Уманський НУС | сьогодні: 19.07.2024

Випуск 102 Частина 2, 2023

1 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (61)
2 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Пташник С. А.
Пономаренко О. В.
DIGITALIZATION OF THE MONETARY SYSTEM: INSTITUTIONAL AND REGULATORY ASPECTS
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-7-16
УДК: 001:336.77, стор. 7-16, завантажень (185)
3 Клименко Л. В.
Длугоборська Л. В.
Халахур Ю. Л.
Мусієнко С. І.
КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-17-26
УДК: 339.92:339.137, стор. 17-26, завантажень (250)
4 Грабек Я. А. ЛАНЦЮГ ВАРТОСТІ: СУТЬ КАТЕГОРІЇ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-26-35
УДК: 330.143.2, стор. 26-35, завантажень (154)
5 Пономаренко О. В. ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАХОВОЇ КУЛЬТУРИ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-36-47
УДК: 368.013:138, стор. 36-47, завантажень (195)
6 Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Пташник С. А.
Непочатенко О.А.
Гавриленко О. А.
РОЛЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В РОЗВИТКУ РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-48-59
УДК: 338.33:631:15, стор. 48-59, завантажень (199)
7 Прокопчук О.Т.
Клименко В. О.
ПАРАМЕТРИЧНА СХЕМА СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-60-71
УДК: 368.5, стор. 60-71, завантажень (161)
8 МОСТОВ’ЯК М. І. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-72-82
УДК: 338.4:339.5, стор. 72-82, завантажень (174)
9 Бондаренко Н. В.
Улянич Ю.В.
Деркач Т. А.
Андрусішина Н. В.
СИСТЕМА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-82-91
УДК: 349.3, стор. 82-91, завантажень (188)
10 Нестерчук Ю.О.
Синенко І. М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-92-100
УДК: 004.9, стор. 92-100, завантажень (285)
11 Бечко П. К.
Власюк С.А.
Аніщенко Г. Ю.
Лиса Н.В.
Шумило Т. В.
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-101-111
УДК: 336.2:338.246.025.2, стор. 101-111, завантажень (219)
12 Пономаренко О. В. BUSINESS COMMUNICATION IN ECONOMIC INTERACTION AND SOFT SKILLS DEVELOPMENT
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-112-119
УДК: 339.9, стор. 112-119, завантажень (253)
13 Холявіцька К. С. СПРОМОЖНІСТЬ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-120-130
УДК: 352 (332.1), стор. 120-130, завантажень (125)
14 Прокопчук О.Т.
Бондаренко Н. В.
Улянич Ю.В.
Фротер О.С.
Андрусішина І. В.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-131-145
УДК: 364, стор. 131-145, завантажень (235)
15 Радченя О. М.
Клименко Л. В.
Мусієнко С. І.
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-145-155
УДК: 339.5:432, стор. 145-155, завантажень (185)
16 Власюк С.А.
Цимбалюк Ю.А.
Ролінський О. В.
Колотуха С.М.
Переполка В. Ю.
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРАРНОЇ СФЕРИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-156-167
УДК: 336.77, стор. 156-167, завантажень (158)
17 Гузар Б.С.
Пташник С. А.
Улянич Ю.В.
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-167-181
УДК: 658.012.32:338.24, стор. 167-181, завантажень (170)
18 Бечко П. К.
Непочатенко О.А.
Лиса Н.В.
Пономаренко О. В.
Трушевський О. О.
PROPERTY INSURANCE OF AGRICULTURAL BUSINESS IN THE CONTEXT OF HISTORICAL DEVELOPMENT
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-182-193
УДК: 368.5, стор. 182-193, завантажень (232)
19 Цимбалюк Ю. А.
Холявіцька К. С.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-194-201
УДК: 330.1, стор. 194-201, завантажень (132)
20 Пенькова О. Г.
Харенко А.О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-202-212
УДК: 659.1:332.8-027.1, стор. 202-212, завантажень (196)
21 Бондаренко Н. В.
Ролінський О. В.
Гумен О. В.
Андрусішина Т. В.
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-213-221
УДК: [336.717.061(477):336.76](043.3), стор. 213-221, завантажень (191)
22 Колотуха С.М.
Мельник К. М.
Переполка В. Ю.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-222-234
УДК: 338.433, стор. 222-234, завантажень (193)
23 Нестерчук Ю.О.
Уланчук В.С.
Соколюк С. Ю.
Жарун О. В.
Коротєєв М. А.
Бленда Н. О.
MАNАGEMENT OF INNOVАTION RISKS
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-234-243
УДК: 005.591.6:334.72, стор. 234-243, завантажень (313)
24 Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
Бондаренко Н. В.
РИНОК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-102-2-243-250
УДК: 336, стор. 243-250, завантажень (116)