Уманський НУС | сьогодні: 24.06.2024

Випуск №88. Частина 2, 2016

1 Титульна сторінка і зміст
УДК: , стор. , завантажень (160)
2 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Корнега А. О.
Кредитні ризики в системі банківського кредитування аграріїв
УДК: 631.893:631.874.2, стор. 7-20, завантажень (795)
3 Тулуш Л.Д. Податкова реформа у сільському господарстві: ризики та перспективи
УДК: 336.226.1 : 631.16, стор. 20-33, завантажень (936)
4 Кучеренко Т.Є. МСБО 16 «Основні засоби» відповідно до національних стандартів і податкового законодавства
УДК: 657:006.053, стор. 33-39, завантажень (673)
5 Нестерчук Ю.О.
Мельник К. М.
Напрями реалізації системи фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств
УДК: 330.342:631.16, стор. 39-48, завантажень (599)
6 Школьний О.О. Логістично-інфраструктурне забезпечення аграрного сектору економіки
УДК: 339.18: 338.49: 338.436.32, стор. 48-55, завантажень (508)
7 Боровик П.М.
Гузар Б.С.
Лиса Н.В.
Вдосконалення механізмів справляння місцевих зборів в Україні
УДК: 336.226.1 : 631.16, стор. 55-63, завантажень (554)
8 Ковальський С. Групи виробників сільськогосподарської продукції, як форма консолідації виробників і сільськогосподарського виробництва
УДК: 330.1, стор. 63-70, завантажень (570)
9 Черненко А.Ф.
Афоніна О.А.
Калькуляція при директивному плануванні діяльності
УДК: 657.1+657.47, стор. 70-80, завантажень (496)
10 Грживач Я.
Ярковська К.
Роль банківського кредиту в фінансуванні інвестицій польських підприємств
УДК: 336.273, стор. 80-89, завантажень (611)
11 Прокопчук О.Т. Досвід створення податкової системи в Канаді
УДК: 336.221.4, стор. 89-99, завантажень (453)
12 Семенда Д. К.
Семенда О. В.
Еколого-економічні напрями підвищення родючості та охорони якості грунтів в сільськогосподарських підприємствах
УДК: 631.41:33, стор. 99-109, завантажень (528)
13 Токар А.Ю.
Руда Н.С.
Конкурентоспроможність консервованих продуктів з плодів та овочів
УДК: 664.8.009.12 , стор. 109-116, завантажень (637)
14 Аніщенко Г. Ю. Облікові аспекти оцінки майна бюджетних установ
УДК: 657 : 330.5 : 332.012.324, стор. 116-125, завантажень (642)
15 Барабаш Л.В.
Цвілюк Р.М.
Соціальне спрямування податкового регулювання в Україні
УДК: 336.22(477), стор. 125-134, завантажень (668)
16 Давлетханова О. Х.
Миколайчук Я.Л.
Організація інформаційно-комунікаційного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарських підприємств
УДК: 334.012.32.012.61:634, стор. 134-142, завантажень (444)
17 Улянич Ю.В.
Гвоздєй Н.І.
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
УДК: 336.144.2, стор. 142-150, завантажень (525)
18 Денис О.Б. Тенденції розвитку банківської системи України
УДК: 336.71 (477), стор. 150-159, завантажень ()
19 Колотуха С.М.
Коваленко І.Ф.
Формування рівня заробітної плати в контексті фінансового забезпечення
УДК: 338.24:331.2.024.012.23, стор. 159-169, завантажень (590)
20 Кретовська А.
Ягодзінський А.
Основні фактори мотивації співробітників на прикладі Мазовецького воєводства
УДК: 336.23, стор. 169-175, завантажень (689)
21 Мельник В. В. Державне регулювання довгострокової інноваційної політики в Україні
УДК: 321.01., стор. 175-182, завантажень (644)
22 Нечипоренко В.В. Оцінка конкурентоспроможності систем АПК національного та регіонального рівнів: методологічні аспекти
УДК: 634.8:339, стор. 182-189, завантажень (580)
23 Невлад В.Ф.
Макушок О.В.
Формування ринкових відносин в аграрній сфері економіки України
УДК: 338.43:633.85, стор. 189-198, завантажень (535)
24 Оляднічук Н.В. Інформаційні системи в бухгалтерському обліку
УДК: 657, стор. 198-206, завантажень (543)
25 Щетина М. А. Еколого-економічна оцінка земельних ресурсів в Черкаській област
УДК: 504.062(477.46), стор. 206-213, завантажень (503)
26 Барабаш Л.О. Стан і перспективи розвитку виробництва плодів зерняткових культур в Україні та світі
УДК: 330.3:631.576:634.10, стор. 213-219, завантажень (536)
27 Власюк С.А. Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств
УДК: 631.162:338.434, стор. 219-230, завантажень (586)
28 Бричко А.М. Адаптація регіональної економічної системи до постійно змінних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища
УДК: 332.15, стор. 230-238, завантажень (480)
29 Кравцова Л.Л. Проблеми формування фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників в контексті сучасних умов
УДК: 657.92:338.431 , стор. 238-246, завантажень (485)
30 Лемещенко Н.М.
Бурляй О.Л.
Земельний потенціал розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області
УДК: 338.433, стор. 246-257, завантажень (551)
31 Новак І.М. Ефективне інвестування економіки України через інструменти фондового ринку
УДК: 330.322.1, стор. 257-265, завантажень (787)
32 Бондарець В.В. Особливості функціонування молокопродуктового підкомплексу Черкаської області
УДК: 637.134 (477.46), стор. 265-272, завантажень (531)
33 Дорошенко О.О. Трансформація структури балансу бюджетних установ у контексті модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі
УДК: 657.6, стор. 272-279, завантажень (599)
34 Коренюк Л. М. Диверсифікація виробничо-господарської діяльності агроформувань
УДК: 338.33:631.11, стор. 279-287, завантажень (680)
35 Гринчак О.В.
Давлетханова О. Х.
Марін Б.М.
Інформаційні технології в навчальному процесі як засіб підвищення якості економічної освіти
УДК: 378: 681.518, стор. 287-297, завантажень (675)
36 Панкратова Л.А. Особливості обліку факторингових операцій в комерційних банківських структурах
УДК: 657:339, стор. 297-304, завантажень (481)
37 Ратушна О.П. Формування та використання інформаційних ресурсів в управлінні підприємством
УДК: 657, стор. 304-311, завантажень (594)
38 Семенда Д. К.
Тупчий О.С.
Фротер О.С.
Значення аграрних товаровиробників у забезпеченні розвитку сільських територій
УДК: 63:712.24, стор. 311-319, завантажень (578)
39 Харенко А.О.
Бобко В. В.
Особливості збутової діяльності сільськогосподарських підприємств: регіональні аспекти
УДК: 657.471.66:338.43, стор. 319-334, завантажень (616)
40 Музика Б. Б. Сучасний стан та перспективи розвитку забійних пунктів в агарній сфері України
УДК: 637.513.1:338.432(477), стор. 334, завантажень (515)