Уманський НУС | сьогодні: 13.11.2022

Барабаш Л.В.

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 Вплив митної політики України на обсяги експортно-імпортних операцій Випуск №86. Частина 2, 2014
2 THEORETICAL ASPECTS OF HARMONIZATION OF UKRAINIAN TAX SYSTEM IN CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE Випуск 98 Частина 2, 2021
3 КАМЕРАЛЬНІ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ І МЕТОДИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Випуск 96 Частина 2, 2020
4 ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ Випуск 99 Частина 2, 2021
5 ОЦІНКАЕФЕКТИВНОСТІФУНКЦІОНУВАННЯМЕХАНІЗМУОПОДАТКУВАННЯДОХОДІВФІЗИЧНИХОСІБВУКРАЇНІНАСУЧАСНОМУЕТАПІ Випуск №82. Частина 2, 2013
6 РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Випуск 94 Частина 2, 2019
7 РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПОВЕДІНКОВИХ АСПЕКТІВ У РОЗРОБЦІ БІЗНЕС-ПЛАНУ Випуск 100 Частина 2, 2022
8 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПОВЕДІНКОВІ АКЦЕНТИ ПОВОЄННОГО «ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА» У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Випуск 100 Частина 2, 2022
9 Розвиток фінансового ринку в Україні Випуск №89. Частина 2, 2016
10 Особливості розвитку та функціонування кредитного ринку України Випуск №91. Частина 2, 2017
11 Напрями оптимізації державної підтримки аграрних товаровиробників Випуск №92. Частина 2, 2018
12 ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ Випуск 96 Частина 2, 2020
13 Теоретичні основи механізмів практичної реалізації податкової системи держави Випуск №85. Частина 2, 2014
14 Бюро кредитних історій як основний чинник мінімізації кредитних ризиків Випуск №90. Частина 2, 2017
15 Основи підвищення соціальної спрямованості податку на доходи фізичних осіб Випуск №86. Частина 2, 2014
16 ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 95 Частина 2, 2019
17 ДЕВІАНТНІ ДІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ Випуск 97 Частина 2, 2020
18 Соціальне спрямування податкового регулювання в Україні Випуск №88. Частина 2, 2016