих виробничих чинників при збиранні проса посівного Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 331.452: 633.12, стор. 221-229, завантажень (470)
360 Пелехата Н.П.
Пелехатий В.М.
Ефективність розмноження підщепи УУПРОЗ-6 зеленими живцями за обробки β-індолілмасляною кислотою Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 634.10:631.541.11:631.811.98, стор. 214-221, завантажень (602)
361 Минзул А. М.
Хреновськов Е. І.
Удосконалення сортименту винограду на півдні України інтродукованими клонами сорту совіньон зелений Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 634.862:634.1:631.527:634.1.004.12(477.7), стор. 206-214, завантажень (335)
362 Полянецька І.О. Продуктивність спельтоподібних гібридів F2–F4 Triticum aestivum L. / Triticum spelta L. Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 633.527 + 631.52:633.111, стор. 199-206, завантажень (309)
363 Поліщук В. В.
Балабак А.Ф.
Величко Ю.А.
Варлащенко Л.Г.
Історичні аспекти селекційно-генетичного вдосконалення сортів троянди Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 631.526.3:582.711.712.(091), стор. 191-199, завантажень (495)
364 Лавренко С.О.
Максимов М.В.
Фотосинтетичний потенціал посівів сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 635.658: 631.6, стор. 185-191, завантажень (621)
365 Гавриш С. Л.
Ващенко В.В.
Строки літньої сівби еспарцету в умовах високих температур повітря та ґрунту Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 633.361, стор. 176-185, завантажень (406)
366 Кротик А.С. Вплив елементів агротехнологій на формування площі листків смородини чорної Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 631.559:634.723:631.4:631.81, стор. 167-176, завантажень (354)
367 Кнігніцька Л. П. Забур’яненість посівів льону-довгунцю в умовах Прикарпаття Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 633.521:631.4(477.86), стор. 159-167, завантажень (403)
368 Любич В.В. Біологічна цінність білка пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 665.939.4:633.11, стор. 151-159, завантажень (363)
369 Голодрига О.В.
Леонтюк І.Б.
Розборська Л.В.
Заболотний О.І.
Продуктивність сої за застосування гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан і бактеріальним препаратом Ризобофіт Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 632.954:633.34:631.811.98, стор. 143-151, завантажень (384)
370 Валецька О. В.
Коляда О. В.
Гаврилюк В. А.
Агрохімічна ефективність сучасних систем удобрення сої Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 631.861: 631.81.036, стор. 135-143, завантажень (397)
371 Труш С. Г.
Парфенюк О.О.
Створення та оцінювання гібридних матеріалів буряку цукрового за формою коренеплоду Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 631.527:633.63, стор. 125-135, завантажень (720)
372 Малієнко А. М.
Борис Н. Е.
Влияние способов основной обработки и побочной продукции предшественника на плотность сложения почвы в севообороте Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 631.51:631.572+43.633.1, стор. 113-125, завантажень (475)
373 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Кривда Ю. І.
Вміст та баланс мікроелементів і важких металів у ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 631.81.095.337, стор. 103-113, завантажень (848)
374 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Герасимчук О.П.
Євчук Я. В.
Фізико-механічні і якісні показники зерна кукурудзи Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 664.788:633.11, стор. 96-103, завантажень (435)
375 Макарчук М.О. Урожайність і адаптивна здатність гібридів кукурудзи у різних ґрунтово-кліматичних умовах Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 575.826:631.555, стор. 87-96, завантажень (353)
376 Крикунов І. В.
Кравець І.С.
Біоекологічні особливості розвитку білана жилкуватого (Аporia crataegi L.) у Правобережному Лісостепу України Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 632.78, стор. 79-87, завантажень (435)
377 Ключевич М. М. Вплив регуляторів росту рослин на розвиток мікозів і врожайність тритикале озимого в умовах Полісся Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 633.1:632.4:631.811.98:632.952(477.41/42), стор. 69-79, завантажень (427)
378 Балабак О.А.
Любич В.В.
Технологічна якість олії фундука різних сортів Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 634.54:631.559, стор. 63-69, завантажень (444)
379 Дубін О.М.
Василенко О. В.
Екологічний моніторинг забруднення грунту в зоні тваринницького комплексу Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 504.064.3:504.53:502.58:636, стор. 49-56, завантажень (775)
380 Єщенко В.О. Польові сівозміни України, якими їм бути: довго- чи короткоротаційними ? Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 631.582 : 631.153.3, стор. 43-49, завантажень (393)
381 Слюсар І.Т.
Єзерківський А.В.
Вирощування жита озимого за органічного виробництва на осушуваному торфо-глейовому ґрунті Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 631.14:631.51, стор. 37-43, завантажень (713)
382 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
Характеристика зразків пшениці м’якої озимої за зимостійкістю Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 633.11:631.527, стор. 29-37, завантажень (502)
383 Рарок А. В.
Білоножко В. Я.
Полторецький С.П.
Теоретичні основи формування високопродуктивних посівів гречки Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 631.5:633.12, стор. 21-29, завантажень (443)
384 Господаренко Г.М.
Новак Ю. В.
Рассадіна І.Ю.
Винесення основних елементів живлення рижієм ярим залежно від удобрення Випуск №89. Частина 1 2016
УДК: 633.85:631.8, стор. 7-13, завантажень (682)
385 Варлащенко Л.Г. Декоративні види роду жимолость (Lonicera l.) а перспективи використання їх в озелененні території у Правобережному Лісостепу України Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 712:582.971.1:581.522.4, стор. 298-305, завантажень (654)
386 Бурденюк-Тарасевич Л.А.
Бузинний М.В.
Вплив співвідношення основних елементів мінерального живлення на урожайність різних генотипів пшениці м’якої озимої в контрастні за погодними умовами роки Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 633.11:631.51, стор. 288-298, завантажень (451)
387 Миколайко В.П. Оцінювання селекційних номерів цикорію коренеплідного за хімічним складом в процесі зберігання Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 633.78:631.53.027.2, стор. 280-288, завантажень (448)
388 Овчарук О.В. Особливості симбіотичної продуктивності сортів квасолі залежно від глибини загортання насіння в умовах Правобережного Лісостепу Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 635.652/.654:631.558.3, стор. 273-280, завантажень (414)
389 Шлапак В.П.
Кравець В. Б.
Живоплоти Уманського національного університету садівництва та шляхи покращення їхнього стану Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 630.27 : 631.54 (477.46), стор. 266-273, завантажень (491)
390 Новак Ж.М.
Полянецька І.О.
Схожість і енергія проростання зразків пшениці спельти Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 633.111:631.53.02, стор. 261-266, завантажень (1489)
391 Ключевич М. М.
Плакса В. М.
Розвиток мікозів на тритикале ярому залежно від удобрення в Західному Поліссі Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 633.1:632.4:631.82(477.82), стор. 252-261, завантажень (404)
392 Клименко Н. М. Приживаність штаму Agrobacterium radiobacter 204 у ризосфері винограду Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 631.461:634.8, стор. 245-252, завантажень (527)
393 Цигода В.С. Біоенергетичний потенціал аграрного сектору як передумова збалансованого розвитку України Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 504.062.2:631, стор. 239-245, завантажень (516)
394 Макарчук М.О. Формування елементів структури кукурудзи залежно від генотипу гібридів і зони вирощування Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 633.15: 575.222.78: 631.527.5, стор. 231-239, завантажень (489)
395 Крикунов І. В.
Кравець І.С.
Рослиноїдні кліщі в промислових насадженнях яблуні в Південному Лісостепу України Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 632.654, стор. 224-231, завантажень (713)
396 Чаплоуцький А. М.
Мельник О.В.
Параметри крони дерев яблуні залежно від способу та строку обрізування Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 634.11:631.542:631.17(477.4), стор. 218-224, завантажень (797)
397 Балабак А.Ф.
Поліщук В. В.
Пиж’янова А.А.
Представники роду Vaccinium L. та видове їх різноманіття Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 582.688.3:634.735: 634.1, стор. 209-218, завантажень (839)
398 Хоменко С. О.
Федоренко І. В.
Федоренко М. В.
Раченко О.С.
Данюк Т.А.
Оцінка сортів пшениці ярої за стійкістю до листкових грибних хвороб в умовах Лісостепу України Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 633.11:631.527.86, стор. 202-209, завантажень (648)
399 Ушкаренко В.О.
Лавренко С.О.
Максимов М.В.
Економічна ефективність використання різних технологічних прийомів вирощування сочевиці в умовах Південного Степу України Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 635.658: 631.6, стор. 195-202, завантажень (625)
400 Ситник С.А.
Маслікова К.П.
Балабак А.Ф.
Мороз Г.Ю.
Черевашко Т.М.
Лісівничо-таксаційна характеристика модальних деревостанів Robinia pseudoacacia L. в умовах північно-степової лісорослинної зони України Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 582.736.3:630.228 (292.486), стор. 187-195, завантажень (914)
401 Попович Г.Б. Формування вегетативної маси та врожайність огірка на вертикальній шпалері Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 635.63:631.037, стор. 181-187, завантажень (561)
402 Лопушняк В.І.
Бортнік А.М.
Августинович М.Б.
Агроекологічні особливості впливу гумінових добрив та мікробіологічного препарату Азотер на фосфорно-калійний режим сірого опідзоленого ґрунту під тритикале яре Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 631.8: 631.412: 631.86:633.19: 631.95 , стор. 172-181, завантажень (619)
403 Ловинська В.М.
Маслікова К.П.
Балабак А.Ф.
Поліщук В. В.
Показники компоненти фітомаси деревної зелені Pinus sylvestris l. в умовах степового Придніпров’я України Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 582.736.3:630.228 (292.486), стор. 164-172, завантажень (494)
404 Єщенко О.В.
Манько О. А.
Світові тенденції виробництва біоетанолу та використання для цього в Україні як сировини буряків цукрових та цикорію коренеплідного Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 338.432:620.952.003.13:663.63(477):663.941.3, стор. 156-164, завантажень (631)
405 Гаськевич В. Г.
Луцишин О. З.
Валовий хімічний склад дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 911.9:502:631.4(477.83), стор. 145-156, завантажень (754)
406 Балабак О.А.
Любич В.В.
Урожайність та якість горіхів фундука залежно від сорту Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 634.54:631.559, стор. 139-145, завантажень (677)
407 Любченко І.О.
Рябовол Л.О.
Любченко А.І.
Використання культури in vitro в адаптивній селекції рослин (огляд літератури) Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 575.827, стор. 126-139, завантажень (971)
408 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Технологічна оцінка зерна сортів ячменю, пшениці та тритикале для круп’яного виробництва Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 664.786.3:664.7, стор. 111-126, завантажень (572)
409 Фурманець М.Г.
Фурманець Ю.С.
Вплив біологічних препаратів на продуктивність гречки Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 633.12:631.86, стор. 106-111, завантажень (567)
410 Труш С. Г.
Парфенюк О.О.
Баланюк Л.О.
Створення та оцінка генетичного потенціалу багаторосткових запилювачів гібридного походження в селекції ЦЧС гібридів буряку цукрового Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 631.527:633.63, стор. 100-106, завантажень (615)
411 Слюсар І.Т.
Богатир Л.В.
Врожайність кукурудзи залежно від основного обробітку та удобрення на осушуваних органогенних ґрунтах Лісостепу Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 631.615:633.853.34, стор. 93-100, завантажень (609)
412 Полторецький С.П.
Савранська Л.М.
Вплив особливостей основного обробітку грунту на його агрофізичні показники родючості і водний режим при вирощування ріпаку ярого Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 631.51.021:633.85, стор. 83-93, завантажень (657)
413 Роїк М. В.
Кузнєцова І. В.
Математична модель післязбиральної обробки стевії Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 633.3:658.562, стор. 77-83, завантажень (601)
414 Розборська Л.В.
Леонтюк І.Б.
Голодрига О.В.
Заболотний О.І.
Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 632.954:631.811.98:633.11, стор. 67-77, завантажень (481)
415 Польовий В.М.
Кулик С.М.
Формування фотосинтетичного апарату сої залежно від удобрення та післядії вапнування Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 633.34:541.144.7:631.81:631.821.1, стор. 60-67, завантажень (592)
416 Грицаєнко З.М.
Івасюк Ю.І.
Розвиток вільноживучих ризосферних азотфіксаторів сої за використання біологічно активних препаратів Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 633.34:537.4:631.461.5, стор. 53-60, завантажень (473)
417 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Прокопчук С.В.
Рассадіна І.Ю.
Ефективність застосування сірчаних добрив під польові культури на чорноземі опідзоленому Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 631.81.095.337, стор. 39-46, завантажень (710)
418 Распопіна С.П.
Дегтярьов В. В.
Ефективне використання ґрунтів, переданих під заліснення Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 631.452:631.413.3, стор. 31-39, завантажень (475)
419 Кучеренко Є.П.
Бєлік Я.В.
Татарчук В.М.
Оцінка цитоплазматичної чоловічої стерильності гібридів буряків цукрових на толерантність до церкоспорозу Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 633.63:631.527, стор. 23-31, завантажень (502)
420 Грицаєнко З.М.
Підан Л. Ф.
Стан ферментної системи рослин соняшника за використання гербіциду Фюзилад форте 150 і регулятора росту рослин Радостим Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 633.854.78:631.544, стор. 16-23, завантажень (532)
421 Господаренко Г.М.
Лисянський О. Л.
Рециркуляція біогенних елементів у ґрунті за різних сидератів та їх удобрення Випуск №88. Частина 1 2016
УДК: 631.893:631.874.2, стор. 7-16, завантажень (702)
422 Уліч О.Л. Реакція нових сортів пшениці озимої м’якої на час відновлення весняної вегетації в центральній частині правобережного Лісостепу Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 631׃633׃1.11, стор. 235-240, завантажень (452)
423 Хареба В. В.
Унучко О. О.
Вплив віку касетної розсади бамії на ріст, розвиток та врожайність плодів у Правобережному Лісостепу Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 635.648:631.5, стор. 229-234, завантажень (557)
424 Грицаєнко З.М.
Підан Л. Ф.
Стан фотосинтетичної та пігментної систем соняшника за дії гербіцидів Фюзилад форте 150, Дуал голд 960 та регулятора росту рослин Радостим Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 633.85:632.954:661.162.6, стор. 221-228, завантажень (592)
425 Даценко А. А. Мікробіологічна активність ризосфери гречки за дії бактеріального препарату Діазобактерин і регулятора росту рослин Радостим Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 631.427.2: 661.162.6:633.12, стор. 215-220, завантажень (515)
426 Рябовол Я.С.
Парій Ф.М.
Рябовол Л.О.
Заболотна І. Р.
Діордієва І. П.
Гібридна пшениця: проблеми, можливості, переваги, перспективи Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 631.527.581.143:633.11, стор. 210-214, завантажень (1171)
427 Моргун І.А. Вирощування міскантусу для отримання садивного матеріалу в умовах краплинного зрошення Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 662.63:002.54, стор. 204-209, завантажень (620)
428 Векленко Ю. А.
Ковтун К. П.
Ящук В. А.
Безвугляк Л. І.
Біологічна ефективність створення і використання багаторічних кормових агрофітоценозів в умовах Лісостепу Правобережного Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 633.2: 631.584.5, стор. 196-204, завантажень (451)
429 Гринчак О.В.
Давлетханова О. Х.
Михайлишина Л. В.
Реалізація задачі управління фізіологічним станом плодоягідних насаджень в середовищі Microsoft Excel Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 004.02:634.1:632, стор. 185-195, завантажень (469)
430 Хоменко С. О.
Федоренко І. В.
Солона В. Й.
Індексні показники та їх мінливість у колекційних зразках пшениці м’якої ярої Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 633. 11 „321”:631.524, стор. 174-179, завантажень (421)
431 Яблонська В. В. Вплив елементів технології вирощування на формування урожайності у сортів люпину вузьколистого в умовах Західного Полісся України Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 633.367:631.8:581.138.1, стор. 167-173, завантажень (328)
432 Юрченко Т. В.
Волощук С. І.
Вплив мутагенних чинників на масу зерна головного колоса гібридних популяцій пшениці м’якої озимої Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 633.11:631.528, стор. 159-167, завантажень (309)
433 Дударчук І. С. Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів ріпаку озимого в Західному Поліссі України Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 633.853.494"324":631.16(477.82), стор. 153-159, завантажень (420)
434 Манько О. А.
Пінчковський Г. Л.
Новак Ю. В.
Біоморфологічні ознаки рослин цикорію коренеплідного Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 633.63:631.52:616, стор. 147-153, завантажень (670)
435 Клименко Н. М. Динаміка вмісту основних елементів живлення та органічної речовини в ґрунті винограднику під впливом бактеризації та задерніння міжрядь багаторічними травами Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 631.4:634.8:579.64, стор. 141-146, завантажень (486)
436 Чайковська Л. А.
Ключенко В. В.
Овсієнко О.Л.
Влияние бактеризаци на численность микробиоты в ризосфере пшеницы озимой при загрязнении почвы тяжелыми металлами Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 631.461:631.484, стор. 136-141, завантажень (318)
437 Пузік Л. М.
Бондаренко В. А.
Ураженість хворобами капусти броколі під час зберігання залежно від обробки препаратом аскорутин Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 635.356 – 2:631.563, стор. 131-135, завантажень (432)
438 Терещенко Ю.Ф. Розміщення насіння кукурудзи у посівному ложі та його вплив на формування сходів Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 633.15:631.К53.01:003.13:631.5471, стор. 128-131, завантажень (304)
439 Побережець І. І.
Побережець В. І.
Побережець І. І.
Визначення спирту і екстракту у винах методом двох параметрів Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 663.3, стор. 122-128, завантажень (1082)
440 Рожков А.О. Мінливість маси зерен з колоса рослин тритикале ярого залежно від впливу норми висіву та способу сівби Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 631.531.04+631.816.12:631.559:633.11 “321”, стор. 113-122, завантажень (306)
441 Роїк М. В.
Кузнєцова І. В.
Гетьман М. В.
Встановлення основних показників технологічної оцінки листків стевії (Stevia Rebaudiana Bertonі) Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 633.3:658.562, стор. 107-113, завантажень (421)
442 Дубін О.М.
Василенко О. В.
Утилізація органічних решток як шлях вирішення екологічних проблем сільського господарства Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 64.066.4:63, стор. 101-107, завантажень (736)
443 Новак А.В. Агрометеорологічні умови 2013–2014 сільськогосподарського року за даними метеостанції Умань Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 551.5:477.46, стор. 96-100, завантажень (574)
444 Єщенко О.В.
Бохонко О.А.
Господарсько-біологічна характеристика простих міжлінійних гібридів кукурудзи селекції Уманського національного університету садівництва Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 633.15:631.52, стор. 90-96, завантажень (391)
445 Труш С. Г.
Баланюк Л. О.
Татарчук В.М.
Використання підзимніх посівів цукрових буряків у селекції батьківських компонентів гібридів на ЦЧС основі Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 631.527:633.63, стор. 84-90, завантажень (613)
446 Труш С. Г. Шляхи і методи створення високопродуктивних ЦЧС гібридів цукрових буряків з поліпшеними технологічними якостями цукросировини Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 631.527:633.63, стор. 79-84, завантажень (415)
447 Поліщук В. В.
Поліщук О. В.
Карпук Л.М.
Підбір живильного середовища для введення і проліферації ЧС-комнонентів цукрових буряків Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 633.63:631.531.12.631.53.02, стор. 72-79, завантажень (422)
448 Поліщук Т. В.
Баланюк Л. О.
Татарчук В.М.
Методи створення та шляхи використання лінійних матеріалів одноросткових кормових буряків у селекції на гетерозис Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 631.527:633.416, стор. 67-72, завантажень (548)
449 Малієнко А. М.
Олепір Р. В.
Вплив елементів технології на конкурентні відносини та рівень шкодочинності бур’янів у посівах сої Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 631.5:633.34:632.51, стор. 61-66, завантажень (279)
450 Мащак Я. І.
Кобиренко Ю. О.
Ботанічний склад деградованого травостою залежно від системи удобрення Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 633.2.033:633.2.031, стор. 57-61, завантажень (301)
451 Заморська І.Л. Вплив виду упаковки на якісні показники заморожених ягід суниці Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 664.8.037:634.75, стор. 52-57, завантажень (590)
452 Полторецький С.П. Оптимізація способів сівби та норм висіву в насінницьких посівах проса Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 631.53.01:633.17(477.46), стор. 44-51, завантажень (623)
453 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Євчук Я. В.
Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи ПР39Б58 Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 664.788:633.16, стор. 37-43, завантажень (929)
454 Чаплоуцький А. М.
Мельник О.В.
Освітленість крони яблуні залежно від способу і строку обрізування Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 634.11:631.542:631.17(477.4), стор. 32-36, завантажень (399)
455 Діордієва І. П.
Парій Ф.М.
Використання морфологічних ознак жита для виділення пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 631.527:575:633.1, стор. 25-31, завантажень (386)
456 Крикунов І. В.
Кравець І.С.
Біоекологічні особливості розвитку яблуневого плодового пильщика (Hoplocampa Testudinea Klug.) у Правобережному Лісостепу України Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 632.7, стор. 18-24, завантажень (374)
457 Господаренко Г.М.
Лисянський О. Л.
Вплив видів і доз мінеральних добрив на врожай сидеральних культур у Правобережному Лісостепу Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 631.893:631.874.2 (477.46), стор. 13-17, завантажень (437)
458 Денисюк В. М.
Єщенко В.О.
Реакція пшениці ярої на мінімалізацію зяблевого обробітку ґрунту після ріпаку ярого Випуск №86. Частина 1 2014
УДК: 633.11: 631.51, стор. 7-12, завантажень (378)
459 Полєнок А.В. Вплив способів обробітку ґрунту та норм добрив на кормову продуктивність сільськогосподарських культур в умовах чекових зрошуваних систем Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 631.51:633.17, стор. 130-135, завантажень (462)
460 Степенко Т.А. Вивчення загальної і специфічної комбінаційних здатностей колекційних зразків вихідних форм перцю солодкого (capsicum annuum) у закритому ґрунті за показниками раннього і загального урожаю Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 631.527.33:635.649, стор. 124-129, завантажень (442)
461 Чернецький В.М.
Вдовенко С. А.
Костюк О. О.
Особливості формування фотосинтетичного потенціалу бобу овочевого за різної продуктивності в умовах вінницької області Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 581.132:635.65.003.13 (477.44), стор. 118-123, завантажень (534)
462 Світовий В.М.
Черно О.Д.
Вміст бору в пшениці озимій вирощеній на чорноземі опідзоленому Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 631.81.095.337: 631.453, стор. 111-117, завантажень (525)
463 Хахула В.С. Вплив агрометеорологічних умов на ріст і розвиток пшениці озимої Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 633, стор. 102-111, завантажень (277)
464 Рожко В. І.
Малинка Л.В.
Барзо І. Т.
Урожайність, якість товарного насіння та симбіотична діяльність рослин нуту залежно від застосування інокуляції та мінеральних добрив Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 633, стор. 97-102, завантажень (382)
465 Овчарук О.В. Агроекологічна характеристика сортів квасолі звичайної та їх продуктивність в умовах Західного Лісостепу Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 635.652/.654:631.558.3, стор. 92-97, завантажень (507)
466 Ображій С.В. Забур’яненість посівів залежно від систем основного обробітку і рівнів удобрення ґрунту в зернопросапній сівозміні центрального лісостепу України Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 631.46/.51.021./.582, стор. 84-92, завантажень (306)
467 Каленська С.М.
Новицька Н.В.
Рожко В. І.
Малинка Л.В.
Барзо І. Т.
Поліпшення посівних якостей насіння нуту за допомогою наночастинок біогенних металів Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 633, стор. 79-83, завантажень (483)
468 Уліч Л.І.
Уліч О.Л.
Каражбей Г.М.
Гринів С.М.
Терещенко Ю.Ф.
Екологічна пластичність нових сортів озимої пшениці за різних ґрунтово-кліматичних умов Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 633.11.631.5, стор. 73-78, завантажень (918)
469 Барат Ю.М.
Кулик М.І.
Вплив допосадкової обробки садивного матеріалу на врожайність бульб картоплі Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 635.21:631.559:631.53.027, стор. 69-73, завантажень (342)
470 Баган А.В. Вплив сортових властивостей та удобрення на урожайність пшениці озимої Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 633.11: 631.526.3: 631.8: 631.559, стор. 65-68, завантажень (316)
471 Пую В.Л. Метод морфологічного аналізу назви наукової продукції, як формули її змістовності та актуальності Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 167:001.8:004.912, стор. 59-65, завантажень (297)
472 Плакса В. М.
Куць Р. О.
Дибко М. І.
Дударчук І. С.
Коленда О. В.
Продуктивність пшениці ярої залежно від удобрення в умовах Західного Полісся України Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 633.11”321”:631.559.8, стор. 55-59, завантажень (623)
473 Москалевська Ю.П.
Патика М.В.
Функціональне різноманіття мікробіоти чорнозему типового при вирощуванні буряка цукрового Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 631.46:631.5:633.63, стор. 47-54, завантажень (282)
474 Молдован Ж.А. Формування продуктивності кормових культур пізніх строків сівби та їх сумісних посівів із соєю залежно від способів основного обробітку ґрунту та удобрення Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 633.2.03:631.411, стор. 40-47, завантажень (403)
475 Чернобай С.В.
Рожков А.О.
Урожайність ячменю ярого за впливу норми висіву та застосування позакореневих підживлень біопрепаратами і мікродобривами Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 633.16„321”: 631.559]: [631.531.048+631.816.12, стор. 35-39, завантажень (387)
476 Кравець І.С.
Адаменко Д.М.
Шкідливий ентомоакарикомплекс промислових насаджень яблуні в Лісостепу Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 634.11.:663.2593:663.1:653, стор. 29-34, завантажень (448)
477 Богульська C.В. Апробація агробактеріальної трансформації соняшника методом in planta Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 631.52.001.73:633.85, стор. 25-29, завантажень (352)
478 Дубін О.М.
Василенко О. В.
Екологічна оцінка складу атмосферного повітря у зоні тваринницьких комплексів Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 504.3:631.14:636.2, стор. 20-25, завантажень (484)
479 Полторецький С.П. Особливості формування структури насінницьких посівів проса залежно від способу сівби та норми висіву в умовах Правобережного Лісостепу Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 631.53.01:633.17(477.46), стор. 13-19, завантажень (690)
480 Парій Ф.М.
Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Апробація способів отримання гібридів жита озимого за різних генетичних систем контрольованого розмноження Випуск №85. Частина 1 2014
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 8-12, завантажень (700)
481 Уланчук В.С.
Кузьменко О.А.
СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КАНАЛІВ ЗБУТУ ГРЕЧКИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 330.341.2:633.12(477.65), стор. 178-184, завантажень (460)
482 Лихацький В.І.
Чередниченко В.М.
ВИРОЩУВАННЯ КАПУСТИ БРОКОЛІ У ПЛІВКОВІЙ ТЕПЛИЦІ ЗА МУЛЬЧУВАННЯ ГРУНТУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВОДОУТРИМУЮЧИХ ГРАНУЛ Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 635.35:631.544.4:631.58, стор. 128-133, завантажень (490)
483 Карпук Л.М.
Кикало М.М.
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗА СІВБИ НАСІННЯМ, ПІДГОТОВЛЕНИМ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 633.63:631.527.531.62, стор. 124-127, завантажень (521)
484 Адаменко Д.М.
Поліщук В. В.
ВПЛИВ РІЗНОЯКІСНОСТІ ЕЛІТНОГО НАСІННЯ ЧС-КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ НА ПОСІВНІ ЯКОСТ І ГІБРИДНОГО НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 633.63:631.531.12.631.53.02, стор. 119-124, завантажень (523)
485 Миколайко В.П.
Моргун А.В.
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ГЕТЕРОЗИСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: [635.54+623.57] (292.485), стор. 113-119, завантажень (479)
486 Овчарук О.В. АГРОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 635.652/.654:631.558.3, стор. 107-112, завантажень (467)
487 Тараненко А.О. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ҐРУНТОВОЇ БІОТИ В УМОВАХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОН ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 332.33:332.64:167.22, стор. 100-107, завантажень (452)
488 Краснопьорова О.Е.
Новожилов Д.О.
Блюм Я.Б.
Ісаєнков С.В.
СТВОРЕННЯ ПЛАЗМІДНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПРОТЕЇН-КІНАЗИ AtKIN10 ЗЛИТОЇ ІЗ RFP ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИННОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЦЬОГО ФЕРМЕНТУ Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 633, стор. 95-100, завантажень (447)
489 Чернецький В.М.
Паламарчук І.І.
ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ КАБАЧКА ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 631. 559: 635. 621: 631. 53. 04 (477.4 – 292.485), стор. 90-95, завантажень (499)
490 Цицюра Н. І.
Галаган О. К.
ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ THUJA L. В КУЛЬТУРНИХ ФІТОЛАНДШАФТАХ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 582. 477. (477.8), стор. 83-90, завантажень (483)
491 Грицаєнко З.М.
Розборська Л.В.
Голодрига О.В.
ФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В РОСЛИНАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ГЕРБІЦИДУ ЛОНТРІМ ТА РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ЕМІСТИМ С Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 632.954:631.811.98:633.11, стор. 77-83, завантажень (502)
492 Ровна О.В. ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 633.52:632.952, стор. 71-76, завантажень (506)
493 Карнаух О.Б. ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ТА УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІЩЕННЯ В СІВОЗМІНІ ТА ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 632.51:633.15:631.582:631.51, стор. 65-70, завантажень (343)
494 Василишина О.В МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ПЛОДИ ВИШНІ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 66.011: 634.23: 664.8.032, стор. 59-65, завантажень (446)
495 Моргун А.В.
Новак А.В.
Новак В.Г.
Моргун І.А.
ВЗАЄМОЗВЯЗОК РОЗМІРУ НАСІННЯ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 633.63:631.531.12, стор. 53-58, завантажень (271)
496 Полторецький С.П. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ ПОПЕРЕДНИКІВ І УДОБРЕННЯ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ ТА ВРОЖАЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ ПРОСА Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 633.16:631.582:631.8:631.53.02, стор. 44-53, завантажень (392)
497 Грицаєнко З.М.
Даценко А. А.
АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У РОСЛИНАХ ГРЕЧКИ ЗА ДІЇ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 577.15:633.12:631.811.98, стор. 38-44, завантажень (368)
498 А.В. Жуков
Задорожна Г.А.
Демидов А.А.
Рисіна Е.В.
ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ МІНЛИВОСТІ ЩІЛЬНОСТІ ГРУНТУ В УМОВАХ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 631.51:631.95, стор. 21-38, завантажень (351)
499 Грицаєнко З.М.
Волошина Л. Г.
МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНИХ ФОНІВ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 631.427.2:633.11:631.811.98, стор. 14-21, завантажень (411)
500 Господаренко Г.М.
Ткаченко І.Ю.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ПІД ВПЛИВОМ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ Випуск №84. Частина 1 2014
УДК: 633.11:631.84, стор. 7-14, завантажень (575)
501 Вакуленко П.І. ДОБІР ОДНОНАСІННИХ ВИСОКОЦУКРИСТИХ ЗАПИЛЮВАЧІВ-ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 633.63:631.52:575.125, стор. 185-189, завантажень (518)
502 Шаповаленко О.І.
Улянич І.Ф.
ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ КУКУРУДЗИ І ОВОЧЕВИХ КОРЕНЕПЛОДІВ У ЕКСТРУДОВАНИХ КОРМОСУМІШАХ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 664.784:935.1.001.73, стор. 179-185, завантажень (738)
503 Стельмах А.Ф. ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СГІ НЦНС ВІД «ЛИСЕНКІВЩИНИ» ДО СЬОГОДЕННЯ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 595.631.52, стор. 171-178, завантажень (626)
504 Світовий В.М.
Геркіял О.М.
Крупская В.В.
Даниленко О.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ОЧИЩЕННЯ ГУМУСОВИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 543.054:543.421/424 , стор. 167-171, завантажень (701)
505 Нінієва А. К. СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ СПЕЛЬТИ В УМОВАХ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 633. 111. 5, стор. 159-166, завантажень (428)
506 Недвига М.В.
Галасун Ю.П.
ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ДО АГРЕГАЦІЇ ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 631.434 , стор. 153-159, завантажень (395)
507 Корнієнко С.І.
Горова Т.К.
Митенко І.М.
Стовбір О.П.
ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТУ ГЕТЕРОЗИСУ В СЕЛЕКЦІЇ БУРЯКА СТОЛОВОГО Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 631.527.5:631.527:635.11, стор. 146-152, завантажень (928)
508 Корнєєва М.О.
Мацук М.Б.
Чемерис Л.М.
Навроцька Е.Е.
МІНЛИВІСТЬ КОМБІНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗАПИЛЮВАЧІВ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ТРИПЛОЇДНИХ ГІБРИДІВ З АДАПТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 633.63:631.52, стор. 140-145, завантажень (445)
509 Богульська C.В. АГРОБАКТЕРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ РІПАКУ ЯРОГО БЕЗ ЕТАПУ РЕГЕНЕРАЦІЇ INVITRO Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 631.147:633.85, стор. 135-139, завантажень (812)
510 Воробйова Н.В. УРОЖАЙНІСТЬ КАРТОПЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 635.21:635 – 1/ – 2, стор. 130-135, завантажень (493)
511 Жук О.Я.
Жук В.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ НАСІННИЦТВА КАПУСТИ ЛИСТКОВОЇ ДЕКОРАТИВНОЇ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 631.53.01:635.34:635.9, стор. 125-130, завантажень (482)
512 Господаренко Г.М.
Пташник М.М.
ВПЛИВ АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЖИТА ОЗИМОГО НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 633.14:631.55:631.84, стор. 120-125, завантажень (776)
513 Кучеренко Є.П.
Саблук В.Т.
ЗБУДНИКИ КАГАТНОЇ ГНИЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВИТКУ ЗА ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 63.4:632.4.01/.08, стор. 113-119, завантажень (650)
514 Карпук Л.М. РІВНОМІРНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ НАСАДЖЕННЯ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 633.63:631.53.01.006.83:631.547.2/.3, стор. 107-112, завантажень (578)
515 Карнаух О.Б. ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА РІЗНИХ ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 633.16:631.153.3, стор. 100-106, завантажень (1004)
516 Пиж’янова А.А.
Балабак А.Ф.
ІНТРОДУКЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ ГОЛУБИКИ ВИСОКОРОСЛОЇ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 582.688.3: 631.535:634.1, стор. 94-100, завантажень (834)
517 Чередниченко В.М. ВРОЖАЙНІСТЬТАЯКІСТЬПРОДУКЦІЇКАПУСТИЦВІТНОЇЗАЛЕЖНОВІДРОЗМІРУЧАРУНКИТАВІКУРОЗСАДИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 635.35:631.559(477 – 292.485), стор. 88-93, завантажень (638)
518 Січкар А.О.
Вишневська Л.В.
Савранська Л.М.
Четирко С.А.
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЮЦЕРНИ НА ЗЕЛЕНИЙ КОРМЗАЛЕЖНО ВІД РОЗПУШУВАННЯ ҐРУНТУ В ТРАВОСТОЯХ ТРЕТЬОГО РОКУ ВИКОРИСТАННЯ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 633.2.033, стор. 83-88, завантажень (904)
519 Фурманець М.Г. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР У КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 631.559:633.1.631.582, стор. 79-83, завантажень (608)
520 Усик С. В. ЗАПАСИ ДОСТУПНОЇ ВОЛОГИ ПІД ПОСІВАМИ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ПРИ НАСИЧЕННІ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН РІЗНИМИ ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 631.582:631.423.2, стор. 74-79, завантажень (403)
521 Ненька О.В.
Корнєєва М.О.
Бойко І. І.
Андрєєва Л. С.
Кротюк Л. А.
ПРОЯВ ВРОЖАЙНОСТІ ПРОСТИХ СТЕРИЛЬНИХ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПУ І ПЛОЩІ ЖИВЛЕННЯ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 633.63.631.52, стор. 61-67, завантажень (416)
522 Фоменко Л. А. ПОРІВНЯННЯ ЗА БІОХІМІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ГІБРИДНИХ НАЩАДКІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ З БАТЬКІВСЬКИМИ ФОРМАМИ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 633.112, стор. 67-74, завантажень (648)
523 Парій Ф.М.
Рябовол Я.С.
СТВОРЕННЯ ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО СИСТЕМИ ЦЧС РAMPA-ТИПУ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 57-61, завантажень (863)
524 Поліщук В. В. ОСНОВНІ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ОЗНАКИ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ БАГАТОНАСІННОГО ЗАПИЛЮВАЧА БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА ПОНИЖЕНИХ ТЕМПЕРАТУР Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 633.63:631.531.12.631.53.02, стор. 46-50, завантажень (380)
525 Рудник-Іващенко О.І. ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ПРОСА ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ГЕРБІЦИДІВ ТА ЇХ БАКОВИХ СУМІШЕЙ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 633.631.526.32, стор. 37-46, завантажень (1078)
526 Полторецький С.П. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГУСТОТИ НАСІН-НИЦЬКИХ ПОСІВІВ СОРТІВ ПРОСА ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКУ І СПОСОБУ СІВБИ В УМОВАХ ПРАВО-БЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 631.53.01:633.17(477.46), стор. 29-37, завантажень (521)
527 Грицаєнко З.М.
Волошина Л. Г.
АЗОТФІКСУВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ РИЗОСФЕРИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ДІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФОНІ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 579.841.2:633.111:632.954:631.811.98, стор. 51-56, завантажень (565)
528 Заморська І.Л.
Заморський В.В.
ФЕНОЛЬНІ РЕЧОВИНИ В ЯГОДАХ СУНИЦІ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 634.75:577.1, стор. 18-23, завантажень (731)
529 Притуляк Р.М.
Чернега А.О.
ВМІСТ БІЛКА І КЛЕЙКОВИНИ У ЗЕРНІ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 632.954:631.811.98:633.19, стор. 14-18, завантажень (499)
530 Рудник-Іващенко О.І.
Дудка Д.В.
ІСТОРІЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ УКРАЇНИ З ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР І РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ СОРТОВИПРОБУВАННЯ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 582.734.3:575.86, стор. 177-181, завантажень (659)
531 Балагура О.В. ОСОБЛИВОСТІ ЦВІТІННЯ КОМПОНЕНТІВ СХРЕЩУВАННЯ ЧС ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 633.63.631.531.12, стор. 172-177, завантажень (318)
532 Новак А.В. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2011 – 2012 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ДЛЯ ОСНОВНИХ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 551.515631.559, стор. 168-172, завантажень (552)
533 Корнєєва М.О.
Ненька О.В.
ГЕНЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ЗАПИЛЮВАЧІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ УМАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ЦУКРИСТІСТЮ ТА ЇХ ФЕНОТИПОВИЙ ПРОЯВ У ТОПКРОСНИХ ГІБРИДІВ F1 Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 633.63.631.52, стор. 162-168, завантажень (329)
534 Зозуля О.В.
Рябовол Л.О.
Любченко А.І.
ВИКОРИСТАННЯ ГАПЛОЇДІЇ ПРИ СТВОРЕННІ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ РІПАКУ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 633.8:631.527, стор. 154-162, завантажень (675)
535 Зінченко О.І.
Четирко С.А.
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ ЛЮЦЕРНИ НА КОРМ ДРУГОГО-ТРЕТЬОГО РОКІВ ВИКОРИСТАННЯ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 631.5, стор. 145-154, завантажень (491)
536 Ейгес Н.С.
Волченко Г.А.
Волченко С.Г.
СТІЙКІСТЬ ДО ФІТОПАТОГЕНІВ ОТРИМАНА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ХІМІЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ НА ПШЕНИЦІ ОЗИМІЙ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 631.528.2.23.582.28, стор. 135-145, завантажень (344)
537 Господаренко Г.М.
Ткаченко І.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ УДОБРЕННЯ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ АЗОТНИМИ ДОБРИВАМИ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 633.11:631.814, стор. 127-135, завантажень (549)
538 Чеканова О.Ю. РЕАКЦІЯ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ З ЕРЕКТОЇДНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ЛИСТКІВ НА ЦЧС М І С-ТИПІВ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 631.527:633.15, стор. 122-127, завантажень (531)
539 Подгаєцький А.А.
Кравченко Н.В.
ПОТЕНЦІАЛ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ ЗА ЗДАТНІСТЮ ЗАВ’ЯЗУВАТИ ТОВАРНІ БУЛЬБИ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 635.21:631.5, стор. 116-122, завантажень (651)
540 Перфильєва Л.П. ЦИТОЕМБРІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНЕУПЛОЇДІВ У ПОПУЛЯЦІЯХ ТЕТРАПЛОЇДНИХ ФОРМ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ГЕНЕТИЧНО ОНОВЛЕНИХ МАТЕРІАЛІВ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 633.63:581.3, стор. 110-116, завантажень (195)
541 Лук'янюк Н.А.
Останін А.В.
ВПЛИВ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ, ВИДУ МУЛЬЧІ І НОРМ АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ПОШИРЕННЯ ГНИЛЕЙ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКА ЦУКРОВОГО У ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 633.63:631.531.12 , стор. 107-110, завантажень (179)
542 Копитко П.Г.
Яковенко Р.В.
Петришина І.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОПТИМІЗАЦІЇ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В НАСАДЖЕННІ ГРУШІ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 634.13.003.13:631.82/.85.001.26 (477.46), стор. 101-107, завантажень (593)
543 Геркіял О.М. ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ НА ОКРЕМІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 631.81:631.582:631.445.4, стор. 63-101, завантажень (591)
544 Жук О.Я.
Федосій І.О.
МІНЛИВІСТЬ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК У КАПУСТИ САВОЙСЬКОЇ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 635.343:517.951, стор. 89-93, завантажень (543)
545 Дускабилова Т.І.
Дускабилов Т.
МОБІЛІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ КІСТОЧКОВИХ КУЛЬТУР НА ПІВДНІ СЕРЕДНЬОГО СИБІРУ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 634.2:631.526, стор. 84-89, завантажень (227)
546 Борисенко В.В. ЛИСТКОВА ПОВЕРХНЯ ТА ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОСІВУ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНОВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 581.132:633.85:631.5, стор. 79-84, завантажень (1069)
547 Абрамович І.К. ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ФУНГІЦИДІВ НА ЗБЕРІГАННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ У КАГАТАХ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 633.63:631.531.12, стор. 75-79, завантажень (305)
548 Кириєнко А.С. ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОБРЕННЯ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 631.816; 631.87, стор. 70-75, завантажень (504)
549 Іванова Т.В.
Мельничук М.Д.
Антіпов І.А.
Гринчук К.В.
ДІАГНОСТИКА ТА ПЛР-ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІКОВІРУСУ MVX ПЕЧЕРИЦІ ДВОСПОРОВОЇ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 632.38:577.213/.216:635.82, стор. 63-70, завантажень (674)
550 Парій М.Ф.
Парій Я.Ф.
Парій Ф.М.
КОНТРОЛЬ АЛЕЛЕЙ ГЕНІВ СТЕРИЛЬНОСТІ У КУКУРУДЗИ ПРИ РОЗМНОЖЕННІ СТЕРИЛЬНИХ ФОРМ НА ОСНОВІ ДВОХ ГЕНІВ ЧОЛОВІЧОЇ СТЕРИЛЬНОСТІ ТА МАРКЕРНОГО ГЕНА Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 633.15:575.224, стор. 56-63, завантажень (221)
551 Рожков А.О. СКЛАД ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПІГМЕНТІВ ФОТОСИНТЕЗУ В ЛИСТКАХ РОСЛИН ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ЗА ДІЇ ПІДЖИВЛЕНЬ ПОСІВІВ СЕЧОВИНОЮ ТА МІКРОДОБРИВАМИ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: [631.559:633.11:631.5], стор. 49-56, завантажень (445)
552 Терещенко Ю.Ф.
Уліч Л.І.
ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІМ’ЯКОЇ ОЗИМОЇ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 631.58:633.111, стор. 44-49, завантажень (760)
553 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
ФІЗИЧНІ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛОДОВИХ ОВОЧІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА СТУПЕНЯ СТИГЛОСТІ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 57.018.4:635.64:631.526.3:631.547.6, стор. 38-44, завантажень (850)
554 Овчарук В.І.
Овчарук О.В.
Білик Т.Л.
ФЕНОЛОГІЧНІ ФАЗИ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ТА ЇХ ТРИВАЛІСТЬ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 636.652/654:631.531.048, стор. 34-38, завантажень (1040)
555 Полторецький С.П. ВПЛИВ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА СОРТІВ ПРОСА Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 633./635:631.543:664.788, стор. 25-34, завантажень (391)
556 Притуляк Р.М.
Чернега А.О.
АКТИВНІСТЬ ОКРЕМИХ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ КЛАСУ ОКСИДОРЕДУКТАЗ ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ КАЛІБР 75 І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН БІОЛАН Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 581.1:633.16:632.954:631.811.98, стор. 19-25, завантажень (408)
557 Господаренко Г.М.
Прокопчук С.В.
ВПЛИВ УДОБРЕННЯ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА НУТУ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 631.82/.85:635.657:631.445.4(477.46), стор. 12-19, завантажень (430)
558 Єщенко В.О.
Коваль С.П.
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ПІСЛЯ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ ЗА БЕЗГЕРБІЦИДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ Випуск №83. Частина 1 2013
УДК: 632.51:631.582, стор. 8-12, завантажень (441)
559 Козубенко О. С.
Костогриз П.В.
ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННІСТЬ БУРЯКА ЦУКРОВОГО, ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ТА КУКУРУДЗИ ЗА РІЗНОГО ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В СІВОЗМІНІ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 631.51.021:631.423.2, стор. 23-29, завантажень (752)
560 Господаренко Г.М.
Єщенко Н. Б.
УРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ ВИДІВ І НОРМ ДОБРИВ ТА ЇХ ОКУПНІСТЬ Випуск №82. Частина 1 2013
УДК: 631.8:631.582:631.445.4(477.46), стор. 8-14, завантажень (994)