Уманський НУС | сьогодні: 15.04.2024

BIOINDICATIVE ASSESSMENT OF THE FORMATION OF SYNANTHROPIC VEGETATION AT THE INITIAL STAGE OF NO TILL IMPLEMENTATION

Автор(и) Расевич В. В., , ,
Білоножко В. Я., доктор сільськогосподарських наук, Професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Полторецький С.П., кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва, Уманський національний університет садівництва, Україна
Полторецька Н.М., кандидат сільськогосподарських наук, ,
Рубрика Агрономія
рік 2022 номер журналу Випуск 101 Частина 1
сторінки 56-69 індекс УДК 502.3.7:581.9
Індекс DOI 10.32782/2415-8240-2022-101-1-56-69 (Лінк)
Аннотація Розкриваються питання використання методики геоботанічних досліджень підчас проведення дослідів з вивчення обробітків ґрунту, як доповнення гербологічних методик. З метою фіксації напрямків сукцесії на дослідних полях використано класифікацію рослинності за методом Браун-Бланке за різних систем обробітку ґрунту у пʼятипільній зерно-кормовій сівозміні (горох – ячмінь ярий – пшениця яра – соя – пшениця озима). Розглянуто можливість використання фітоіндикації для оцінки процесів, що відбуваються в агроценозах різних культур. Встановлено значну відмінність чисельності та видового складу бур’янової компоненти агроценозу, що зокрема впливає на визначення синтаксонів різного рангу від класу до асоціації. Запропоновано використовувати при характеристиці синтаксонів типи обробітків ґрунту як суттєвий чинник формування фітоценозів полів. Встановлено, що досліджувані рослинні угруповання відносяться до класу рослинності Stellarietea mediae Tx. et al. in Tx. 1950 та порядку Papaveretalia rhoeadis Hüppe et Hofmeister eх Thеurillat et al. 1995. Виявлено, що ступінь забур’яненості після оранки і поверхневого обробітку переважно низький, тоді як за системи No-till середній. Наведено дані фітоіндикаційної оцінки для Зірочника середнього (Stelaria media L.), що досить часто трапляється в дослідах за наступними кліматичними та едафічними чинниками: терморежим (Tm), омброрежим (Om), кріорежим (Cr), континентальність (Kn), зволоження середовища (Hd), зміна зволоженості (fH), кислотність (Rc), трофність (Tr), карбонатність (Ca), азот (Nt), гумідність (Gm), аерація (Ae).
Ключові слова обробіток ґрунту, рослинність, фітоіндикація
Завантажити файл    (завантажень: 226)