Уманський НУС | сьогодні: 17.05.2023

Власюк С.А.

Власюк С.А.

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва

Наукове звання
кандидат економічних наук

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 КАМЕРАЛЬНІ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ І МЕТОДИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Випуск 96 Частина 2, 2020
2 Роль кредиту в системі розширеного відтворення суб'єктів господарювання аграрної галузі Випуск №91. Частина 2, 2017
3 ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Випуск 101 Частина 2, 2022
4 Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах євроінтеграційних процесів Випуск №89. Частина 2, 2016
5 СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ Випуск 94 Частина 2, 2019
6 РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 95 Частина 2, 2019
7 Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Випуск №88. Частина 2, 2016
8 Реалії та перспективи банківського кредитування Випуск №91. Частина 2, 2017
9 Банківське кредитування реального сектору економіки Випуск №93. Частина 2, 2018
10 ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В СИСТЕМІ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Випуск 94 Частина 2, 2019
11 Фінансування сільського господарства у контексті сучасних умов Випуск №85. Частина 2, 2014
12 Напрями вдосконалення фінансово-кредитної підтримки фермерських господарств Випуск №93. Частина 2, 2018
13 Сучасні аспекти організації фінансової роботи в сільськогосподарських підприємствах Випуск №86. Частина 2, 2014
14 Банківське кредитування як важливий чинник стабілізації економіки країни Випуск №90. Частина 2, 2017
15 СПРАВЕДЛИВІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ Випуск 101 Частина 2, 2022
16 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ І ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ Випуск 98 Частина 2, 2021
17 DEVELOPMENT PROSPECTS OF INCENTIVE TAXATION MECHANISMS OF BUSINESS ENTITIES IN AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY Випуск 99 Частина 2, 2021
18 ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ Випуск 100 Частина 2, 2022
19 КРАУДФАНДИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ Випуск 100 Частина 2, 2022
20 РЕГУЛЯТОРНИЙ МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГАРНОЇ СФЕРИ Випуск 100 Частина 2, 2022
21 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Випуск 101 Частина 2, 2022
22 НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ Випуск 100 Частина 2, 2022