Уманський НУС | сьогодні: 20.07.2024

Випуск №92. Частина 2, 2018

1 Непочатенко О.О.
Мельник К. М.
Прокопчук О.Т.
Капіталізація банківської системи як основа стабільності економіки країни
УДК: 336.71, стор. 6-18, завантажень (288)
2 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Барабаш Л.В.
Напрями оптимізації державної підтримки аграрних товаровиробників
УДК: 338.43.02+338.434, стор. 18-32, завантажень (401)
3 Бечко П. К.
Колотуха С.М.
Бечко В.П.
Розвиток земельних відносин та іпотечного кредитування
УДК: 631.893:631.874.2, стор. 32-43, завантажень (282)
4 Боровик П.М. Посилення ролі податку на додану вартість у формуванні доходів бюджету
УДК: 336.2.026, стор. 32-43, завантажень (262)
5 Прокопчук О.Т. Страхування сільськогосподарської продукції як комплексний інструмент управління ризиками в агровиробництві
УДК: 368:368.54(477), стор. 52-67, завантажень (281)
6 Регіональне управління развитку в Польщі
УДК: 631.24.243, стор. 67-78, завантажень (146)
7 Мудрак Р.П. Агропродовольча інтеграція у секторі виробництва тваринницької продукції: стан, тенденції, наслідки
УДК: 334.012.82:338.439.4:637, стор. 78-88, завантажень (335)
8 Школьний О.О. Логістичні аспекти розвитку глобального ринку екологічно чистих продовольчих товарів
УДК: 338.46: 339.5:631.95, стор. 88-98, завантажень (432)
9 Пенькова О. Г.
Цимбалюк Ю.А.
Оцінка впливу доходів споживачів на обсяги придбання органічних продуктів
УДК: 338.439.52:330.564.2, стор. 98-107, завантажень (283)
10 Невлад В.Ф. Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки в умовах євроінтеграційних процесів
УДК: 338.436(477), стор. 107-116, завантажень (399)
11 Богачик П.П. Диверсифікація в контексті мультистратегії сільськогосподарських підприємств
УДК: 332.154: 631.11:339.1, стор. 116-126, завантажень (184)
12 Дяченко М.І. Агрохолдинги та їх наслідки для села
УДК: 658.114.5:63(1-22), стор. 126-135, завантажень (564)