Уманський НУС | сьогодні: 17.07.2024

УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ТЮТЮНУ ТА ТОВАРНІСТЬ ТЮТЮНОВОЇ СИРОВИНИ ЗА РІЗНИХ СХЕМ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Автор(и) Моргун А. В., , , Дослідна станція тютюнництва ННЦ «ІЗ НААН»
Кецкало В.В., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри овочівництва, Уманський національний університет садівництва, Україна
Поліщук Т. В., кандидат сільськогосподарських наук, , Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини
Коваленко О. М., , , Дослідна станція тютюнництва ННЦ «Інститут землеробства НААН»
Рубрика Агрономія
рік 2023 номер журналу Випуск 103 Частина 1
сторінки 206-216 індекс УДК 633.71:631.526.3:631.55:631.53.04(474.4)
Індекс DOI 10.32782/2415-8240-2023-103-1-206-216 (Лінк)
Аннотація З метою отримання високого рівня врожаю тютюну та якісної тютюнової сировини в умовах Центрального Лісостепу України варто визначити оптимальну густоту насаджень та схему розміщення рослин у період вегетації, вивчивши вплив вказаних чинників на ріст, розвиток, продуктивність рослин. Впродовж 2021–2022 рр. здійснено порівняльну оцінку біометричних параметрів рослин тютюну та його врожайності під впливом різної густоти насаджень і сортового асортименту, визначено товарність тютюнової сировини. Встановлено вагомий вплив густоти насаджень рослин на їх біометричні показники, врожайність та якість тютюнової сировини різних сортів тютюну.
Ключові слова тютюн, Nikotiana tabacum L., тютюнова сировина, густота насаджень, схема розміщення, Вірджинія 27, Вірджінія 202, Бравий 200, Тернопільський 14, Берлей 38, Берлей 46
Завантажити файл    (завантажень: 166)