Уманський НУС | сьогодні: 24.06.2024

Випуск №91. Частина 2, 2017

1 Непочатенко О.О.
Власюк С.А.
Бондаренко Н. В.
Реалії та перспективи банківського кредитування
УДК: 336.71, стор. 6-14, завантажень (625)
2 Школьний О.О. Розвиток “зеленої” логістики європейських міст
УДК: 338.49:502.315:658.7, стор. 14-22, завантажень (560)
3 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Барабаш Л.В.
Особливості розвитку та функціонування кредитного ринку України
УДК: 336.77.067.21.004.14 (477), стор. 22-32, завантажень (371)
4 Прокопчук О.Т.
Мельник К. М.
Гузар Б.С.
Особливості страхових продуктів для аграрного сектору економіки
УДК: 368:368.5.631(477) , стор. 32-44, завантажень (665)
5 Банєва І. О. Зернопродуктовий підкомплекс Причорномрського регіону: стан та перспективи розвитку
УДК: 338.439:664.71:330.3(477.7), стор. 44-53, завантажень (198)
6 Бечко П. К.
Лиса Н.В.
Попиченко Д.А.
Роль фінансової політики в системі управління оборотними активами суб’єктів господарювання аграрної галузі
УДК: 631.16:658.153, стор. 53-65, завантажень (362)
7 Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
Корнега А. О.
Роль кредиту в системі розширеного відтворення суб'єктів господарювання аграрної галузі
УДК: 336. 77., стор. 65-75, завантажень (617)
8 Боровик П.М.
Сліпченко В.В.
Трансформація механізму спавляння єдиного податку з субєктів малого та аграрного бізнесу
УДК: 336.226.1: 631.16, стор. 75-86, завантажень (415)
9 Прокопчук О.Т. Сучасний стан та тенденції розвитку системи страхування сільськогосподарських культур в Україні
УДК: 368:368.54(477), стор. 86-100, завантажень (590)
10 Тулуш Л.Д. Квазіакумуляція ПДВ як інструмент стимулювання розвитку пріоритетних видів сільгоспдіяльності
УДК: 336.22 : 631.16, стор. 100-120, завантажень (791)
11 Жарун О. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій
УДК: 339.727.22 (477), стор. 120-128, завантажень (609)
12 Колотуха С.М.
Бечко В.П.
Мельник К. М.
Механізм удосконалення банківського кредитування аграрних підприємств
УДК: 631.893:631.874.2, стор. 128-143, завантажень (448)
13 Лозова О.А.
Мамотенко Д.Ю.
Сучасний стан та тенденції розвитку санаторно-курортної галузі України
УДК: 338.484, стор. 143-152, завантажень (1057)
14 Харенко А.О.
Цимбалюк Ю.А.
Стан та напрями вдосконалення маркетингу овочів у сільськогосподарських підприємствах
УДК: 631.1.027:631.115.13:635.1/.8, стор. 152-162, завантажень (373)