Уманський НУС | сьогодні: 13.04.2024

Випуск №86. Частина 2, 2014

1 Желєзний М.Ф. Вдосконалення внутрішньогосподарського планування за рахунок покращення планово-економічних служб аграрних підприємств
УДК: 331.101.3:631.15, стор. 148-153, завантажень (447)
2 Феліца Б.
Кшентовська А.
Грабовська М.
Головні проблеми експортних тенденцій серед підприємств Плоцького регіону
УДК: 339.564.2, стор. 136-147, завантажень (512)
3 Власюк С.А. Сучасні аспекти організації фінансової роботи в сільськогосподарських підприємствах
УДК: 631.162:338.434, стор. 128-135, завантажень (892)
4 Бондаренко Н. В. Пріоритетні джерела фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств
УДК: 336.77:338.43, стор. 122-128, завантажень (587)
5 Барабаш Л.В. Основи підвищення соціальної спрямованості податку на доходи фізичних осіб
УДК: 336.22:336.226.11(477), стор. 116-121, завантажень (439)
6 Токар А.Ю.
Руда Н.С.
Продовольча безпека і значення перероблення плодів та овочів у її забезпеченні
УДК: 338.439.02:634.1:635, стор. 111-116, завантажень (656)
7 Іванова Н. А.
Славгородська А. А.
Білявська Л. В.
Удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам в аграрних підприємствах
УДК: 657+657.6:331.32, стор. 105-110, завантажень (930)
8 Пшеничнюк Т. В. Оцінка та ефективність страхування в сільському господарстві
УДК: 368.54:368.021(477), стор. 98-104, завантажень (552)
9 Музика Б. Б. Виробництво м’яса в Україні: стан і тенденції
УДК: 338.439.4:637.5(477), стор. 90-97, завантажень (492)
10 Визначення рівня розвитку транспортної інфраструктури сільських територій
УДК: 65.011.2:656.078:338.49 (1 – 22), стор. 81-90, завантажень (465)
11 Оляднічук Н.В. Бухгалтерський облік нематеріальних активів та його удосконалення
УДК: 657, стор. 75-80, завантажень (1144)
12 Кутковецька Т. О. Оцінка рівня екологічності та економічної ефективності виробництва плодоягідної продукції
УДК: 003.12:631.95:322.15:634, стор. 65-74, завантажень (392)
13 Семенда Д. К.
Семенда О. В.
Інвестиції та їх роль у забезпеченні сталого землекористування сільськогосподарських підприємств
УДК: 330.322:332.34:63, стор. 57-65, завантажень (539)
14 Харенко А.О.
Бобко В. В.
Виробничо-збутова діяльність сільськогосподарських підприємств щодо сої
УДК: 338.43:631.11:633.34, стор. 48-57, завантажень (702)
15 Загребельна Н. І.
Аніщенко Г. Ю.
Практичні аспекти організації управлінського обліку на підприємствах
УДК: 631.162:63, стор. 40-47, завантажень (1235)
16 Черненко Ю. Ю. Суть і зміст поняття інтенсифікації виробництва овочів відкритого ґрунту
УДК: 631.151.2:635.1/.8, стор. 35-40, завантажень (643)
17 Мельник В. В. Активізація та ефективне проведення інноваційної політики в сільському господарстві України
УДК: 338.2, стор. 28-35, завантажень (576)
18 Мельник К. М. Тенденції та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні
УДК: 336.77: 330.567.22 (477), стор. 19-27, завантажень (565)
19 Мудрак Р.П. Розвиток складської інфраструктури зернової галузі, як ключова умова повноцінного функціонування національного продовольчого ринку
УДК: 631.24:633.1:338.439.5, стор. 14-19, завантажень (627)
20 Непочатенко О.О.
Барабаш Л.В.
Вплив митної політики України на обсяги експортно-імпортних операцій
УДК: 339.9.012.23(477), стор. 6-13, завантажень (1040)