Уманський НУС | сьогодні: 20.07.2024

Випуск №88. Частина 1, 2016

1 Титульна сторінка і зміст
УДК: , стор. , завантажень (301)
2 Господаренко Г.М.
Лисянський О. Л.
Рециркуляція біогенних елементів у ґрунті за різних сидератів та їх удобрення
УДК: 631.893:631.874.2, стор. 7-16, завантажень (1156)
3 Грицаєнко З.М.
Підан Л. Ф.
Стан ферментної системи рослин соняшника за використання гербіциду Фюзилад форте 150 і регулятора росту рослин Радостим
УДК: 633.854.78:631.544, стор. 16-23, завантажень (632)
4 Кучеренко Є.П.
Бєлік Я.В.
Татарчук В.М.
Оцінка цитоплазматичної чоловічої стерильності гібридів буряків цукрових на толерантність до церкоспорозу
УДК: 633.63:631.527, стор. 23-31, завантажень (608)
5 Распопіна С.П.
Дегтярьов В. В.
Ефективне використання ґрунтів, переданих під заліснення
УДК: 631.452:631.413.3, стор. 31-39, завантажень (578)
6 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Прокопчук С.В.
Рассадіна І.Ю.
Ефективність застосування сірчаних добрив під польові культури на чорноземі опідзоленому
УДК: 631.81.095.337, стор. 39-46, завантажень (824)
7 Улянич О.І.
Слободяник Г.Я.
Тернавський А.Г.
Войцехівський В.І.
Ефективність розсадного і безрозсадного способів вирощування цибулі порей в умовах Правобережного Лісостепу України
УДК: 635.261, стор. 46-53, завантажень (766)
8 Грицаєнко З.М.
Івасюк Ю.І.
Розвиток вільноживучих ризосферних азотфіксаторів сої за використання біологічно активних препаратів
УДК: 633.34:537.4:631.461.5, стор. 53-60, завантажень (609)
9 Польовий В.М.
Кулик С.М.
Формування фотосинтетичного апарату сої залежно від удобрення та післядії вапнування
УДК: 633.34:541.144.7:631.81:631.821.1, стор. 60-67, завантажень (698)
10 Розборська Л.В.
Леонтюк І.Б.
Голодрига О.В.
Заболотний О.І.
Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин
УДК: 632.954:631.811.98:633.11, стор. 67-77, завантажень (582)
11 Роїк М. В.
Кузнєцова І. В.
Математична модель післязбиральної обробки стевії
УДК: 633.3:658.562, стор. 77-83, завантажень (755)
12 Полторецький С.П.
Савранська Л.М.
Вплив особливостей основного обробітку грунту на його агрофізичні показники родючості і водний режим при вирощування ріпаку ярого
УДК: 631.51.021:633.85, стор. 83-93, завантажень (765)
13 Слюсар І.Т.
Богатир Л.В.
Врожайність кукурудзи залежно від основного обробітку та удобрення на осушуваних органогенних ґрунтах Лісостепу
УДК: 631.615:633.853.34, стор. 93-100, завантажень (705)
14 Труш С. Г.
Парфенюк О.О.
Баланюк Л.О.
Створення та оцінка генетичного потенціалу багаторосткових запилювачів гібридного походження в селекції ЦЧС гібридів буряку цукрового
УДК: 631.527:633.63, стор. 100-106, завантажень (723)
15 Фурманець М.Г.
Фурманець Ю.С.
Вплив біологічних препаратів на продуктивність гречки
УДК: 633.12:631.86, стор. 106-111, завантажень (669)
16 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
Технологічна оцінка зерна сортів ячменю, пшениці та тритикале для круп’яного виробництва
УДК: 664.786.3:664.7, стор. 111-126, завантажень (690)
17 Любченко І.О.
Рябовол Л.О.
Любченко А.І.
Використання культури in vitro в адаптивній селекції рослин (огляд літератури)
УДК: 575.827, стор. 126-139, завантажень (1107)
18 Балабак О.А.
Любич В.В.
Урожайність та якість горіхів фундука залежно від сорту
УДК: 634.54:631.559, стор. 139-145, завантажень (789)
19 Гаськевич В. Г.
Луцишин О. З.
Валовий хімічний склад дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини
УДК: 911.9:502:631.4(477.83), стор. 145-156, завантажень (878)
20 Єщенко О.В.
Манько О. А.
Світові тенденції виробництва біоетанолу та використання для цього в Україні як сировини буряків цукрових та цикорію коренеплідного
УДК: 338.432:620.952.003.13:663.63(477):663.941.3, стор. 156-164, завантажень (764)
21 Ловинська В.М.
Маслікова К.П.
Балабак А.Ф.
Поліщук В. В.
Показники компоненти фітомаси деревної зелені Pinus sylvestris l. в умовах степового Придніпров’я України
УДК: 582.736.3:630.228 (292.486), стор. 164-172, завантажень (603)
22 Лопушняк В.І.
Бортнік А.М.
Августинович М.Б.
Агроекологічні особливості впливу гумінових добрив та мікробіологічного препарату Азотер на фосфорно-калійний режим сірого опідзоленого ґрунту під тритикале яре
УДК: 631.8: 631.412: 631.86:633.19: 631.95 , стор. 172-181, завантажень (750)
23 Попович Г.Б. Формування вегетативної маси та врожайність огірка на вертикальній шпалері
УДК: 635.63:631.037, стор. 181-187, завантажень (697)
24 Ситник С.А.
Маслікова К.П.
Балабак А.Ф.
Мороз Г.Ю.
Черевашко Т.М.
Лісівничо-таксаційна характеристика модальних деревостанів Robinia pseudoacacia L. в умовах північно-степової лісорослинної зони України
УДК: 582.736.3:630.228 (292.486), стор. 187-195, завантажень (1055)
25 Ушкаренко В.О.
Лавренко С.О.
Максимов М.В.
Економічна ефективність використання різних технологічних прийомів вирощування сочевиці в умовах Південного Степу України
УДК: 635.658: 631.6, стор. 195-202, завантажень (736)
26 Хоменко С. О.
Федоренко І. В.
Федоренко М. В.
Раченко О.С.
Данюк Т.А.
Оцінка сортів пшениці ярої за стійкістю до листкових грибних хвороб в умовах Лісостепу України
УДК: 633.11:631.527.86, стор. 202-209, завантажень (767)
27 Балабак А.Ф.
Поліщук В. В.
Пиж’янова А.А.
Представники роду Vaccinium L. та видове їх різноманіття
УДК: 582.688.3:634.735: 634.1, стор. 209-218, завантажень (1066)
28 Чаплоуцький А. М.
Мельник О.В.
Параметри крони дерев яблуні залежно від способу та строку обрізування
УДК: 634.11:631.542:631.17(477.4), стор. 218-224, завантажень (992)
29 Крикунов І. В.
Кравець І.С.
Рослиноїдні кліщі в промислових насадженнях яблуні в Південному Лісостепу України
УДК: 632.654, стор. 224-231, завантажень (861)
30 Макарчук М.О. Формування елементів структури кукурудзи залежно від генотипу гібридів і зони вирощування
УДК: 633.15: 575.222.78: 631.527.5, стор. 231-239, завантажень (590)
31 Цигода В.С. Біоенергетичний потенціал аграрного сектору як передумова збалансованого розвитку України
УДК: 504.062.2:631, стор. 239-245, завантажень (625)
32 Клименко Н. М. Приживаність штаму Agrobacterium radiobacter 204 у ризосфері винограду
УДК: 631.461:634.8, стор. 245-252, завантажень (633)
33 Ключевич М. М.
Плакса В. М.
Розвиток мікозів на тритикале ярому залежно від удобрення в Західному Поліссі
УДК: 633.1:632.4:631.82(477.82), стор. 252-261, завантажень (508)
34 Новак Ж.М.
Полянецька І.О.
Схожість і енергія проростання зразків пшениці спельти
УДК: 633.111:631.53.02, стор. 261-266, завантажень (1613)
35 Шлапак В.П.
Кравець В. Б.
Живоплоти Уманського національного університету садівництва та шляхи покращення їхнього стану
УДК: 630.27 : 631.54 (477.46), стор. 266-273, завантажень (582)
36 Овчарук О.В. Особливості симбіотичної продуктивності сортів квасолі залежно від глибини загортання насіння в умовах Правобережного Лісостепу
УДК: 635.652/.654:631.558.3, стор. 273-280, завантажень (509)
37 Миколайко В.П. Оцінювання селекційних номерів цикорію коренеплідного за хімічним складом в процесі зберігання
УДК: 633.78:631.53.027.2, стор. 280-288, завантажень (553)
38 Бурденюк-Тарасевич Л.А.
Бузинний М.В.
Вплив співвідношення основних елементів мінерального живлення на урожайність різних генотипів пшениці м’якої озимої в контрастні за погодними умовами роки
УДК: 633.11:631.51, стор. 288-298, завантажень (550)
39 Варлащенко Л.Г. Декоративні види роду жимолость (Lonicera l.) а перспективи використання їх в озелененні території у Правобережному Лісостепу України
УДК: 712:582.971.1:581.522.4, стор. 298-305, завантажень (794)