Уманський НУС | сьогодні: 25.06.2024

Випуск 99 Частина 2, 2021

1 Редколегія
УДК: , стор. , завантажень (144)
2 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (122)
3 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Пташник С. А.
Нагорний В. І.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-7-17
УДК: 338.264, стор. 7-17, завантажень (181)
4 Бурляй А. П.
Бурляй О.Л.
Ревуцька А. О.
Іваненко О. О.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВЕРИФІКАЦІЇ ПОНЯТТЯ «КОНКУРЕНЦІЯ»: МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-18-28
УДК: 339.137.2, стор. 18-28, завантажень (231)
5 Ревуцька А. О. РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-28-39
УДК: 658.6, стор. 28-39, завантажень (61)
6 Драган О. О.
Герасименко І. О.
Вернюк Н. О.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-40-49
УДК: 336.71:005.34, стор. 40-49, завантажень (458)
7 Ткаченко А. М.
Буслаєва Н. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-49-58
УДК: 334.716:330.357 , стор. 49-58, завантажень (121)
8 Ревуцька А. О.
Цимбалюк Ю.А.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ БІЗНЕСУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-59-69
УДК: 330.332.1, стор. 59-69, завантажень (195)
9 Пархоменко Л. А.
ЗАГОРОДНЮК О. В.
Длугоборська Л. В.
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-69-81
УДК: 338.512, стор. 69-81, завантажень (121)
10 Ревуцька А. О.
Бурляй А. П.
Смолій Л.В.
СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-81-94
УДК: 658.012.2, стор. 81-94, завантажень (167)
11 Холявіцька К. С. РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КРАЇНАХ ЄС В УМОВАХ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-94-103
УДК: 332.33., стор. 94-103, завантажень (127)
12 Мудрак Р.П.
Ревуцька А. О.
А. А. ОСІПОВА
Пархоменко Л. А.
МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ – БЕЗРОБІТТЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-103-115
УДК: 330.101.541:331.56/57, стор. 103-115, завантажень (153)
13 Благополучна А. Г. ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ТУРИЗМУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-115-123
УДК: 338.46, стор. 115-123, завантажень (231)
14 Бленда Н. О.
Коротєєв М. А.
Соковніна Д. М.
Соколюк С. Ю.
Жарун О. В.
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-124-131
УДК: 005.33:338.1, стор. 124-131, завантажень (461)
15 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Власюк С.А.
Пономаренко О. В.
Нагорна Ю. І.
DEVELOPMENT PROSPECTS OF INCENTIVE TAXATION MECHANISMS OF BUSINESS ENTITIES IN AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-132-143
УДК: 336.2:338.246.025.2, стор. 132-143, завантажень (225)
16 Черничко Т. В.
Рибчак В. І.
Черничко С. Ф.
ЛОГІСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-143-150
УДК: 658.8:65.01, стор. 143-150, завантажень (108)
17 Пономаренко О. В. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-151-162
УДК: 371.2 (09), стор. 151-162, завантажень (167)
18 Уланчук В.С.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
Непочатенко О.А.
Соколюк С. Ю.
ЕКОНОМЕТРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-163-171
УДК: 330.43:502.4, стор. 163-171, завантажень (158)
19 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Лиса Н.В.
Гузар Б.С.
Шумило Т. В.
ПРОТИДІЯ ЗЛОВЖИВАННЮ У ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИНАХ ЯК ЗАХИСНИЙ МЕХАНІЗМ СПРАВЕДЛИВОГО ОПОДАТКУВАННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-172-181
УДК: 336:225 , стор. 172-181, завантажень (184)
20 Прокопчук О.Т.
Мальований М.І.
Цимбалюк Ю. А.
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-182-194
УДК: 330. 322, стор. 182-194, завантажень (241)
21 Сочінська М. В. ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ: АНАЛІЗ ДОСВІДУ НІМЕЧЧИНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-195-203
УДК: 368:61(430):001.82, стор. 195-203, завантажень (154)
22 Соколюк С. Ю.
Жарун О. В.
Тупчий О.С.
ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КОНТРАКТІВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-204-210
УДК: 339.9.01 , стор. 204-210, завантажень (233)
23 Прокопчук О.Т. КОМУНІКАЦІЇ У СТРАХОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-211-222
УДК: 368, стор. 211-222, завантажень (215)
24 Костюк В. С.
Смолій Л.В.
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-223-231
УДК: 331.556.46, стор. 223-231, завантажень (163)
25 Нестерчук Ю.О.
Бленда Н. О.
Чернега І. І.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-232-239
УДК: 338.431.4, стор. 232-239, завантажень (287)
26 Новак І.М.
Сухецька К. В.
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-240-247
УДК: 336.672, стор. 240-247, завантажень (305)
27 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Бечко В.П.
Власюк С. А.
Пономаренко О. В.
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-247-259
УДК: 336.2:338.246.025.2 , стор. 247-259, завантажень (253)
28 Ролінський О. В.
Гузар Б.С.
Пташник С. А.
ФІНАНСОВА САМОДОСТАТНОСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-259-275
УДК: 336.14:338.244.47, стор. 259-275, завантажень (375)
29 Варченко О. М.
Паска І. М.
Артімонова І. В.
Драган О. О.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-275-290
УДК: 004.9:631.115.11, стор. 275-290, завантажень (132)
30 Пітель Н. Я.
Новак І.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИМ ВИРОБНИЦТВОМ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-291-302
УДК: 005:504:338.3, стор. 291-302, завантажень (318)
31 Бленда Н. О.
Чернега І. І.
АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-302-309
УДК: 005.3:658.5, стор. 302-309, завантажень (115)
32 Барабаш Л.В.
Ролінський О. В.
ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-309-318
УДК: 336.22:336.14, стор. 309-318, завантажень (125)
33 А. А. ОСІПОВА ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-319-326
УДК: 658.14, стор. 319-326, завантажень (180)
34 Соколюк С. Ю.
Коротєєв М. А.
Жарун О. В.
Тупчий О.С.
Бленда Н. О.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-326-336
УДК: 338.33.634, стор. 326-336, завантажень (131)
35 Варченко О. М.
Артімонова І. В.
Ткаченко К. В.
МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ІНВЕСТОРІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-337-352
УДК: 336.76, стор. 337-352, завантажень (264)
36 Бурляй А. П.
Бурляй О.Л.
Іваненко О. О.
МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-353-360
УДК: 658.81:665.9, стор. 353-360, завантажень (237)
37 Соколюк С. Ю.
Тупчий О.С.
Жарун О. В.
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "МИТНІ РЕЖИМИ"
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-361-372
УДК: 338.001.36; 338.242.2, стор. 361-372, завантажень (190)