Уманський НУС | сьогодні: 13.04.2024

Випуск №89. Частина 2, 2016

1 Титульна сторінка
УДК: , стор. , завантажень (245)
2 Зміст
УДК: , стор. 3-5, завантажень (304)
3 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Попиченко Д.А.
Короткострокове кредитування сільськогосподарських підприємств під оборотні активи
УДК: 631.16:658.153, стор. 7-19, завантажень (481)
4 Боровик П.М.
Непочатенко О.А.
Сліпченко В.В.
Податкова підтримка сільськогосподарського виробництва в Україні через механізм справляння ПДВ
УДК: 336.226.1: 631.16, стор. 19-28, завантажень (461)
5 Тулуш Л.Д. Посилення доходної спроможності бюджетів місцевого самоврядування за рахунок розподілу надходжень податку на доходи фізичних осіб
УДК: 336.22 : 631.16, стор. 28-45, завантажень (490)
6 Вдовенко Л.О.
Черненко О.С.
Інформаційна складова забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва аграрної сфери економіки
УДК: 658.14/.17:631.11, стор. 45-53, завантажень (827)
7 Лиса Н.В.
Непочатенко В.О.
Корнега А. О.
Принципи банківського кредитування
УДК: 336.77, стор. 53-61, завантажень (845)
8 Прокопчук О.Т. Особливості податкової системи Великобританії
УДК: 336.221.4, стор. 61-73, завантажень (1635)
9 Бурляй О.Л.
Коваленко О.С.
Підопригора О.В.
Конкурентоспроможність продукції садівництва України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів
УДК: 658.8 : 634, стор. 73-92, завантажень (544)
10 Гузар Б.С.
Шупило О.В.
Проблеми функціонування ринку консалтингових послуг в Україні
УДК: 338.467(477), стор. 92-100, завантажень (1170)
11 Колотуха С.М.
Кравцова Л.Л.
Теоретичні аспекти економічного змісту фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств
УДК: 338.432:658, стор. 100-111, завантажень (656)
12 Мудрак Р.П.
Соковніна Д. М.
Еластичність споживчого попиту на продукцію садівництва
УДК: 64.03:339.163:634.002.6, стор. 111-120, завантажень (545)
13 Ратушна О.П. Роль управлінського обліку у формуванні інформаційних потоків підприємства
УДК: 657.47, стор. 120-127, завантажень (443)
14 Мельник К. М. Інвестиційні кредити комерційних банків у фінансуванні аграрного сектора економіки України
УДК: 354:338, стор. 127-138, завантажень (361)
15 Скочиляс С. М. Особливості впровадження інтегрованої логістики з урахуванням ланцюга поставок
УДК: 65.012.34, стор. 138-146, завантажень (593)
16 Харенко А.О.
Цимбалюк Ю.А.
Комплекс маркетингу сільськогосподарських підприємств
УДК: 631.1.027, стор. 146-158, завантажень (956)
17 Щетина М. А. Формування екологобезпечного землекористування у сільськогосподарському виробництві
УДК: 631.95, стор. 158-166, завантажень (763)
18 Барабаш Л.В.
Клименко Н.В.
Розвиток фінансового ринку в Україні
УДК: 336.7, стор. 166-175, завантажень (737)
19 Бобко В. В.
Аніщенко Г. Ю.
Шляхи вдосконалення обліку виробничих процесів у садівництві
УДК: 657 : 634.1, стор. 175-183, завантажень (570)
20 Власюк С.А. Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах євроінтеграційних процесів
УДК: 631.162:338.434, стор. 183-191, завантажень (583)
21 Головченко О.М.
Степаненко О.А.
Гострик О.М.
Методи прогнозування ймовірності виплат при наданні факторингових послуг банківськими установами
УДК: 338.27:336.71, стор. 191-203, завантажень (510)
22 Лозова О.А.
Мамотенко Д.Ю.
Сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційного комплексу України
УДК: 338.484, стор. 203-210, завантажень (785)
23 Мазур Ю.П.
Соковніна Д. М.
Маркетингова діяльність аграрних підприємств регіону в рослинницькій галузі
УДК: 631.1.027:631.11:633(477.46), стор. 210-217, завантажень (410)
24 Чугрій Н.А. Економічна сутність та проблеми ідентифікації нематеріальних активів в обліку
УДК: 657.421.3, стор. 217-224, завантажень (618)
25 Бечко В.П. Напрями підвищення ефективності управління кредитним портфелем комерційного банку
УДК: 631.162:338.434, стор. 224-234, завантажень (548)
26 Мельник В. В. Формування людського капіталу як чинник інтелектуалізаціїї праці
УДК: 321.01, стор. 234-242, завантажень (517)
27 Семенда О. В. Вдосконалення економічного механізму використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах
УДК: 338.43:332.33:631.11, стор. 242-254, завантажень (460)
28 Парубок Н. В. Оцінка діяльності цукрових заводів Черкаської області
УДК: 664.1:65.015.3(477.46), стор. 254-261, завантажень (629)
29 Шемякіна О.М. Особливості використання сільськогосподарських земель Черкаської області
УДК: 332.3:63(477.46), стор. 261-269, завантажень (523)
30 Остання сторінка
УДК: , стор. , завантажень (242)