Уманський НУС | сьогодні: 26.07.2022

Технологічні аспекти формування високої продуктивності конюшини лучної

Автор(и) Коваленко В.П., кандидат сільськогосподарських наук, Наведено результати досліджень щодо впливу способу і глибини основного обробітку ґрунту на забур’яненість посіву ячменю ярого в умовах південного Лісостепу України. Встановлено тенденцію до зростання потенційної та актуальної забур’яненості посівів при заміні оранки плоскорізним розпушуванням та зменшенні глибини обробітків.,
Рубрика Агрономія
рік 2017 номер журналу Випуск №90. Частина 1
сторінки 157-165 індекс УДК 633.2:631.5
Індекс DOI
Аннотація У статті розкрито питання технологічних аспектів формування високої продуктивності конюшини лучної. Головною метою успішного розвитку та зростання продуктивності тваринництва є створення міцної кормової бази, де особливе місце належить багаторічним бобовим травам. Cпецифiчнi пoгoднi умoви ocтaннix деcяти рoкiв, a caме збiльшення тривaлocтi перioдiв року, пiдвищення темперaтури пiдтвердили неoбxiднicть пocилення згадaнoгo нaпряму дocлiджень. Прo йoгo ефективнicть cвiдчaть i кoнкретнi результaти в cелекцiї. Пoширення ocтaннiми рoками нaбули coрти кoнюшини лучнoї: Aгрoc-12 і Мaруcя. У процесі дослідження розглянуті питання вирощування конюшини лучної відомих сортів на кормові цілі в кормових сівозмінах
Ключові слова конюшина лучна, технологія вирощування багаторічних бобових трав, кормовиробництво
Завантажити файл    (завантажень: 450)