Уманський НУС | сьогодні: 13.04.2024

Випуск 97 Частина 2, 2020

1 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (93)
2 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Пташник С. А.
Нагорна Ю. І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-7-21
УДК: 336.2:338.246.025.2, стор. 7-21, завантажень (285)
3 Прокопчук О.Т. СТРАХОВІ ПРИНЦИПИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-22-35
УДК: 368: 338: 63 (477), стор. 22-35, завантажень (164)
4 Уланчук В.С.
Жарун О. В.
Соколюк С. Ю.
Тупчий О.С.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ЧЕРКАЩИНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-35-44
УДК: 519.87: 631.11, стор. 35-44, завантажень (154)
5 Чумаченко О. М.
Кривов’яз Є. В.
ВПЛИВ ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-45-52
УДК: 332.7;330.131.5, стор. 45-52, завантажень (392)
6 Колотуха С. М.
Мельник К. М.
Гузар Б. С.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-53-64
УДК: 338.433, стор. 53-64, завантажень (162)
7 Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
Пташник С. А.
Бутко Н. В.
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ІНТЕРНЕТ-СТРАХУВАННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-64-74
УДК: 368.021, стор. 64-74, завантажень (145)
8 Костюк В. С. ПРОБЛЕМА НЕРІВНОСТІ В ДОСТУПІ ДО ЯКІСНОГО МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-75-87
УДК: 351.77 , стор. 75-87, завантажень (254)
9 Петренко Н. О.
Гоменюк М. О.
Мазур Ю.П.
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-88-98
УДК: 332.024.2:338.280, стор. 88-98, завантажень (188)
10 Барабаш Л.В. ДЕВІАНТНІ ДІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-98-108
УДК: 330.83:336.2, стор. 98-108, завантажень (181)
11 Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
Пташник С. А.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ СКЛАДОВОЇ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-108-115
УДК: 336.132.1, стор. 108-115, завантажень (116)
12 Тимчук С.В.
Нещадим Л.М.
МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-116-125
УДК: 656.224.072.44, стор. 116-125, завантажень (262)
13 Білошкурська З. П.
Поліщук О. А.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-126-142
УДК: 347.44, стор. 126-142, завантажень (324)
14 А. А. ОСІПОВА МОДЕЛІ СИСТЕМНОГО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-143-156
УДК: 351.131.7:631.15, стор. 143-156, завантажень (193)
15 Кустріч Л. О. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-157-168
УДК: 631. 162:[005.591.6:631.11], стор. 157-168, завантажень (185)
16 Нестерчук Ю.О.
Бленда Н. О.
РОЗВИТОК ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-169-177
УДК: 338.439.01, стор. 169-177, завантажень (184)
17 Власюк С. А.
Ролінський О. В.
Цимбалюк Ю. А.
ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-178-187
УДК: 334.72:338.432, стор. 178-187, завантажень (286)
18 Мудрак Р.П. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ І РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-187-198
УДК: 005.332.4:[338.432:631.115.8], стор. 187-198, завантажень (123)
19 Смертенюк І. І. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-199-208
УДК: 330.4:338.24:519.86, стор. 199-208, завантажень (102)
20 Ролінський О. В.
Улянич Ю.В.
Пташник С. А.
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-208-218
УДК: 368.54, стор. 208-218, завантажень (186)
21 Школьний О. О.
Новак І.М.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-219-226
УДК: 330.131.7:338.433:339.564, стор. 219-226, завантажень (348)
22 Бечко П. К.
Непочатенко О.А.
Пташник С. А.
Кобилянський М. О.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-227-234
УДК: 338.264, стор. 227-234, завантажень (160)
23 Світовий О. М.
Дяченко М. І.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ «ПЛАНУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ» ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-234-243
УДК: 338.439:633.1:330.143: 338.984, стор. 234-243, завантажень (134)
24 Пташник С. А.
Улянич Ю.В.
Ролінський О. В.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-243-262
УДК: 336.132.1, стор. 243-262, завантажень (219)
25 Нестерчук Ю.О.
Мудрак Р.П.
Бечко В.П.
Непочатенко О.А.
ВПЛИВ КООПЕРАЦІЇ НА РОЗВИТОК РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-263-275
УДК: 338.436: 336.77: 338.43: 631.11, стор. 263-275, завантажень (214)
26 Тюшкевич О. С. INVESTIGATION THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT THE PROTECTION SYSTEM OF INTELLECTUAL PROPERTY AND THEIR INFLUENCE ON INNOVATIVE ACTIVITY IN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-276-286
УДК: 330:332, стор. 276-286, завантажень (121)
27 Бечко П. К.
Бечко В.П.
Лиса Н.В.
Шумило Т. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-287-298
УДК: 336:225, стор. 287-298, завантажень (197)
28 Дяченко М. І.
Длугоборська Л. В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-97-2-298-305
УДК: 631.164.23:[634:005.52], стор. 298-305, завантажень (80)