Уманський НУС | сьогодні: 24.06.2024

Випуск 96 Частина 1, 2020

1 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (349)
2 Карпенко В.П.
Марченко К. Ю.
АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У РОСЛИНАХ ВІВСА ГОЛОЗЕРНОГО ЗА ДІЇ МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-9-23
УДК: 632.95.204:631.86.87:664.78, стор. 9-23, завантажень (427)
3 Полторецький С.П.
Третьякова С. О.
Мостов’як І.І.
Яценко А. О.
Полторецька Н.М.
Березовський А. П.
THE INFLUENCE OF THE DURATION, THE METHOD OF SOWING AND THE REDUCTION RATES ON THE GROWTH AND PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-23-52
УДК: 633.11:631.53, стор. 23-52, завантажень (344)
4 Осокіна Н.М.
Любич В.В.
Новіков В. В.
Лещенко І. А.
ВИХІД КРУПИ ПЛЮЩЕНОЇ ІЗ ПШЕНИЦІ ПОЛБИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ОПРОМІНЕННЯ ЕМП НВЧ І ВОДОТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-52-71
УДК: 743:633.11:641.53:683.958, стор. 52-71, завантажень (397)
5 Климишена Р. І. ЗАЛЕЖНІСТЬ КРУПНОСТІ ЗЕРНА ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ВІД ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-72-84
УДК: 633.16«321»: 004.12: 631.81, стор. 72-84, завантажень (378)
6 Господаренко Г.М.
Черно О. Д.
Новак А. В.
СТАН РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ОСІННІЙ ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-84-101
УДК: 633.11:631.81, стор. 84-101, завантажень (375)
7 Яковенко Р. В. РІСТ І УРОЖАЙНІСТЬ ДЕРЕВ ГРУШІ СОРТУ ЗОЛОТОВОРІТСЬКА ЗАЛЕЖНО ВІД ГРУНТОВОГО УДОБРЕННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-102-113
УДК: 634.13.003.13:631.82, стор. 102-113, завантажень (377)
8 Діордієва І. П. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ СОРТУ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТА ОЗИМОЇ ДЛЯ УМОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-113-125
УДК: 633.11, стор. 113-125, завантажень (312)
9 Мостов’як І.І. ВИРОЩУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА МОНІТОРИНГ ЇХ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-125-149
УДК: 632.937, стор. 125-149, завантажень (310)
10 Сторожик Л. І.
Войтовська В.І.
Завгородня С. В.
Третьякова С. О.
ХІМІЧНА СКЛАДОВА НАСІННЯ СОРГО ЗЕРНОВОГО (SORGHUM BICOLOR) ЗАЛЕЖНО ВІД БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГІБРИДІВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-149-166
УДК: 633.17:631.52, стор. 149-166, завантажень (322)
11 Ісаєнко В. М.
Поштаренко А. В.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ СПОСОБАМИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-167-178
УДК: 628, стор. 167-178, завантажень (388)
12 Улянич О.І.
Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Кухнюк О.
Шевчук К. М.
QUALITY MANAGEMENT OF VEGETABLES WITH THE APPLICATION OF NANO PREPARATIONS
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-178-193
УДК: 635.52: 477.46, стор. 178-193, завантажень (360)
13 Дрига В. В. БІОЛОГІЧНИЙ СТАН СПОКОЮ НАСІННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО (PANICUM VIRGATUM L.) ТА СПОСІБ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-193-205
УДК: 633.63: 631. 531.12, стор. 193-205, завантажень (516)
14 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Бойко В. П.
ВПЛИВ ДОЗ І СПІВВІДНОШЕНЬ ДОБРИВУ ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ НА ВРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-205-218
УДК: 633.11:631.8, стор. 205-218, завантажень (354)
15 Єщенко В.О.
Карнаух О. Б.
АГРОБІОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ БУР’ЯНІВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-219-228
УДК: 57:63: [632.51-048.44], стор. 219-228, завантажень (750)
16 Рассадіна І.Ю.
Недвига М. В.
Нікітіна О. В.
Мусієнко Л. А.
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СОЧЕВИЦІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-229-238
УДК: 631.82/85:631.847:633/635.07:3.35, стор. 229-238, завантажень (387)
17 Дрозд О.О.
Мельник О. В.
ЕТИЛЕН-АКТИВНІСТЬ ЯБЛУК СОРТУ ХОНЕЙКРІСП ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМУ ОХОЛОДЖЕННЯ І ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНГІБІТОРОМ ЕТИЛЕНУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-239-252
УДК: 547.534.1:664.8.03:634.11:631.811.98:664.8.03, стор. 239-252, завантажень (322)
18 Леонова К. П.
Моргун А. В.
Моргун В. І.
Коваленко А. М.
АНАЛІЗ МІЖСОРТОВИХ ГІБРИДІВ F1 ТЮТЮНУ ЗА СТРУКТУРНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-252-264
УДК: 633.71:631.527 , стор. 252-264, завантажень (376)
19 Попова Л. М.
Латюк Г. І.
ГОСПОДАРСЬКО–БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ГІБРИДІВ ПОМІДОРА ЧЕРРІ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-264-277
УДК: 635.64 : 631.526.3:631.55 (477.74), стор. 264-277, завантажень (310)
20 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
АНАЛІЗ УСПАДКУВАННЯ ГЕНІВ МАРКЕРНИХ ОЗНАК ЖИТА ОЗИМОГО
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-277-291
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 277-291, завантажень (295)
21 Макарчук М.О. АДАПТИВНА ЗДАТНІСТЬ СОРТОЗРАЗКІВ ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-291-303
УДК: 631.527.21, стор. 291-303, завантажень (297)
22 Любченко А.І.
Любченко І.О.
АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН СОМАКЛОНАЛЬНИХ ЛІНІЙ РИЖІЮ ЯРОГО
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-303-319
УДК: 001.82:631.165:633.85, стор. 303-319, завантажень (361)
23 Бандура И. И. ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТРОДУКЦИИ ТРОПИЧЕСКОГО ГРИБА CALOCYBE INDICA PURKAY. & A. CHANDRA В УКРАИНСКОЕ ГРИБОПРОИЗВОДСТВО
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-319-342
УДК: 635.8, стор. 319-342, завантажень (488)
24 Гавій В. М.
Приплавко С.О.
Коваленко С.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ПРЕПАРАТІВ ВИМПЕЛ І РИЗОСТИМ НА АСИМІЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО ТА ЙОГО ПРОДУКТИВНІСТЬ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-343-355
УДК: 581.143:577.175.1.05, стор. 343-355, завантажень (372)
25 Юрченко В. О.
Цитлішвілі К.О.
СКЛАД І МІЖВИДОВІ ВІДНОСИНИ В ІММОБІЛІЗОВАНИХ АЗОТТРАНСФОРМУЮЧИХ МІКРОБІОЦЕНОЗАХ ОЧИСНИХ СПОРУД
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-355-368
УДК: 628.335.1+579.695, стор. 355-368, завантажень (402)
26 Мартинюк А.Т.
Новак Ю. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА РІЗНИХ ДОЗ МІНЕРАЛЬНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ І СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-368-382
УДК: 633.63:631.8:631.153.3:631.582, стор. 368-382, завантажень (310)
27 Новак Ж.М. БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ СОРТОЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ КОЛЕКЦІЇ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-382-393
УДК: 631.52:633.11, стор. 382-393, завантажень (276)
28 Коцюба С. П. ХАРАКТЕР МІНЛИВОСТІ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-394-405
УДК: 631.527:633.15, стор. 394-405, завантажень (369)
29 Покотило І. А.
Крижанівський В.Г.
Невлад В. І.
УРОЖАЙНІСТЬ І ТЕХНОЛОГІЧНА ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ПОПЕРЕДНИКІВ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-405-416
УДК: 633.26:631.67:631.71 , стор. 405-416, завантажень (319)
30 Іванова І. Є.
Сердюк М. Є.
Шкіндер-Барміна А. М.
Кривонос І. А.
ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СМАКОВИХ ЯКОСТЕЙ ПЛОДІВ ВИШНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-416-43
УДК: [634.23:551.58](477.7), стор. 416-432, завантажень (269)
31 Усик С. В.
Єщенко В.О.
Карнаух О. Б.
ВПЛИВ НАСИЧЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН ЗЕРНОФУРАЖНИМИ КУЛЬТУРАМИ НА ОКРЕМІ АГРОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-432-443
УДК: 631.582:631.434, стор. 432-443, завантажень (338)
32 Шинкарук Л. М. ВПЛИВ УДОБРЕННЯ КУКУРУДЗИ НА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРИ УРОЖАЮ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКР
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-443-456
УДК: 633.15:631.81, стор. 443-456, завантажень (276)
33 Гарбовська Т. М. ТРИВАЛІСТЬ МІЖФАЗНИХ ПЕРІОДІВ РОСТУ І РОЗВИТКУ КВАСОЛІ ОВОЧЕВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-457-467
УДК: 635.652:631.53.048 , стор. 457-467, завантажень (277)
34 Улянич О.І.
Ковтунюк З.І.
Яценко В. В.
Кухнюк О.
АКУМУЛЮВАННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ЦЕЗІЮ-137 і СТРОНЦІЮ-90 У КАРТОПЛІ І ОВОЧАХ, ВИРОЩЕННИХ НА ЧЕРКАЩИНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-467-478
УДК: 632.118.3:635.1/7, стор. 467-478, завантажень (287)
35 Токмань В. С.
Мельник А. В.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ CATALPA BIGNONIOIDES WALT
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-478-497
УДК: 635.032/.034, стор. 478-497, завантажень (302)
36 Мельник О. В.
Терещенко М. М.
Шарапанюк О. С.
ПАРАМЕТРИ ЛИСТЯ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УТРИМАННЯ ҐРУНТУ ПІД ПРОТИГРАДОВОЮ СІТКОЮ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-497-507
УДК: 634.11:631.17(477.4), стор. 497-507, завантажень (419)
37 Улянич О.І.
Воробйова Н.В.
Кучер І. О.
ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СТРОКУ ВИСАДЖУВАННЯ РОЗСАДИ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УРОЖАЙНІСТЬ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-508-519
УДК: 631.559: 635.4: 635.7, стор. 508-519, завантажень (411)
38 Любич В.В. БОРОШНОМЕЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА ЛІНІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-520-534
УДК: 664.761:631.526.3:633.11, стор. 520-534, завантажень (382)
39 Заморський В.В.
Чецький Б. О.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-535-548
УДК: 634.11:634.1-15:634.1.055:634.1.076, стор. 535-548, завантажень (368)
40 Ковальов В. Б.
Деребон І. Ю.
Бучко К. Д.
Федорчук С. В.
ВПЛИВ СТРОКІВ ЗБЕРІГАННЯ ОЛІЇ ЛЛЯНОЇ НА ЇЇ ЯКІСНИЙ СКЛАД
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-548-558
УДК: 635-521:631-531, стор. 548-558, завантажень (324)
41 Любич В.В.
Євчук Я. В.
Кононенко Л. М.
Харитоненко Н. С.
Анциферова О. В.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-558-572
УДК: 664.64.016.8:631.526.3:633.11, стор. 558-572, завантажень (316)
42 Улянич І.Ф. КРУП’ЯНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-572-582
УДК: 664.7.004.12:633.111, стор. 572-582, завантажень (315)
43 Яценко А. О.
Голубенко О. В.
ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ РІПАКУ ЯРОГО ЗА РІЗНОГО ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-582-592
УДК: 631.52.021, стор. 582-592, завантажень (459)
44 Ткач О. В. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ З КОМБІНОВАНОЮ ШИРИНОЮ МІЖРЯДЬ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-592-605
УДК: 633.78:631.522, стор. 592-605, завантажень (429)
45 Любич В.В.
Желєзна В. В.
Єремєєва О. А.
Войтовська В.І.
КРУПОУТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ПОМЕЛЬНИХ ПАРТІЙ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ І ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-606-620
УДК: 664.7.004.12:633.111:631.526.3, стор. 606-620, завантажень (461)
46 Ушкаренко В.О.
Коковіхін С. В.
Чабан В. О.
Лавренко С.О.
Шепель А. В.
ПРОДУКТИВНОСТІ ШАВЛІЇ МУСКАТНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВОДНО-ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ ЗА КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-621-635
УДК: 633.8011.631.674.6:58.05, стор. 621-635, завантажень (623)
47 Андрієнко О. О.
Васильковська К. В.
Андрієнко А. Л.
РЕАКЦІЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА ЗМІНУ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН У ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-635-651
УДК: 633.15:631.53.048, стор. 635-651, завантажень (430)
48 Українець О. А.
Поліщук В. В.
ПІДБІР СТЕРИЛІЗУЮЧОГО АГЕНТА ТА ПЕРІОДУ ВВЕДЕНЯ ЕКСПЛАНТІВ ДЛЯ КЛОНАЛЬНОГО МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ СОРТІВ ТРОЯНДИ (ROSA L.)
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-650-663
УДК: 581.16:635.925:582.734.4, стор. 650-663, завантажень (390)
49 Асанішвілі Н. М.
Юла В. М.
Шляхтурова С. П.
ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРИ ВРОЖАЮ КУКУРУДЗИ ПІД ВПЛИВОМ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-1-663-676
УДК: 633.15:631.8:632.954, стор. 663-676, завантажень (444)