Уманський НУС | сьогодні: 19.07.2024

Непочатенко Олена Олександрівна

Непочатенко Олена Олександрівна

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва

Наукове звання
доктор економічних наук

Посада
професор, ректор Уманського національного університету садівництва

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ Випуск №84. Частина 2, 2014
2 Вплив митної політики України на обсяги експортно-імпортних операцій Випуск №86. Частина 2, 2014
3 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ ВИДАТКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Випуск 100 Частина 2, 2022
4 РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Випуск 94 Частина 2, 2019
5 Особливості розвитку та функціонування кредитного ринку України Випуск №91. Частина 2, 2017
6 Напрями оптимізації державної підтримки аграрних товаровиробників Випуск №92. Частина 2, 2018
7 СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ Випуск 94 Частина 2, 2019
8 ТРАНСФОРМАЦІЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД Випуск 104 Частина 2, 2024
9 Капіталізація банківської системи як основа стабільності економіки країни Випуск №92. Частина 2, 2018
10 ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ Випуск 96 Частина 2, 2020
11 Реалії та перспективи банківського кредитування Випуск №91. Частина 2, 2017
12 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Випуск 94 Частина 2, 2019
13 ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ Випуск 98 Частина 2, 2021
14 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ КЛАСТЕРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ Випуск 101 Частина 2, 2022
15 ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 95 Частина 2, 2019
16 АГРЕСИВНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ Випуск 98 Частина 2, 2021
17 ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УМАНСЬКОГО РАЙОНУ Випуск 100 Частина 2, 2022
18 Банківське кредитування як важливий чинник стабілізації економіки країни Випуск №90. Частина 2, 2017
19 СПРАВЕДЛИВІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ Випуск 101 Частина 2, 2022
20 DEVELOPMENT PROSPECTS OF INCENTIVE TAXATION MECHANISMS OF BUSINESS ENTITIES IN AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY Випуск 99 Частина 2, 2021
21 ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ Випуск 100 Частина 2, 2022
22 DIGITALIZATION OF THE MONETARY SYSTEM: INSTITUTIONAL AND REGULATORY ASPECTS Випуск 102 Частина 2, 2023
23 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРОСТРАХУВАННЯ Випуск 98 Частина 2, 2021
24 THE ECONOMIC BASIS OF CREDIT RELATIONS AND ITS DEVELOPMENT IN CONTEMPORARY CONTEXTS Випуск 104 Частина 2, 2024
25 Короткострокове кредитування сільськогосподарських підприємств під оборотні активи Випуск №89. Частина 2, 2016
26 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Випуск 97 Частина 2, 2020
27 АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ Випуск 101 Частина 2, 2022
28 РОЗВИТОК СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ Випуск 99 Частина 2, 2021
29 Кредитні ризики в системі банківського кредитування аграріїв Випуск №88. Частина 2, 2016
30 KEY DIRECTIONS FOR ADVANCING AND APPLYING FINANCIAL TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF BANKING INDUSTRY DIGITALIZATION Випуск 104 Частина 2, 2024
31 НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ Випуск 100 Частина 2, 2022