Уманський НУС | сьогодні: 13.04.2024

Випуск №92. Частина 1, 2018

1 титул
УДК: , стор. , завантажень (234)
2 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (164)
3 Балабак А.Ф.
Пиж’янова А.А.
Регенераційна здатність зелених стеблових живців чорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.) залежно від типу субстрату
УДК: 582.688.3: 631.535:634.1, стор. 8-17, завантажень (385)
4 Гудзенко В.М. Генетична детермінація продуктивного кущіння в діалельних схрещуваннях ячменю озимого в Лісостепу України
УДК: 633.16: 631.527.541.2:631.524.822.575, стор. 17-28, завантажень (221)
5 Камінський В. Ф.
Браценюк В.Ю.
Формування вегетативної маси та сухої речовини рослин сої в умовах Західного Лісостепу залежно від сортового складу та способу сівби
УДК: , стор. , завантажень (245)
6 Господаренко Г.М.
Прокопчук І.В.
Вплив вапнування на вміст рухомих сполук мікроелементів у чорноземі опідзоленому
УДК: 631.81.095.337, стор. 36-46, завантажень (304)
7 Дрозд О.О.
Мельник О.В.
Мельник І.О.
Компоненти хімічного складу яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору
УДК: 54:664.85:634.11:631.811.98, стор. 46-55, завантажень (163)
8 Рарок А. В.
Полторецька Н.М.
Полторецький С.П.
Яценко А. О.
Effectiveness of application of buckwheat crop desiccation under the conditions of the western Forest-Steppe
УДК: 633.12: 631.82, стор. 55-64, завантажень (268)
9 Любич В.В. Ознаки якості хліба різного борошна сортів і ліній пшениць
УДК: 664.64.016+664.7:631.526.3:633.11, стор. 64-76, завантажень (352)
10 Польовий В.М.
Деркач Н. А.
Кулик С. М.
Ефективність застосування добрив і вапнякових меліорантів при вирощуванні кукурудзи в умовах Західного Полісся
УДК: 633.15:631.816:631.821.1, стор. 76-82, завантажень (167)
11 Доронін В. А.
Моргун А.В.
Моргун І.А.
Вишневська Л.В.
Інтенсивність формування чоловічого та жіночого гаметофіту в рослин буряків цукрових за контрольованого забезпечення вологою
УДК: 582.661.15: 527.8, стор. 82-91, завантажень (304)
12 Кецкало В.В.
Поліщук Т. В.
Видовий склад хвороб салату листкового в умовах захищеного ґрунту за зимово-весняного вирощування
УДК: 635-1/-2:635.52:631.544.4-977, стор. 91-99, завантажень (216)
13 Коваль Г.В.
Калієвський М.В.
Єщенко В.О.
Вплив заходів основного обробітку грунту на забур’яненість посівів культур п’ятипільної сівозміни в південному Лісостепу України
УДК: 631.51:632.51:631.582(477.46), стор. 99-109, завантажень (255)
14 Костецька К.В.
Улянич І.Ф.
Хімічний склад екструдованого продукту суміші зерна кукурудзи, ячменю з плодоовочевими складовими
УДК: 54.021.001:636.085.55, стор. 109-119, завантажень (523)
15 Любич В.В.
Желєзна В. В.
Технологічні властивості зерна тритикале озимого залежно від норм азотних добрив
УДК: 633.19: 631.559, стор. 119-125, завантажень (188)
16 Кецкало В.В. Порівняльна оцінка врожайності сортів та гібридів буряку столового в умовах Правобережного Лісостепу України
УДК: 635.11:631.55(477.46), стор. 125-133, завантажень (287)
17 Любченко І.О.
Рябовол Л.О.
Любченко А.І.
Вплив модифікованого живильного середовища на мікроклонування рослин in vitro рижію ярого
УДК: 581.151+581.165.7:633.85, стор. 133-141, завантажень (228)
18 Крижанівський В.Г.
Пінчковський Г. Л.
Вміст структурних агрегатів ґрунту в літній період вегетації гороху, пшениці озимої та буряка цукрового за різних заходів основного обробітку
УДК: 631.49.041:625.131.3, стор. 141-149, завантажень (150)
19 Мартинюк А.Т.
Новак Ю. В.
Порівняльне оцінювання впливу передпопередників і удобрення на формування врожайності буряку цукрового
УДК: 633.16:631.8:633.63 , стор. 149-159, завантажень (180)
20 Леонтюк І.Б.
Заболотний О.І.
Голодрига О.В.
Розборська Л.В.
Ефективність застосування гербіциду дербі в посівах пшениці озимої
УДК: 632.954:631.811.98:633.11, стор. 159-168, завантажень (208)
21 Новак Ж.М. Величина зерна сортозразків ячменю ярого колекції Уманського національного університету садівництва
УДК: 631.526.3:633.16(477), стор. 168-177, завантажень (162)
22 Моргун В. І. Вивчення оптимальних строків садіння та площ живлення рослин вітчизняних сортів тютюну за умов вирощування в центральній частині Лісостепу України
УДК: 631.5:633.71(477.46), стор. 177-184, завантажень (318)
23 Чинчик О. С.
Вишневська Л.В.
Кравченко В. С.
Підвищення ефективності використання симбіотичного азоту при вирощуванні багаторічних бобово-злакових травосумішок на схилах
УДК: 633.2.031, стор. 184-191, завантажень (272)
24 Новак Ю. В.
Мартинюк А.Т.
Новак В.Г.
Урожайність і якість коренеплодів буряку цукрового за тривалого застосування систем мінерального та органо-мінерального удобрення у польовій сівозміні
УДК: 631.8:633.63, стор. 191-198, завантажень (150)
25 Величко Ю.А.
Поліщук В. В.
Миколайко В.П.
Фенологічні особливості росту та розвитку інтродукованих сортів Сhaenomeles Lindl. в умовах Правобережного Лісостепу України
УДК: 634.141: 581.543:635.925, стор. 198-206, завантажень (361)
26 Кравченко В. С. Зміна структури ґрунту при вирощуванні бобових багаторічних трав
УДК: 631.43:633.31/.37, стор. 206-214, завантажень (186)
27 Рябовол Л.О. Створення закріплювачів стерильності соняшнику кондитерського напряму використання стійких до трибенурон-метилу
УДК: 633.854.78:631.527.8, стор. 214-223, завантажень (164)
28 Уваренко К. Ю. Засвоєння елементів живлення різними сортами ячменю ярого залежно від щільності будови ґрунту
УДК: 631.431.1:631.82:633.16, стор. 223-230, завантажень (339)
29 Рассадіна І.Ю. Залежність урожайності рижію ярого від запасів азоту мінеральних сполук у ґрунті
УДК: 311.16:631.416.1:631.559:633.85, стор. 230-238, завантажень (168)
30 Столяр С.Г. Розвиток пірикуляріозу у посівах проса в Поліссі України
УДК: 632. 4 : 633. 16 (477. 42), стор. 238-247, завантажень (184)
31 Яковенко Р.В.
Копитко П.Г.
Петришина І.П.
Урожайність насадження груші залежно від змін родючості ґрунту за оптимізованого удобрення
УДК: 631.559:634.13:631.45:631.8-048.34, стор. 247-256, завантажень (236)
32 Труш С. Г.
Парфенюк О.О.
Створення нових вихідних форм багаторосткових запилювачів у селекції батьківських компонентів гібридів буряка цукрового на ЦЧС основі
УДК: 631.527:633.63, стор. 256-263, завантажень (194)
33 Рожков А.О.
Чернобай С.В.
Урожайність ячменю ярого залежно від норми висіву та проведення позакореневих підживлень
УДК: 631.559:633.11:631.5, стор. 263-271, завантажень (256)
34 Трус О.М. Зміна якісного складу гумусу чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні
УДК: 631.417.2 + 631.445.4:631.8:631.582, стор. 271-282, завантажень (243)
35 Ушкаренко В.О.
Лавренко С.О.
Максимов М.В.
Енергетична ефективність вирощування квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris l.) при зрошенні в умовах Південного Степу України
УДК: 631.51:631.81:631.543.2:631.67:635.652.2, стор. 282-291, завантажень (142)
36 Харитоненко Н. С.
Кириченко В. В.
Поздняков В. В.
Анциферова О. В.
Нові лінії соняшнику зі зміненим вмістом ізомерів токоферолів
УДК: 633.854.78:631.527:632.9, стор. 291-298, завантажень (161)
37 Шевчук Р. В.
Шевчук Г. М.
Продуктивність різних видів енергетичної верби в умовах Західного Лісостепу
УДК: 620.952:631.81, стор. 298-306, завантажень (280)
38 Бєров Є. Д. Вплив мінімізації обробітку ґрунту під горох на його агрофізичні властивості в умовах Південного Степу України
УДК: 633.35:631.51:631.147 (477.74), стор. 306-314, завантажень (159)
39 Каленич П. Є. Вплив екологічних чинників на продуктивність та економічну ефективність вирощування сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) в умовах Південного Лісостепу України
УДК: 621.8; 633.11:632.9, стор. 314-324, завантажень (232)
40 Прокопчук С.В.
Невлад В. І.
Вплив удобрення та інокуляції на винесення основних елементів живлення врожаєм зерна і соломи рослинами нуту
УДК: 631.847-043.2+631.811:631.559:635.657, стор. 324-333, завантажень (273)
41 Варлащенко Л.Г. Впровадження нових сортів жимолості синьої їстівної (Lonicera caerulea subsp. edulis Turcz. Ex Herder Hultén.) В озеленення Правобережного Лісостепу України
УДК: 631.526.3:582.976:712.4 (477.46), стор. 333-342, завантажень (331)
42 Слюсаренко В. С. Товарні якості та хімічний склад плодів груші сорту Марія залежно від ґрунтового удобрення і позакореневого підживлення
УДК: 634.13:581.192:631.8, стор. 342-350, завантажень (240)