Уманський НУС | сьогодні: 15.04.2024

Наукові основи комплексної оцінки ефективності керування ресурсно-екологічною безпекою з урахуванням регіональних особливостей

Автор(и) Самойлик М.С., кандидат економічних наук, , Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
Рубрика Агрономія
рік 2017 номер журналу Випуск №91. Частина 1
сторінки 83-92 індекс УДК 504.06
Індекс DOI
Аннотація В статті розроблено та науково обґрунтовано теоретико-методологічний підхід щодо оцінки рівня ресурсно-екологічної безпеки регіонів у системі сталого розвитку, який полягає в розрахунку трикомпонентного показника, що враховує рівень екологічної безпеки економіки регіону, рівень екологічного ризику здоров’ю населення на основі апріорного вибору моделі, що відображає різні взаємозалежності в системі відносин «людина-середовище», та рівень ресурсозбереження і ресурсовідновлення у регіоні. Методологічною основою дослідження стали результати фундаментальних і прикладних досліджень у галузі фізичної економіки, екологічної економіки, положення концепції сталого розвитку. Отримані результати дослідження дозволили сформувати концептуальні засади забезпечення ресурсно-екологічної безпеки регіонів України, орієнтованих на підвищення ефективності використання природно-економічного потенціалу території, ресурсозбереження та ресурсозаміщення.
Ключові слова ресурсно-екологічна безпека, регіон, вторинні ресурси, тверді відходи.
Завантажити файл    (завантажень: 282)