Уманський НУС | сьогодні: 24.06.2024

Поліщук В. В.

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва

Наукове звання
доктор сільськогосподарських наук

Посада
професор

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 ОСНОВНІ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ОЗНАКИ ТА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ БАГАТОНАСІННОГО ЗАПИЛЮВАЧА БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА ПОНИЖЕНИХ ТЕМПЕРАТУР Випуск №82. Частина 1, 2013
2 Особливості створення лісових культур дуба звичайного в умовах лісового урочища «Білогрудівка» НВВ Уманського НУС Випуск №93. Частина 1, 2018
3 Історичні аспекти селекційно-генетичного вдосконалення сортів троянди Випуск №89. Частина 1, 2016
4 ОЦІНЮВАННЯ СОРТІВ ЛИМОНА (CITRUS LIMON L.) ЗА ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ Випуск 98 Частина 1, 2021
5 Підбір живильного середовища для введення і проліферації ЧС-комнонентів цукрових буряків Випуск №86. Частина 1, 2014
6 Представники роду Vaccinium L. та видове їх різноманіття Випуск №88. Частина 1, 2016
7 ВПЛИВ РІЗНОЯКІСНОСТІ ЕЛІТНОГО НАСІННЯ ЧС-КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ НА ПОСІВНІ ЯКОСТ І ГІБРИДНОГО НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Випуск №84. Частина 1, 2014
8 Оцінювання цибулин інтродукованих сортів тюльпана (Tulipa L.) для зберігання в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск 100 Частина 1, 2022
9 Показники компоненти фітомаси деревної зелені Pinus sylvestris l. в умовах степового Придніпров’я України Випуск №88. Частина 1, 2016
10 Фенологічні особливості росту та розвитку інтродукованих сортів Сhaenomeles Lindl. в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск №92. Частина 1, 2018
11 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ, МОРФОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ТА АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ ТЮЛЬПАНІВ (TULIPA L.) З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ Випуск 97 Частина 1, 2020
12 ПОЛЬОВА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛАБОРАТОРНОЇ ТА ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ БІОПРЕПАРАТАМИ Випуск 102 Частина 1, 2023
13 Взаємозв’язок урожайності і якості насіння буряків цукрових Випуск №91. Частина 1, 2017
14 РОЗМНОЖЕННЯ ЩЕПЛЕННЯМ ІНТРОДУКОВАНИХ ГЕНОТИПІВ РОДУ PRUNUS L. З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ У МОНОСАДАХ Випуск 103 Частина 1, 2023
15 Оцінювання культивованих в україні представників роду Prunus L. за пилкоутворювальною здатністю Випуск 100 Частина 1, 2022
16 Оцінювання інтродукованих генотипів роду Callistephus chinensis (L.) Ness. за господарсько-біологічними ознаками з метою залучення їх в ландшафтні композиції Випуск №90. Частина 1, 2017