Уманський НУС | сьогодні: 15.04.2024

Випуск 97 Частина 1, 2020

1 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (280)
2 Карпенко В.П.
Кравець І.С.
Адаменко Д.М.
ФОРМУВАННЯ МІКРОБІОТИ РИЗОСФЕРИ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ І ПИРІЮ СЕРЕДНЬОГО Й БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-7-16
УДК: 633.19: [573. 4: 631.415.7], стор. 7-16, завантажень (328)
3 Полторецький С.П.
Демидась Г.І.
Бурко Л. М.
Вейлер С.С.
BINARY SOWINGS AS A BASIS FOR THE INTENSIFICATION OF FODDER PRODUCTION INDUSTRY
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-16-22
УДК: 631.55/.58: 633.11/.14 + 633.35, стор. 16-22, завантажень (489)
4 Кецкало В.В.
Поліщук Т. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ МОРКВИ СТОЛОВОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ГІБРИДУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-23-31
УДК: 635.13:631.527.5, стор. 23-31, завантажень (286)
5 Любич В.В. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РІЗНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-32-44
УДК: 631.55:[631.526.3:633.15], стор. 32-44, завантажень (391)
6 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Білокур Ю. В.
ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ЕКСПЛАНТІВ ЕРЕКТОЇДНИХ ФОРМ КУКУРУДЗИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-45-51
УДК: 57.085.2: 633.15, стор. 45-51, завантажень (236)
7 Любченко А.І. ФЕНОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТВОРЕНИХ СОМАКЛОНАЛЬНИХ ЛІНІЙ РИЖІЮ ЯРОГО СТІЙКИХ ДО СОЛЬОВОГО І ОСМОТИЧНОГО СТРЕСІВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-52-61
УДК: 581.54:[631.52.6:633.85], стор. 52-61, завантажень (268)
8 Правдива Л. А. ФОТОСИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСІВІВ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ СІВБИ НАСІННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-61-71
УДК: 633.174:631.5, стор. 61-71, завантажень (434)
9 Господаренко Г.М.
Мартинюк А.Т.
ВОДОУТРИМУВАЛЬНА ЗДАНІСТЬ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-72-81
УДК: 581.111:[631.432.2:633.63:631.8], стор. 72-81, завантажень (237)
10 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Герасимчук О.П.
ASCORBIC ACID IN BLACK CURRANT FRUITS
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-82-91
УДК: 634.723.1, стор. 82-91, завантажень (267)
11 Демидась Г.І.
Полторецька Н.М.
Лихошерст Є. С.
ECONOMIC AND ENERGY EVALUATION OF THE ELEMENTS OF GROWING TECHNOLOGY OF DIFFERENT SPECIES OF SAINFOIN IN THE RIGHT-BANK FOREST-STEPPE
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-91-102
УДК: 633.361; 631.8, стор. 91-102, завантажень (237)
12 Поліщук В. В.
Калюжна Л. В.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ, МОРФОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ТА АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ ТЮЛЬПАНІВ (TULIPA L.) З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-102-111
УДК: 382.570.2:712.4, стор. 102-111, завантажень (290)
13 Любич В.В.
Новіков В. В.
Лещенко І. А.
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЛУЩЕННЯ ТА ВОДОТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ЗЕРНА НА ВИХІД І КУЛІНАРНУ ЯКІСТЬ ПЛЮЩЕНОЇ КРУПИ ІЗ ПШЕНИЦІ ПОЛБИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-112-127
УДК: 631.53.027.34:664.71–11, стор. 112-127, завантажень (269)
14 Єщенко В.О.
Карнаух О. Б.
Усик С.В.
ОРГАНІЧНА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-128-136
УДК: 631.147-048.23, стор. 128-136, завантажень (361)
15 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Леонова К. П.
Бойко В. П.
УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ НАСІННЯ СОЇ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-136-144
УДК: 631.55:[631.53.01–021.4:633.34:631.82:631.445.4], стор. 136-144, завантажень (305)
16 Ковальова І. А. СТВОРЕННЯ, ПІДТРИМКА ТА ВПОРЯДКУВАННЯ ОЗНАКОВИХ КОЛЕКЦІЙ ВИНОГРАДУ (VITIS VINIFERA L.)
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-145-154
УДК: 634:836.1.631.538, стор. 145-154, завантажень (300)
17 Мостов’як І.І.
Кравченко О. В.
ЗАЛЕЖНІСТЬ РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ СОЇ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДІВ ТА ІНОКУЛЯНТА У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-154-164
УДК: 633.34:632.952:661.162.6(292.485)(477.4), стор. 154-164, завантажень (214)
18 Любич В.В.
Войтовська В.І.
Третьякова С. О.
Климович Н.М.
БІОХІМІЧНА СКЛАДОВА БОРОШНА ІЗ ЗЕРНА РІЗНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ І СОРГО
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-164-171
УДК: 664.64.016.8:[664.641.15:664.788], стор. 164-171, завантажень (354)
19 Карпенко В.П.
Притуляк Р.М.
Бойко Я. О.
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ГОРОХУ ОЗИМОГО ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ, РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН І МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-171-180
УДК: 632.51:[633.35:661.162.2:661.162.66:631.847.211], стор. 171-180, завантажень (279)
20 Кадуріна А. О.
Назарчук Ю.С.
СИМВОЛІКА СПОРУД ДЮКІВСЬКОГО ПАРКУ В ОДЕСІ. СПАДЩИНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ВИСТАВКИ 1950-Х РР.
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-181-190
УДК: 721.03, стор. 181-190, завантажень (248)
21 Ткачук О. П. ЗИМОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-191-203
УДК: 633.11/ 631.582.9, стор. 191-203, завантажень (323)
22 Безвіконний П. В.
М’ялковський Р. О.
Потапський Ю. В.
ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ГЕРБІЦИДІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ І ВРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКУ СТОЛОВОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-204-211
УДК: 635.11:632.954:631.51, стор. 204-211, завантажень (239)
23 Макарчук М.О. ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-212-218
УДК: 631.55:[631.526.3:633.15], стор. 212-218, завантажень (209)
24 Улянич О.І.
Василенко О.В.
Яценко В. В.
Кучер І. О.
УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ РОЗСАДИ ТА СТРОКІВ ВИСАДЖУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-218-228
УДК: 631.55: 635.71: 631.53.03 (477.4), стор. 218-228, завантажень (295)
25 Кононенко Л. М.
Євчук Я. В.
Войтовська В.І.
Третьякова С. О.
ВМІСТ БІОХІМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В НАСІННІ КУНЖУТА ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ЗАБАРВЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-229-239
УДК: 664.641.19:633.853.74-047.44:664.66, стор. 229-239, завантажень (435)
26 Мельник О.В.
Худік Л.М.
БІОХІМІЧНІ СКЛАДОВІ ОБРОБЛЕНИХ 1-МЦП ЯБЛУК ПІСЛЯ ЕКСПОЗИЦІЇ ЗА 20 ± 2 ⁰С НА КІНЕЦЬ ЗБЕРІГАННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-239-248
УДК: 664.8.031: 634.11, стор. 239-248, завантажень (226)
27 Улянич О.І.
Яценко В. В.
Шевчук К. М.
Остапенко Н.О.
РІСТ І УРОЖАЙНІСТЬ ЧАСНИКУ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-249-259
УДК: 635.52:477.46, стор. 249-259, завантажень (263)
28 Овчіннікова О. П. МОРФОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕНОФОНДУ РЕДИСКИ ПОСІВНОЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-260-268
УДК: 635.152:61.527, стор. 260-268, завантажень (210)
29 Чинчик О. С.
Оліфірович С. Й.
Оліфірович В. О.
Гуменюк І.І.
INFLUENCE OF MICROBIAL PREPARATIONS ON THE FORMATION OF PLANT STRUCTURE INDICATORS AND GRAIN YIELD OF SOYBEAN AND BEAN VARIETIES
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-1-268-278
УДК: 551.5:631.5:635.656:631.521:631.8, стор. 268-278, завантажень (231)