Уманський НУС | сьогодні: 20.07.2024

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва ISSN 2415-8240 (Online), ISSN 0134-6393 (Print)

Шановні відвідувачі! Вітаємо Вас на офіційному сайті Збірника наукових праць Уманського національного університету садівництва!

Уманський національний університет садівництва видає одне з найстаріших вітчизняних наукових видань (засноване в 1926 році) – «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва». Видання зареєстроване в Міністерстві юстиції України, як друкований засіб масової інформації (КВ № 17791-6641ПР від 17.03.2011),

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 1301 від 15 жовтня 2019 р., Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України з економічних (051, 072, 073, 075, 076, 241, 281) і сільськогосподарських та технічних  (101, 181, 201, 202, 203, 206) спеціальностей.

Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва входить до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:            crossref;        Google Scholar;  Ulrich's Periodicals Directory;       Index Copernicus

Останній номер - Випуск 103 Частина 1

1 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (208)
2 Прісс О. П.
Улянич О.І.
Шевчук К. М.
Яковер О. І.
Ваховська А. В.
ЗБЕРІГАННЯ ЗЕЛЕНІ ШПИНАТУ ГОРОДНЬОГО З ВИКОРИСТАННЯМ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-7-17
УДК: 635.3.635.5, стор. 7-17, завантажень (269)
3 Шевчук О. В.
Господаренко Г.М.
ВИКОРИСТАННЯ РІДКОГО ДИГЕСТАТУ БІОГАЗОВОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ПІДЖИВЛЕННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-18-26
УДК: 633.11[622.767.2:631.8], стор. 18-26, завантажень (155)
4 Леонтюк І.Б. ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ В ЗАХИСТІ І ФОРМУВАННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ПОСІВІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-27-34
УДК: 633.11:631.81:632.956, стор. 27-34, завантажень (156)
5 Карпенко В. В. ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ТА ВМІСТУ ПІГМЕНТІВ У РОСЛИНАХ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-34-41
УДК: 633.11:[57.018.6+581.144.4:631.86/.87], стор. 34-41, завантажень (164)
6 Власов В.
Ляшенко Г.
Бузовська М.
Булаєва Ю.
Попова Г.
ASSESSMENT OF CONDITION OF VINEYARDS IN ODESA OBLAST ACCORDING TO UKRAINIAN VINEYARD CADASTRE DATABASE
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-42-52
УДК: 634.8:004.65:631.1, стор. 42-52, завантажень (154)
7 Любич В.В. РОЗВИТОК БУРОЇ ІРЖІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БІОФУНГІЦИДУ НА ТЛІ РІЗНИХ ДОЗ АЗОТНИХ ДОБРИВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-53-69
УДК: [631.559+664.64.016:633.19:632.95]:631.816.1:631.84, стор. 53-69, завантажень (166)
8 Чаплоуцький А. М.
Буцик Р. М.
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЕРЕВ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ТА СТРОКУ ОБРІЗУВАННЯ ДЕРЕВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-69-76
УДК: 634.11:631.542.1:631.542.2, стор. 69-76, завантажень (165)
9 Дрига В. В.
Доронін В. А.
Кравченко Ю. А.
Доронін В. В.
ЯКІСТЬ НАСІННЯ РІЗНИХ РОКІВ ВЕГЕТАЦІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕРМІНУ ЙОГО ЗБЕРІГАННЯ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-77-85
УДК: 633.179: 631. 53.01:631.559, стор. 77-85, завантажень (218)
10 Поліщук В. В.
Струтинська Ю. В.
РОЗМНОЖЕННЯ ЩЕПЛЕННЯМ ІНТРОДУКОВАНИХ ГЕНОТИПІВ РОДУ PRUNUS L. З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ У МОНОСАДАХ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-85-93
УДК: 582.711.713:631.535:635.925, стор. 85-93, завантажень (156)
11 Штірбу А. ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИНОГРАДНИКІВ ПРИ ЗМІНІ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ КУЩІВ В УМОВАХ СТЕПУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-94-103
УДК: 634.8.044, стор. 94-103, завантажень (144)
12 Щетина С. В. СТРУКТУРА ФІТОПАТОГЕННОГО КОМПЛЕКСУ АГРОЦЕНОЗУ БАКЛАЖАНА (SOLANUM MELONGENA L.) В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-103-116
УДК: 574.34:635.646: 632.3: 632:4, стор. 103-116, завантажень (152)
13 Улянич О.І.
Остапенко Н. О.
ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ПОСІВАХ ЧАСНИКУ ОЗИМОГО ЗА БЕЗПЕРЕСАДКОВОГО СПОСОБУ САДІННЯ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-117-125
УДК: 635.262:631.82:631.53.01, стор. 117-125, завантажень (154)
14 Новак Ж.М.
Крижанівський В.Г.
Синьоок І. В.
БІОМЕТРИЧНІ ОЗНАКИ ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЯ У ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ F5 ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ СЕЛЕКЦІЇ УМАНСЬКОГО НУС
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-126-136
УДК: 632.112-021.484:575.827:581.14]633.112, стор. 126-136, завантажень (173)
15 Рябовол Я.С.
Любченко А.І.
Рябовол Л.О.
Любченко І.О.
МОРФОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ (MENTHA PIPERITA L.) В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-136-143
УДК: 631.527:633.88, стор. 136-143, завантажень (161)
16 Поліщук В. В.
Колісник М. С.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОБРОЯКІСНОГО НАСІННЯ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД ВОЛОГОСТІ ҐРУНТУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-143-152
УДК: 633.63:631.531.12 , стор. 143-152, завантажень (135)
17 Новак А.В.
Новак Ю. В.
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2021–2022 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ЗА ДАНИМИ МЕТЕОСТАНЦІЇ УМАНЬ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-153-160
УДК: 551.5:477.46, стор. 153-160, завантажень (153)
18 Буцик М. М.
Яковенко Р. В.
Буцик Р. М.
Чаплоуцький А. М.
АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ СУНИЦІ САДОВОЇ (FRAGARIA ANANASSA L.) В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-161-171
УДК: 634.75.003.13: 631.53.03 (477.46), стор. 161-171, завантажень (160)
19 Балабак А.Ф.
Гребенюк В. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АРОНІЇ ЧОРНОПЛІДНОЇ (ARONIA MELANOCARPA (MICHX.) ELLIOTT) У ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-172-181
УДК: 581.6, стор. 172-181, завантажень (140)
20 Поліщук В. В.
Коновалов Д. В.
УРАЖЕННЯ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ХВОРОБАМИ ЗА ЙОГО ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-182-189
УДК: 575.827.633.11, стор. 182-189, завантажень (157)
21 Заморський О. О.
Притуляк Р.М.
Красноштан І. В.
Войцехівська О. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ЛОГРАН НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ РІЗНИХ ТИПІВ ГАЗОНІВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-189-195
УДК: 632.954-027.236: [632.51:712.42] , стор. 189-195, завантажень (137)
22 Кадуріна А. О. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ КОД ПАРКІВ М. ОДЕСИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-196-205
УДК: 721.03, стор. 196-205, завантажень (1048)
23 Моргун А. В.
Кецкало В.В.
Поліщук Т. В.
Коваленко О. М.
УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ТЮТЮНУ ТА ТОВАРНІСТЬ ТЮТЮНОВОЇ СИРОВИНИ ЗА РІЗНИХ СХЕМ РОЗМІЩЕННЯ РОСЛИН В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-206-216
УДК: 633.71:631.526.3:631.55:631.53.04(474.4), стор. 206-216, завантажень (166)
24 Грищенко В. О. ХІМІЧНА СКЛАДОВА ВЕГЕТАТИВНОЇ МАСИ РІЗНИХ ВИДІВ МІСКАНТУСУ В РІЗНІ ФАЗИ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ РОСЛИН
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-216-224
УДК: 581.192: [633.39:631.526.2:631.547, стор. 216-244, завантажень (121)
25 Гавриленко В. С. ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЯЧМЕНЮ ГОЛОЗЕРНОГО
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-225-231
УДК: 631.816:631.559:633.16, стор. 225-231, завантажень (176)
26 Ваховська А. В. КОНВЕЄРНЕ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ НА МІКРОЗЕЛЕНЬ У НЕСЕЗОННИЙ ПЕРІОД
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-232-240
УДК: 631.4:631.589.2:635.4 21.465, стор. 232-240, завантажень (148)
27 Войтовська В.І.
Мостов’як С.М.
Воєвода Л. І.
Климович Н.М.
БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН СОРГО ЗАЛЕЖНО ВІД ДІЇ ГОРОМОНІВ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-241-252
УДК: 631.547.3:633.174:579.22, стор. 241-252, завантажень (204)
28 Любченко А.І.
Любченко І.О.
Рябовол Я.С.
Сержук О. П.
НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН РИЖІЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ ТА НОРМИ ВИСІВУ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-253-263
УДК: 633.85:631.331:631.53.048]:338.312:631.53.01(477.46), стор. 253-263, завантажень (173)
29 Миколайко І. І. ГУСТОТА СТОЯННЯ РОСЛИН ГІРЧИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛАБОРАТОРНОЇ І ПОЛЬОВОЇ СХОЖОСТІ НАСІННЯ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-264-272
УДК: 633.852:631.524, стор. 264-272, завантажень (138)
30 Мандрик О. М.
Лукинчук О.І.
УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ОЧИЩЕННЯ ҐРУНТУ ЗАБРУДНЕНОГО НАФТОПРОДУКТАМИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-273-281
УДК: 579.83+631.46:579.6, стор. 273-281, завантажень (151)
31 Євчук Я. В.
Кононенко Л. М.
Вишинський А. В.
Бобров В.С.
ВПЛИВ ДОБАВОК РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ХЛІБА ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-281-291
УДК: 664.681, стор. 281-291, завантажень (142)
32 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Герасимчук О.П.
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND QUALITY INDICATORS OF GRAIN OF CEREAL CULTURES
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-292-307
УДК: 664.7:633.1, стор. 292-307, завантажень (152)
33 Овчарук О.В.
Овчарук В.І.
Ткач О. В.
Кравченко В. С.
Мількевич Д. О.
ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТУ ЦИНКУ НА РІСТ РОСЛИН КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ І ВМІСТ ДЕЯКИХ ФОРМ ФОСФОРНИХ СПОЛУК
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-1-308-315
УДК: 631.559:631.543, стор. 308-315, завантажень (157)
34 Черно О.Д.
Господаренко Г.М.
Мартинюк А.Т.
ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ, ТАЛАНОВИТИЙ ПЕДАГОГ І КЕРІВНИК (ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІВАНА МАРКІЯНОВИЧА КАРАСЮКА)
УДК: , стор. 316-320, завантажень (151)