Уманський НУС | сьогодні: 11.11.2022

Бечко П. К.

Бечко П. К.

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва

Наукове звання
кандидат економічних наук

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ Випуск 97 Частина 2, 2020
2 КАМЕРАЛЬНІ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ І МЕТОДИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Випуск 96 Частина 2, 2020
3 СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ Випуск 97 Частина 2, 2020
4 РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Випуск 94 Частина 2, 2019
5 ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №82. Частина 2, 2013
6 Роль фінансової політики в системі управління оборотними активами суб’єктів господарювання аграрної галузі Випуск №91. Частина 2, 2017
7 СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Випуск 99 Частина 2, 2021
8 Розвиток земельних відносин та іпотечного кредитування Випуск №92. Частина 2, 2018
9 БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ Випуск 100 Частина 2, 2022
10 Особливості розвитку та функціонування кредитного ринку України Випуск №91. Частина 2, 2017
11 Напрями оптимізації державної підтримки аграрних товаровиробників Випуск №92. Частина 2, 2018
12 РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 95 Частина 2, 2019
13 ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ МОДИФІКАЦІЇ ВІДНОСИН ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ І ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ Випуск 98 Частина 2, 2021
14 ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ Випуск 96 Частина 2, 2020
15 Бюро кредитних історій як основний чинник мінімізації кредитних ризиків Випуск №90. Частина 2, 2017
16 ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Випуск 94 Частина 2, 2019
17 ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ Випуск 98 Частина 2, 2021
18 Напрями вдосконалення фінансово-кредитної підтримки фермерських господарств Випуск №93. Частина 2, 2018
19 ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 95 Частина 2, 2019
20 ПРОТИДІЯ ЗЛОВЖИВАННЮ У ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИНАХ ЯК ЗАХИСНИЙ МЕХАНІЗМ СПРАВЕДЛИВОГО ОПОДАТКУВАННЯ Випуск 99 Частина 2, 2021
21 АГРЕСИВНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ Випуск 98 Частина 2, 2021
22 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ І ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ Випуск 98 Частина 2, 2021
23 ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СУЧАСНОГО ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Випуск 100 Частина 2, 2022
24 DEVELOPMENT PROSPECTS OF INCENTIVE TAXATION MECHANISMS OF BUSINESS ENTITIES IN AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY Випуск 99 Частина 2, 2021
25 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРЕДИТНОГО РИНКУ Випуск 98 Частина 2, 2021
26 РЕГУЛЯТОРНИЙ МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГАРНОЇ СФЕРИ Випуск 100 Частина 2, 2022
27 Короткострокове кредитування сільськогосподарських підприємств під оборотні активи Випуск №89. Частина 2, 2016
28 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Випуск 97 Частина 2, 2020
29 РОЗВИТОК СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ Випуск 99 Частина 2, 2021
30 РОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА УМОВ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Випуск 100 Частина 2, 2022
31 Кредитні ризики в системі банківського кредитування аграріїв Випуск №88. Частина 2, 2016
32 НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ Випуск 100 Частина 2, 2022