Уманський НУС | сьогодні: 19.07.2024

Випуск 96 Частина 2, 2020

1 Зміст
УДК: , стор. , завантажень (122)
2 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Барабаш Л.В.
Нагорна Ю. І.
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-5-20
УДК: 336.02:631.15(477), стор. 5-20, завантажень (372)
3 Уланчук В.С.
Жарун О. В.
Длугоборська Л. В.
Бленда Н. О.
РОЗВИТОК ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-21-34
УДК: 330.322, стор. 21-34, завантажень (536)
4 Мальований М.І.
Прокопчук О.Т.
МАЛЬОВАНА М. М.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-34-53
УДК: 336.027, стор. 34-53, завантажень (292)
5 Бурляй О.Л.
Бурляй А. П.
Л. Є. КОВАЛЬОВ
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-54-69
УДК: 303.519, стор. 54-69, завантажень (394)
6 Ревуцька А. О. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРА
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-69-83
УДК: 347.78:631.1(477), стор. 69-83, завантажень (202)
7 А. А. ОСІПОВА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРА
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-84-103
УДК: 338.43.0, стор. 84-103, завантажень (266)
8 Мальований М.І.
Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-103-115
УДК: 334.012, стор. 103-115, завантажень (288)
9 Мудрак Р.П.
О. В. ДОВГАЛЬ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗМІНИ У СВІТОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ В ПОСТПАНДЕМІЧНИЙ ПЕРІОД
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-116-131
УДК: 339:338.34.055:616-036.22, стор. 116-131, завантажень (258)
10 МАЛЮГА Л. М.
ЗАГОРОДНЮК О. В.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-131-141
УДК: 338.46, стор. 131-141, завантажень (206)
11 Длугоборська Л. В.
Клименко Л. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ПОДОЛАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ ТА ФОРМУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-141-159
УДК: 330.34(477):339.924, стор. 141-159, завантажень (340)
12 Бечко П. К.
Власюк С.А.
Барабаш Л.В.
Бондаренко Н. В.
Нагорна Ю. І.
КАМЕРАЛЬНІ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ І МЕТОДИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-159-177
УДК: 336.221.4, стор. 159-177, завантажень (176)
13 Нагернюк Д. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-178-190
УДК: 796.51 , стор. 178-190, завантажень (425)
14 Нещадим Л.М.
Тимчук С. В.
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2020-96-2-190-198
УДК: 338.484:477.84, стор. 190-198, завантажень (168)