Уманський НУС | сьогодні: 12.04.2024

Випуск 101 Частина 1, 2022

1 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (160)
2 Господаренко Г.М.
Карпенко В.П.
Любич В.В.
Новіков В. В.
Желєзна В. В.
РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІСТА ТА КУЛІНАРНА ЯКІСТЬ ХЛІБА З ДОБАВЛЯННЯМ БОРОШНА ГАРБУЗОВОГО
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-6-16
УДК: 664.65:664.661-047.44:664.641.2:635.621, стор. 6-16, завантажень (262)
3 Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Діордієва І. П.
ОЦІНКА СТВОРЕНИХ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СОРТІВ З ПШЕНИЧНО-ЖИТНІМИ ТРАНСЛОКАЦІЯМИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-16-27
УДК: 631.527.581.143:633.11 , стор. 16-27, завантажень (165)
4 Шестак В. Г. БІОМЕТРИЧНІ АСПЕКТИ І ФЕНОЛОГІЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ ТА ІНГІБІТОРА НІТРИФІКАЦІЇ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-28-46
УДК: 631.82/1/7:633.162: 631.416:631.95, стор. 28-46, завантажень (209)
5 Мартинюк А.Т.
Господаренко Г.М.
Любич В.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА РІЗНОГО УДОБРЕННЯ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-46-55
УДК: 631.559-021.465:633.63:631.816, стор. 46-55, завантажень (179)
6 Расевич В. В.
Білоножко В. Я.
Полторецький С.П.
Полторецька Н.М.
BIOINDICATIVE ASSESSMENT OF THE FORMATION OF SYNANTHROPIC VEGETATION AT THE INITIAL STAGE OF NO TILL IMPLEMENTATION
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-56-69
УДК: 502.3.7:581.9, стор. 56-69, завантажень (282)
7 Новак Ж.М.
Новак М. А.
ПАРАМЕТРИ КОЛОСА СОРТОЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ ТА ЇХ ВАРІАЦІЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОГОДНИХ УМОВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-69-77
УДК: 631.52:633.11, стор. 69-77, завантажень (171)
8 Любич В.В.
Войтовська В.І.
Кононенко Л. М.
ВМІСТ ВІТАМІНІВ І МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗЕРНОПРОДУКТАХ РІЗНИХ СОРТІВ СОРИЗУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-78-86
УДК: 577.16+544.116:[664.7:631.526.3], стор. 78-86, завантажень (388)
9 Рябовол Л.О.
Білокур Ю. В.
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЦІННИХ ОЗНАК СТВОРЕНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ З ЕРЕКТОЇДНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ЛИСТКОВОЇ ПЛАСТИНКИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-86-93
УДК: 631.52:633.15, стор. 86-93, завантажень (175)
10 Калантир В. О.
Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Бурляй О.Л.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ТА ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНИХ ВИДІВ І ДОЗ ДОБРИВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-94-105
УДК: 664.64.016+631.559:633.112:631.816.1, стор. 94-105, завантажень (133)
11 Шевчук К. М. ОЦІНКА БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ШПИНАТУ ГОРОДНЬОГО ЗА ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-106-114
УДК: 635.4: 635.7 (477.46), стор. 106-114, завантажень (197)
12 Овчарук О.В.
Овчарук В.І.
Ткач О. В.
Кравченко В. С.
ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ І КРІПНОСТІ НАСІННЯ НА ЦВІТІННЯ ТА ПЛОДОУТВОРЕННЯ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-115-121
УДК: 633.79:631.559:631.543, стор. 115-121, завантажень (143)
13 Господаренко Г.М.
Мусієнко Л. А.
ВИНЕСЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ СОЧЕВИЦЕЮ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-122-128
УДК: [631.81 : 631.871]:633.35(477.4), стор. 122-128, завантажень (133)
14 Любич В.В. УРАЖЕННЯ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ КОРЕНЕВИМИ ГНИЛЯМИ ЗА РІЗНИХ ДОЗ ДОБРИВ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-129-144
УДК: [632.4:633.111]:631.816.1, стор. 129-144, завантажень (169)
15 Господаренко Г.М.
Любич В.В.
Олійник О. О.
THE CONTENT OF RADIOACTIVE ELEMENTS IN THE SOIL AND SOFT WINTER WHEAT GRAIN UNDER A LONG-TERM USE OF FERTILIZERS IN THE FIELD CROP ROTATION
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-144-154
УДК: 631.41+664.64:633.111:631.816, стор. 144-154, завантажень (108)
16 Красноштан В. І. АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЛИСТКІВ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ, РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН І БІОПРЕПАРАТУ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-155-163
УДК: 633.17:[632.954+631.8], стор. 155-163, завантажень (116)
17 Моргун А. В.
Пясецький П. І.
Любич В.В.
ПРОДУКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СОРТІВ І ГІБРИДІВ СОРГО ЦУКРОВОГО ЗА РІЗНИХ СТРОКІВ ЗБИРАННЯ
DOI: 10.32782/2415-8240-2022-101-1-163-173
УДК: 631.559+[664.64.016:631.526.3:633.179:631.53.04, стор. 163-173, завантажень (144)