Уманський НУС | сьогодні: 17.07.2024

Економіка

 

1 А. А. ОСІПОВА
Новак І.М.
Ревуцька А. О.
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-391-404
УДК: 658.012, стор. 391-404, завантажень (40)
2 Соколюк С. Ю.
Бленда Н. О.
Чернега І. І.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
Майданюк Р. П.
ГЛОБАЛЬНА СВІТОВА КРИЗА 2020-2023 РОКІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-383-391
УДК: 339.9 : 338.124.4 , стор. 383-391, завантажень (40)
3 Бечко П. К.
Гузар Б.С.
Колотуха С.М.
Лиса Н.В.
Пташник С. А.
СУТНІСТЬ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНОЇ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-375-382
УДК: 336.01, стор. 375-382, завантажень (45)
4 Власюк С.А.
Ролінський О. В.
Ясінський О. Р.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-358-367
УДК: 330.3:368, стор. 358-367, завантажень (38)
5 Улянич Ю.В.
Бондаренко Н. В.
Дяченко М. О.
Улянич К.Ф.
FEATURES AND DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODERN CONDITIONS Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-352-357
УДК: 3365:007.005.1, стор. 352-357, завантажень (41)
6 Бондаренко Н. В.
Мігур І. О.
Лиманюк В. В.
Грицак О. І.
Заярна К. О.
РОЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ У РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-338-352
УДК: 336.143.2, стор. 338-352, завантажень (35)
7 Пітель Н. Я.
Новак І.М.
Альошкіна Л. П.
Халахур Ю. Л.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТЕЙ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ДО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄС Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-324-337
УДК: 005(100):334.72(477):332.135(061), стор. 324-337, завантажень (47)
8 Ревуцька А. О.
Смолій Л.В.
СТРАТЕГІЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ: РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-317-323
УДК: 658.567:338.1 (292.4), стор. 317-323, завантажень (34)
9 Костюк В. С.
А. А. ОСІПОВА
Сидоренко О. С.
ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ І ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЗАСАД У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-308-317
УДК: 316.4 , стор. 308-317, завантажень (39)
10 ЗАГОРОДНЮК О. В.
Горбатюк М. І.
Длугоборська Л. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-297-307
УДК: 338.24.021.8, стор. 297-307, завантажень (48)
11 Непочатенко О.О.
Бондаренко Н. В.
Грицак О. І.
ТРАНСФОРМАЦІЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-285-296
УДК: 336.771.22:339.17, стор. 285-296, завантажень (33)
12 Бечко П. К.
Власюк С.А.
Колотуха С.М.
Гузар Б.С.
Лиса Н.В.
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-277-284
УДК: 631.162, стор. 277-284, завантажень (47)
13 Жарун О. В.
Соколюк К. Ю.
Бленда Н. О.
Уланчук В. І.
Жарун Р. Ф.
Погуляй В. М.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ В РОЗПАЛ ВІЙНИ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-269-276
УДК: 338.3:658, стор. 269-276, завантажень (46)
14 Пономаренко О. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КРИПТОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-254-268
УДК: 303.8, стор. 254-268, завантажень (31)
15 Варченко О. М.
Крисанов Д. Ф.
Вернюк Н. О.
Герасименко І. О.
Головашенко Ю. В.
ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ ДО МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ПРИЙМАЮЧИХ ГРОМАДАХ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-233-254
УДК: 314.72, стор. 233-254, завантажень (51)
16 Власюк С.А.
Тиховський М. І.
Лебідь І. Ю.
Заярна В. О.
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-223-232
УДК: 631.16:338.432, стор. 223-232, завантажень (32)
17 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
Лиса Н.В.
Пташник С. А.
ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-213-222
УДК: 347.7, стор. 213-222, завантажень (34)
18 Соколюк К. Ю.
Прокопчук О.Т.
Чернега І. І.
Тупчий О.С.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
ANALYSIS OF THE LABOR MARKET AND DIRECTIONS FOR IMPROVING THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION AND SOCIAL SECURITY IN UKRAINE Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-202-212
УДК: 331.1, стор. 202-212, завантажень (37)
19 ЗАГОРОДНЮК О. В.
Дмитрик І. О.
РОЛЬ BPM, CRM ТА ERP СИСТЕМ У ЦИФРОВІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-191-201
УДК: 658.5, стор. 191-201, завантажень (43)
20 Новак І.М.
А. А. ОСІПОВА
Пітель Н. Я.
Альошкіна Л. П.
Бондарчук М. І.
БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-182-190
УДК: 338.2, стор. 182-190, завантажень (51)
21 Прокопчук О.Т.
Пономаренко О. В.
Гумен О. В.
Мирошниченко М. М.
Макарчук В. В.
Улянич К.Ф.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ПОПИТУ НА РИНКУ АВТОСТРАХУВАННЯ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-169-181
УДК: 339.113, стор. 169-181, завантажень (45)
22 Тимчук С. В.
МАЛЮГА Л. М.
Нещадим Л.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТОВАРОЗНАВСТВА: ВІД ПРОЕКТУВАННЯ ДО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДСЬКОГО ПРОСТОРУ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-160-168
УДК: 658.7:681.3.053.6.001.57, стор. 160-168, завантажень (38)
23 Бондаренко Н. В.
Улянич Ю.В.
Мельник К. М.
Мігур І. О.
ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-150-159
УДК: 336.717, стор. 150-159, завантажень (36)
24 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Гузар Б.С.
Кисельов І. А.
Гавриленко О. А.
THE ECONOMIC BASIS OF CREDIT RELATIONS AND ITS DEVELOPMENT IN CONTEMPORARY CONTEXTS Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-141-149
УДК: 336. 77, стор. 141-149, завантажень (38)
25 Нестерчук Ю.О.
Власюк С.А.
Цимбалюк Ю. А.
Ролінський О. В.
Гуртовенко А. І.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-132-140
УДК: 658.15, стор. 132-140, завантажень (33)
26 Мудрак Р.П.
Андрусяк Н. О.
РИЗИКИ СОЦІАЛЬНОЇ СТАЛОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-116-131
УДК: 330.131.7:316.422.42:338.43(477), стор. 116-131, завантажень (39)
27 Шпичко Д. О. КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ РИНКУ ГРИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-107-115
УДК: 339.146-028.67:635.8 , стор. 107-115, завантажень (37)
28 Грабек Я. А. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГА ВАРТОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-95-107
УДК: 001.891:330.143.2:338.43(477), стор. 95-107, завантажень (38)
29 Яремчук В. С. РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-83-94
УДК: 330.322:631.15](477) , стор. 83-94, завантажень (32)
30 Варіс І. О.
Кравчук О. І.
Коновалова В. Ю.
ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ ОРГАНІЗАЦІЇ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-61-73
УДК: 005.32-048.34:331.101.5, стор. 61-73, завантажень (39)
31 Цимбалюк Ю. А.
Власюк С. А.
Полишвайко С. С.
Драчук О. В.
ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-53-61
УДК: 336.77.067:631, стор. 53-61, завантажень (36)
32 Андрусяк Н. О.
А. А. ОСІПОВА
АЛГОРИТМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-46-52
УДК: 332.142.6.01, стор. 46-52, завантажень (42)
33 Сухецька К. В. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-36-45
УДК: 005.3:338.434, стор. 36-45, завантажень (34)
34 Бечко П. К.
Пташник С. А.
Мельник К. М.
Шеін В. В.
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВО УПРАВЛІННЯ В ПЕРСПЕКТИВНОМУ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-28-35
УДК: 336.71:005.21, стор. 28-35, завантажень (35)
35 Прокопчук О.Т.
Клименко В. О.
АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-17-28
УДК: 368.5, стор. 17-28, завантажень (42)
36 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Колотуха С.М.
Пономаренко О. В.
Нагорний В. І.
KEY DIRECTIONS FOR ADVANCING AND APPLYING FINANCIAL TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF BANKING INDUSTRY DIGITALIZATION Випуск 104 Частина 2 2024
DOI: 10.32782/2415-8240-2024-104-2-8-16
УДК: 336.7:330.4, стор. 8-16, завантажень (50)
37 Улянич Ю.В.
Бондаренко Н. В.
Гузар Б.С.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-180-187
УДК: 330.3, стор. 180-187, завантажень (147)
38 Барабаш Л.В.
Савчук І. І.
ЕМПІРИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-174-180
УДК: 336.7, стор. 174-180, завантажень (113)
39 Гузар Б.С.
Пташник С. А.
ФІНАНСОВА САМОДОСТАТНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-166-180
УДК: 336.14.352, стор. 166-180, завантажень (152)
40 Бондаренко Н. В.
Улянич Ю.В.
Пономаренко О. В.
Підопригора С. М.
Андрусішина І. В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-154-166
УДК: 368.98.054:336.76, стор. 154-166, завантажень (143)
41 Клименко В. О. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-140-153
УДК: 368.5, стор. 140-153, завантажень (109)
42 Власюк С.А.
Цимбалюк Ю. А.
Ролінський О. В.
Левченко О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-129-139
УДК: 336:338.43, стор. 129-139, завантажень (161)
43 Варченко О. М.
Гаврик О. Ю.
Вернюк Н. О.
Варченко О. О.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВОМ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-117-128
УДК: 336.7, стор. 117-128, завантажень (158)
44 Бечко П. К.
Колотуха С.М.
Власюк С.А.
Пономаренко О. В.
Гавриленко О. А.
РОЗВИТОК КАНАЛІВ КРЕДИТУВАННЯ ЗА УМОВ ПЕРЕХОДУ ДО ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-106-116
УДК: 336.7, стор. 106-116, завантажень (174)
45 Тимчук С. В.
Нещадим Л.М.
Джога О. В.
ТОВАРОЗНАВЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРЧОВИХ ЖИРІВ У РЕСТОРАННІЙ СПРАВІ: ВПЛИВ ЯКОСТІ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЖИРІВ НА ХАРЧОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА СПОЖИВАЧІВ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-97-105
УДК: 641.1; 641.561; 664.6; 613.2, стор. 97-105, завантажень (166)
46 Пономаренко О. В. СУТНІСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-82-96
УДК: 65.011.2-044.922, стор. 82-96, завантажень (87)
47 А. А. ОСІПОВА
Непочатенко З. В.
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА АНТИКРИЗОВЕ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-73-82
УДК: 338.24.01, стор. 73-82, завантажень (119)
48 Власюк С.А.
Цимбалюк Ю. А.
Ролінський О. В.
Заярна К. О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-63-72
УДК: 338.4:631.1, стор. 63-72, завантажень (152)
49 Улянич Ю.В.
Дяченко М. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-57-62
УДК: 330.65, стор. 57-62, завантажень (164)
50 Барабаш Л.В.
Щербань С. А.
Куліченко Р. В.
РОЗВИТОК ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-49-56
УДК: 336.2 (477), стор. 49-56, завантажень (163)
51 Драган О. О.
Ткаченко К. В.
Артімонова І. В.
СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ (БАНКІВСЬКИХ) ПОСЛУГ УКРАЇНИ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-39-49
УДК: 368.89: 336.7, стор. 39-49, завантажень (95)
52 Мудрак Р.П.
Грабек Я. А.
ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ВАРТОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ В НИХ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-16-29
УДК: 339.9:330.143.2:338.43(477, стор. 16-29, завантажень (108)
53 Прокопчук О.Т. ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Випуск 103 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-6-16
УДК: 368: 339, стор. 6-16, завантажень (181)
54 Нестерчук Ю.О.
Уланчук В.С.
Соколюк С. Ю.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
Бленда Н. О.
MАNАGEMENT OF INNOVАTION RISKS Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-234-243
УДК: 005.591.6:334.72, стор. 234-243, завантажень (316)
55 Колотуха С.М.
Мельник К. М.
Переполка В. Ю.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-222-234
УДК: 338.433, стор. 222-234, завантажень (197)
56 Бондаренко Н. В.
Ролінський О. В.
Гумен О. В.
Андрусішина Т. В.
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-213-221
УДК: [336.717.061(477):336.76](043.3), стор. 213-221, завантажень (195)
57 Пенькова О. Г.
Харенко А.О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-202-212
УДК: 659.1:332.8-027.1, стор. 202-212, завантажень (202)
58 Цимбалюк Ю. А.
Холявіцька К. С.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-194-201
УДК: 330.1, стор. 194-201, завантажень (137)
59 Бечко П. К.
Непочатенко О.А.
Лиса Н.В.
Пономаренко О. В.
Трушевський О. О.
PROPERTY INSURANCE OF AGRICULTURAL BUSINESS IN THE CONTEXT OF HISTORICAL DEVELOPMENT Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-182-193
УДК: 368.5, стор. 182-193, завантажень (238)
60 Гузар Б.С.
Пташник С. А.
Улянич Ю.В.
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-167-181
УДК: 658.012.32:338.24, стор. 167-181, завантажень (174)
61 Власюк С.А.
Цимбалюк Ю.А.
Ролінський О. В.
Колотуха С.М.
Переполка В. Ю.
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРАРНОЇ СФЕРИ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-156-167
УДК: 336.77, стор. 156-167, завантажень (162)
62 Радченя О. М.
Клименко Л. В.
Мусієнко С. І.
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-145-155
УДК: 339.5:432, стор. 145-155, завантажень (189)
63 Прокопчук О.Т.
Бондаренко Н. В.
Улянич Ю.В.
Фротер О.С.
Андрусішина І. В.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-131-145
УДК: 364, стор. 131-145, завантажень (239)
64 Холявіцька К. С. СПРОМОЖНІСТЬ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-120-130
УДК: 352 (332.1), стор. 120-130, завантажень (130)
65 Пономаренко О. В. BUSINESS COMMUNICATION IN ECONOMIC INTERACTION AND SOFT SKILLS DEVELOPMENT Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-112-119
УДК: 339.9, стор. 112-119, завантажень (258)
66 Бечко П. К.
Власюк С.А.
Аніщенко Г. Ю.
Лиса Н.В.
Шумило Т. В.
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-101-111
УДК: 336.2:338.246.025.2, стор. 101-111, завантажень (222)
67 Нестерчук Ю.О.
Синенко І. М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-92-100
УДК: 004.9, стор. 92-100, завантажень (289)
68 Бондаренко Н. В.
Улянич Ю.В.
Деркач Т. А.
Андрусішина Н. В.
СИСТЕМА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-82-91
УДК: 349.3, стор. 82-91, завантажень (194)
69 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Пташник С. А.
Непочатенко О.А.
Гавриленко О. А.
РОЛЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В РОЗВИТКУ РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-48-59
УДК: 338.33:631:15, стор. 48-59, завантажень (203)
70 Пономаренко О. В. ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАХОВОЇ КУЛЬТУРИ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-36-47
УДК: 368.013:138, стор. 36-47, завантажень (200)
71 Грабек Я. А. ЛАНЦЮГ ВАРТОСТІ: СУТЬ КАТЕГОРІЇ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-26-35
УДК: 330.143.2, стор. 26-35, завантажень (159)
72 Клименко Л. В.
Длугоборська Л. В.
Халахур Ю. Л.
Мусієнко С. І.
КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-17-26
УДК: 339.92:339.137, стор. 17-26, завантажень (254)
73 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Пташник С. А.
Пономаренко О. В.
DIGITALIZATION OF THE MONETARY SYSTEM: INSTITUTIONAL AND REGULATORY ASPECTS Випуск 102 Частина 2 2023
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-7-16
УДК: 001:336.77, стор. 7-16, завантажень (190)
74 Нестерчук Ю.О.
Юрченко О.С.
ВПЛИВ ФАКТОРУ ВІЙНИ НА СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО СВИНАРСТВА (БЕРЕЗЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2022 РОКУ) Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-292-301
УДК: 339.9.01 , стор. 292-301, завантажень (211)
75 Журавель Р. О. РИЗИК ТА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ У ФУНКЦІОНУВАННІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-283-292
УДК: 332.365, стор. 283-292, завантажень (97)
76 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Пономаренко О. В.
Трушевський О. О.
АГРАРНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЗВИТОК ЗА СУЧАСНИХ УМОВ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-275-282
УДК: 368:338.436, стор. 275-282, завантажень (246)
77 Барабаш Л.В.
Ролінський О. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ПЛОЩИНІ БЮДЖЕТІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-263-274
УДК: 336.2: 336.1:352(477), стор. 263-274, завантажень (168)
78 Кононенко Л. Л. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-255-262
УДК: 336.77, стор. 255-262, завантажень (191)
79 А. А. ОСІПОВА ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-246-255
УДК: 316.472.4:334.72 , стор. 246-255, завантажень (123)
80 Жадан Т. А.
Жадан Ю. В.
Соколова Є. Б.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-234-246
УДК: 338.48, стор. 234-246, завантажень (201)
81 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
Ролінський О. В.
Нагорний В. І.
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-219-233
УДК: 368:338.436, стор. 219-233, завантажень (114)
82 Пономаренко О. В. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-208-218
УДК: 368.1:336.1, стор. 208-218, завантажень (430)
83 Мальований М.І.
Улянич Ю.В.
Підлубна О. Д.
ПРОФЕСІЙНА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ВЕТЕРАНІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-197-207
УДК: 316.4, стор. 197-207, завантажень (107)
84 Шуст О. А.
Варченко О. М.
Крисанов Д. Ф.
Варченко О. О.
Вернюк Н. О.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ЗАГРОЗ І ПІДЙОМІВ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-172-197
УДК: 330.439 (477), стор. 172-197, завантажень (165)
85 Бечко П. К.
Пташник С. А.
Лиса Н.В.
Нагорна Ю. І.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-164-172
УДК: 336.22, стор. 164-172, завантажень (349)
86 Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
Мирошниченко М. М.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-152-164
УДК: 368: 339, стор. 152-164, завантажень (112)
87 Мудрак Р.П.
Лагодієнко В. В.
Демченко О. В.
ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-141-152
УДК: 338.436-021.387(477), стор. 141-152, завантажень (123)
88 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Пташник С. А.
Гавриленко О. А.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ КЛАСТЕРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-130-141
УДК: 332.14, стор. 130-141, завантажень (109)
89 Прокопчук О.Т.
Пенькова О. Г.
Харенко А.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-120-130
УДК: 368: 339, стор. 120-130, завантажень (280)
90 Кутова О. О. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-109-120
УДК: 658.152(477), стор. 109-120, завантажень (446)
91 Уланчук В.С.
Жарун О. В.
Соколюк С. Ю.
Коротєєв М. А.
Уланчук В. І.
PRОBLEMS ОF INVESTMENT ACTIVITY DEVELОPMENT IN UKRAINE Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-100-108
УДК: 332.122, стор. 100-108, завантажень (243)
92 Цимбалюк Ю. А.
Бондаренко Н. В.
Андрусішина Т. В.
СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-91-100
УДК: 338.439, стор. 91-100, завантажень (279)
93 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Власюк С.А.
Шумило Т. В.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-79-91
УДК: 336.2:338.246.025.2, стор. 79-91, завантажень (179)
94 Варченко О. М.
Варченко О. О.
Вернюк Н. О.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-65-78
УДК: 632.05, стор. 65-78, завантажень (178)
95 Мельник К. М.
Колотуха С.М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-54-64
УДК: 336.77:332, стор. 54-64, завантажень (247)
96 Новак І.М.
Сухецька К. В.
АНТИСИПАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-45-53
УДК: 658:330.3:355.01, стор. 45-53, завантажень (251)
97 Благополучна А. Г. ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ТОТАЛЬНОГО ЕНЕРГОЗБЕЖЕННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-38-44
УДК: 725.71: 697.94, стор. 38-44, завантажень (187)
98 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
Непочатенко О.А.
Гузар Б.С.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-30-37
УДК: 332.14, стор. 30-37, завантажень (101)
99 Варченко О. М.
Ткаченко К. В.
Варченко О. О.
Свиноус Н. І.
Вернюк Н. О.
FEATURES OF INVESTMENT ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES UNDER THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-16-30
УДК: 332.05, стор. 16-30, завантажень (166)
100 Зміст Випуск 101 Частина 2 2022
УДК: , стор. , завантажень (3)
101 Холявіцька К. С.
Непочатенко О.О.
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ Випуск 101 Частина 2 2022
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-7-16
УДК: 332.1, стор. 7-16, завантажень (113)
102 Гоменюк М. О.
ЗАГОРОДНЮК О. В.
Інструменти планування робочого часу менеджера Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-412-420
УДК: 331.103, стор. 412-420, завантажень (254)
103 ЗАГОРОДНЮК О. В.
Длугоборська Л. В.
Пархоменко Л. А.
Клименко Л. В.
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ САДІВНИЦТВА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-402-411
УДК: 635: 330.322, стор. 402-411, завантажень (122)
104 Костюк В. С. ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА КЛАСИФІКАЦІЇ КРАЇН СВІТУ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-391-401
УДК: 331.101, стор. 391-401, завантажень (188)
105 Непочатенко О.О.
Гузар Б.С.
Пташник С. А.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ ВИДАТКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-382-391
УДК: 336.145.1:336.2(477), стор. 382-391, завантажень (134)
106 Цімоха Р. Р. ПОКРАЩЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-370-382
УДК: 333.101.3:330.34:658.3, стор. 370-382, завантажень (188)
107 Бондар С. С. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-360-370
УДК: 37.03:378.1, стор. 360-370, завантажень (97)
108 А. А. ОСІПОВА
Барабаш Л.В.
РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПОВЕДІНКОВИХ АСПЕКТІВ У РОЗРОБЦІ БІЗНЕС-ПЛАНУ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-352-360
УДК: 330.16:005.511(083.92), стор. 352-360, завантажень (264)
109 Нестерчук Ю.О.
Соколюк С. Ю.
Тупчий О.С.
Жарун О. В.
Соколюк К. Ю.
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-339-352
УДК: 339.543, стор. 339-352, завантажень (175)
110 Худолій Л. М.
Танклевська Н. С.
Барабаш Л.В.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПОВЕДІНКОВІ АКЦЕНТИ ПОВОЄННОГО «ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА» У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-329-339
УДК: 330.35(4/9)«19/20»:336:330.16, стор. 329-339, завантажень (187)
111 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Ролінський О. В.
Бечко В.П.
Пономаренко О. В.
БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-320-329
УДК: 658:336.7, стор. 320-329, завантажень (271)
112 Пенькова О. Г.
Харенко А.О.
Лементовська В.А.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГУ ВІТЧИЗНЯНИХ СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-311-319
УДК: 631.1: 339.138:338.43, стор. 311-319, завантажень (239)
113 Нестерчук Ю.О.
Соколюк С. Ю.
Коротєєв М. А.
Жарун О. В.
Тупчий О.С.
Соколюк К. Ю.
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-299-310
УДК: 004.738.5:339, стор. 299-310, завантажень (177)
114 Мальований М.І.
Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
ДІДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-291-298
УДК: 364.07, стор. 291-298, завантажень (183)
115 Бурляй А. П.
Бурляй О.Л.
Побережець І. І.
Журавель Р. О.
АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: РИЗИКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-284-290
УДК: 331.56.57, стор. 284-290, завантажень (169)
116 Охрименко Б. О. ГЕНЕЗА ТЕОРІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-275-283
УДК: 330.837, стор. 275-283, завантажень (106)
117 Пітель Н. Я.
Новак І.М.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРИЄДНАННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-262-275
УДК: 005:504:338.3, стор. 262-275, завантажень (360)
118 Кустріч Л. О. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-250-262
УДК: 338.512, стор. 250-262, завантажень (270)
119 Петренко Н. О.
Коваленко Л. Г.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СЕРВІСОЛОГІЇ ТА СЕРВІС-УПРАВЛІННЯ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-238-249
УДК: 330.16:338.46, стор. 238-249, завантажень (198)
120 Непочатенко О.О.
Холявіцька К. С.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УМАНСЬКОГО РАЙОНУ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-227-238
УДК: 336.1:352, стор. 227-238, завантажень (174)
121 Ревуцька А. О. ТЕОРЕТИЧНІ СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-219-226
УДК: 330.34:334.716, стор. 219-226, завантажень (256)
122 Бечко П. К.
Бечко В.П.
Лиса Н.В.
Пташник С. А.
Шумило Т. В.
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СУЧАСНОГО ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-209-218
УДК: 338.264, стор. 209-218, завантажень (262)
123 Непочатенко О.О.
Мальований М.І.
Власюк С.А.
Колотуха С.М.
Бондаренко Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-197-208
УДК: 338.434:334.72, стор. 197-208, завантажень (179)
124 Власюк С.А. КРАУДФАНДИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-187-196
УДК: 336 : 330.341.11, стор. 187-196, завантажень (120)
125 Бечко П. К.
Власюк С.А.
Бондаренко Н. В.
Непочатенко О.А.
КОБИЛЯНСЬКИЙ М.О.
РЕГУЛЯТОРНИЙ МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГАРНОЇ СФЕРИ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-179-187
УДК: 368:338.436, стор. 179-187, завантажень (213)
126 Уланчук В.С.
Соколюк С. Ю.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
Тупчий О.С.
АНАЛІЗ ПРOБЛЕМИ БЕЗРOБІТТЯ В УКРАЇНІ В АСПЕКТІ СOЦІАЛЬНO-ЕКOНOМІЧНOЇ БЕЗПЕКИ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-170-178
УДК: 331.56.57, стор. 170-178, завантажень (229)
127 Василенко О. І. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-157-169
УДК: 378.1, стор. 157-169, завантажень (100)
128 Колотуха С.М.
Мельник К. М.
РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-142-156
УДК: 332.72:631.11 , стор. 142-156, завантажень (162)
129 Соколюк С. Ю.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
Тупчий О.С.
Соколюк К. Ю.
ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВАННЯ СВИНИНИ В УКРАЇНІ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-132-141
УДК: 311:338.439.6:637.52(477) , стор. 132-141, завантажень (179)
130 Прокопчук О.Т. УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-121-131
УДК: 368: 659.1, стор. 121-131, завантажень (109)
131 Варченко О. М.
Ткаченко К. В.
Варченко О. О.
Вернюк Н. О.
THE SYSTEM OF INDICATORS FOR EVALUATING INVESTMENT PROJECTS TAKING INTO ACCOUNT THE ENVIRONMENTAL IMPACT Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-107-121
УДК: 332.1, стор. 107-121, завантажень (210)
132 Благополучна А. Г. ВІЙНА ЯК РУШІЙНА СИЛА ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-101-107
УДК: 331.556.46, стор. 101-107, завантажень (177)
133 Ревуцька А. О.
Дибенко Г. І.
СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-91-100
УДК: 330.334.73, стор. 91-100, завантажень (207)
134 Новак І.М.
Сухецька К. В.
УПРАВЛІННЯ КРИЗОВИМИ СИТУАЦІЯМИ ПРИ СЛАБКИХ СИГНАЛАХ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-84-90
УДК: 005.334:338.24, стор. 84-90, завантажень (338)
135 Васильковська К. В.
Андрієнко О. О.
Малаховська В. О.
ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ЦУКРУ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-74-84
УДК: 339.564:631.11:633:1, стор. 74-84, завантажень (264)
136 Андрющенко А. М.
Довгань О. М.
ЗЕРНОВА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-66-73
УДК: 631.15:633.1(477):355.01(470+477)«20», стор. 66-73, завантажень (212)
137 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Гузар Б.С.
Цимбалюк Ю. А.
Нагорний В. І.
РОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА УМОВ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-56-65
УДК: 336.132.1, стор. 56-65, завантажень (297)
138 Мудрак Р.П. ЕКОНОМІЧНА ДОСТУПНІСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВА В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-43-55
УДК: 338.439.053-021.161:355.01(470+477)«20», стор. 43-55, завантажень (286)
139 Варченко О. М.
Варченко О. О.
Вернюк Н. О.
ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ МОДЕЛЕЙ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-28-43
УДК: 659.3, стор. 28-43, завантажень (174)
140 Прокопчук О.Т.
Мальований М.І.
Улянич Ю.В.
ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-18-28
УДК: 338.24, стор. 18-28, завантажень (385)
141 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
Трушевський О. О.
НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ Випуск 100 Частина 2 2022
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-8-17
УДК: 368:338.436, стор. 8-17, завантажень (193)
142 Соколюк С. Ю.
Тупчий О.С.
Жарун О. В.
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "МИТНІ РЕЖИМИ" Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-361-372
УДК: 338.001.36; 338.242.2, стор. 361-372, завантажень (201)
143 Бурляй А. П.
Бурляй О.Л.
Іваненко О. О.
МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-353-360
УДК: 658.81:665.9, стор. 353-360, завантажень (247)
144 Варченко О. М.
Артімонова І. В.
Ткаченко К. В.
МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ІНВЕСТОРІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-337-352
УДК: 336.76, стор. 337-352, завантажень (273)
145 Соколюк С. Ю.
Коротєєв М. А.
Жарун О. В.
Тупчий О.С.
Бленда Н. О.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-326-336
УДК: 338.33.634, стор. 326-336, завантажень (141)
146 А. А. ОСІПОВА ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-319-326
УДК: 658.14, стор. 319-326, завантажень (186)
147 Барабаш Л.В.
Ролінський О. В.
ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-309-318
УДК: 336.22:336.14, стор. 309-318, завантажень (135)
148 Бленда Н. О.
Чернега І. І.
АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-302-309
УДК: 005.3:658.5, стор. 302-309, завантажень (123)
149 Пітель Н. Я.
Новак І.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИМ ВИРОБНИЦТВОМ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-291-302
УДК: 005:504:338.3, стор. 291-302, завантажень (327)
150 Варченко О. М.
Паска І. М.
Артімонова І. В.
Драган О. О.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-275-290
УДК: 004.9:631.115.11, стор. 275-290, завантажень (146)
151 Ролінський О. В.
Гузар Б.С.
Пташник С. А.
ФІНАНСОВА САМОДОСТАТНОСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-259-275
УДК: 336.14:338.244.47, стор. 259-275, завантажень (383)
152 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Бечко В.П.
Власюк С. А.
Пономаренко О. В.
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-247-259
УДК: 336.2:338.246.025.2 , стор. 247-259, завантажень (263)
153 Новак І.М.
Сухецька К. В.
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-240-247
УДК: 336.672, стор. 240-247, завантажень (318)
154 Нестерчук Ю.О.
Бленда Н. О.
Чернега І. І.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-232-239
УДК: 338.431.4, стор. 232-239, завантажень (299)
155 Костюк В. С.
Смолій Л.В.
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-223-231
УДК: 331.556.46, стор. 223-231, завантажень (181)
156 Прокопчук О.Т. КОМУНІКАЦІЇ У СТРАХОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-211-222
УДК: 368, стор. 211-222, завантажень (223)
157 Соколюк С. Ю.
Жарун О. В.
Тупчий О.С.
ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КОНТРАКТІВ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-204-210
УДК: 339.9.01 , стор. 204-210, завантажень (248)
158 Сочінська М. В. ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ: АНАЛІЗ ДОСВІДУ НІМЕЧЧИНИ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-195-203
УДК: 368:61(430):001.82, стор. 195-203, завантажень (161)
159 Прокопчук О.Т.
Мальований М.І.
Цимбалюк Ю. А.
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-182-194
УДК: 330. 322, стор. 182-194, завантажень (250)
160 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Лиса Н.В.
Гузар Б.С.
Шумило Т. В.
ПРОТИДІЯ ЗЛОВЖИВАННЮ У ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИНАХ ЯК ЗАХИСНИЙ МЕХАНІЗМ СПРАВЕДЛИВОГО ОПОДАТКУВАННЯ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-172-181
УДК: 336:225 , стор. 172-181, завантажень (194)
161 Уланчук В.С.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
Непочатенко О.А.
Соколюк С. Ю.
ЕКОНОМЕТРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-163-171
УДК: 330.43:502.4, стор. 163-171, завантажень (174)
162 Пономаренко О. В. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-151-162
УДК: 371.2 (09), стор. 151-162, завантажень (173)
163 Черничко Т. В.
Рибчак В. І.
Черничко С. Ф.
ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-143-150
УДК: 658.8:65.01, стор. 143-150, завантажень (115)
164 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Власюк С.А.
Пономаренко О. В.
Нагорна Ю. І.
DEVELOPMENT PROSPECTS OF INCENTIVE TAXATION MECHANISMS OF BUSINESS ENTITIES IN AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-132-143
УДК: 336.2:338.246.025.2, стор. 132-143, завантажень (241)
165 Бленда Н. О.
Коротєєв М. А.
Соковніна Д. М.
Соколюк С. Ю.
Жарун О. В.
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-124-131
УДК: 005.33:338.1, стор. 124-131, завантажень (485)
166 Благополучна А. Г. ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ТУРИЗМУ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-115-123
УДК: 338.46, стор. 115-123, завантажень (238)
167 Мудрак Р.П.
Ревуцька А. О.
А. А. ОСІПОВА
Пархоменко Л. А.
МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ – БЕЗРОБІТТЯ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-103-115
УДК: 330.101.541:331.56/57, стор. 103-115, завантажень (162)
168 Холявіцька К. С. РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КРАЇНАХ ЄС В УМОВАХ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-94-103
УДК: 332.33., стор. 94-103, завантажень (135)
169 Ревуцька А. О.
Бурляй А. П.
Смолій Л.В.
СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-81-94
УДК: 658.012.2, стор. 81-94, завантажень (174)
170 Пархоменко Л. А.
ЗАГОРОДНЮК О. В.
Длугоборська Л. В.
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-69-81
УДК: 338.512, стор. 69-81, завантажень (130)
171 Ревуцька А. О.
Цимбалюк Ю.А.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-59-69
УДК: 330.332.1, стор. 59-69, завантажень (205)
172 Ткаченко А. М.
Буслаєва Н. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-49-58
УДК: 334.716:330.357 , стор. 49-58, завантажень (126)
173 Драган О. О.
Герасименко І. О.
Вернюк Н. О.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-40-49
УДК: 336.71:005.34, стор. 40-49, завантажень (464)
174 Бурляй А. П.
Бурляй О.Л.
Ревуцька А. О.
Іваненко О. О.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВЕРИФІКАЦІЇ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНЦІЯ»: МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-18-28
УДК: 339.137.2, стор. 18-28, завантажень (244)
175 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Пташник С. А.
Нагорний В. І.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ Випуск 99 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-7-17
УДК: 338.264, стор. 7-17, завантажень (189)
176 Зміст Випуск 99 Частина 2 2021
УДК: , стор. , завантажень (128)
177 Редколегія Випуск 99 Частина 2 2021
УДК: , стор. , завантажень (153)
178 Барабаш Л.В. THEORETICAL ASPECTS OF HARMONIZATION OF UKRAINIAN TAX SYSTEM IN CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-254-262
УДК: 330.16:336.221.4 (477), стор. 254-262, завантажень (202)
179 Соколюк С. Ю.
Тупчий О.С.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНІЙ СПРАВІ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-244-253
УДК: 339.544, стор. 244-253, завантажень (248)
180 Тюшкевич О. С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-232-244
УДК: 330:332, стор. 232-244, завантажень (154)
181 Бурляй А. П.
Костюк В. С.
А. А. ОСІПОВА
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-221-231
УДК: 330.88, стор. 221-231, завантажень (206)
182 Лукашенко Л. В.
Дем"янишина О. А.
ANALYSIS OF FINANCIAL SUPPORT OF GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OFREORGANIZATION Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-211-221
УДК: 373.5.014.543, стор. 211-221, завантажень (195)
183 Соколюк С. Ю.
Чернега І. І.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
Тупчий О.С.
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-203-211
УДК: 658, стор. 203-211, завантажень (147)
184 Бондаренко Н. В.
Власюк С. А.
Деркач Т. А.
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINIAN AGRARIAN SECTOR Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-195-203
УДК: 338.43:330.322, стор. 195-203, завантажень (335)
185 Ролінський О. В.
Гузар Б. С.
Улянич Ю.В.
Пономаренко О. В.
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-186-194
УДК: 368.021, стор. 186-194, завантажень (165)
186 Холявіцька К. С. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-177-186
УДК: 332.33, стор. 177-186, завантажень (217)
187 Васильковська К. В.
Андрієнко О. О.
Малаховська В. О.
ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ОЛІЇ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-166-177
УДК: 339.564:631.11:633:1, стор. 166-177, завантажень (337)
188 Пенькова О. Г.
Харенко А. О.
Кулішенко Є. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-153-165
УДК: 005:658.8:[621:631.31:339.13], стор. 153-165, завантажень (274)
189 Бечко П. К.
Лиса Н.В.
Бечко В.П.
Пташник С. А.
ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ МОДИФІКАЦІЇ ВІДНОСИН ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ І ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-143-153
УДК: 351.713:336.02, стор. 143-153, завантажень (200)
190 Пономаренко О. В. ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-134-143
УДК: 81’271:372 881.111.1, стор. 134-143, завантажень (128)
191 Колотуха С. М.
Мельник К. М.
Пономаренко О. В.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-123-134
УДК: 338.433, стор. 123-134, завантажень (139)
192 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Лиса Н.В.
Пташник С. А.
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-110-123
УДК: 336.2:338.246.025 , стор. 110-123, завантажень (297)
193 Гузар Б.С.
Трус О.М.
ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-89-110
УДК: 336.22:338.244.4, стор. 89-110, завантажень (169)
194 ЗАГОРОДНЮК О. В.
Гоменюк М. О.
КОРПОРАТИВНИЙ ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ: СУЧАСНА НАУКОВА КОНЦЕПЦІЯ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-81-89
УДК: 331.103.6 , стор. 81-89, завантажень (421)
195 Уланчук В.С.
Соколюк С. Ю.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
Тупчий О.С.
АНАЛIЗ ЕКOНOМIКO-СТАТИСТИЧНИХ ПOКАЗНИКIВ РOЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНI Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-69-80
УДК: 658.1, стор. 69-80, завантажень (317)
196 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Бечко В.П.
Пташник С. А.
АГРЕСИВНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-57-68
УДК: 336.2:338.246.025.2, стор. 57-58, завантажень (211)
197 Нещадим Л.М.
Тимчук С. В.
Терещук Н. В.
ТУРИСТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-51-57
УДК: 911.3 , стор. 51-57, завантажень (180)
198 Бечко П. К.
Власюк С.А.
Пономаренко О. В.
Нагорний В. І.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ І ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-41-50
УДК: 336.77: 338.43, стор. 41-50, завантажень (350)
199 Мальований М.І.
Прокопчук О.Т.
МАЛЬОВАНА М. М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОГРАМ МІКРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-29-40
УДК: 336.027, стор. 29-40, завантажень (174)
200 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Бечко В.П.
Наталич О. С.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРЕДИТНОГО РИНКУ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-20-29
УДК: 336.77.067, стор. 20-29, завантажень (160)
201 Непочатенко О.О.
Прокопчук О.Т.
Мальований М.І.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРОСТРАХУВАННЯ Випуск 98 Частина 2 2021
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-6-20
УДК: 368.5:631.16 , стор. 6-20, завантажень (291)
202 Тюшкевич О. С. INVESTIGATION THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT THE PROTECTION SYSTEM OF INTELLECTUAL PROPERTY AND THEIR INFLUENCE ON INNOVATIVE ACTIVITY IN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-276-286
УДК: 330:332, стор. 276-286, завантажень (142)
203 Нестерчук Ю.О.
Мудрак Р.П.
Бечко В.П.
Непочатенко О.А.
ВПЛИВ КООПЕРАЦІЇ НА РОЗВИТОК РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-263-275
УДК: 338.436: 336.77: 338.43: 631.11, стор. 263-275, завантажень (229)
204 Пташник С. А.
Улянич Ю.В.
Ролінський О. В.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-243-262
УДК: 336.132.1, стор. 243-262, завантажень (232)
205 Світовий О. М.
Дяченко М. І.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ «ПЛАНУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ» ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК УКРАЇНИ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-234-243
УДК: 338.439:633.1:330.143: 338.984, стор. 234-243, завантажень (152)
206 Бечко П. К.
Непочатенко О.А.
Пташник С. А.
Кобилянський М. О.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-227-234
УДК: 338.264, стор. 227-234, завантажень (172)
207 Школьний О. О.
Новак І.М.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-219-226
УДК: 330.131.7:338.433:339.564, стор. 219-226, завантажень (369)
208 Ролінський О. В.
Улянич Ю.В.
Пташник С. А.
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-208-218
УДК: 368.54, стор. 208-218, завантажень (201)
209 Смертенюк І. І. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-199-208
УДК: 330.4:338.24:519.86, стор. 199-208, завантажень (119)
210 Мудрак Р.П. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ І РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-187-198
УДК: 005.332.4:[338.432:631.115.8], стор. 187-198, завантажень (141)
211 Власюк С. А.
Ролінський О. В.
Цимбалюк Ю. А.
ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-178-187
УДК: 334.72:338.432, стор. 178-187, завантажень (296)
212 Нестерчук Ю.О.
Бленда Н. О.
РОЗВИТОК ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-169-177
УДК: 338.439.01, стор. 169-177, завантажень (209)
213 Кустріч Л. О. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-157-168
УДК: 631. 162:[005.591.6:631.11], стор. 157-168, завантажень (206)
214 А. А. ОСІПОВА МОДЕЛІ СИСТЕМНОГО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-143-156
УДК: 351.131.7:631.15, стор. 143-156, завантажень (222)
215 Білошкурська З. П.
Поліщук О. А.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-126-142
УДК: 347.44, стор. 126-142, завантажень (350)
216 Тимчук С.В.
Нещадим Л.М.
МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-116-125
УДК: 656.224.072.44, стор. 116-125, завантажень (283)
217 Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
Пташник С. А.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-108-115
УДК: 336.132.1, стор. 108-115, завантажень (133)
218 Барабаш Л.В. ДЕВІАНТНІ ДІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-98-108
УДК: 330.83:336.2, стор. 98-108, завантажень (200)
219 Петренко Н. О.
Гоменюк М. О.
Мазур Ю.П.
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-88-98
УДК: 332.024.2:338.280, стор. 88-98, завантажень (213)
220 Костюк В. С. ПРОБЛЕМА НЕРІВНОСТІ В ДОСТУПІ ДО ЯКІСНОГО МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-75-87
УДК: 351.77 , стор. 75-87, завантажень (276)
221 Колотуха С. М.
Мельник К. М.
Гузар Б. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-53-64
УДК: 338.433, стор. 53-64, завантажень (185)
222 Чумаченко О. М.
Кривов’яз Є. В.
ВПЛИВ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-45-52
УДК: 332.7;330.131.5, стор. 45-52, завантажень (415)
223 Уланчук В.С.
Жарун О. В.
Соколюк С. Ю.
Тупчий О.С.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ЧЕРКАЩИНІ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-35-44
УДК: 519.87: 631.11, стор. 35-44, завантажень (173)
224 Прокопчук О.Т. СТРАХОВІ ПРИНЦИПИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-22-35
УДК: 368: 338: 63 (477), стор. 22-35, завантажень (186)
225 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Пташник С. А.
Нагорна Ю. І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Випуск 97 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-7-21
УДК: 336.2:338.246.025.2, стор. 7-21, завантажень (301)
226 Нещадим Л.М.
Тимчук С. В.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 96 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-190-198
УДК: 338.484:477.84, стор. 190-198, завантажень (170)
227 Нагернюк Д. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ Випуск 96 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-178-190
УДК: 796.51 , стор. 178-190, завантажень (427)
228 Бечко П. К.
Власюк С.А.
Барабаш Л.В.
Бондаренко Н. В.
Нагорна Ю. І.
КАМЕРАЛЬНІ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ І МЕТОДИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Випуск 96 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-159-177
УДК: 336.221.4, стор. 159-177, завантажень (181)
229 Длугоборська Л. В.
Клименко Л. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ПОДОЛАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ ТА ФОРМУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Випуск 96 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-141-159
УДК: 330.34(477):339.924, стор. 141-159, завантажень (342)
230 МАЛЮГА Л. М.
ЗАГОРОДНЮК О. В.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ Випуск 96 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-131-141
УДК: 338.46, стор. 131-141, завантажень (209)
231 Мудрак Р.П.
О. В. ДОВГАЛЬ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗМІНИ У СВІТОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ В ПОСТПАНДЕМІЧНИЙ ПЕРІОД Випуск 96 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-116-131
УДК: 339:338.34.055:616-036.22, стор. 116-131, завантажень (260)
232 Мальований М.І.
Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Випуск 96 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-103-115
УДК: 334.012, стор. 103-115, завантажень (290)
233 А. А. ОСІПОВА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРА Випуск 96 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-84-103
УДК: 338.43.0, стор. 84-103, завантажень (268)
234 Ревуцька А. О. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРА Випуск 96 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-69-83
УДК: 347.78:631.1(477), стор. 69-83, завантажень (204)
235 Бурляй О.Л.
Бурляй А. П.
Л. Є. КОВАЛЬОВ
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Випуск 96 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-54-69
УДК: 303.519, стор. 54-69, завантажень (396)
236 Мальований М.І.
Прокопчук О.Т.
МАЛЬОВАНА М. М.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Випуск 96 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-34-53
УДК: 336.027, стор. 34-53, завантажень (298)
237 Уланчук В.С.
Жарун О. В.
Длугоборська Л. В.
Бленда Н. О.
РОЗВИТОК ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск 96 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-21-34
УДК: 330.322, стор. 21-34, завантажень (539)
238 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Барабаш Л.В.
Нагорна Ю. І.
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ Випуск 96 Частина 2 2020
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-5-20
УДК: 336.02:631.15(477), стор. 5-20, завантажень (375)
239 Машканцева С. О. ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ РЕГІОНУ Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-198-205
УДК: 339.168.6:338.47, стор. 198-205, завантажень (365)
240 Ревуцька А. О.
Фротер О.С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-185-197
УДК: 332.155:631.11:005.35, стор. 185-197, завантажень (280)
241 Швець О. В. СТИМУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ: ІНТЕГРАЛЬНИЙ ВИМІР Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-174-185
УДК: 311.21:331.56, стор. 174-185, завантажень (232)
242 Коваленко О. Г. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-161-174
УДК: 631.3, стор. 161-174, завантажень (302)
243 Завгородній А. В. НАПРЯМКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПК ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-151-160
УДК: 339.9.01, стор. 151-160, завантажень (228)
244 Пітель Н. Я. ПЕРЕДУМОВИ І ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-138-151
УДК: 339.564:631.1, стор. 128-151, завантажень (295)
245 Лагодієнко Н. В.
Турленко Н. В.
Алєксєйчук О. О.
НЕОБХІДНІСТЬ І РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ АПК: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-128-137
УДК: 339.168.6:338.47, стор. 128-137, завантажень (231)
246 Смолій Л.В. ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-115-128
УДК: 338.24, стор. 115-128, завантажень (214)
247 Бурляй А. П. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ЯК ПРИРОДНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-98-115
УДК: 658.003.1:65.28, стор. 98-115, завантажень (269)
248 Мальований М.І.
Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
КОБИЛЯНСЬКИЙ М.О.
РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-80-98
УДК: 336.027, стор. 80-98, завантажень (275)
249 Тимчук С.В.
Нещадим Л.М.
Саковська О.М.
Туристична привабливість центральної України Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-69-79
УДК: 338.46, стор. 69-79, завантажень (204)
250 Школьний О.О. РОЗВИТОК ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-58-69
УДК: 338.433:339.564, стор. 58-69, завантажень (182)
251 Новак І.М.
Новак Ю. В.
Інноваційний підхід до моделювання прогнозних сценаріїв залучення інвестиційного капіталу як метод вирішення проблем фінансування та реалізації державних програм Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-42-58
УДК: 330:322, стор. 42-58, завантажень (373)
252 Прокопчук О.Т. СПЕЦИФІКА РИЗИКІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-24-41
УДК: 368 (477) , стор. 24-41, завантажень (288)
253 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Барабаш Л.В.
ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 95 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-5-24
УДК: 336.228:631.16, стор. 5-24, завантажень (384)
254 АНАЛІЗ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-190-199
УДК: 336.1:352, стор. 190-199, завантажень (348)
255 Колотуха С.М.
Гвоздєй Н.І.
АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-176-189
УДК: 631.11:658.153, стор. 176-189, завантажень (172)
256 Транченко Л. В.
Транченко А.М.
СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗНОГО МОДЕЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-160-176
УДК: 338.27, стор. 160-176, завантажень (205)
257 Гузар Б.С.
Прокопчук О.Т.
Мельник К. М.
ННОВАЦІЙНО - НВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-141-160
УДК: 330.322:341.338, стор. 141-160, завантажень (472)
258 Мудрак Р.П. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-131-140
УДК: 711.437/.438:338.439-049.5(477), стор. 131-140, завантажень (280)
259 Мельник К. М.
Улянич Ю.В.
Прокопчук О.Т.
РОЗВИТОК АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-121-130
УДК: 368.022-043.86. (477), стор. 121-130, завантажень (344)
260 ЗЕРНОВА ГАЛУЗЬ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-108-121
УДК: 633:338.439(477), стор. 108-121, завантажень (241)
261 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Барабаш Л.В.
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-95-108
УДК: 336.225, стор. 95-108, завантажень (455)
262 Нестерчук Ю.О. СТРАТЕГІЧНА РОЛЬ АГРАРНОГО СЕКТРУ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-85-94
УДК: 338.1, стор. 85-94, завантажень (249)
263 Прокопчук О.Т. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-69-85
УДК: 368 (477) , стор. 69-85, завантажень (276)
264 Писаренко П. В.
Самойлик М.С.
Дяченко О. Ю.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ СФЕРАМИ ВІДХОДІВ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-58-69
УДК: 504.03, стор. 58-69, завантажень (163)
265 Непочатенко О.О.
Власюк С.А.
Бондаренко Н. В.
СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-45-58
УДК: 504:368, стор. 45-58, завантажень (372)
266 Андрющенко А. М.
Довгань А. В.
ЕКОНОМІКА ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-32-45
УДК: 332.8(477), стор. 32-45, завантажень (207)
267 Бечко П. К.
Власюк С.А.
ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-17-32
УДК: 336.22, стор. 17-32, завантажень (379)
268 Непочатенко О.О.
Мельник К. М.
Гузар Б.С.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Випуск 94 Частина 2 2019
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-2-5-16
УДК: 336.77:334.012.61, стор. 5-16, завантажень (273)
269 Милованов Є. В. Розвиток органічного агровиробництва в контексті збалансованого землекористування Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-198-216
УДК: 332.3:631.147, стор. 198-216, завантажень (281)
270 Котвицька Н. М.
Костюк В. С.
Фицик Л. А.
Світова продовольча проблема Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-189-198
УДК: 339.972, стор. 189-198, завантажень (263)
271 Костюк В. С.
Котвицька Н. М.
Фицик Л. А.
Новітній досвід вимірювання якості життя для планування розвитку Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-178-189
УДК: 330.59, стор. 178-189, завантажень (382)
272 Школьний О.О. Формування стратегії диверсифікації експорту агропродовольчих товарів Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-168-177
УДК: 338.433:339.564, стор. 168-177, завантажень (530)
273 Шевченко Н.О. Формування ефективної системи розвитку обслуговуючої кооперації в Україні: стан та перспективи Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-158-167
УДК: 334.732 : 336.221, стор. 158-168, завантажень (220)
274 Уланчук В.С.
Аніщенко Г. Ю.
Визнання та оцінка продукції сільськогосподарського виробництва як особливого об’єкту бухгалтерського обліку, аналізу та планування Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-145-158
УДК: 657: 631.1 : 338.43 , стор. 145-158, завантажень (208)
275 Пітель Н. Я. Інноваційний підхід до управління логістичною системою підприємства Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-131-145
УДК: 005.591.6:164:005.936.3, стор. 131-145, завантажень (395)
276 Лемещенко Н.М.
Бурляй О.Л.
Бурляй А. П.
Диверсифікація виробництва як напрям сталого розвитку сільськогосподарських підприємств Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-114-130
УДК: 332.1: 620.9, стор. 114-131, завантажень (192)
277 Пенькова О. Г.
Харенко А.О.
Цимбалюк Ю.А.
Маркетинговий аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств Уманського району Черкаської області Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-98-114
УДК: 303.72: [631.11(477.46)], стор. 98-114, завантажень (230)
278 Новицький І. В. Сучасний стан і тенденції розвитку вітчизняного зернового господарства Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-86-98
УДК: 338.43:633.1, стор. 86-98, завантажень (253)
279 Коваленко Л. Г.
Тимчук С.В.
Методи оцінки інноваційного потенціалу підприємств готельного господарства Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-74-85
УДК: 338.48:640.4, стор. 74-86, завантажень (341)
280 Клименко Л.В. Стратегії реформування національного зернового господарства у відповідності до вимог міжнародного ринку Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-63-73
УДК: 339.97:633.1, стор. 63-74, завантажень (328)
281 Прокопчук О.Т. Міжнародна практика державної підтримки страхування ризиків сільськогосподарського виробництва Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-41-63
УДК: 368.5:339.7, стор. 41-63, завантажень (304)
282 Власюк С.А.
Бондаренко Н. В.
Банківське кредитування реального сектору економіки Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-32-40
УДК: 336.71, стор. 32-41, завантажень (217)
283 Доронін А.В. Конкурентоспроможність виробництва біоетанолу та біодизеля в Україні Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-20-32
УДК: 338.43:664.1, стор. 20-32, завантажень (171)
284 Бечко П. К.
Барабаш Л.О.
Власюк С.А.
Бондаренко Н. В.
Напрями вдосконалення фінансово-кредитної підтримки фермерських господарств Випуск №93. Частина 2 2018
DOI: 10.31395/2415-8240-2018-93-2-5-20
УДК: 336.71, стор. 5-20, завантажень (293)
285 Дяченко М.І. Агрохолдинги та їх наслідки для села Випуск №92. Частина 2 2018
УДК: 658.114.5:63(1-22), стор. 126-135, завантажень (568)
286 Богачик П.П. Диверсифікація в контексті мультистратегії сільськогосподарських підприємств Випуск №92. Частина 2 2018
УДК: 332.154: 631.11:339.1, стор. 116-126, завантажень (186)
287 Невлад В.Ф. Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки в умовах євроінтеграційних процесів Випуск №92. Частина 2 2018
УДК: 338.436(477), стор. 107-116, завантажень (401)
288 Пенькова О. Г.
Цимбалюк Ю.А.
Оцінка впливу доходів споживачів на обсяги придбання органічних продуктів Випуск №92. Частина 2 2018
УДК: 338.439.52:330.564.2, стор. 98-107, завантажень (285)
289 Школьний О.О. Логістичні аспекти розвитку глобального ринку екологічно чистих продовольчих товарів Випуск №92. Частина 2 2018
УДК: 338.46: 339.5:631.95, стор. 88-98, завантажень (434)
290 Мудрак Р.П. Агропродовольча інтеграція у секторі виробництва тваринницької продукції: стан, тенденції, наслідки Випуск №92. Частина 2 2018
УДК: 334.012.82:338.439.4:637, стор. 78-88, завантажень (337)
291 Регіональне управління развитку в Польщі Випуск №92. Частина 2 2018
УДК: 631.24.243, стор. 67-78, завантажень (148)
292 Прокопчук О.Т. Страхування сільськогосподарської продукції як комплексний інструмент управління ризиками в агровиробництві Випуск №92. Частина 2 2018
УДК: 368:368.54(477), стор. 52-67, завантажень (283)
293 Боровик П.М. Посилення ролі податку на додану вартість у формуванні доходів бюджету Випуск №92. Частина 2 2018
УДК: 336.2.026, стор. 32-43, завантажень (264)
294 Бечко П. К.
Колотуха С.М.
Бечко В.П.
Розвиток земельних відносин та іпотечного кредитування Випуск №92. Частина 2 2018
УДК: 631.893:631.874.2, стор. 32-43, завантажень (284)
295 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Барабаш Л.В.
Напрями оптимізації державної підтримки аграрних товаровиробників Випуск №92. Частина 2 2018
УДК: 338.43.02+338.434, стор. 18-32, завантажень (403)
296 Непочатенко О.О.
Мельник К. М.
Прокопчук О.Т.
Капіталізація банківської системи як основа стабільності економіки країни Випуск №92. Частина 2 2018
УДК: 336.71, стор. 6-18, завантажень (291)
297 Харенко А.О.
Цимбалюк Ю.А.
Стан та напрями вдосконалення маркетингу овочів у сільськогосподарських підприємствах Випуск №91. Частина 2 2017
УДК: 631.1.027:631.115.13:635.1/.8, стор. 152-162, завантажень (385)
298 Лозова О.А.
Мамотенко Д.Ю.
Сучасний стан та тенденції розвитку санаторно-курортної галузі України Випуск №91. Частина 2 2017
УДК: 338.484, стор. 143-152, завантажень (1068)
299 Колотуха С.М.
Бечко В.П.
Мельник К. М.
Механізм удосконалення банківського кредитування аграрних підприємств Випуск №91. Частина 2 2017
УДК: 631.893:631.874.2, стор. 128-143, завантажень (458)
300 Жарун О. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій Випуск №91. Частина 2 2017
УДК: 339.727.22 (477), стор. 120-128, завантажень (622)
301 Тулуш Л.Д. Квазіакумуляція ПДВ як інструмент стимулювання розвитку пріоритетних видів сільгоспдіяльності Випуск №91. Частина 2 2017
УДК: 336.22 : 631.16, стор. 100-120, завантажень (802)
302 Прокопчук О.Т. Сучасний стан та тенденції розвитку системи страхування сільськогосподарських культур в Україні Випуск №91. Частина 2 2017
УДК: 368:368.54(477), стор. 86-100, завантажень (603)
303 Боровик П.М.
Сліпченко В.В.
Трансформація механізму спавляння єдиного податку з субєктів малого та аграрного бізнесу Випуск №91. Частина 2 2017
УДК: 336.226.1: 631.16, стор. 75-86, завантажень (426)
304 Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
Корнега А. О.
Роль кредиту в системі розширеного відтворення суб'єктів господарювання аграрної галузі Випуск №91. Частина 2 2017
УДК: 336. 77., стор. 65-75, завантажень (626)
305 Бечко П. К.
Лиса Н.В.
Попиченко Д.А.
Роль фінансової політики в системі управління оборотними активами суб’єктів господарювання аграрної галузі Випуск №91. Частина 2 2017
УДК: 631.16:658.153, стор. 53-65, завантажень (371)
306 Прокопчук О.Т.
Мельник К. М.
Гузар Б.С.
Особливості страхових продуктів для аграрного сектору економіки Випуск №91. Частина 2 2017
УДК: 368:368.5.631(477) , стор. 32-44, завантажень (676)
307 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Барабаш Л.В.
Особливості розвитку та функціонування кредитного ринку України Випуск №91. Частина 2 2017
УДК: 336.77.067.21.004.14 (477), стор. 22-32, завантажень (383)
308 Школьний О.О. Розвиток “зеленої” логістики європейських міст Випуск №91. Частина 2 2017
УДК: 338.49:502.315:658.7, стор. 14-22, завантажень (576)
309 Непочатенко О.О.
Власюк С.А.
Бондаренко Н. В.
Реалії та перспективи банківського кредитування Випуск №91. Частина 2 2017
УДК: 336.71, стор. 6-14, завантажень (635)
310 Бинковська-Голаса У. Споживання електроенергії в сільському господарстві проти інших секторів народного господарства Польщі Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 631.24.243, стор. 195-201, завантажень (322)
311 Семенда Д. К.
Семенда О. В.
Проблеми виробництва м’яса яловичини в Україні Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 338.43:636.033, стор. 187-195, завантажень (374)
312 Роєнко О.А.
Дяченко М.І.
Методичні підходи визначення орендної плати за майно в адміністративно -територіальних одиницях Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 65.012:339.187.6 (1-22), стор. 181-187, завантажень (567)
313 Завадка Ж. Агротуризм готелів Польщі та їх використання в 2011-2015 роках Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 338.23, стор. 174-181, завантажень (349)
314 Мельник В. В.
Бобко В. В.
Поліщук О.М.
Актуальні проблеми розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 321.01, стор. 167-174, завантажень (417)
315 Богачик П.П. Економічні підходи до оцінки конкурентної стратегії сільськогосподарських підприємств у збутовій діяльності Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 332.154:631.11:339.16, стор. 155-167, завантажень (438)
316 Новак І.М. Структурні диспропорції розвитку інвестиційного процесу Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 330.322, стор. 148-155, завантажень (532)
317 Невлад В.Ф.
Невлад В. І.
Маркетинговий аналіз асортиментної політики сільськогосподарської продукції України Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 339.138+339.13:658.628:338.439.4, стор. 140-148, завантажень (475)
318 Прокопчук О.Т. Ринок агрострахування України: сучасний стан та перспективи розвитку Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 368.5, стор. 127-140, завантажень (603)
319 Мудрак Р.П. Продовольча безпека в умовах економічної кризи Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 338.439.62:338.124.4, стор. 115-127, завантажень (357)
320 Мельник К. М.
Колотуха С.М.
Формування та вплив кредитного портфеля на кредитний ризик комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк») Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 336.71, стор. 105-115, завантажень (693)
321 Бечко В.П. Факторний аналіз фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 631.162:657.15.003.13, стор. 92-105, завантажень (1358)
322 Гарбар В.В. Реалізація обґрунтованих стратегій розвитку як запорука успішного функціонування фермерських господарств Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 631.1.016 : 303.43, стор. 83-92, завантажень (261)
323 Бечко П. К.
Мельник К. М.
Барабаш Л.В.
Бюро кредитних історій як основний чинник мінімізації кредитних ризиків Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 336.773, стор. 72-83, завантажень (456)
324 Гузар Б.С. Сучасний стан та напрями активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 330. 322. : 338. 43 (477), стор. 61-72, завантажень (342)
325 Бечко В.П.
Прокопчук О.Т.
Оцінка сучасного стану фінансового забезпечення підприємств аграрної галузі Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 336.1:352, стор. 46-61, завантажень (499)
326 Грживач Я. Факторинг і об"єдинання грошових засобів у якості стимулювання ліквідності компанії Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 657, стор. 33-46, завантажень (420)
327 Тулуш Л.Д. Фіскальне стимулювання трансформації особистих селянських господарств у підприємницькі структури Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 336.22 : 631.16, стор. 16-33, завантажень (267)
328 Непочатенко О.О.
Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
Банківське кредитування як важливий чинник стабілізації економіки країни Випуск №90. Частина 2 2017
УДК: 336.71, стор. 7-16, завантажень (517)
329 Титульна сторінка Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: , стор. , завантажень (264)
330 Зміст Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: , стор. 3-5, завантажень (323)
331 Шемякіна О.М. Особливості використання сільськогосподарських земель Черкаської області Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 332.3:63(477.46), стор. 261-269, завантажень (554)
332 Парубок Н. В. Оцінка діяльності цукрових заводів Черкаської області Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 664.1:65.015.3(477.46), стор. 254-261, завантажень (662)
333 Семенда О. В. Вдосконалення економічного механізму використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 338.43:332.33:631.11, стор. 242-254, завантажень (488)
334 Мельник В. В. Формування людського капіталу як чинник інтелектуалізаціїї праці Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 321.01, стор. 234-242, завантажень (548)
335 Бечко В.П. Напрями підвищення ефективності управління кредитним портфелем комерційного банку Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 631.162:338.434, стор. 224-234, завантажень (567)
336 Чугрій Н.А. Економічна сутність та проблеми ідентифікації нематеріальних активів в обліку Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 657.421.3, стор. 217-224, завантажень (643)
337 Мазур Ю.П.
Соковніна Д. М.
Маркетингова діяльність аграрних підприємств регіону в рослинницькій галузі Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 631.1.027:631.11:633(477.46), стор. 210-217, завантажень (438)
338 Лозова О.А.
Мамотенко Д.Ю.
Сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційного комплексу України Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 338.484, стор. 203-210, завантажень (817)
339 Головченко О.М.
Степаненко О.А.
Гострик О.М.
Методи прогнозування ймовірності виплат при наданні факторингових послуг банківськими установами Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 338.27:336.71, стор. 191-203, завантажень (546)
340 Власюк С.А. Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах євроінтеграційних процесів Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 631.162:338.434, стор. 183-191, завантажень (606)
341 Бобко В. В.
Аніщенко Г. Ю.
Шляхи вдосконалення обліку виробничих процесів у садівництві Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 657 : 634.1, стор. 175-183, завантажень (595)
342 Барабаш Л.В.
Клименко Н.В.
Розвиток фінансового ринку в Україні Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 336.7, стор. 166-175, завантажень (770)
343 Щетина М. А. Формування екологобезпечного землекористування у сільськогосподарському виробництві Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 631.95, стор. 158-166, завантажень (795)
344 Харенко А.О.
Цимбалюк Ю.А.
Комплекс маркетингу сільськогосподарських підприємств Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 631.1.027, стор. 146-158, завантажень (978)
345 Скочиляс С. М. Особливості впровадження інтегрованої логістики з урахуванням ланцюга поставок Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 65.012.34, стор. 138-146, завантажень (626)
346 Мельник К. М. Інвестиційні кредити комерційних банків у фінансуванні аграрного сектора економіки України Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 354:338, стор. 127-138, завантажень (385)
347 Ратушна О.П. Роль управлінського обліку у формуванні інформаційних потоків підприємства Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 657.47, стор. 120-127, завантажень (475)
348 Мудрак Р.П.
Соковніна Д. М.
Еластичність споживчого попиту на продукцію садівництва Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 64.03:339.163:634.002.6, стор. 111-120, завантажень (574)
349 Колотуха С.М.
Кравцова Л.Л.
Теоретичні аспекти економічного змісту фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 338.432:658, стор. 100-111, завантажень (673)
350 Гузар Б.С.
Шупило О.В.
Проблеми функціонування ринку консалтингових послуг в Україні Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 338.467(477), стор. 92-100, завантажень (1199)
351 Бурляй О.Л.
Коваленко О.С.
Підопригора О.В.
Конкурентоспроможність продукції садівництва України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 658.8 : 634, стор. 73-92, завантажень (576)
352 Прокопчук О.Т. Особливості податкової системи Великобританії Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 336.221.4, стор. 61-73, завантажень (1667)
353 Лиса Н.В.
Непочатенко В.О.
Корнега А. О.
Принципи банківського кредитування Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 336.77, стор. 53-61, завантажень (874)
354 Вдовенко Л.О.
Черненко О.С.
Інформаційна складова забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва аграрної сфери економіки Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 658.14/.17:631.11, стор. 45-53, завантажень (860)
355 Тулуш Л.Д. Посилення доходної спроможності бюджетів місцевого самоврядування за рахунок розподілу надходжень податку на доходи фізичних осіб Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 336.22 : 631.16, стор. 28-45, завантажень (522)
356 Боровик П.М.
Непочатенко О.А.
Сліпченко В.В.
Податкова підтримка сільськогосподарського виробництва в Україні через механізм справляння ПДВ Випуск №89. Частина 2 2016
УДК: 336.226.1: 631.16, стор. 19-28, завантажень (481)
357 Музика Б. Б. Сучасний стан та перспективи розвитку забійних пунктів в агарній сфері України Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 637.513.1:338.432(477), стор. 334, завантажень (529)
358 Харенко А.О.
Бобко В. В.
Особливості збутової діяльності сільськогосподарських підприємств: регіональні аспекти Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 657.471.66:338.43, стор. 319-334, завантажень (634)
359 Семенда Д. К.
Тупчий О.С.
Фротер О.С.
Значення аграрних товаровиробників у забезпеченні розвитку сільських територій Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 63:712.24, стор. 311-319, завантажень (593)
360 Ратушна О.П. Формування та використання інформаційних ресурсів в управлінні підприємством Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 657, стор. 304-311, завантажень (614)
361 Панкратова Л.А. Особливості обліку факторингових операцій в комерційних банківських структурах Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 657:339, стор. 297-304, завантажень (494)
362 Гринчак О.В.
Давлетханова О. Х.
Марін Б.М.
Інформаційні технології в навчальному процесі як засіб підвищення якості економічної освіти Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 378: 681.518, стор. 287-297, завантажень (689)
363 Коренюк Л. М. Диверсифікація виробничо-господарської діяльності агроформувань Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 338.33:631.11, стор. 279-287, завантажень (696)
364 Дорошенко О.О. Трансформація структури балансу бюджетних установ у контексті модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 657.6, стор. 272-279, завантажень (616)
365 Бондарець В.В. Особливості функціонування молокопродуктового підкомплексу Черкаської області Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 637.134 (477.46), стор. 265-272, завантажень (546)
366 Новак І.М. Ефективне інвестування економіки України через інструменти фондового ринку Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 330.322.1, стор. 257-265, завантажень (815)
367 Лемещенко Н.М.
Бурляй О.Л.
Земельний потенціал розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 338.433, стор. 246-257, завантажень (567)
368 Кравцова Л.Л. Проблеми формування фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників в контексті сучасних умов Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 657.92:338.431 , стор. 238-246, завантажень (504)
369 Бричко А.М. Адаптація регіональної економічної системи до постійно змінних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 332.15, стор. 230-238, завантажень (495)
370 Власюк С.А. Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 631.162:338.434, стор. 219-230, завантажень (604)
371 Барабаш Л.О. Стан і перспективи розвитку виробництва плодів зерняткових культур в Україні та світі Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 330.3:631.576:634.10, стор. 213-219, завантажень (552)
372 Щетина М. А. Еколого-економічна оцінка земельних ресурсів в Черкаській област Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 504.062(477.46), стор. 206-213, завантажень (518)
373 Оляднічук Н.В. Інформаційні системи в бухгалтерському обліку Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 657, стор. 198-206, завантажень (559)
374 Невлад В.Ф.
Макушок О.В.
Формування ринкових відносин в аграрній сфері економіки України Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 338.43:633.85, стор. 189-198, завантажень (555)
375 Нечипоренко В.В. Оцінка конкурентоспроможності систем АПК національного та регіонального рівнів: методологічні аспекти Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 634.8:339, стор. 182-189, завантажень (599)
376 Мельник В. В. Державне регулювання довгострокової інноваційної політики в Україні Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 321.01., стор. 175-182, завантажень (661)
377 Кретовська А.
Ягодзінський А.
Основні фактори мотивації співробітників на прикладі Мазовецького воєводства Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 336.23, стор. 169-175, завантажень (705)
378 Колотуха С.М.
Коваленко І.Ф.
Формування рівня заробітної плати в контексті фінансового забезпечення Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 338.24:331.2.024.012.23, стор. 159-169, завантажень (608)
379 Денис О.Б. Тенденції розвитку банківської системи України Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 336.71 (477), стор. 150-159, завантажень ()
380 Улянич Ю.В.
Гвоздєй Н.І.
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 336.144.2, стор. 142-150, завантажень (542)
381 Давлетханова О. Х.
Миколайчук Я.Л.
Організація інформаційно-комунікаційного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарських підприємств Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 334.012.32.012.61:634, стор. 134-142, завантажень (462)
382 Барабаш Л.В.
Цвілюк Р.М.
Соціальне спрямування податкового регулювання в Україні Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 336.22(477), стор. 125-134, завантажень (686)
383 Аніщенко Г. Ю. Облікові аспекти оцінки майна бюджетних установ Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 657 : 330.5 : 332.012.324, стор. 116-125, завантажень (662)
384 Токар А.Ю.
Руда Н.С.
Конкурентоспроможність консервованих продуктів з плодів та овочів Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 664.8.009.12 , стор. 109-116, завантажень (652)
385 Семенда Д. К.
Семенда О. В.
Еколого-економічні напрями підвищення родючості та охорони якості грунтів в сільськогосподарських підприємствах Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 631.41:33, стор. 99-109, завантажень (548)
386 Прокопчук О.Т. Досвід створення податкової системи в Канаді Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 336.221.4, стор. 89-99, завантажень (464)
387 Грживач Я.
Ярковська К.
Роль банківського кредиту в фінансуванні інвестицій польських підприємств Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 336.273, стор. 80-89, завантажень (626)
388 Черненко А.Ф.
Афоніна О.А.
Калькуляція при директивному плануванні діяльності Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 657.1+657.47, стор. 70-80, завантажень (513)
389 Ковальський С. Групи виробників сільськогосподарської продукції, як форма консолідації виробників і сільськогосподарського виробництва Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 330.1, стор. 63-70, завантажень (588)
390 Школьний О.О. Логістично-інфраструктурне забезпечення аграрного сектору економіки Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 339.18: 338.49: 338.436.32, стор. 48-55, завантажень (529)
391 Нестерчук Ю.О.
Мельник К. М.
Напрями реалізації системи фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 330.342:631.16, стор. 39-48, завантажень (619)
392 Боровик П.М.
Гузар Б.С.
Лиса Н.В.
Вдосконалення механізмів справляння місцевих зборів в Україні Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 336.226.1 : 631.16, стор. 55-63, завантажень (573)
393 Кучеренко Т.Є. МСБО 16 «Основні засоби» відповідно до національних стандартів і податкового законодавства Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 657:006.053, стор. 33-39, завантажень (690)
394 Тулуш Л.Д. Податкова реформа у сільському господарстві: ризики та перспективи Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 336.226.1 : 631.16, стор. 20-33, завантажень (952)
395 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Корнега А. О.
Кредитні ризики в системі банківського кредитування аграріїв Випуск №88. Частина 2 2016
УДК: 631.893:631.874.2, стор. 7-20, завантажень (811)
396 Феліца Б.
Кшентовська А.
Грабовська М.
Головні проблеми експортних тенденцій серед підприємств Плоцького регіону Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 339.564.2, стор. 136-147, завантажень (541)
397 Власюк С.А. Сучасні аспекти організації фінансової роботи в сільськогосподарських підприємствах Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 631.162:338.434, стор. 128-135, завантажень (919)
398 Бондаренко Н. В. Пріоритетні джерела фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 336.77:338.43, стор. 122-128, завантажень (607)
399 Барабаш Л.В. Основи підвищення соціальної спрямованості податку на доходи фізичних осіб Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 336.22:336.226.11(477), стор. 116-121, завантажень (467)
400 Токар А.Ю.
Руда Н.С.
Продовольча безпека і значення перероблення плодів та овочів у її забезпеченні Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 338.439.02:634.1:635, стор. 111-116, завантажень (691)
401 Іванова Н. А.
Славгородська А. А.
Білявська Л. В.
Удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам в аграрних підприємствах Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 657+657.6:331.32, стор. 105-110, завантажень (959)
402 Пшеничнюк Т. В. Оцінка та ефективність страхування в сільському господарстві Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 368.54:368.021(477), стор. 98-104, завантажень (586)
403 Музика Б. Б. Виробництво м’яса в Україні: стан і тенденції Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 338.439.4:637.5(477), стор. 90-97, завантажень (521)
404 Визначення рівня розвитку транспортної інфраструктури сільських територій Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 65.011.2:656.078:338.49 (1 – 22), стор. 81-90, завантажень (499)
405 Желєзний М.Ф. Вдосконалення внутрішньогосподарського планування за рахунок покращення планово-економічних служб аграрних підприємств Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 331.101.3:631.15, стор. 148-153, завантажень (478)
406 Оляднічук Н.В. Бухгалтерський облік нематеріальних активів та його удосконалення Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 657, стор. 75-80, завантажень (1177)
407 Кутковецька Т. О. Оцінка рівня екологічності та економічної ефективності виробництва плодоягідної продукції Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 003.12:631.95:322.15:634, стор. 65-74, завантажень (415)
408 Семенда Д. К.
Семенда О. В.
Інвестиції та їх роль у забезпеченні сталого землекористування сільськогосподарських підприємств Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 330.322:332.34:63, стор. 57-65, завантажень (574)
409 Харенко А.О.
Бобко В. В.
Виробничо-збутова діяльність сільськогосподарських підприємств щодо сої Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 338.43:631.11:633.34, стор. 48-57, завантажень (742)
410 Загребельна Н. І.
Аніщенко Г. Ю.
Практичні аспекти організації управлінського обліку на підприємствах Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 631.162:63, стор. 40-47, завантажень (1253)
411 Черненко Ю. Ю. Суть і зміст поняття інтенсифікації виробництва овочів відкритого ґрунту Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 631.151.2:635.1/.8, стор. 35-40, завантажень (679)
412 Мельник В. В. Активізація та ефективне проведення інноваційної політики в сільському господарстві України Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 338.2, стор. 28-35, завантажень (610)
413 Мельник К. М. Тенденції та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 336.77: 330.567.22 (477), стор. 19-27, завантажень (603)
414 Мудрак Р.П. Розвиток складської інфраструктури зернової галузі, як ключова умова повноцінного функціонування національного продовольчого ринку Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 631.24:633.1:338.439.5, стор. 14-19, завантажень (660)
415 Непочатенко О.О.
Барабаш Л.В.
Вплив митної політики України на обсяги експортно-імпортних операцій Випуск №86. Частина 2 2014
УДК: 339.9.012.23(477), стор. 6-13, завантажень (1079)
416 Сарафонова І.С. Структурно-динамічні характеристики розвитку ринку продукції переробки олійних культур в сучасних економічних умовах Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 338.3:492, стор. 265-274, завантажень (828)
417 Копитіна І. В. Проблеми та перспективи формування місцевих бюджетів враховуючи економічний розвиток країни Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 336.1/.5, стор. 260-264, завантажень (593)
418 Бондарець В.В. Тенденції розвитку молокопереробних підприємств Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 339.137.2:334.716 – 035.57, стор. 255-260, завантажень (915)
419 Власюк С.А. Фінансування сільського господарства у контексті сучасних умов Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 631.162:338.434, стор. 249-254, завантажень (631)
420 Бондаренко Н. В. Сучасний стан кредитування комерційними банками фізичних осіб в Україні Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 336.71:336.74, стор. 242-248, завантажень (556)
421 Барабаш Л.В. Теоретичні основи механізмів практичної реалізації податкової системи держави Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 338.436:001.891.3, стор. 235-242, завантажень (788)
422 Парубок Н. В. Теоретичні аспекти розвитку інтеграції в АПК Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 338.436:001.891.3, стор. 228-234, завантажень (498)
423 Мудрак Р.П. Продовольчий ринок України: ризики та нові можливості в контексті європейської інтеграції Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 338.439.5:330.131.7.004.122:339.92, стор. 219-228, завантажень (243)
424 Гринчак О.В.
Марін Б.М.
Прикладна інформаційна технологія розв’язування задач заміни сільськогосподарських машин Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 62-93:631.171:658.587, стор. 213-218, завантажень (856)
425 Лозова О.А. Менеджмент в діяльності туристичного підприємства та його проблеми Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 338.484, стор. 209-213, завантажень (634)
426 Мартинюк І.І.
Романишин С. Б.
Вплив концентрації сільськогосподарського виробництва та його диверсифікації на розвиток дрібнотоварних підприємств Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 338.33:334.72, стор. 203-209, завантажень (594)
427 Концеба С.М. Виправлення помилок при введенні початкових залишків основних засобів в програмі «1с: Підприємство 8. 2» Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 681.518:657.421, стор. 196-203, завантажень (651)
428 Гуменюк А.В. Концепція екологічного маркетингу в діяльності аграрних підприємств Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 631.147.001.11:631.1.027, стор. 193-196, завантажень (909)
429 Вуйченко М.А. Побудова моделей регулювання наслідків поглиблення сегментації ринку праці в аграрній сфері Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 338.43.331.3, стор. 186-192, завантажень (810)
430 Тупчий О.С. Відтворення багаторічних насаджень як передумова ефективного функціонування галузі садівництва Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 631.538:634.003.13, стор. 181-186, завантажень (426)
431 Господаренко С. Г. Особливості формування стратегії розвитку підприємств виробників молока Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 334.72:631.14:636.034, стор. 173-180, завантажень (456)
432 Коваль Л.М. Основні форми та особливості землеволодіння у розрізі історії людської цивілізаці Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 349.412.4:930.85, стор. 163-172, завантажень (746)
433 Слатвінська Л.А. Сутність системності інвестування молокопродуктового підкомплексу Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 631.164.23, стор. 156-163, завантажень (542)
434 Бурик А.Ф.
Желєзний М.Ф.
Вдосконалення матеріального стимулювання в сільськогосподарських формуваннях у ринкових умовах Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 331.101.3:631.15, стор. 149-156, завантажень (907)
435 Приліпко С.М. Джерела формування інвестиційних ресурсів та фінансування заходів соціально-економічного розвитку сільських територій Черкаської області Випуск №85. Частина 2 2014
УДК: 330.322.1:316.42:330.34, стор. 137-148, завантажень (702)
436 Самойлик М.С. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ВІДХОДАМИ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 330.15:504.06, стор. 271-280, завантажень (569)
437 Фоменко Л.Г. ГЕНЕЗИС СИСТЕМИ ЗБУТОВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ ЯК НОВІТНЬОГО ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 658.8:63, стор. 264-271, завантажень (660)
438 Неміш П.Д. ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ АПК ТА ЙОГО БАГАТОГРАННА ПРИРОДА Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 330.131.7, стор. 256-264, завантажень (635)
439 Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
Бечко В.П.
ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 336.22, стор. 249-256, завантажень (680)
440 Мазур Ю.П. ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗНАНЬ З ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 657:378, стор. 243-248, завантажень (455)
441 Мудрак Р.П. ВИРОБНИЦТВО БІОПАЛИВА ТА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 620.952:338.439.02(477), стор. 236-243, завантажень (660)
442 Кіпіоро І.М. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 631.164.23, стор. 230-236, завантажень (1008)
443 Тупчий О.С. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 631.14:631.164.6:634, стор. 222-230, завантажень (501)
444 Гарбар В.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕЦІЇ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 631.22:631.1.016, стор. 214-221, завантажень (654)
445 Балян А.В. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 631.164.23, стор. 207-213, завантажень (580)
446 Доронін А.В. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 338.43:633.63, стор. 197-207, завантажень (908)
447 Саковська О.М. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ СТРУКТУР В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 338.436, стор. 193-197, завантажень (507)
448 Мельник В. В. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ, ЯК ГОЛОВНА ПРИЧИНА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 321.01, стор. 185-193, завантажень (774)
449 Вуйченко М.А. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 338.48:336.67 , стор. 172-177, завантажень (738)
450 Непочатенко В.О. РИНКОВА ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ, ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 658.15, стор. 162-172, завантажень (757)
451 Шевченко Н.О. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 657:634.1, стор. 155-162, завантажень (1848)
452 Оляднічук Н.В. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 657, стор. 149-155, завантажень (913)
453 Ткаченко Т.А. УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 658.8.012.12: 631.1: 339.187, стор. 143-148, завантажень (801)
454 Непочатенко О.О.
Прокопчук О.Т.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ Випуск №84. Частина 2 2014
УДК: 334.732, стор. 135-143, завантажень (849)
455 Бортник Т.І.
Лементовська В.А.
Харенко А.О.
ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Випуск №82. Частина 2 2013
УДК: 658.8:504:338, стор. 276-283, завантажень (538)
456 Боровик П.М.
Колотуха С.М.
Бечко В.П.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ Випуск №82. Частина 2 2013
УДК: 336.226.1: 631.16, стор. 270-276, завантажень (880)
457 Барабаш Л.О. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА Випуск №82. Частина 2 2013
УДК: 334.012.33:338.434:634, стор. 264-270, завантажень (515)
458 Бечко П. К.
Кулик К. О.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №82. Частина 2 2013
УДК: 338.434:631.11, стор. 260-264, завантажень (988)
459 Бурляй О.Л.
Бурляй А. П.
Харенко А.О.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ Випуск №82. Частина 2 2013
УДК: 65.325, стор. 249-259, завантажень (1441)
460 Комісаренко Є. М. ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА Випуск №82. Частина 2 2013
УДК: 332.13:338.43:633.1, стор. 243-248, завантажень (667)
461 Барабаш Л.В.
Концеба С.М.
ОЦІНКАЕФЕКТИВНОСТІФУНКЦІОНУВАННЯМЕХАНІЗМУОПОДАТКУВАННЯДОХОДІВФІЗИЧНИХОСІБВУКРАЇНІНАСУЧАСНОМУЕТАПІ Випуск №82. Частина 2 2013
УДК: 336.225.621.11.003.13, стор. 233-242, завантажень (598)
462 Побережець Н.Б. ТЕНДЕНЦІЇ КОН’ЮНКТУРИ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ПІД ВПЛИВОМ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ Випуск №82. Частина 2 2013
УДК: 339.13:665.344.2, стор. 225-233, завантажень (629)
463 Мовчанюк А. В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ Випуск №82. Частина 2 2013
УДК: 338.512:636.2, стор. 217-225, завантажень (448)
464 Мазур Г. Ф. РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ У ЗРІЗІ ПРОБЛЕМ ЙОГО ІНВЕСТУВАННЯ Випуск №82. Частина 2 2013
УДК: 330.342:631.16, стор. 210-217, завантажень (640)
465 Прокопчук О.Т. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Випуск №82. Частина 2 2013
УДК: 368.54 (477), стор. 197-210, завантажень (459)
466 Школьний О.О. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ Випуск №82. Частина 2 2013
УДК: 001.890:339.9+338.43, стор. 191-197, завантажень (881)
467 Хрипун В.М. МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ МЕНЕДЖЕРАМИ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНИХ ФІРМ Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 331.101.3 – 057.212:331.105.24:631.145, стор. 282-289, завантажень (1359)
468 Жученко Д.Б. ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 338.43:638.1, стор. 275-82, завантажень (431)
469 Брусенко М.А. СТРУКТУРУВАННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ (СТРАТЕГІЇ) ДЕРЖАВИ У РОЗРІЗІ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 351.746.1:338.432:332.021, стор. 269-275, завантажень (483)
470 Кравченко Т.О. ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ПОНЯТТЯ «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ» В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 167:330.14:330.8, стор. 261-269, завантажень (438)
471 Стецюк С.С. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 338.435, стор. 253-261, завантажень (588)
472 Улянич К.Ф. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 65.012.45, стор. 248-253, завантажень (659)
473 Тимчук С.В. РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКУ ЛІСОПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 339.56: 691.11, стор. 240-248, завантажень (933)
474 Світовий О.М. РОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ФОРМУВАННІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ЗЕРНОВИРОБНИЦТВІ Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 338.43:633.1, стор. 234-240, завантажень (624)
475 Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
Улянич К.Ф.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАХУВАННЯ АГРАРНИХ РИЗИКІВ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 368.5, стор. 227-234, завантажень (1009)
476 Маринюк А. Ю. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ NO-TILL В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 33.338.432, стор. 219-227, завантажень (916)
477 Каричковський В.Д.
Хоменко М.А.
СТАН ВИРОБНИЦТВА ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 338.43:633/635, стор. 215-219, завантажень (418)
478 Бутило І.А. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ПЕЛЕТ Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 662.6/9:662.663:662.63, стор. 209-215, завантажень (774)
479 Головчук Л.А. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 35.075.5: 338.432, стор. 203-209, завантажень (909)
480 Бутило Р.І. СТАН РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 330.131, стор. 197-203, завантажень (503)
481 Байрак О.М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 336.717.18:338.43, стор. 189-197, завантажень (1004)
482 Вуйченко М.А. ШЛЯХИ РЕГУЛЮВАННЯ СЕГМЕНТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ АГРАРНОЇ СФЕРИ Випуск №83. Частина 2 2013
УДК: 338.43.331.3 , стор. 183-189, завантажень (809)