Уманський НУС | сьогодні: 18.01.2023

Випуск №90. Частина 2, 2017

1 Непочатенко О.О.
Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
Банківське кредитування як важливий чинник стабілізації економіки країни
УДК: 336.71, стор. 7-16, завантажень (392)
2 Тулуш Л.Д. Фіскальне стимулювання трансформації особистих селянських господарств у підприємницькі структури
УДК: 336.22 : 631.16, стор. 16-33, завантажень (188)
3 Грживач Я. Факторинг і об"єдинання грошових засобів у якості стимулювання ліквідності компанії
УДК: 657, стор. 33-46, завантажень (248)
4 Бечко В.П.
Прокопчук О.Т.
Оцінка сучасного стану фінансового забезпечення підприємств аграрної галузі
УДК: 336.1:352, стор. 46-61, завантажень (339)
5 Гузар Б.С. Сучасний стан та напрями активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України
УДК: 330. 322. : 338. 43 (477), стор. 61-72, завантажень (262)
6 Бечко П. К.
Мельник К. М.
Барабаш Л.В.
Бюро кредитних історій як основний чинник мінімізації кредитних ризиків
УДК: 336.773, стор. 72-83, завантажень (356)
7 Гарбар В.В. Реалізація обґрунтованих стратегій розвитку як запорука успішного функціонування фермерських господарств
УДК: 631.1.016 : 303.43, стор. 83-92, завантажень (172)
8 Бечко В.П. Факторний аналіз фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств
УДК: 631.162:657.15.003.13, стор. 92-105, завантажень (1142)
9 Мельник К. М.
Колотуха С.М.
Формування та вплив кредитного портфеля на кредитний ризик комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк»)
УДК: 336.71, стор. 105-115, завантажень (607)
10 Мудрак Р.П. Продовольча безпека в умовах економічної кризи
УДК: 338.439.62:338.124.4, стор. 115-127, завантажень (235)
11 Прокопчук О.Т. Ринок агрострахування України: сучасний стан та перспективи розвитку
УДК: 368.5, стор. 127-140, завантажень (461)
12 Невлад В.Ф.
Невлад В. І.
Маркетинговий аналіз асортиментної політики сільськогосподарської продукції України
УДК: 339.138+339.13:658.628:338.439.4, стор. 140-148, завантажень (389)
13 Новак І.М. Структурні диспропорції розвитку інвестиційного процесу
УДК: 330.322, стор. 148-155, завантажень (280)
14 Богачик П.П. Економічні підходи до оцінки конкурентної стратегії сільськогосподарських підприємств у збутовій діяльності
УДК: 332.154:631.11:339.16, стор. 155-167, завантажень (257)
15 Мельник В. В.
Бобко В. В.
Поліщук О.М.
Актуальні проблеми розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні
УДК: 321.01, стор. 167-174, завантажень (291)
16 Завадка Ж. Агротуризм готелів Польщі та їх використання в 2011-2015 роках
УДК: 338.23, стор. 174-181, завантажень (248)
17 Роєнко О.А.
Дяченко М.І.
Методичні підходи визначення орендної плати за майно в адміністративно -територіальних одиницях
УДК: 65.012:339.187.6 (1-22), стор. 181-187, завантажень (460)
18 Семенда Д. К.
Семенда О. В.
Проблеми виробництва м’яса яловичини в Україні
УДК: 338.43:636.033, стор. 187-195, завантажень (288)
19 Бинковська-Голаса У. Споживання електроенергії в сільському господарстві проти інших секторів народного господарства Польщі
УДК: 631.24.243, стор. 195-201, завантажень (235)