Уманський НУС | сьогодні: 13.04.2024

Випуск №90. Частина 1, 2017

1 Титульна сторінка і зміст
УДК: , стор. 1-5, завантажень (375)
2 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Нікітіна О.В.
Баланс азоту в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
УДК: 632.1 : 631.8, стор. 7-14, завантажень (814)
3 Притуляк Р.М.
Даценко А. А.
Карпенко В.П.
Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів
УДК: 633.12.003.13:631.811.98, стор. 14-22, завантажень (655)
4 Балабак А.Ф.
Пиж’янова А.А.
Економічна ефективність вирощування саджанців xорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.) із зелених стеблових живців
УДК: 582.688.3:631.535:634.1, стор. 22-32, завантажень (971)
5 Рарок А. В.
Полторецька Н.М.
Полторецький С.П.
Вплив способу сівби і норми висіву на врожайність зерна гречки в умовах Лісостепу західного
УДК: 633.12: 631.82, стор. 32-40, завантажень (764)
6 Брухаль Ф.Й.
Любчич О. Г.
Грищенко Р. Є.
Глієва О. В.
Мазуренко Т. В.
Ефективність ґрунтових гербіцидів у технології вирощування проса
УДК: 633:631.95:633.173, стор. 40-47, завантажень (677)
7 Демидась Г.І.
Захлєбаєв М. В.
Продуктивність буркуну білого в чистих та сумісних посівах з однорічними злаковими культурами
УДК: 633.15 /.31:58, стор. 47-55, завантажень (453)
8 Мельник О.В.
Дрозд О.О.
Мельник І.О.
Збереженість яблук сорту голден делішес, оброблених інгібітором етилену після збирання, залежно від типу саду і строку збору
УДК: 664.8.037.1:634.11:631.811.98:577.17, стор. 55-63, завантажень (771)
9 Гудзенко В.М.
Василькіський С.П.
Виведення сортів ячменю озимого адаптованих до сучасних умов Лісостепу України
УДК: 633.16:631.527, стор. 63-70, завантажень (627)
10 Балабак О.А.
Любич В.В.
Характеристика амінокислотного складу білка горіху фундука залежно від сорту
УДК: 634.54:631.559, стор. 70-77, завантажень (583)
11 Єщенко В.О. Солома злакових культур як джерело поповнення ґрунту органічною речовиною
УДК: 631.872:633.1, стор. 77-83, завантажень (607)
12 Корнєєва М.О.
Фалатюк Л.В.
Мельник Я.А.
Димитров С. Г.
Характеристика коренеплодів ліній - закріплювачів стерильності за вмістом натрію в селекції високотехнологічних чс гібридів буряку цукрового (Вeta vulgaris L.)
УДК: 633.63:631.52:575.125, стор. 83-91, завантажень (339)
13 Осокіна Н.М.
Желєзна В. В.
Любич В.В.
Вихід і якість крупи плющеної з пшениці спельти залежно від елементів технології переробки
УДК: 664.71–11:633.11, стор. 91-98, завантажень (541)
14 Поліщук В. В.
Турчина С.Я.
Карпук Л.М.
Оцінювання інтродукованих генотипів роду Callistephus chinensis (L.) Ness. за господарсько-біологічними ознаками з метою залучення їх в ландшафтні композиції
УДК: 582.988:712.3(477.4), стор. 98-105, завантажень (461)
15 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
Генетичний контроль господарсько-цінних ознак вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої
УДК: 631.527 : 581.143.5 : 633.11, стор. 105-112, завантажень (443)
16 Сахно Т. В.
Петренкова В. П.
Активність оксидоредуктаз у ліній та гібридів соняшнику за ураження вовчком
УДК: 633.854.78:631.527:632.9, стор. 112-121, завантажень (564)
17 Слободяник Г.Я.
Тернавський А.Г.
Войцехівський В.І.
Особливості формування врожаю цибулі порей залежно від умов мінерального живлення
УДК: 635.261, стор. 121-128, завантажень (403)
18 Яковенко Р.В.
Копитко П.Г.
Петришина І.П.
Продуктивність молодих дерев груші за повторного вирощування на площі розкорчованого грушевого саду залежно від оптимізованого удобрення
УДК: 634.13.003.13:631.82, стор. 128-135, завантажень (556)
19 Колесніков М. О.
Пащенко Ю. П.
Дія кремнієво-калійного добрива «аgroglass stimul» на проростання пшениці озимої в умовах сольового стресу
УДК: 633.1; 631.89; 546.28, стор. 135-141, завантажень (735)
20 Голодрига О.В.
Розборська Л.В.
Фотосинтетична продуктивність посівів сої на тлі гербіциду Фабіан та регулятора росту рослин Біолан
УДК: 632.954:633.34:631.811.98, стор. 141-150, завантажень (494)
21 Карнаух О.Б.
Єщенко В.О.
Вплив попередників і заходів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів кукурудзи та її урожайність
УДК: 632.51:633.15:631.582:631.51, стор. 150-157, завантажень (803)
22 Коваленко В.П. Технологічні аспекти формування високої продуктивності конюшини лучної
УДК: 633.2:631.5, стор. 157-165, завантажень (725)
23 Калієвський М.В.
Новак А.В.
Блащук М.І.
Урожайність сільськогосподарських культур залежно від розміщення в короткоротаційних польових сівозмінах Лівобережного Лісостепу України
УДК: 631.55:631.582 (477.46), стор. 165-173, завантажень (505)
24 Діордієва І. П.
Єщенко О.В.
Новак Ж.М.
Урожайність та вміст клейковини в зерні сортів і гібридних популяцій пшениці спельти
УДК: 664.236:631.52:633.11, стор. 173-179, завантажень (717)
25 Заболотний О.І.
Заболотна І. Р.
Леонтюк І.Б.
Розборська Л.В.
Голодрига О.В.
Рівень забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон
УДК: 633.15:632.954:631.811.98, стор. 179-188, завантажень (612)
26 Коваль Г.В.
Калієвський М.В.
Єщенко В.О.
Забур’яненість посівів ячменю ярого залежно від основного обробітку ґрунту в умовах південного Лісостепу України
УДК: 632.51:633.16:631.51(477.46), стор. 188-197, завантажень (553)
27 Любченко А.І.
Любченко І.О.
Отримання стерильної культури Camelina sativa L.
УДК: 57.085.2:582.683.2:633.85, стор. 197-205, завантажень (803)
28 Мартинюк А.Т.
Новак Ю. В.
Чередник А.Ю.
Продуктивність буряку цукрового після тривалого застосування органічної системи удобрення в польовій сівозміні
УДК: 631.8:633.63, стор. 205-213, завантажень (334)
29 Миколайко В.П. Квіткоутворення та формування чоловічого гаметофіту у рослин цикорію коренеплідного
УДК: 635.54:631.527, стор. 213-221, завантажень (498)
30 Вишневська Л.В.
Рогальський С.В.
Січкар А.О.
Кравченко В. С.
Вплив строків сівби та попередника на ріст рослин і врожайність пшениці ярої
УДК: 631.5:633.11, стор. 221-228, завантажень (335)
31 Пророченко С.С. Нагромадження нітратного азоту в кормах залежно від удобрення та видового складу люцерно-злакового травостою
УДК: 636.085:631.5:633.3, стор. 228-235, завантажень (541)
32 Усик С.В. Весняні запаси доступної вологи під посівами ячменю ярого при вирощуванні в короткоротаційних сівозмінах після різних попередників
УДК: 631.432.2:633.16:631.582.2, стор. 235-240, завантажень (290)
33 Браценюк В.Ю. Вплив способів сівби на формування асиміляційної поверхні сортів сої різних груп стиглості в умовах Західного Лісостепу
УДК: 633.34:631.5:631.526.32, стор. 240-246, завантажень (344)
34 Чинчик О. С. Фотосинтетична діяльність та врожайність сортів сої залежно від удобрення
УДК: 633.34, стор. 246-255, завантажень (593)
35 Крижанівський В.Г. Засміченість ґрунту перед сівбою гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку
УДК: 631.51.034:631.128.2, стор. 255-260, завантажень (415)
36 Новак Ж.М.
Каричковська С.П.
Якість зерна зразків пшениці твердої ярої
УДК: 631.52: 633.112, стор. 260-266, завантажень (734)
37 Прокопенко Н.А. Формування висоти та пагоноутворювальна здатність клонових підщеп яблуні залежно від режиму зрошення
УДК: 631.541.1:634.11:631.674, стор. 266-272, завантажень (425)
38 Столяр С.Г. Вплив строків сівби на розвиток хвороб та урожайність сортів проса в Поліссі України
УДК: 633.16 : 631.559 : 632.4 (477.42), стор. 272-281, завантажень (451)
39 Козаченко І.В. Основні біотехнічні заходи підгодівлі фауни у мисливських угіддях ДП «Уманське лісове господарство»
УДК: 639.1.04, стор. 281-289, завантажень (867)
40 Алєксєєв О. О.
Патика В. П.
Урожайність сортів сої Горлиця та КиВін за дії інокуляну та пестицидного навантаження в умовах Правобережного Лісостепу України
УДК: 631.559:633.34:631.847:632.95.024 (477.4+292.485), стор. 289-297, завантажень (528)
41 Костюк М. В.
Терещенко Ю.Ф.
Вклад Івана Максимовича Єремеєва в селекційну науку і практику невичерпний (до 130-річчя від дня народження)
УДК: , стор. 297-304, завантажень (795)