Уманський НУС | сьогодні: 12.04.2024

Випуск 94 Частина 1, 2019

1 Титул
УДК: , стор. , завантажень (196)
2 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (147)
3 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Новіков В. В.
Желєзна В. В.
БІЛКОВО-ПРОТЕЇНАЗНИЙ КОМПЛЕКС ЗЕРНА СОРТІВ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-8-16
УДК: УДК577.112:664.71–11:631.526.3, стор. 8-16, завантажень (351)
4 Полторецький С.П.
Полторецька Н.М.
Яценко А. О.
Кравченко В. С.
Білоножко В. Я.
Екологічна пластичність, стабільність і стійкість до хвороб сортозразків Phaseolus vulgaris L.
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-17-26
УДК: УДК: 635.652:631.527, стор. 17-26, завантажень (393)
5 Єщенко В.О.
Калієвський М.В.
Коваль Г.В.
РЕАКЦІЯ СОЇ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ЇЇ ПОСІВІВ НА ФОНІ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗЯБЛЕВОГО ОБРОБІТКУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-26-34
УДК: УДК 633.34:[632.5:631.51], стор. 26-34, завантажень (203)
6 Ковальов В. Б.
Деребон І. Ю.
ДО ПИТАННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-35-42
УДК: УДК 664:633/635, стор. 35-42, завантажень (281)
7 Господаренко Г.М.
Нікітіна О.В.
Прокопчук І.В.
ЗМІНИ У СТРУКТУРІ КАЛІЙНОГО ФОНДУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-43-49
УДК: 631.412:416.4, стор. 43-49, завантажень (338)
8 Кравець І.С.
Сухомуд О.Г.
Адаменко Д.М.
ЯБЛУНЕВИЙ КВІТКОЇД ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСЕКТИЦИДІВ У ЗАХИСТІ ВІД НЬОГО У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-50-59
УДК: 634: 11:663.293:663.1:653, стор. 50-59, завантажень (369)
9 Коцюба С. П. ОЦІНЮВАННЯ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ПОКАЗНИКАМИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-60-71
УДК: 631.52 : 633.15, стор. 60-71, завантажень (339)
10 Любич В.В.
Коцюба С. П.
Євчук Я. В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИДІВ ДОБРИВ, ЇХ ПОЄДНАННЯ ТА СТРОКІВ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-71-83
УДК: 631.559:[633.11:631.8], стор. 71-83, завантажень (349)
11 Любич В.В. БІЛКОВО-ПРОТЕЇНАЗНИЙ КОМПЛЕКС ЗЕРНА РІЗНИХ ВИДІВ, СОРТІВ І ЛІНІЙ ПШЕНИЦЬ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-83-100
УДК: 577.112:664.71–11:631.526.3, стор. 83-100, завантажень (267)
12 Новак Ж.М. ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ СОРТОЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА РІЗНИХ НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-100-111
УДК: 631.526.3:633.16(477), стор. 100-111, завантажень (196)
13 Побережець І. І.
Побережець В. І.
Побережець І. І.
ОЦІНЮВАННЯ ВОДНО-СПИРТОВО-ЦУКРОВИХ РОЗЧИНІВ ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ДВОХ ПАРАМЕТРІВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-111-118
УДК: 663.2/5:664.1, стор. 111-118, завантажень (312)
14 Рябовол Я.С. ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ВІДБІР ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ГЕНАМИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО ХВОРОБ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-118-127
УДК: 633.11: 631.527 , стор. 118-127, завантажень (202)
15 Вишневська Л.В.
Січкар А.О.
Рогальський С.В.
Кравченко В. С.
Продуктивність гібридів буряку цукрового в умовах Правобережного Лісостепу України
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-127-134
УДК: 632.25:633.63, стор. 127-134, завантажень (168)
16 Ткаченко О. Б.
Пашковський О. І.
Тарасова В. В.
ВПЛИВ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЩІВ НА ПОКАЗНИКИ ФЕНОЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ВИНОГРАДУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-134-147
УДК: 634.836:631.542:547.56, стор. 134-147, завантажень (170)
17 Накльока О. П. МОРФОАГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-147-155
УДК: 581.4-021.272:635.649(477.46), стор. 147-155, завантажень (217)
18 Сухомуд О.Г.
Адаменко Д.М.
Кравець І.С.
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ ТМ «АКТИВ-ХАРВЕСТ» НА РІСТ, РОЗВИТОК І ВРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН КУКУРУДЗИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-156-164
УДК: 631.559:631.8.633.15(292.485), стор. 156-164, завантажень (272)
19 Рожков А.О.
Труш О. К.
УРОЖАЙНІСТЬ КВАСОЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД НОРМИ ВИСІВУ НАСІННЯ В СХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-165-174
УДК: [635.652:631.559]: 631.531.048 (477.52/6), стор. 165-174, завантажень (240)
20 Мартинюк А.Т. ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА БАЛАНС ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН В ГРУНТІ ПІД БУРЯКОМ ЦУКРОВИМ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-175-186
УДК: 631.8:631.4:633.63, стор. 175-186, завантажень (187)
21 Улянич О.І.
Діденко І.А.
УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЧАСНИКУ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-186-198
УДК: 635.262:631.811.98, стор. 186-198, завантажень (215)
22 Чинчик О. С.
Оліфірович С. Й.
Оліфірович В. О.
Третьякова С. О.
ПЕРСПЕКТИВИ БІОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-198-207
УДК: 551.5:631.5:635.656:631.521:631.8, стор. 198-207, завантажень (204)
23 Шевченко Ж.П.
Мостов’як І.І.
Сухомуд О.Г.
Мостов’як С.М.
Чухрай Р.В.
Чухрай Р. В.
ВЕКТОРИ ВІРОЗІВ І МІКОПЛАЗМОЗІВ ТА МІКОЗИ У ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА КОМБІНАЦІЙ ІНСЕКТИЦИДІВ З ХІМІЧНИМИ ІМУНІЗАТОРАМИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-208-220
УДК: 632.4:[633.1:632.951:632.938] , стор. 208-220, завантажень (435)
24 Криштопа Н. І.
Богуславський Р. Л.
Любич В.В.
СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ВИДІВ ПШЕНИЦІ (М’ЯКА, СПЕЛЬТА, ШАРОЗЕРНА, ПЕТРОПАВЛОВСЬКОГО) ЗА ХЛІБОПЕКАРСЬКИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ЗЕРНА
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-221-231
УДК: 631.527:633.111:664.6, стор. 221-231, завантажень (380)
25 Гавій В. М.
Приплавко С.О.
Коваленко С.О.
ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ БІОПРЕПАРАТАМИ НА ОКРЕМІ ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СОЇ І ЇЇ ПРОДУКТИВНІСТЬ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-232-239
УДК: 581.143:577.175.1.05, стор. 232-239, завантажень (298)
26 Адаменко Д.М.
Сухомуд О.Г.
Кравець І.С.
Крикунов І. В.
УРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ НАСАДЖЕНЬ ТА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД БУР'ЯНІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-239-249
УДК: 63:631/635:632, стор. 239-249, завантажень (206)
27 Заморський В.В.
Чецький Б. О.
РІСТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯБЛУНІ В ІНТЕНСИВНОМУ САДУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-249-255
УДК: 634.11:634.1-15:634.1.055:634.1.076, стор. 249-255, завантажень (177)
28 Шепілова Т. П. ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ У ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-255-264
УДК: 633.52:631.5 , стор. 255-264, завантажень (354)
29 Карпенко В.П.
Шутко С.С.
Гнатюк М. Г.
АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ СОРИЗУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-264-274
УДК: 581.45:[633.174:631.811.98], стор. 264-274, завантажень (360)
30 М’ялковський Р. О.
Овчарук В.І.
Безвіконний П. В.
Кравченко В. С.
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ БУЛЬБ КАРТОПЛІ СОРТІВ РІЗНОЇ СТИГЛОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-274-284
УДК: 635.21:631.5(292.485)(045), стор. 274-284, завантажень (223)
31 Лук’янець О. Д. ВІДБІЛЮВАННЯ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЦИКОРІЮ САЛАТНОГО ЕНДИВІЙ ТА ЕСКАРІОЛ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-94-1-285-295
УДК: 631.5:635.55(477.4), стор. 285-295, завантажень (168)