Уманський НУС | сьогодні: 11.09.2023

Випуск 98 Частина 2, 2021

1 Редколегія
УДК: , стор. , завантажень (47)
2 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (55)
3 Непочатенко О.О.
Прокопчук О.Т.
Мальований М.І.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРОСТРАХУВАННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-6-20
УДК: 368.5:631.16 , стор. 6-20, завантажень (131)
4 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Бечко В.П.
Наталич О. С.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРЕДИТНОГО РИНКУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-20-29
УДК: 336.77.067, стор. 20-29, завантажень (75)
5 Мальований М.І.
Прокопчук О.Т.
МАЛЬОВАНА М. М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОГРАМ МІКРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-29-40
УДК: 336.027, стор. 29-40, завантажень (71)
6 Бечко П. К.
Власюк С.А.
Пономаренко О. В.
Нагорний В. І.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТУ І ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-41-50
УДК: 336.77: 338.43, стор. 41-50, завантажень (131)
7 Нещадим Л.М.
Тимчук С. В.
Терещук Н. В.
ТУРИСТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКОГО РЕГІОНУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-51-57
УДК: 911.3 , стор. 51-57, завантажень (92)
8 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Бечко В.П.
Пташник С. А.
АГРЕСИВНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-57-68
УДК: 336.2:338.246.025.2, стор. 57-58, завантажень (68)
9 Уланчук В.С.
Соколюк С. Ю.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
Тупчий О.С.
АНАЛIЗ ЕКOНOМIКO-СТАТИСТИЧНИХ ПOКАЗНИКIВ РOЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНI
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-69-80
УДК: 658.1, стор. 69-80, завантажень (123)
10 ЗАГОРОДНЮК О. В.
Гоменюк М. О.
КОРПОРАТИВНИЙ ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ: СУЧАСНА НАУКОВА КОНЦЕПЦІЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-81-89
УДК: 331.103.6 , стор. 81-89, завантажень (252)
11 Гузар Б.С.
Трус О.М.
ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-89-110
УДК: 336.22:338.244.4, стор. 89-110, завантажень (101)
12 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Лиса Н.В.
Пташник С. А.
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-110-123
УДК: 336.2:338.246.025 , стор. 110-123, завантажень (62)
13 Колотуха С. М.
Мельник К. М.
Пономаренко О. В.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-123-134
УДК: 338.433, стор. 123-134, завантажень (58)
14 Пономаренко О. В. ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО ІНОЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-134-143
УДК: 81’271:372 881.111.1, стор. 134-143, завантажень (57)
15 Бечко П. К.
Лиса Н.В.
Бечко В.П.
Пташник С. А.
ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ МОДИФІКАЦІЇ ВІДНОСИН ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ І ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-143-153
УДК: 351.713:336.02, стор. 143-153, завантажень (68)
16 Пенькова О. Г.
Харенко А. О.
Кулішенко Є. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-153-165
УДК: 005:658.8:[621:631.31:339.13], стор. 153-165, завантажень (69)
17 Васильковська К. В.
Андрієнко О. О.
Малаховська В. О.
ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ ОЛІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-166-177
УДК: 339.564:631.11:633:1, стор. 166-177, завантажень (209)
18 Холявіцька К. С. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-177-186
УДК: 332.33, стор. 177-186, завантажень (125)
19 Ролінський О. В.
Гузар Б. С.
Улянич Ю.В.
Пономаренко О. В.
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-186-194
УДК: 368.021, стор. 186-194, завантажень (103)
20 Бондаренко Н. В.
Власюк С. А.
Деркач Т. А.
INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINIAN AGRARIAN SECTOR
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-195-203
УДК: 338.43:330.322, стор. 195-203, завантажень (98)
21 Соколюк С. Ю.
Чернега І. І.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
Тупчий О.С.
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ШЛЯХОМ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-203-211
УДК: 658, стор. 203-211, завантажень (68)
22 Лукашенко Л. В.
Дем"янишина О. А.
ANALYSIS OF FINANCIAL SUPPORT OF GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OFREORGANIZATION
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-211-221
УДК: 373.5.014.543, стор. 211-221, завантажень (53)
23 Бурляй А. П.
Костюк В. С.
А. А. ОСІПОВА
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-221-231
УДК: 330.88, стор. 221-231, завантажень (80)
24 Тюшкевич О. С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-232-244
УДК: 330:332, стор. 232-244, завантажень (75)
25 Соколюк С. Ю.
Тупчий О.С.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНІЙ СПРАВІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-244-253
УДК: 339.544, стор. 244-253, завантажень (168)
26 Барабаш Л.В. THEORETICAL ASPECTS OF HARMONIZATION OF UKRAINIAN TAX SYSTEM IN CONTEXT OF BEHAVIORAL FINANCE
DOI: 10.31395/2415-8240-2021-98-2-254-262
УДК: 330.16:336.221.4 (477), стор. 254-262, завантажень (98)