Уманський НУС | сьогодні: 12.04.2024

Мінливість маси зерен з колоса рослин тритикале ярого залежно від впливу норми висіву та способу сівби

Автор(и) Рожков А.О., доктор сільськогосподарських наук, , Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Рубрика Агрономія
рік 2014 номер журналу Випуск №86. Частина 1
сторінки 113-122 індекс УДК 631.531.04+631.816.12:631.559:633.11 “321”
Індекс DOI
Аннотація Стаття присвячена вивченню впливу способів сівби та норм висіву на мінливість маси зерна з колоса рослин тритикале ярого. У середньому за роками досліджень маса зерна з колоса тритикале ярого за смугового способу була істотно більшою ніж за рядкового. Закономірність підвищення маси зерна з колоса за рівномірного розподілу рослин по площі живлення проявлялася в усі роки досліджень. У проведених дослідженнях, за всіх норм висіву, на смугових посівах істотної різниці між показниками маси зерна з колоса головного стебла не було, тоді як на рядкових посівах, підвищення норми висіву до 550 нас./м2 спричиняло істотне зменшення досліджуваного показника.
Ключові слова норма висіву, спосіб сівби, тритикале яре, абіотичні та агротехнічні чинники, маса зерна з колоса, регресійний аналіз
Завантажити файл    (завантажень: 374)