Уманський НУС | сьогодні: 15.04.2024

АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК РИЖІЮ ЯРОГО ДЛЯ УМОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Автор(и) Любченко А.І., кандидат сільськогосподарських наук, ,
Любченко І.О., аспірант, , Уманський національний університет садівництва
Рябовол Л.О., доктор с.-г. наук, професор, професор кафедри генетики, селекції рослин та біотехнологій, Уманський національний університет садівництва, Україна
Рябовол Я.С., , аспірант, Уманський національний університет садівництва, Україна
Рубрика Агрономія
рік 2021 номер журналу Випуск 98 Частина 1
сторінки 199-210 індекс УДК 631.559 047.44:[633.85:581.54(477.46)
Індекс DOI 10.31395/2415-8240-2021-98-1-199-210 (Лінк)
Аннотація У статті, на основі проведеного регресійного аналізу даних, зроблено прогнозування найважливіших елементів структури продуктивності за максимально обґрунтованої урожайності рижію ярого в умовах Правобережного Лісостепу України. Проведено аналіз коефіцієнту варіації, що характеризує ступінь мінливості господарсько цінних показників та встановлено високу мінливість урожайності, маси насіння із однієї рослини, кількості стручків та гілок на рослині. Досліджено кореляційні зв’язки між низкою селекційних ознак рижію ярого. За врахування оптимальних параметрів структури врожаю запропоновано модель сорту для умов Правобережного Лісостепу України. Високу ступінь мінливості мали урожайність, маса насіння із однієї рослини, кількість стручків та гілок на рослині. Кореляційний аналіз дозволив виявити наявність зв’язку та його міру між ознаками, визначити блоки ознак, які змінюються в онтогенезі. Прояв кореляційних залежностей проявив себе як стабільний за роками. Встановлено суттєві кореляційні взаємозалежності між кількістю стручків на рослин, збереженістю рослин та урожайністю культури.
Ключові слова рижій ярий, продуктивність, кореляція, регресія, аналіз
Завантажити файл    (завантажень: 142)