Уманський НУС | сьогодні: 15.04.2024

Вміст структурних агрегатів ґрунту в літній період вегетації гороху, пшениці озимої та буряка цукрового за різних заходів основного обробітку

Автор(и) Крижанівський В.Г., кандидат сільськогосподарських наук, , Уманський національний університет садівництва
Пінчковський Г. Л., , , Уманська дослідно-селекційна станція ІБК і ЦБ НААН
Рубрика Агрономія
рік 2018 номер журналу Випуск №92. Частина 1
сторінки 141-149 індекс УДК 631.49.041:625.131.3
Індекс DOI
Аннотація Подано матеріали в середньому за три роки стосовно впливу різних заходів основного обробітку чорнозему опідзоленого в п'ятипільній сівозміні на вміст структурних агрегатів ґрунту в літній період вегетації гороху, пшениці озимої та буряка цукрового. Встановлено, що заміна оранки варіантами з культивацією та без основного обробітку не погіршує структуру орного шару на середину вегетації гороху, пшениці озимої та буряка цукрового. В орному шарі ґрунту навіть відмічається збільшення вмісту агрономічно цінних структурних агрегатів відповідно на 1,0–1,2 та 1,7 % під горохом, на 0,7–0,8 та 1,7 % – під пшеницею озимою та на 0,9–1,4 % – під буряком цукровим. Це відбувається завдяки зменшенню частки бриластої фракції (>10 мм) і пилуватих (<0,25 мм) агрегатів.
Ключові слова горох, пшениця озима, буряк цукровий, культивація, основний обробіток.
Завантажити файл    (завантажень: 140)