Уманський НУС | сьогодні: 20.06.2024

Випуск 103 Частина 2, 2023

1 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (64)
2 Прокопчук О.Т. ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-6-16
УДК: 368: 339, стор. 6-16, завантажень (159)
3 Мудрак Р.П.
Грабек Я. А.
ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ВАРТОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ В НИХ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-16-29
УДК: 339.9:330.143.2:338.43(477, стор. 16-29, завантажень (92)
4 Уланчук В.С.
Соколюк С. Ю.
Жарун О. В.
Чернега І. І.
Коротєєв М. А.
Тупчий О.С.
Бленда Н. О.
IMPACT OF WAR ON THE QUALITY OF PEOPLE'S LIFE
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-29-39
УДК: 330.59(477), стор. 29-39, завантажень (77)
5 Драган О. О.
Ткаченко К. В.
Артімонова І. В.
СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ (БАНКІВСЬКИХ) ПОСЛУГ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-39-49
УДК: 368.89: 336.7, стор. 39-49, завантажень (78)
6 Барабаш Л.В.
Щербань С. А.
Куліченко Р. В.
РОЗВИТОК ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-49-56
УДК: 336.2 (477), стор. 49-56, завантажень (154)
7 Улянич Ю.В.
Дяченко М. О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-57-62
УДК: 330.65, стор. 57-62, завантажень (142)
8 Власюк С.А.
Цимбалюк Ю. А.
Ролінський О. В.
Заярна К. О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-63-72
УДК: 338.4:631.1, стор. 63-72, завантажень (138)
9 А. А. ОСІПОВА
Непочатенко З. В.
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА АНТИКРИЗОВЕ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-73-82
УДК: 338.24.01, стор. 73-82, завантажень (98)
10 Пономаренко О. В. СУТНІСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-82-96
УДК: 65.011.2-044.922, стор. 82-96, завантажень (78)
11 Тимчук С. В.
Нещадим Л.М.
Джога О. В.
ТОВАРОЗНАВЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРЧОВИХ ЖИРІВ У РЕСТОРАННІЙ СПРАВІ: ВПЛИВ ЯКОСТІ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЖИРІВ НА ХАРЧОВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА СПОЖИВАЧІВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-97-105
УДК: 641.1; 641.561; 664.6; 613.2, стор. 97-105, завантажень (149)
12 Бечко П. К.
Колотуха С.М.
Власюк С.А.
Пономаренко О. В.
Гавриленко О. А.
РОЗВИТОК КАНАЛІВ КРЕДИТУВАННЯ ЗА УМОВ ПЕРЕХОДУ ДО ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-106-116
УДК: 336.7, стор. 106-116, завантажень (167)
13 Варченко О. М.
Гаврик О. Ю.
Вернюк Н. О.
Варченко О. О.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВОМ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-117-128
УДК: 336.7, стор. 117-128, завантажень (141)
14 Власюк С.А.
Цимбалюк Ю. А.
Ролінський О. В.
Левченко О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-129-139
УДК: 336:338.43, стор. 129-139, завантажень (151)
15 Клименко В. О. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-140-153
УДК: 368.5, стор. 140-153, завантажень (93)
16 Бондаренко Н. В.
Улянич Ю.В.
Пономаренко О. В.
Підопригора С. М.
Андрусішина І. В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-154-166
УДК: 368.98.054:336.76, стор. 154-166, завантажень (135)
17 Гузар Б.С.
Пташник С. А.
ФІНАНСОВА САМОДОСТАТНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-166-180
УДК: 336.14.352, стор. 166-180, завантажень (137)
18 Барабаш Л.В.
Савчук І. І.
ЕМПІРИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-174-180
УДК: 336.7, стор. 174-180, завантажень (105)
19 Улянич Ю.В.
Бондаренко Н. В.
Гузар Б.С.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2023-103-2-180-187
УДК: 330.3, стор. 180-187, завантажень (127)