Уманський НУС | сьогодні: 13.04.2024

Випуск 100 Частина 2, 2022

1 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (68)
2 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
Трушевський О. О.
НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-8-17
УДК: 368:338.436, стор. 8-17, завантажень (172)
3 Прокопчук О.Т.
Мальований М.І.
Улянич Ю.В.
ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-18-28
УДК: 338.24, стор. 18-28, завантажень (353)
4 Варченко О. М.
Варченко О. О.
Вернюк Н. О.
ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ МОДЕЛЕЙ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-28-43
УДК: 659.3, стор. 28-43, завантажень (144)
5 Мудрак Р.П. ЕКОНОМІЧНА ДОСТУПНІСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВА В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-43-55
УДК: 338.439.053-021.161:355.01(470+477)«20», стор. 43-55, завантажень (257)
6 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Гузар Б.С.
Цимбалюк Ю. А.
Нагорний В. І.
РОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА УМОВ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-56-65
УДК: 336.132.1, стор. 56-65, завантажень (274)
7 Андрющенко А. М.
Довгань О. М.
ЗЕРНОВА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-66-73
УДК: 631.15:633.1(477):355.01(470+477)«20», стор. 66-73, завантажень (184)
8 Васильковська К. В.
Андрієнко О. О.
Малаховська В. О.
ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ЦУКРУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-74-84
УДК: 339.564:631.11:633:1, стор. 74-84, завантажень (228)
9 Новак І.М.
Сухецька К. В.
УПРАВЛІННЯ КРИЗОВИМИ СИТУАЦІЯМИ ПРИ СЛАБКИХ СИГНАЛАХ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-84-90
УДК: 005.334:338.24, стор. 84-90, завантажень (304)
10 Ревуцька А. О.
Дибенко Г. І.
СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-91-100
УДК: 330.334.73, стор. 91-100, завантажень (167)
11 Благополучна А. Г. ВІЙНА ЯК РУШІЙНА СИЛА ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-101-107
УДК: 331.556.46, стор. 101-107, завантажень (147)
12 Варченко О. М.
Ткаченко К. В.
Варченко О. О.
Вернюк Н. О.
THE SYSTEM OF INDICATORS FOR EVALUATING INVESTMENT PROJECTS TAKING INTO ACCOUNT THE ENVIRONMENTAL IMPACT
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-107-121
УДК: 332.1, стор. 107-121, завантажень (180)
13 Прокопчук О.Т. УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-121-131
УДК: 368: 659.1, стор. 121-131, завантажень (87)
14 Соколюк С. Ю.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
Тупчий О.С.
Соколюк К. Ю.
ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВАННЯ СВИНИНИ В УКРАЇНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-132-141
УДК: 311:338.439.6:637.52(477) , стор. 132-141, завантажень (151)
15 Колотуха С.М.
Мельник К. М.
РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНОГО РИНКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-142-156
УДК: 332.72:631.11 , стор. 142-156, завантажень (137)
16 Василенко О. І. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-157-169
УДК: 378.1, стор. 157-169, завантажень (76)
17 Уланчук В.С.
Соколюк С. Ю.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
Тупчий О.С.
АНАЛІЗ ПРOБЛЕМИ БЕЗРOБІТТЯ В УКРАЇНІ В АСПЕКТІ СOЦІАЛЬНO-ЕКOНOМІЧНOЇ БЕЗПЕКИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-170-178
УДК: 331.56.57, стор. 170-178, завантажень (169)
18 Бечко П. К.
Власюк С.А.
Бондаренко Н. В.
Непочатенко О.А.
КОБИЛЯНСЬКИЙ М.О.
РЕГУЛЯТОРНИЙ МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ СТРАХОВИХ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГАРНОЇ СФЕРИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-179-187
УДК: 368:338.436, стор. 179-187, завантажень (181)
19 Власюк С.А. КРАУДФАНДИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-187-196
УДК: 336 : 330.341.11, стор. 187-196, завантажень (103)
20 Непочатенко О.О.
Мальований М.І.
Власюк С.А.
Колотуха С.М.
Бондаренко Н. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-197-208
УДК: 338.434:334.72, стор. 197-208, завантажень (136)
21 Бечко П. К.
Бечко В.П.
Лиса Н.В.
Пташник С. А.
Шумило Т. В.
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СУЧАСНОГО ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-209-218
УДК: 338.264, стор. 209-218, завантажень (241)
22 Ревуцька А. О. ТЕОРЕТИЧНІ СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-219-226
УДК: 330.34:334.716, стор. 219-226, завантажень (196)
23 Непочатенко О.О.
Холявіцька К. С.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УМАНСЬКОГО РАЙОНУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-227-238
УДК: 336.1:352, стор. 227-238, завантажень (156)
24 Петренко Н. О.
Коваленко Л. Г.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СЕРВІСОЛОГІЇ ТА СЕРВІС-УПРАВЛІННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-238-249
УДК: 330.16:338.46, стор. 238-249, завантажень (172)
25 Кустріч Л. О. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-250-262
УДК: 338.512, стор. 250-262, завантажень (233)
26 Пітель Н. Я.
Новак І.М.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРИЄДНАННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-262-275
УДК: 005:504:338.3, стор. 262-275, завантажень (329)
27 Охрименко Б. О. ГЕНЕЗА ТЕОРІЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-275-283
УДК: 330.837, стор. 275-283, завантажень (79)
28 Бурляй А. П.
Бурляй О.Л.
Побережець І. І.
Журавель Р. О.
АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: РИЗИКИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-284-290
УДК: 331.56.57, стор. 284-290, завантажень (136)
29 Мальований М.І.
Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
ДІДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-291-298
УДК: 364.07, стор. 291-298, завантажень (138)
30 Нестерчук Ю.О.
Соколюк С. Ю.
Коротєєв М. А.
Жарун О. В.
Тупчий О.С.
Соколюк К. Ю.
РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-299-310
УДК: 004.738.5:339, стор. 299-310, завантажень (149)
31 Пенькова О. Г.
Харенко А.О.
Лементовська В.А.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГУ ВІТЧИЗНЯНИХ СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-311-319
УДК: 631.1: 339.138:338.43, стор. 311-319, завантажень (210)
32 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Ролінський О. В.
Бечко В.П.
Пономаренко О. В.
БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-320-329
УДК: 658:336.7, стор. 320-329, завантажень (230)
33 Худолій Л. М.
Танклевська Н. С.
Барабаш Л.В.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПОВЕДІНКОВІ АКЦЕНТИ ПОВОЄННОГО «ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА» У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-329-339
УДК: 330.35(4/9)«19/20»:336:330.16, стор. 329-339, завантажень (155)
34 Нестерчук Ю.О.
Соколюк С. Ю.
Тупчий О.С.
Жарун О. В.
Соколюк К. Ю.
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-339-352
УДК: 339.543, стор. 339-352, завантажень (124)
35 А. А. ОСІПОВА
Барабаш Л.В.
РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПОВЕДІНКОВИХ АСПЕКТІВ У РОЗРОБЦІ БІЗНЕС-ПЛАНУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-352-360
УДК: 330.16:005.511(083.92), стор. 352-360, завантажень (217)
36 Бондар С. С. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-360-370
УДК: 37.03:378.1, стор. 360-370, завантажень (75)
37 Цімоха Р. Р. ПОКРАЩЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-370-382
УДК: 333.101.3:330.34:658.3, стор. 370-382, завантажень (162)
38 Непочатенко О.О.
Гузар Б.С.
Пташник С. А.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА ЇХ ВИДАТКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-382-391
УДК: 336.145.1:336.2(477), стор. 382-391, завантажень (110)
39 Костюк В. С. ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА КЛАСИФІКАЦІЇ КРАЇН СВІТУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-391-401
УДК: 331.101, стор. 391-401, завантажень (160)
40 ЗАГОРОДНЮК О. В.
Длугоборська Л. В.
Пархоменко Л. А.
Клименко Л. В.
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ САДІВНИЦТВА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-402-411
УДК: 635: 330.322, стор. 402-411, завантажень (97)
41 Гоменюк М. О.
ЗАГОРОДНЮК О. В.
Інструменти планування робочого часу менеджера
DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-412-420
УДК: 331.103, стор. 412-420, завантажень (225)