Уманський НУС | сьогодні: 12.04.2024

Любич Віталій Володимирович

Любич Віталій Володимирович

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва, Україна

Наукове звання
кандидат с.-г. наук

Посада
викладач кафедри технології зберігання і переробки зерна

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СОРТІВ І ГІБРИДІВ СОРГО ЦУКРОВОГО ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ Випуск 101 Частина 1, 2022
2 ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ Випуск 98 Частина 1, 2021
3 THE CONTENT OF RADIOACTIVE ELEMENTS IN THE SOIL AND SOFT WINTER WHEAT GRAIN UNDER A LONG-TERM USE OF FERTILIZERS IN THE FIELD CROP ROTATION Випуск 101 Частина 1, 2022
4 ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА РІЗНОСТИГЛИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ Випуск 99 Частина 1, 2021
5 УРАЖЕННЯ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ КОРЕНЕВИМИ ГНИЛЯМИ ЗА РІЗНИХ ДОЗ ДОБРИВ Випуск 101 Частина 1, 2022
6 ВМІСТ ЖИРНИХ КИСЛОТ В ОЛІЇ РІЗНИХ КУЛЬТУР І ЇЇ ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ Випуск 102 Частина 1, 2023
7 Анізотропні властивості питомої активності радіонуклідів ґрунту та зерна пшениці м’якої озимої за тривалого застосування добрив Випуск 100 Частина 1, 2022
8 КРУПОУТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ПОМЕЛЬНИХ ПАРТІЙ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ І ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ Випуск 96 Частина 1, 2020
9 АЛЕЛОПАТІЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК НА ПОСІВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ Випуск 98 Частина 1, 2021
10 Порівняльна характеристика тетраплоїдних видів пшениці в Правобережному Лісостепу Випуск 100 Частина 1, 2022
11 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТА ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНИХ ВИДІВ І ДОЗ ДОБРИВ Випуск 101 Частина 1, 2022
12 РОЗВИТОК СЕПТОРІОЗУ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ Випуск 102 Частина 1, 2023
13 СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВИДІВ ПШЕНИЦІ (М’ЯКА, СПЕЛЬТА, ШАРОЗЕРНА, ПЕТРОПАВЛОВСЬКОГО) ЗА ХЛІБОПЕКАРСЬКИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ЗЕРНА Випуск 94 Частина 1, 2019
14 КРУП’ЯНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ Випуск 99 Частина 1, 2021
15 ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ Випуск 96 Частина 1, 2020
16 ВМІСТ ВІТАМІНІВ І МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗЕРНОПРОДУКТАХ РІЗНИХ СОРТІВ СОРИЗУ Випуск 101 Частина 1, 2022
17 БОРОШНОМЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА ЛІНІЇ Випуск 96 Частина 1, 2020
18 БІОХІМІЧНА СКЛАДОВА БОРОШНА ІЗ ЗЕРНА РІЗНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ І СОРГО Випуск 97 Частина 1, 2020
19 Оптимізація функціональних параметрів харчових продуктів Випуск 100 Частина 1, 2022
20 ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ Випуск 101 Частина 1, 2022
21 ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ТА БІЛКОВО-ПРОТЕЇНАЗНИЙ КОМПЛЕКС ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ЗА РІЗНИХ ДОЗ АЗОТНИХ ДОБРИВ Випуск 102 Частина 1, 2023
22 Біологічна цінність білка пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії Випуск №89. Частина 1, 2016
23 РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІСТА ТА КУЛІНАРНА ЯКІСТЬ ХЛІБА З ДОБАВЛЯННЯМ БОРОШНА ГАРБУЗОВОГО Випуск 101 Частина 1, 2022
24 ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ НАСІННЯ РІЗНИХ СОРТІВ НУТУ Випуск 102 Частина 1, 2023
25 ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЛУЩЕННЯ ТА ВОДОТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ЗЕРНА НА ВИХІД І КУЛІНАРНУ ЯКІСТЬ ПЛЮЩЕНОЇ КРУПИ ІЗ ПШЕНИЦІ ПОЛБИ Випуск 97 Частина 1, 2020
26 Харчова цінність крупи цілої різних сортів сорго зернового Випуск 100 Частина 1, 2022
27 АГРОБІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СОРТІВ СОРГО ЦУКРОВОГО ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ СІВБИ І ЗБИРАННЯ Випуск 102 Частина 1, 2023
28 КОРМОВІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ДОЗ І СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ Випуск 95 Частина 1, 2019
29 ЯКІСТЬ КЕКСІВ З ТРИТИКАЛЕ, ЗБАГАЧЕНОГО ПАСТОЮ ГАРБУЗОВОЮ Випуск 99 Частина 1, 2021
30 PROCESS RESEARCH OF GRIND ENRICHED GROATS PRODUCTS IN THE ROLLER MACHINE OF THE 2ND GRINDING SYSTEM OF MILLING OF HIGH-GRADE FLOUR Випуск 102 Частина 1, 2023
31 Урожайність та якість горіхів фундука залежно від сорту Випуск №88. Частина 1, 2016
32 БІЛКОВО-ПРОТЕЇНАЗНИЙ КОМПЛЕКС ЗЕРНА РІЗНИХ ВИДІВ, СОРТІВ І ЛІНІЙ ПШЕНИЦЬ Випуск 94 Частина 1, 2019
33 Удосконалення режимів пропарювання за виробництва крупи плющеної із зерна пшениці спельти Випуск №93. Частина 1, 2018
34 ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДІВ ДОБРИВ, ЇХ ПОЄДНАННЯ ТА СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ Випуск 94 Частина 1, 2019
35 Технологічна якість олії фундука різних сортів Випуск №89. Частина 1, 2016
36 Круп’яні властивості зерна пшениці однозернянки Випуск 100 Частина 1, 2022
37 ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ Випуск 102 Частина 1, 2023
38 ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РІЗНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ Випуск 97 Частина 1, 2020
39 РОЗВИТОК БУРОЇ ІРЖІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІОФУНГІЦИДУ НА ТЛІ РІЗНИХ ДОЗ АЗОТНИХ ДОБРИВ Випуск 103 Частина 1, 2023
40 Жирнокислотний склад насіння різних сортів арахісу та його харчова цінність Випуск 100 Частина 1, 2022
41 ПАРАМЕТРИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ ЗА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ І ВАПНА Випуск 102 Частина 1, 2023
42 Технологічні властивості зерна тритикале озимого залежно від норм азотних добрив Випуск №92. Частина 1, 2018
43 Вихід і якість крупи плющеної з пшениці спельти залежно від елементів технології переробки Випуск №90. Частина 1, 2017
44 Кондитерські властивості зерна пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії Випуск №91. Частина 1, 2017
45 БІЛКОВО-ПРОТЕЇНАЗНИЙ КОМПЛЕКС ЗЕРНА СОРТІВ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ Випуск 94 Частина 1, 2019
46 СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ НОВИХ СОРТІВ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО Випуск 98 Частина 1, 2021
47 Хвороби і шкідники різних сортів пшениці твердої озимої Випуск 100 Частина 1, 2022
48 Характеристика амінокислотного складу білка горіху фундука залежно від сорту Випуск №90. Частина 1, 2017
49 Ознаки якості хліба різного борошна сортів і ліній пшениць Випуск №92. Частина 1, 2018
50 ВИХІД КРУПИ ПЛЮЩЕНОЇ ІЗ ПШЕНИЦІ ПОЛБИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ОПРОМІНЕННЯ ЕМП НВЧ І ВОДОТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ Випуск 96 Частина 1, 2020