Уманський НУС | сьогодні: 15.04.2024

Випуск №89. Частина 1, 2016

1 Титульна сторінка
УДК: , стор. 0, завантажень (221)
2 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (219)
3 Господаренко Г.М.
Новак Ю. В.
Рассадіна І.Ю.
Винесення основних елементів живлення рижієм ярим залежно від удобрення
УДК: 633.85:631.8, стор. 7-13, завантажень (780)
4 Лутак І.А.
Шаповал А.В.
Урожайність і посівні якості насіння пшениці ярої залежно від фракційного скдаду насіння та удобрення
УДК: 633.11: 631.559: 631.53.01, стор. 13-21, завантажень (330)
5 Рарок А. В.
Білоножко В. Я.
Полторецький С.П.
Теоретичні основи формування високопродуктивних посівів гречки
УДК: 631.5:633.12, стор. 21-29, завантажень (588)
6 Рябовол Я.С.
Рябовол Л.О.
Характеристика зразків пшениці м’якої озимої за зимостійкістю
УДК: 633.11:631.527, стор. 29-37, завантажень (564)
7 Слюсар І.Т.
Єзерківський А.В.
Вирощування жита озимого за органічного виробництва на осушуваному торфо-глейовому ґрунті
УДК: 631.14:631.51, стор. 37-43, завантажень (774)
8 Єщенко В.О. Польові сівозміни України, якими їм бути: довго- чи короткоротаційними ?
УДК: 631.582 : 631.153.3, стор. 43-49, завантажень (471)
9 Дубін О.М.
Василенко О. В.
Екологічний моніторинг забруднення грунту в зоні тваринницького комплексу
УДК: 504.064.3:504.53:502.58:636, стор. 49-56, завантажень (860)
10 Заморський В.В.
Заморська І.Л.
Формування якості ягід суниці залежно від погодних умов і сорту
УДК: 634.75:631.961, стор. 56-63, завантажень (652)
11 Балабак О.А.
Любич В.В.
Технологічна якість олії фундука різних сортів
УДК: 634.54:631.559, стор. 63-69, завантажень (499)
12 Ключевич М. М. Вплив регуляторів росту рослин на розвиток мікозів і врожайність тритикале озимого в умовах Полісся
УДК: 633.1:632.4:631.811.98:632.952(477.41/42), стор. 69-79, завантажень (480)
13 Крикунов І. В.
Кравець І.С.
Біоекологічні особливості розвитку білана жилкуватого (Аporia crataegi L.) у Правобережному Лісостепу України
УДК: 632.78, стор. 79-87, завантажень (589)
14 Макарчук М.О. Урожайність і адаптивна здатність гібридів кукурудзи у різних ґрунтово-кліматичних умовах
УДК: 575.826:631.555, стор. 87-96, завантажень (407)
15 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Герасимчук О.П.
Євчук Я. В.
Фізико-механічні і якісні показники зерна кукурудзи
УДК: 664.788:633.11, стор. 96-103, завантажень (650)
16 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Кривда Ю. І.
Вміст та баланс мікроелементів і важких металів у ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
УДК: 631.81.095.337, стор. 103-113, завантажень (922)
17 Малієнко А. М.
Борис Н. Е.
Влияние способов основной обработки и побочной продукции предшественника на плотность сложения почвы в севообороте
УДК: 631.51:631.572+43.633.1, стор. 113-125, завантажень (569)
18 Труш С. Г.
Парфенюк О.О.
Створення та оцінювання гібридних матеріалів буряку цукрового за формою коренеплоду
УДК: 631.527:633.63, стор. 125-135, завантажень (799)
19 Валецька О. В.
Коляда О. В.
Гаврилюк В. А.
Агрохімічна ефективність сучасних систем удобрення сої
УДК: 631.861: 631.81.036, стор. 135-143, завантажень (450)
20 Голодрига О.В.
Леонтюк І.Б.
Розборська Л.В.
Заболотний О.І.
Продуктивність сої за застосування гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан і бактеріальним препаратом Ризобофіт
УДК: 632.954:633.34:631.811.98, стор. 143-151, завантажень (443)
21 Любич В.В. Біологічна цінність білка пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії
УДК: 665.939.4:633.11, стор. 151-159, завантажень (435)
22 Кнігніцька Л. П. Забур’яненість посівів льону-довгунцю в умовах Прикарпаття
УДК: 633.521:631.4(477.86), стор. 159-167, завантажень (483)
23 Кротик А.С. Вплив елементів агротехнологій на формування площі листків смородини чорної
УДК: 631.559:634.723:631.4:631.81, стор. 167-176, завантажень (413)
24 Гавриш С. Л.
Ващенко В.В.
Строки літньої сівби еспарцету в умовах високих температур повітря та ґрунту
УДК: 633.361, стор. 176-185, завантажень (475)
25 Лавренко С.О.
Максимов М.В.
Фотосинтетичний потенціал посівів сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування
УДК: 635.658: 631.6, стор. 185-191, завантажень (678)
26 Поліщук В. В.
Балабак А.Ф.
Величко Ю.А.
Варлащенко Л.Г.
Історичні аспекти селекційно-генетичного вдосконалення сортів троянди
УДК: 631.526.3:582.711.712.(091), стор. 191-199, завантажень (572)
27 Полянецька І.О. Продуктивність спельтоподібних гібридів F2–F4 Triticum aestivum L. / Triticum spelta L.
УДК: 633.527 + 631.52:633.111, стор. 199-206, завантажень (368)
28 Минзул А. М.
Хреновськов Е. І.
Удосконалення сортименту винограду на півдні України інтродукованими клонами сорту совіньон зелений
УДК: 634.862:634.1:631.527:634.1.004.12(477.7), стор. 206-214, завантажень (385)
29 Пелехата Н.П.
Пелехатий В.М.
Ефективність розмноження підщепи УУПРОЗ-6 зеленими живцями за обробки β-індолілмасляною кислотою
УДК: 634.10:631.541.11:631.811.98, стор. 214-221, завантажень (682)
30 Березовський А. П.
Білоножко В. Я.
Моделювання небезпечних і шкідливих виробничих чинників при збиранні проса посівного
УДК: 331.452: 633.12, стор. 221-229, завантажень (538)
31 Побережець І. І.
Побережець В. І.
Побережець І. І.
Електропровідність яблучного і виноградного соків
УДК: 537.226.1, стор. 229-236, завантажень (791)
32 Базалій В.В.
Бойчук І.В.
Бабенко Д.В.
Формування врожайності сортами пшениці м’якої різного типу розвитку в південному Степу
УДК: 633.111; 631.27, стор. 236-242, завантажень (718)
33 Цицюра Я. Г. Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України
УДК: 633.853.483+638.937.1, стор. 242-251, завантажень (470)
34 Сонько С. П.
Дубін О.М.
Василенко О. В.
90 років з дня заснування кафедри тваринництва
УДК: 378:636(091), стор. 251-258, завантажень (599)
35 Остання сторінка
УДК: , стор. , завантажень (257)