Уманський НУС | сьогодні: 12.08.2021

Барабаш Л.В.

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 Вплив митної політики України на обсяги експортно-імпортних операцій Випуск №86. Частина 2, 2014
2 THEORETICAL ASPECTS OF HARMONIZATION OF UKRAINIAN TAX SYSTEM IN CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE Випуск 98 Частина 2, 2021
3 КАМЕРАЛЬНІ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ І МЕТОДИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Випуск 96 Частина 2, 2020
4 ОЦІНКАЕФЕКТИВНОСТІФУНКЦІОНУВАННЯМЕХАНІЗМУОПОДАТКУВАННЯДОХОДІВФІЗИЧНИХОСІБВУКРАЇНІНАСУЧАСНОМУЕТАПІ Випуск №82. Частина 2, 2013
5 РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Випуск 94 Частина 2, 2019
6 Розвиток фінансового ринку в Україні Випуск №89. Частина 2, 2016
7 Особливості розвитку та функціонування кредитного ринку України Випуск №91. Частина 2, 2017
8 Напрями оптимізації державної підтримки аграрних товаровиробників Випуск №92. Частина 2, 2018
9 ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ Випуск 96 Частина 2, 2020
10 Теоретичні основи механізмів практичної реалізації податкової системи держави Випуск №85. Частина 2, 2014
11 Бюро кредитних історій як основний чинник мінімізації кредитних ризиків Випуск №90. Частина 2, 2017
12 Основи підвищення соціальної спрямованості податку на доходи фізичних осіб Випуск №86. Частина 2, 2014
13 ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 95 Частина 2, 2019
14 ДЕВІАНТНІ ДІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ Випуск 97 Частина 2, 2020
15 Соціальне спрямування податкового регулювання в Україні Випуск №88. Частина 2, 2016