Уманський НУС | сьогодні: 11.11.2022

Жарун Олена Володимирівна

Жарун Олена Володимирівна

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва

Наукове звання
кандидат економічних наук

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "МИТНІ РЕЖИМИ" Випуск 99 Частина 2, 2021
2 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНІЙ СПРАВІ Випуск 98 Частина 2, 2021
3 ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Випуск 99 Частина 2, 2021
4 Проблеми залучення іноземних інвестицій Випуск №91. Частина 2, 2017
5 ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Випуск 98 Частина 2, 2021
6 МИТНИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Випуск 100 Частина 2, 2022
7 РОЗВИТОК ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск 96 Частина 2, 2020
8 РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Випуск 100 Частина 2, 2022
9 ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КОНТРАКТІВ Випуск 99 Частина 2, 2021
10 АНАЛIЗ ЕКOНOМIКO-СТАТИСТИЧНИХ ПOКАЗНИКIВ РOЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНI Випуск 98 Частина 2, 2021
11 ЕКОНОМЕТРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Випуск 99 Частина 2, 2021
12 СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР Випуск 99 Частина 2, 2021
13 ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ЧЕРКАЩИНІ Випуск 97 Частина 2, 2020
14 АНАЛІЗ ПРOБЛЕМИ БЕЗРOБІТТЯ В УКРАЇНІ В АСПЕКТІ СOЦІАЛЬНO-ЕКOНOМІЧНOЇ БЕЗПЕКИ Випуск 100 Частина 2, 2022
15 ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВАННЯ СВИНИНИ В УКРАЇНІ Випуск 100 Частина 2, 2022