Уманський НУС | сьогодні: 23.06.2022

Власюк С.А.

Власюк С.А.

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва

Наукове звання
кандидат економічних наук

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 КАМЕРАЛЬНІ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ І МЕТОДИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Випуск 96 Частина 2, 2020
2 Роль кредиту в системі розширеного відтворення суб'єктів господарювання аграрної галузі Випуск №91. Частина 2, 2017
3 Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах євроінтеграційних процесів Випуск №89. Частина 2, 2016
4 СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ Випуск 94 Частина 2, 2019
5 РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 95 Частина 2, 2019
6 Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Випуск №88. Частина 2, 2016
7 Реалії та перспективи банківського кредитування Випуск №91. Частина 2, 2017
8 Банківське кредитування реального сектору економіки Випуск №93. Частина 2, 2018
9 ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Випуск 94 Частина 2, 2019
10 Фінансування сільського господарства у контексті сучасних умов Випуск №85. Частина 2, 2014
11 Напрями вдосконалення фінансово-кредитної підтримки фермерських господарств Випуск №93. Частина 2, 2018
12 Сучасні аспекти організації фінансової роботи в сільськогосподарських підприємствах Випуск №86. Частина 2, 2014
13 Банківське кредитування як важливий чинник стабілізації економіки країни Випуск №90. Частина 2, 2017
14 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ І ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ Випуск 98 Частина 2, 2021
15 DEVELOPMENT PROSPECTS OF INCENTIVE TAXATION MECHANISMS OF BUSINESS ENTITIES IN AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY Випуск 99 Частина 2, 2021
16 ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ Випуск 100 Частина 2, 2022
17 КРАУДФАНДИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ Випуск 100 Частина 2, 2022
18 РЕГУЛЯТОРНИЙ МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГАРНОЇ СФЕРИ Випуск 100 Частина 2, 2022
19 НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ Випуск 100 Частина 2, 2022