Уманський НУС | сьогодні: 12.04.2024

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва

Наукове звання
кандидат економічних наук

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНІЙ СПРАВІ Випуск 98 Частина 2, 2021
2 MАNАGEMENT OF INNOVАTION RISKS Випуск 102 Частина 2, 2023
3 ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Випуск 99 Частина 2, 2021
4 ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Випуск 98 Частина 2, 2021
5 РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Випуск 100 Частина 2, 2022
6 IMPACT OF WAR ON THE QUALITY OF PEOPLE'S LIFE Випуск 103 Частина 2, 2023
7 АНАЛIЗ ЕКOНOМIКO-СТАТИСТИЧНИХ ПOКАЗНИКIВ РOЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНI Випуск 98 Частина 2, 2021
8 PRОBLEMS ОF INVESTMENT ACTIVITY DEVELОPMENT IN UKRAINE Випуск 101 Частина 2, 2022
9 ЕКОНОМЕТРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Випуск 99 Частина 2, 2021
10 СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР Випуск 99 Частина 2, 2021
11 АНАЛІЗ ПРOБЛЕМИ БЕЗРOБІТТЯ В УКРАЇНІ В АСПЕКТІ СOЦІАЛЬНO-ЕКOНOМІЧНOЇ БЕЗПЕКИ Випуск 100 Частина 2, 2022
12 ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВАННЯ СВИНИНИ В УКРАЇНІ Випуск 100 Частина 2, 2022