Уманський НУС | сьогодні: 24.06.2024

Прокопчук Олена Тодорівна

Прокопчук Олена Тодорівна

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва

Наукове звання
кандидат економічних наук

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ Випуск №84. Частина 2, 2014
2 РИНОК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ Випуск 102 Частина 2, 2023
3 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Випуск №82. Частина 2, 2013
4 ННОВАЦІЙНО - НВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Випуск 94 Частина 2, 2019
5 Сучасний стан та тенденції розвитку системи страхування сільськогосподарських культур в Україні Випуск №91. Частина 2, 2017
6 РОЗВИТОК АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск 94 Частина 2, 2019
7 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Випуск 96 Частина 2, 2020
8 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАХУВАННЯ АГРАРНИХ РИЗИКІВ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск №83. Частина 2, 2013
9 Ринок агрострахування України: сучасний стан та перспективи розвитку Випуск №90. Частина 2, 2017
10 Страхування сільськогосподарської продукції як комплексний інструмент управління ризиками в агровиробництві Випуск №92. Частина 2, 2018
11 РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ Випуск 94 Частина 2, 2019
12 Особливості страхових продуктів для аграрного сектору економіки Випуск №91. Частина 2, 2017
13 ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Випуск 96 Частина 2, 2020
14 ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ Випуск 102 Частина 2, 2023
15 Капіталізація банківської системи як основа стабільності економіки країни Випуск №92. Частина 2, 2018
16 Міжнародна практика державної підтримки страхування ризиків сільськогосподарського виробництва Випуск №93. Частина 2, 2018
17 ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Випуск 101 Частина 2, 2022
18 КОМУНІКАЦІЇ У СТРАХОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Випуск 99 Частина 2, 2021
19 ДІДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ Випуск 100 Частина 2, 2022
20 ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Випуск №84. Частина 2, 2014
21 Оцінка сучасного стану фінансового забезпечення підприємств аграрної галузі Випуск №90. Частина 2, 2017
22 СПЕЦИФІКА РИЗИКІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Випуск 95 Частина 2, 2019
23 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ Випуск 101 Частина 2, 2022
24 ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Випуск 99 Частина 2, 2021
25 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ Випуск 97 Частина 2, 2020
26 ПАРАМЕТРИЧНА СХЕМА СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Випуск 102 Частина 2, 2023
27 ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Випуск 103 Частина 2, 2023
28 Особливості податкової системи Великобританії Випуск №89. Частина 2, 2016
29 КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЯ Випуск 97 Частина 2, 2020
30 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОГРАМ МІКРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск 98 Частина 2, 2021
31 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРОСТРАХУВАННЯ Випуск 98 Частина 2, 2021
32 СТРАХОВІ ПРИНЦИПИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Випуск 97 Частина 2, 2020
33 Досвід створення податкової системи в Канаді Випуск №88. Частина 2, 2016
34 УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Випуск 100 Частина 2, 2022
35 ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Випуск 100 Частина 2, 2022