Уманський НУС | сьогодні: 12.04.2024

Єщенко Володимир Омельянович

Єщенко Володимир Омельянович

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва, Україна

Наукове звання
доктор с.-г. наук, професор

Посада
завідувач кафедри загального землеробства

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ПІСЛЯ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ ЗА БЕЗГЕРБІЦИДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ Випуск №83. Частина 1, 2013
2 Реакція пшениці ярої на мінімалізацію зяблевого обробітку ґрунту після ріпаку ярого Випуск №86. Частина 1, 2014
3 Внесок професора Рубіна С. С. і його учнів у розвиток вітчизняної землеробської науки Випуск №91. Частина 1, 2017
4 ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОCІВІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Випуск 95 Частина 1, 2019
5 Забур’яненість посівів ячменю ярого залежно від основного обробітку ґрунту в умовах південного Лісостепу України Випуск №90. Частина 1, 2017
6 ОРГАНІЧНА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Випуск 97 Частина 1, 2020
7 ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ І ПРОДУКТИВНІСТЬ 5-ПІЛЬНОЇ СІВОЗМІНИ НА ФОНІ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ЧОРНОЗЕМНОГО ҐРУНТУ Випуск 99 Частина 1, 2021
8 ВПЛИВ НАСИЧЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ НА ОКРЕМІ АГРОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕ Випуск 96 Частина 1, 2020
9 Вплив попередників і заходів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів кукурудзи та її урожайність Випуск №90. Частина 1, 2017
10 Польові сівозміни України, якими їм бути: довго- чи короткоротаційними ? Випуск №89. Частина 1, 2016
11 РЕАКЦІЯ СОЇ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ЇЇ ПОСІВІВ НА ФОНІ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗЯБЛЕВОГО ОБРОБІТКУ Випуск 94 Частина 1, 2019
12 Вплив заходів основного обробітку грунту на забур’яненість посівів культур п’ятипільної сівозміни в південному Лісостепу України Випуск №92. Частина 1, 2018
13 Солома злакових культур як джерело поповнення ґрунту органічною речовиною Випуск №90. Частина 1, 2017
14 АГРОБІОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ БУР’ЯНІВ Випуск 96 Частина 1, 2020