Уманський НУС | сьогодні: 12.04.2024

Рябовол Я.С.

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва, Україна

Посада
аспірант

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 Апробація способів отримання гібридів жита озимого за різних генетичних систем контрольованого розмноження Випуск №85. Частина 1, 2014
2 НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН РИЖІЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ ТА НОРМИ ВИСІВУ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 103 Частина 1, 2023
3 СТВОРЕННЯ ЗАКРІПЛЮВАЧІВ СТЕРИЛЬНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО СИСТЕМИ ЦЧС РAMPA-ТИПУ Випуск №82. Частина 1, 2013
4 Оцінювання резистентності до хвороб створених зразків пшениці м’якої озимої в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск №91. Частина 1, 2017
5 ВПЛИВ ГЕНОТИПУ HА МІКРОКЛОНУВАННЯ РОСЛИН БУРЯКУ ЦУКРОВОГО В ІЗОЛЬОВАНІЙ КУЛЬТУРІ Випуск 102 Частина 1, 2023
6 АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК РИЖІЮ ЯРОГО ДЛЯ УМОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ Випуск 98 Частина 1, 2021
7 ОЦІНКА СТВОРЕНИХ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СОРТІВ З ПШЕНИЧНО-ЖИТНІМИ ТРАНСЛОКАЦІЯМИ Випуск 101 Частина 1, 2022
8 ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ВІДБІР ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ГЕНАМИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО ХВОРОБ Випуск 94 Частина 1, 2019
9 МОРФОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ (MENTHA PIPERITA L.) В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 103 Частина 1, 2023
10 СТВОРЕННЯ БАНКУ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЖИТА ОЗИМОГО IN VITRO Випуск 99 Частина 1, 2021
11 ЗБАГАЧЕННЯ ГЕНОФОНДУ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗА ВНУТРІШНЬОВИДОВОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ Випуск 98 Частина 1, 2021
12 ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЕКСПЛАНТІВ ЕРЕКТОЇДНИХ ФОРМ КУКУРУДЗИ Випуск 97 Частина 1, 2020
13 Генетичний контроль господарсько-цінних ознак вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої Випуск №90. Частина 1, 2017
14 Характеристика зразків пшениці м’якої озимої за зимостійкістю Випуск №89. Частина 1, 2016
15 Сорт пшениці м’якої озимої Фрея: походження та агробіологічна характеристика Випуск 100 Частина 1, 2022
16 АНАЛІЗ УСПАДКУВАННЯ ГЕНІВ МАРКЕРНИХ ОЗНАК ЖИТА ОЗИМОГО Випуск 96 Частина 1, 2020
17 Гібридна пшениця: проблеми, можливості, переваги, перспективи Випуск №86. Частина 1, 2014