Уманський НУС | сьогодні: 18.04.2024

Випуск 101 Частина 2, 2022

1 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (3)
2 Холявіцька К. С.
Непочатенко О.О.
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-7-16
УДК: 332.1, стор. 7-16, завантажень (96)
3 Варченко О. М.
Ткаченко К. В.
Варченко О. О.
Свиноус Н. І.
Вернюк Н. О.
FEATURES OF INVESTMENT ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES UNDER THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-16-30
УДК: 332.05, стор. 16-30, завантажень (143)
4 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
Непочатенко О.А.
Гузар Б.С.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-30-37
УДК: 332.14, стор. 30-37, завантажень (89)
5 Благополучна А. Г. ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ТОТАЛЬНОГО ЕНЕРГОЗБЕЖЕННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-38-44
УДК: 725.71: 697.94, стор. 38-44, завантажень (161)
6 Новак І.М.
Сухецька К. В.
АНТИСИПАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-45-53
УДК: 658:330.3:355.01, стор. 45-53, завантажень (231)
7 Мельник К. М.
Колотуха С.М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-54-64
УДК: 336.77:332, стор. 54-64, завантажень (235)
8 Варченко О. М.
Варченко О. О.
Вернюк Н. О.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАВОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-65-78
УДК: 632.05, стор. 65-78, завантажень (156)
9 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Власюк С.А.
Шумило Т. В.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-79-91
УДК: 336.2:338.246.025.2, стор. 79-91, завантажень (157)
10 Цимбалюк Ю. А.
Бондаренко Н. В.
Андрусішина Т. В.
СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-91-100
УДК: 338.439, стор. 91-100, завантажень (270)
11 Уланчук В.С.
Жарун О. В.
Соколюк С. Ю.
Коротєєв М. А.
Уланчук В. І.
PRОBLEMS ОF INVESTMENT ACTIVITY DEVELОPMENT IN UKRAINE
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-100-108
УДК: 332.122, стор. 100-108, завантажень (213)
12 Кутова О. О. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-109-120
УДК: 658.152(477), стор. 109-120, завантажень (425)
13 Прокопчук О.Т.
Пенькова О. Г.
Харенко А.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У СТРАХОВОМУ БІЗНЕСІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-120-130
УДК: 368: 339, стор. 120-130, завантажень (260)
14 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Пташник С. А.
Гавриленко О. А.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ КЛАСТЕРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-130-141
УДК: 332.14, стор. 130-141, завантажень (99)
15 Мудрак Р.П.
Лагодієнко В. В.
Демченко О. В.
ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-141-152
УДК: 338.436-021.387(477), стор. 141-152, завантажень (103)
16 Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
Мирошниченко М. М.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-152-164
УДК: 368: 339, стор. 152-164, завантажень (91)
17 Бечко П. К.
Пташник С. А.
Лиса Н.В.
Нагорна Ю. І.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-164-172
УДК: 336.22, стор. 164-172, завантажень (339)
18 Шуст О. А.
Варченко О. М.
Крисанов Д. Ф.
Варченко О. О.
Вернюк Н. О.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ЗАГРОЗ І ПІДЙОМІВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-172-197
УДК: 330.439 (477), стор. 172-197, завантажень (142)
19 Мальований М.І.
Улянич Ю.В.
Підлубна О. Д.
ПРОФЕСІЙНА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ВЕТЕРАНІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-197-207
УДК: 316.4, стор. 197-207, завантажень (95)
20 Пономаренко О. В. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-208-218
УДК: 368.1:336.1, стор. 208-218, завантажень (414)
21 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
Ролінський О. В.
Нагорний В. І.
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-219-233
УДК: 368:338.436, стор. 219-233, завантажень (99)
22 Жадан Т. А.
Жадан Ю. В.
Соколова Є. Б.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-234-246
УДК: 338.48, стор. 234-246, завантажень (168)
23 А. А. ОСІПОВА ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-246-255
УДК: 316.472.4:334.72 , стор. 246-255, завантажень (105)
24 Кононенко Л. Л. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-255-262
УДК: 336.77, стор. 255-262, завантажень (172)
25 Барабаш Л.В.
Ролінський О. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ПЛОЩИНІ БЮДЖЕТІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-263-274
УДК: 336.2: 336.1:352(477), стор. 263-274, завантажень (152)
26 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Пономаренко О. В.
Трушевський О. О.
АГРАРНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЗВИТОК ЗА СУЧАСНИХ УМОВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-275-282
УДК: 368:338.436, стор. 275-282, завантажень (228)
27 Журавель Р. О. РИЗИК ТА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ У ФУНКЦІОНУВАННІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-283-292
УДК: 332.365, стор. 283-292, завантажень (71)
28 Нестерчук Ю.О.
Юрченко О.С.
ВПЛИВ ФАКТОРУ ВІЙНИ НА СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО СВИНАРСТВА (БЕРЕЗЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2022 РОКУ)
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-2-292-301
УДК: 339.9.01 , стор. 292-301, завантажень (188)