Уманський НУС | сьогодні: 17.07.2024

Жарун Олена Володимирівна

Жарун Олена Володимирівна

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва

Наукове звання
кандидат економічних наук

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "МИТНІ РЕЖИМИ" Випуск 99 Частина 2, 2021
2 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНІЙ СПРАВІ Випуск 98 Частина 2, 2021
3 MАNАGEMENT OF INNOVАTION RISKS Випуск 102 Частина 2, 2023
4 ГЛОБАЛЬНА СВІТОВА КРИЗА 2020-2023 РОКІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР Випуск 104 Частина 2, 2024
5 ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Випуск 99 Частина 2, 2021
6 Проблеми залучення іноземних інвестицій Випуск №91. Частина 2, 2017
7 ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Випуск 98 Частина 2, 2021
8 МИТНИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Випуск 100 Частина 2, 2022
9 РОЗВИТОК ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск 96 Частина 2, 2020
10 РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Випуск 100 Частина 2, 2022
11 ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ В РОЗПАЛ ВІЙНИ Випуск 104 Частина 2, 2024
12 ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КОНТРАКТІВ Випуск 99 Частина 2, 2021
13 IMPACT OF WAR ON THE QUALITY OF PEOPLE'S LIFE Випуск 103 Частина 2, 2023
14 АНАЛIЗ ЕКOНOМIКO-СТАТИСТИЧНИХ ПOКАЗНИКIВ РOЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНI Випуск 98 Частина 2, 2021
15 PRОBLEMS ОF INVESTMENT ACTIVITY DEVELОPMENT IN UKRAINE Випуск 101 Частина 2, 2022
16 ЕКОНОМЕТРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Випуск 99 Частина 2, 2021
17 ANALYSIS OF THE LABOR MARKET AND DIRECTIONS FOR IMPROVING THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION AND SOCIAL SECURITY IN UKRAINE Випуск 104 Частина 2, 2024
18 СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР Випуск 99 Частина 2, 2021
19 ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ЧЕРКАЩИНІ Випуск 97 Частина 2, 2020
20 АНАЛІЗ ПРOБЛЕМИ БЕЗРOБІТТЯ В УКРАЇНІ В АСПЕКТІ СOЦІАЛЬНO-ЕКOНOМІЧНOЇ БЕЗПЕКИ Випуск 100 Частина 2, 2022
21 ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВАННЯ СВИНИНИ В УКРАЇНІ Випуск 100 Частина 2, 2022