Уманський НУС | сьогодні: 17.07.2024

Випуск 102 Частина 1, 2023

1 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (191)
2 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Мартинюк А.Т.
Стасінєвич О.Ю.
ПАРАМЕТРИ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ ЗА ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ І ВАПНА
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-7-16
УДК: 631.81+631.559:631.582.9:631.816.1+631.821, стор. 7-16, завантажень (346)
3 Яковенко Р.В.
Копитко П.Г.
Яковенко О. О.
Чепурний В. Г.
PRODUCTIVITY OF THE ORCHARD AGROECOSYSTEM
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-17-25
УДК: 634.1: 631.5: 631.8, стор. 17-25, завантажень (253)
4 Господаренко Г.М.
Черно О.Д.
Новак А.В.
ВПЛИВ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВ ТА УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-26-34
УДК: 633.15:631.8, стор. 26-34, завантажень (284)
5 Кецкало В.В.
Щетина С. В.
Тернавський А.Г.
Поліщук Т. В.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ СОРТІВ І ГІБРИДІВ МОРКВИ СТОЛОВОЇ ЗАКОРДОННОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-34-43
УДК: 635.13(477.4):[631.526.3-047.44:631.527], стор. 34-43, завантажень (274)
6 Любич В.В.
Полянецька І.О.
ФОРМУВАННЯ ПЛОЩІ ЛИСТКОВОЇ ПОВЕРХНІ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-44-53
УДК: 581.132:[633.112:631.526.3], стор. 44-53, завантажень (242)
7 Ткачук О. П.
Дідур І. М.
Мазур О. В.
TECHNOLOGICAL AND AGRO-ECOLOGICAL INDICATORS OF GROUPS OF SOYBEAN VARIETIES BY MATURITY
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-54-63
УДК: 631.53.01/631.95, стор. 54-63, завантажень (216)
8 Кіщак О. А.
Кіщак Ю. П.
ТОВАРНА ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ЧЕРЕШНІ В РІЗНОВІКОВИХ НАСАДЖЕННЯХ НА КЛОНОВИХ ПІДЩЕПАХ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-64-73
УДК: 634.23:631.52:631.96, стор. 64-73, завантажень (217)
9 Любич В.В.
Єремеєва О. А.
Харченко В. І.
PROCESS RESEARCH OF GRIND ENRICHED GROATS PRODUCTS IN THE ROLLER MACHINE OF THE 2ND GRINDING SYSTEM OF MILLING OF HIGH-GRADE FLOUR
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-74-82
УДК: 664.641.12, стор. 74-82, завантажень (202)
10 Поліщук В. В.
Коновалов Д. В.
ПОЛЬОВА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛАБОРАТОРНОЇ ТА ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ БІОПРЕПАРАТАМИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-83-88
УДК: 575.827.633.11, стор. 83-88, завантажень (218)
11 Любич В.В.
Моргун А. В.
Пясецький П. І.
АГРОБІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ СОРТІВ СОРГО ЦУКРОВОГО ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ СІВБИ І ЗБИРАННЯ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-89-100
УДК: 631.55(9):633.179:631.526.3+631.5, стор. 89-100, завантажень (292)
12 Яковенко Р.В.
Трушев І. М.
ЩОДО ПИТАНЬ УДОБРЕННЯ ІНТЕНСИВНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯБЛУНІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-101-108
УДК: 634.11:631.8, стор. 101-108, завантажень (247)
13 Любич В.В.
Красноштан В. І.
Войтовська В.І.
Климович Н.М.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ НАСІННЯ РІЗНИХ СОРТІВ НУТУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-109-115
УДК: 664.64.016:633.36/.37:631.526.3, стор. 109-115, завантажень (415)
14 Кадуріна А. О. СИМВОЛІКА СТАМБУЛЬСЬКОГО ПАРКУ В ОДЕСІ. СХІД ТА ЗАХІД
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-116-126
УДК: 721.03, стор. 116-126, завантажень (187)
15 Любченко А.І.
Любченко І.О.
Новак Ж.М.
ДІАГНОСТИКА ПОСУХОСТІЙКОСТІ ТЕТРАПЛОЇДНИХ ВИДІВ TRITICUM ЗА ПОСІВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ НАСІННЯ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-126-135
УДК: 632.112-021.484:575.827:581.14] 633.112, стор. 126-135, завантажень (235)
16 Діордієва І. П. ПАРАМЕТРИ АДАПТИВНОСТІ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТА ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ЗЕРНА
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-135-142
УДК: , стор. 135-142, завантажень (190)
17 Любич В.В. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ТА БІЛКОВО-ПРОТЕЇНАЗНИЙ КОМПЛЕКС ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ЗА РІЗНИХ ДОЗ АЗОТНИХ ДОБРИВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-142-154
УДК: 664.64.016.8+577.112:[633.19:631.84, стор. 142-154, завантажень (244)
18 Чинчик О.С.
Козирський Д. В.
Кравченко В. С.
ПОЛЬОВА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ТА ВИЖИВАННЯ РОСЛИН СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-155-164
УДК: 633.34:631.5:631.8, стор. 155-164, завантажень (228)
19 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Ненька О.В.
ВПЛИВ ГЕНОТИПУ HА МІКРОКЛОНУВАННЯ РОСЛИН БУРЯКУ ЦУКРОВОГО В ІЗОЛЬОВАНІЙ КУЛЬТУРІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-165-171
УДК: 631.52:581.143.5:633:78, стор. 165-171, завантажень (213)
20 Українець О. А.
Поліщук В. В.
УСПАДКУВАННЯ ОСНОВНИХ ДЕКОРАТИВНИХ ОЗНАК ГІБРИДІВ ТРОЯНД ПРИ ДІАЛЕЛЬНИХ СХРЕЩУВАННЯХ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-171-178
УДК: 631.527:633.811, стор. 171-178, завантажень (183)
21 Улянич О.І.
Ковтунюк З.І.
Яценко В. В.
КОНВЕЙЕРНЕ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДІВ ШПИНАТУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-179-189
УДК: 635.41 : 631.53.04, стор. 179-189, завантажень (221)
22 Любич В.В. РОЗВИТОК СЕПТОРІОЗУ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-190-202
УДК: 632.4:633.111:631.526.3, стор. 190-202, завантажень (210)
23 Попович Г. Б.
Садовська Н. П.
Гамор А. Ф.
Сікура М. С.
ВПЛИВ ФОНУ ЖИВЛЕННЯ ТА СОРТОВОГО СКЛАДУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛИСТКОВОЇ МАСИ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ (OCIMUM BASILICUM L.)
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-202-214
УДК: 631.86: 635.7, стор. 202-214, завантажень (253)
24 Коцюба С. П.
Білокур Ю. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ СКОРОСТИГЛОСТІ ГЕТЕРОЗИСНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-215-222
УДК: 631.527.5, стор. 215-222, завантажень (202)
25 Улянич О.І.
Ваховська А. В.
ОЦІНКА ЯКОСТІ МІКРОЗЕЛЕНІ ВИРОЩЕНОЇ НА РІЗНИХ СУБСТРАТАХ В УМОВАХ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-223-233
УДК: 631.4:631.589.2:635.4 21.465, стор. 223-233, завантажень (196)
26 Любич В.В.
Войтовська В.І.
ВМІСТ ЖИРНИХ КИСЛОТ В ОЛІЇ РІЗНИХ КУЛЬТУР І ЇЇ ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-233-240
УДК: 665.127-047.44:631.526.3:633.368, стор. 233-240, завантажень (360)
27 Господаренко Г.М.
Рассадіна І.Ю.
Стасінєвич О.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИК БОНІТУВАННЯ ҐРУНТІВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-240-247
УДК: 001.891 : 631.4, стор. 240-247, завантажень (223)
28 Березовський А. П.
Прокопенко Е. В.
Трус О. М.
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ТРАНСПОРТНИХ РОБОТАХ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-1-248-256
УДК: 331.45:631.1 , стор. 248-256, завантажень (256)