Уманський НУС | сьогодні: 12.08.2021

Бечко П. К.

Бечко П. К.

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва

Наукове звання
кандидат економічних наук

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ Випуск 97 Частина 2, 2020
2 КАМЕРАЛЬНІ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ І МЕТОДИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Випуск 96 Частина 2, 2020
3 СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ Випуск 97 Частина 2, 2020
4 РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Випуск 94 Частина 2, 2019
5 ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №82. Частина 2, 2013
6 Роль фінансової політики в системі управління оборотними активами суб’єктів господарювання аграрної галузі Випуск №91. Частина 2, 2017
7 Розвиток земельних відносин та іпотечного кредитування Випуск №92. Частина 2, 2018
8 Особливості розвитку та функціонування кредитного ринку України Випуск №91. Частина 2, 2017
9 Напрями оптимізації державної підтримки аграрних товаровиробників Випуск №92. Частина 2, 2018
10 РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 95 Частина 2, 2019
11 ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ МОДИФІКАЦІЇ ВІДНОСИН ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ І ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ Випуск 98 Частина 2, 2021
12 ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ Випуск 96 Частина 2, 2020
13 Бюро кредитних історій як основний чинник мінімізації кредитних ризиків Випуск №90. Частина 2, 2017
14 ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Випуск 94 Частина 2, 2019
15 ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ Випуск 98 Частина 2, 2021
16 Напрями вдосконалення фінансово-кредитної підтримки фермерських господарств Випуск №93. Частина 2, 2018
17 ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 95 Частина 2, 2019
18 АГРЕСИВНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ Випуск 98 Частина 2, 2021
19 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ І ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ Випуск 98 Частина 2, 2021
20 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРЕДИТНОГО РИНКУ Випуск 98 Частина 2, 2021
21 Короткострокове кредитування сільськогосподарських підприємств під оборотні активи Випуск №89. Частина 2, 2016
22 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Випуск 97 Частина 2, 2020
23 Кредитні ризики в системі банківського кредитування аграріїв Випуск №88. Частина 2, 2016