Уманський НУС | сьогодні: 12.04.2024

Рябовол Людмила Олегівна

Рябовол Людмила Олегівна

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва, Україна

Наукове звання
доктор с.-г. наук, професор

Посада
професор кафедри генетики, селекції рослин та біотехнологій

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 Апробація способів отримання гібридів жита озимого за різних генетичних систем контрольованого розмноження Випуск №85. Частина 1, 2014
2 Створення та оцінка вихідних матеріалів для селекції гібридів соняшнику кондитерського напряму використання Випуск №91. Частина 1, 2017
3 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЦІННИХ ОЗНАК СТВОРЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ З ЕРЕКТОЇДНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ЛИСТКОВОЇ ПЛАСТИНКИ Випуск 101 Частина 1, 2022
4 Оцінювання резистентності до хвороб створених зразків пшениці м’якої озимої в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск №91. Частина 1, 2017
5 ВПЛИВ ГЕНОТИПУ HА МІКРОКЛОНУВАННЯ РОСЛИН БУРЯКУ ЦУКРОВОГО В ІЗОЛЬОВАНІЙ КУЛЬТУРІ Випуск 102 Частина 1, 2023
6 АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК РИЖІЮ ЯРОГО ДЛЯ УМОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ Випуск 98 Частина 1, 2021
7 СТВОРЕННЯ ТА ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЕРЕКТОЇДНИХ ФОРМ КУКУРУДЗИ (огляд літератури) Випуск 99 Частина 1, 2021
8 ОЦІНКА СТВОРЕНИХ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СОРТІВ З ПШЕНИЧНО-ЖИТНІМИ ТРАНСЛОКАЦІЯМИ Випуск 101 Частина 1, 2022
9 Створення закріплювачів стерильності соняшнику кондитерського напряму використання стійких до трибенурон-метилу Випуск №92. Частина 1, 2018
10 Аналіз ознаки рівня еректоїдності рослин кукурудзи за показником кута відхилення верхього та середнього листків Випуск 100 Частина 1, 2022
11 МОРФОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ (MENTHA PIPERITA L.) В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Випуск 103 Частина 1, 2023
12 СТВОРЕННЯ БАНКУ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЖИТА ОЗИМОГО IN VITRO Випуск 99 Частина 1, 2021
13 Використання культури in vitro в адаптивній селекції рослин (огляд літератури) Випуск №88. Частина 1, 2016
14 ЗБАГАЧЕННЯ ГЕНОФОНДУ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗА ВНУТРІШНЬОВИДОВОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ Випуск 98 Частина 1, 2021
15 ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЕКСПЛАНТІВ ЕРЕКТОЇДНИХ ФОРМ КУКУРУДЗИ Випуск 97 Частина 1, 2020
16 ВИКОРИСТАННЯ ГАПЛОЇДІЇ ПРИ СТВОРЕННІ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ РІПАКУ Випуск №83. Частина 1, 2013
17 Вплив модифікованого живильного середовища на мікроклонування рослин in vitro рижію ярого Випуск №92. Частина 1, 2018
18 Генетичний контроль господарсько-цінних ознак вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої Випуск №90. Частина 1, 2017
19 Характеристика зразків пшениці м’якої озимої за зимостійкістю Випуск №89. Частина 1, 2016
20 Сорт пшениці м’якої озимої Фрея: походження та агробіологічна характеристика Випуск 100 Частина 1, 2022
21 АНАЛІЗ УСПАДКУВАННЯ ГЕНІВ МАРКЕРНИХ ОЗНАК ЖИТА ОЗИМОГО Випуск 96 Частина 1, 2020
22 Гібридна пшениця: проблеми, можливості, переваги, перспективи Випуск №86. Частина 1, 2014