Уманський НУС | сьогодні: 11.07.2024

Випуск 99 Частина 1, 2021

1 Редколегія
УДК: , стор. , завантажень (177)
2 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (126)
3 Господаренко Г.М.
Черно О.Д.
Мартинюк А.Т.
АГРОЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АЗОТНИХ ДОБРИВ ПІД ПОЛЬОВІ КУЛЬТУРИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-6-16
УДК: 330.131.5:631.8:661.5 , стор. 6-16, завантажень (224)
4 Любич В.В.
Желєзна В. В.
Грабова Д. М.
ЯКІСТЬ КЕКСІВ З ТРИТИКАЛЕ, ЗБАГАЧЕНОГО ПАСТОЮ ГАРБУЗОВОЮ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-17-28
УДК: 664.68:[633.19:664.849], стор. 17-28, завантажень (245)
5 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Діордієва І. П.
СТВОРЕННЯ БАНКУ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЖИТА ОЗИМОГО IN VITRO
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-29-37
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 29-37, завантажень (185)
6 Єщенко В.О.
Коваль Г.В.
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ І ПРОДУКТИВНІСТЬ 5-ПІЛЬНОЇ СІВОЗМІНИ НА ФОНІ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ЧОРНОЗЕМНОГО ҐРУНТУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-37-47
УДК: 632.51:[332.66:631.582+631.51:631.445.4], стор. 37-47, завантажень (148)
7 Кецкало В.В.
Тернавський А.Г.
ЗНАЧЕННЯ СОРТУ В АГРОТЕХНОЛОГІЇ ПЕТРУШКИ ГОРОДНЬОЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-47-58
УДК: 635.781:631.527.3(477.46), стор. 47-58, завантажень (198)
8 Димитров С. Г.
Саблук В. Т.
Танчик С. П.
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ФОТОСИНТЕЗУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗАЛЕЖНО ВІД ОБВОДНЕНОСТІ ЇХ ЛИСТКІВ ЗА МІКОРИЗАЦІЇ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-58-67
УДК: 581.132:581.144:631.466:633, стор. 58-67, завантажень (150)
9 Господаренко Г.М.
Мартинюк А.Т.
Черно О.Д.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕЖІ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КАЛІЙНИХ ДОБРИВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-68-80
УДК: 303.4: 631.83, стор. 68-80, завантажень (264)
10 Копитко П.Г.
Яковенко Р.В.
Петришина І.П.
ПОПОВНЕННЯ ОРГАНІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ І ГУМУСОВАНІСТЬ ҐРУНТУ В ЯБЛУНЕВИХ САДАХ ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-81-94
УДК: 634.11: 631.8: 631.452, стор. 81-94, завантажень (221)
11 Овчарук В.І.
Овчарук О.В.
Гаврищук Н. Р.
Кравченко В. С.
Яценко В. В.
ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА АЗОТНЕ ЖИВЛЕННЯ ПЕТРУШКИ, УРОЖАЙНІСТЬ I ЯКІСТЬ ЗЕЛЕНІ Й КОРЕНЕПЛОДІВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-95-105
УДК: 635.142:631.5, стор. 95-105, завантажень (216)
12 Білокур Ю. В.
Рябовол Л.О.
СТВОРЕННЯ ТА ОЦІНКА ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЕРЕКТОЇДНИХ ФОРМ КУКУРУДЗИ (огляд літератури)
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-105-116
УДК: 633.15:631.527, стор. 105-116, завантажень (162)
13 Бровді А. А.
Поліщук В. В.
БІОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ТРОЯНД ГРУПИ ФЛОРІБУНДА ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО САДІВНИЦТВА
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-117-124
УДК: 582.711.712:631.51(477.46), стор. 117-124, завантажень (194)
14 Новак Ж.М. ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ НИМИ У СОРТОЗРАЗКІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО КОЛЕКЦІЇ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-125-134
УДК: 631.526.3:633.16 , стор. 125-134, завантажень (271)
15 Кучер І. О. ВПЛИВ РОЗМІРУ ЧАРУНКИ ТА СОРТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ ВАСИЛЬКІВ СПРАВЖНІХ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-134-146
УДК: 631.55: 635.71: 631.53.03 (477.4) , стор. 134-146, завантажень (164)
16 Любич В.В. КРУП’ЯНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-146-161
УДК: 664.743:633.11:641.53:683.958, стор. 146-161, завантажень (141)
17 Коцюба С. П.
Новак Ж.М.
Накльока О. П.
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ СКОРОСТИГЛОСТІ ГЕТЕРОЗИСНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-162-168
УДК: 633.11, стор. 162-168, завантажень (192)
18 Ваховська А. В. ВПЛИВ СУБСТРАТУ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ МІКРОЗЕЛЕНІ ОВОЧЕВИХ РОСЛИН
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-169-180
УДК: 631.4:631.589.2:635.4-021.465, стор. 169-180, завантажень (159)
19 Чухрай Р. В. ДИНАМІКА ТА КОНТРОЛЬ ЧИСЕЛЬНОСТІ ХЛІБНИХ КЛОПІВ У ПОСІВАХ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-181-188
УДК: 632.93:595.754:633.16(477.46), стор. 181-188, завантажень (195)
20 Устинова Г. Л. ТРАНСГРЕСИВНА МІНЛИВІСТЬ ЗА КІЛЬКІСТЮ КОЛОСКІВ ГОЛОВНОГО КОЛОСУ В ПОПУЛЯЦІЯХ F2 ЗА ГІБРИДИЗАЦІЇ РІЗНОСТИГЛИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-189-206
УДК: 631.527.8:633.111“324”:631.576.331.1, стор. 189-206, завантажень (246)
21 Сіліфонов Т. В.
Господаренко Г.М.
Полторецький С.П.
Любич В.В.
Притуляк Р.М.
Полянецька І.О.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА РІЗНОСТИГЛИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-206-222
УДК: 631.559:[631.526.3:633.111-021.4:631.8], стор. 206-222, завантажень (168)
22 Макарчук М.О. УРОЖАЙНІСТЬ ГЕТЕРОЗИСНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ З ФАО 280–290 В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-223-230
УДК: 631.55:[631.526.3:633.15], стор. 223-230, завантажень (228)
23 Виноградова О. В.
Полторецький С.П.
Полторецька Н.М.
МЕТОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СЕЛЕКЦІЇ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ АДАПТОВАНОЇ ДО УМОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-1-230-245
УДК: 631.538:633.118.3, стор. 230-245, завантажень (171)