Уманський НУС | сьогодні: 13.04.2024

Випуск 98 Частина 1, 2021

1 Редколегія
УДК: , стор. , завантажень (154)
2 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (142)
3 Любич В.В. СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ НОВИХ СОРТІВ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-7-20
УДК: 631.527+631.526.3:633.19, стор. 7-20, завантажень (266)
4 Господаренко Г.М.
Мартинюк А.Т.
Кравець І.С.
УРАЖЕННЯ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЦЕРКОСПОРОЗОМ І КАГАТНОЮ ГНИЛЛЮ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-21-34
УДК: 633.63:[632+632.25:631.8], стор. 21-34, завантажень (309)
5 Копитко П.Г.
Яковенко Р.В.
ҐРУНТОВІ УМОВИ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ ПОВТОРНО ВИРОЩУВАНОГО ЯБЛУНЕВОГО САДУ ЗА ДОВГОТРИВАЛОГО УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-34-47
УДК: 634.11: 631.452: 631.8, стор. 34-47, завантажень (170)
6 Пижʼянов В. В. ПЕРСПЕКТИВИ КОРЕНЕВЛАСНОЇ КУЛЬТУРИ ВИДІВ І СОРТІВ РОДУ ACTINIDIA LINDL. ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-48-58
УДК: 58:581.95:582.814:581.16:634.1/7, стор. 48-58, завантажень (160)
7 Польовий В. М.
Ященко Л. А.
Ровна Г. Ф.
Гук Б. В.
Ювчик Н. О.
ВПЛИВ ВАПНЯКОВИХ МЕЛІОРАНТІВ, УДОБРЕННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В СІВОЗМІНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-58-67
УДК: 633.15:631.816:631.821.1, стор. 58-67, завантажень (165)
8 Приплавко С.О.
Гавій В. М.
Коваленко С.О.
ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ ВИМПЕЛ І РИЗОСТИМ НА ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ РОСТУ ПЕРЦЮ ОВОЧЕВОГО НА РІЗНИХ ФАЗАХ ОНТОГЕНЕЗУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-67-75
УДК: 581.143:577.175.1.05, стор. 67-75, завантажень (232)
9 Новак Ж.М. РІВЕНЬ ПРОЯВУ ТА ВАРІАЦІЯ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СОРТОЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО КОЛЕКЦІЇ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-76-84
УДК: 631.526.3:633.16 , стор. 76-84, завантажень (257)
10 Діордієва І. П.
Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Голубенко О. В.
ЗБАГАЧЕННЯ ГЕНОФОНДУ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗА ВНУТРІШНЬОВИДОВОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-84-91
УДК: 633.11, стор. 84-91, завантажень (171)
11 Улянич О.І.
Балабак О.А.
Яценко В. В.
Чміль М. М.
РІСТ, РОЗВИТОК ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ БУРЯКУ СТОЛОВОГО ЗА ДІЇ БІОПРЕПАРАТІВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-92-104
УДК: 631.547.2: 631.559 [635.112: 631.811.98], стор. 92-104, завантажень (221)
12 Балабак А. В. ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В МІСТІ УМАН
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-104-111
УДК: 628.47, стор. 104-111, завантажень (175)
13 Воробйова Н.В. АДАПТИВНІСТЬ ТА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ПОМІДОРА ДО УМОВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-111-125
УДК: 631.559: 635.4: 635.7 , стор. 111-125, завантажень (169)
14 Яценко В. В. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОДУКТИВНОСТІ ЧАСНИКУ ОЗИМОГО РІЗНИХ РЕПРОДУКЦІЙ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-126-141
УДК: 631.8:635.262, стор. 126-141, завантажень (201)
15 Гавій В. М.
Приплавко С.О.
ПОРІВНЯЛЬНА ДІЯ СИНТЕТИЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА АСИМІЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОГІРКА ПОСІВНОГО (CUCUMIS SATIVUS L.). СОРТОТИПУ НІЖИНСЬКИЙ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-142-150
УДК: 581.143:577.175.1.05, стор. 142-150, завантажень (198)
16 Ткачук О. П. ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАЦІЇ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНИКІВ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-150-162
УДК: 633.11/ 631.582, стор. 150-162, завантажень (154)
17 Федорова Т. Ю.
Яковенко Р.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ З ҐРУНТОВОГО УДОБРЕННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ В НАСАДЖЕННІ ГРУШІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-163-172
УДК: 634.13:631.8, стор. 163-172, завантажень (188)
18 Леонова К. П.
Моргун А. В.
Моргун В. І.
Коваленко А. М.
ФОРМУВАННЯ РОБОЧОЇ КОЛЕКЦІЇ ТЮТЮНУ ЗА КОМПЛЕКСОМ ОЗНАК В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-172-183
УДК: 631.527:633.71(477.46), стор. 172-183, завантажень (171)
19 Правдива Л. А. КОНТРОЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БУР’ЯНІВ У ПОСІВАХ СОРГО ЗЕРНОВОГО ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-182-191
УДК: 633.174:631.5, стор. 182-191, завантажень (320)
20 Рассадіна І.Ю.
Леонова К. П.
Садовський І. С.
Власенко С. О.
ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН МІНЕРАЛЬНИМ АЗОТОМ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-192-199
УДК: 633.16 -021.4:631.84, стор. 192-199, завантажень (223)
21 Любченко А.І.
Любченко І.О.
Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК РИЖІЮ ЯРОГО ДЛЯ УМОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-199-210
УДК: 631.559 047.44:[633.85:581.54(477.46), стор. 199-210, завантажень (168)
22 Макарчук М.О. ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ВЛАСТИВОСТІ СЕЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ НУТУ (CICER ARIETINUM L.) В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-210-219
УДК: 631.527:633.31/.37, стор. 210-219, завантажень (139)
23 Балабак А.Ф.
Поліщук В. В.
Козаченко І. В.
Бабій В. В.
ОЦІНЮВАННЯ СОРТІВ ЛИМОНА (CITRUS LIMON L.) ЗА ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-220-229
УДК: 582.745.12-047.44:635.9(477.46), стор. 220-229, завантажень (443)
24 Кадуріна А. О. СИМВОЛІКА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КОЛОНИ У ПАРКУ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В ОДЕСІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-230-239
УДК: 721.03, стор. 230-239, завантажень (144)
25 Фурманець М.Г.
Фурманець Ю.С.
Маркарян В. В.
ВПЛИВ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ КУЛЬТУР СІВОЗМІНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-239-246
УДК: 631.51.021:631.8:631.582, стор. 239-246, завантажень (172)
26 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
АЛЕЛОПАТІЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК НА ПОСІВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-246-254
УДК: 581.524.13:[631.53.01:633.111], стор. 246-254, завантажень (253)
27 Ковальов В. Б.
Трембіцька О. І.
Клименко Т. В.
Федорчук С. В.
Петухов Ю. Л.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ХЛІБА З БОРОШНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-254-262
УДК: 631.15:633.1:631.57(477.41/.42), стор. 254-262, завантажень (162)
28 Оліфірович В. О.
Чинчик О. С.
Кравченко В. С.
Вишневська Л.В.
Яровий Я. О.
КОРМОВА ЦІННІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ СУМІШОК ЛЯДВЕНЦЮ РОГАТОГО І ЗЛАКОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-262-270
УДК: 636.085.2:633.2.03, стор. 262-270, завантажень (162)
29 Стрельчук Л. М.
Омелянова В. Ю.
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-270-280
УДК: 712.4:37, стор. 270-280, завантажень (169)
30 Коцюба С. П. ПІДБІР РАННЬОСТИГЛИХ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ У МЕЖАХ КОЛЕКЦІЙНОГО ГЕНОФОНДУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-280-287
УДК: 631.527+631.526.3:633.15, стор. 280-287, завантажень (219)
31 Любич В.В.
Полянецька І.О.
ФОТОСИНТЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-288-298
УДК: 581.132:[631.5:633.112], стор. 288-298, завантажень (268)
32 Кононенко Л. М.
Євчук Я. В.
Войтовська В.І.
Третьякова С. О.
ВИКОРИСТАННЯ КУНЖУТНОГО БОРОШНА В ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-1-299-306
УДК: 664.7:[663.853.74:664.68], стор. 299-306, завантажень (413)