Уманський НУС | сьогодні: 25.07.2022

Рябовол Людмила Олегівна

Рябовол Людмила Олегівна

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва, Україна

Наукове звання
доктор с.-г. наук, професор

Посада
професор кафедри генетики, селекції рослин та біотехнологій

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 Апробація способів отримання гібридів жита озимого за різних генетичних систем контрольованого розмноження Випуск №85. Частина 1, 2014
2 Створення та оцінка вихідних матеріалів для селекції гібридів соняшнику кондитерського напряму використання Випуск №91. Частина 1, 2017
3 Оцінювання резистентності до хвороб створених зразків пшениці м’якої озимої в умовах Правобережного Лісостепу України Випуск №91. Частина 1, 2017
4 АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК РИЖІЮ ЯРОГО ДЛЯ УМОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ Випуск 98 Частина 1, 2021
5 СТВОРЕННЯ ТА ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЕРЕКТОЇДНИХ ФОРМ КУКУРУДЗИ (огляд літератури) Випуск 99 Частина 1, 2021
6 Створення закріплювачів стерильності соняшнику кондитерського напряму використання стійких до трибенурон-метилу Випуск №92. Частина 1, 2018
7 Аналіз ознаки рівня еректоїдності рослин кукурудзи за показником кута відхилення верхього та середнього листків Випуск 100 Частина 1, 2022
8 СТВОРЕННЯ БАНКУ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЖИТА ОЗИМОГО IN VITRO Випуск 99 Частина 1, 2021
9 Використання культури in vitro в адаптивній селекції рослин (огляд літератури) Випуск №88. Частина 1, 2016
10 ЗБАГАЧЕННЯ ГЕНОФОНДУ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗА ВНУТРІШНЬОВИДОВОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ Випуск 98 Частина 1, 2021
11 ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЕКСПЛАНТІВ ЕРЕКТОЇДНИХ ФОРМ КУКУРУДЗИ Випуск 97 Частина 1, 2020
12 ВИКОРИСТАННЯ ГАПЛОЇДІЇ ПРИ СТВОРЕННІ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ РІПАКУ Випуск №83. Частина 1, 2013
13 Вплив модифікованого живильного середовища на мікроклонування рослин in vitro рижію ярого Випуск №92. Частина 1, 2018
14 Генетичний контроль господарсько-цінних ознак вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої Випуск №90. Частина 1, 2017
15 Характеристика зразків пшениці м’якої озимої за зимостійкістю Випуск №89. Частина 1, 2016
16 Сорт пшениці м’якої озимої Фрея: походження та агробіологічна характеристика Випуск 100 Частина 1, 2022
17 АНАЛІЗ УСПАДКУВАННЯ ГЕНІВ МАРКЕРНИХ ОЗНАК ЖИТА ОЗИМОГО Випуск 96 Частина 1, 2020
18 Гібридна пшениця: проблеми, можливості, переваги, перспективи Випуск №86. Частина 1, 2014