Уманський НУС | сьогодні: 09.07.2024

Випуск №83. Частина 1, 2013

1 Рудник-Іващенко О.І.
Дудка Д.В.
ІСТОРІЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ УКРАЇНИ З ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР І РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ СОРТОВИПРОБУВАННЯ
УДК: 582.734.3:575.86, стор. 177-181, завантажень (738)
2 Балагура О.В. ОСОБЛИВОСТІ ЦВІТІННЯ КОМПОНЕНТІВ СХРЕЩУВАННЯ ЧС ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ
УДК: 633.63.631.531.12, стор. 172-177, завантажень (393)
3 Новак А.В. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ УМОВИ 2011 – 2012 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОКУ ДЛЯ ОСНОВНИХ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР
УДК: 551.515631.559, стор. 168-172, завантажень (636)
4 Корнєєва М.О.
Ненька О.В.
ГЕНЕТИЧНА ЦІННІСТЬ ЗАПИЛЮВАЧІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ УМАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА ЦУКРИСТІСТЮ ТА ЇХ ФЕНОТИПОВИЙ ПРОЯВ У ТОПКРОСНИХ ГІБРИДІВ F1
УДК: 633.63.631.52, стор. 162-168, завантажень (385)
5 Зозуля О.В.
Рябовол Л.О.
Любченко А.І.
ВИКОРИСТАННЯ ГАПЛОЇДІЇ ПРИ СТВОРЕННІ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ РІПАКУ
УДК: 633.8:631.527, стор. 154-162, завантажень (809)
6 Зінченко О.І.
Четирко С.А.
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ ЛЮЦЕРНИ НА КОРМ ДРУГОГО-ТРЕТЬОГО РОКІВ ВИКОРИСТАННЯ
УДК: 631.5, стор. 145-154, завантажень (617)
7 Ейгес Н.С.
Волченко Г.А.
Волченко С.Г.
СТІЙКІСТЬ ДО ФІТОПАТОГЕНІВ ОТРИМАНА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ХІМІЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ НА ПШЕНИЦІ ОЗИМІЙ
УДК: 631.528.2.23.582.28, стор. 135-145, завантажень (410)
8 Господаренко Г.М.
Ткаченко І.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ УДОБРЕННЯ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ АЗОТНИМИ ДОБРИВАМИ
УДК: 633.11:631.814, стор. 127-135, завантажень (650)
9 Чеканова О.Ю. РЕАКЦІЯ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ З ЕРЕКТОЇДНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ЛИСТКІВ НА ЦЧС М І С-ТИПІВ
УДК: 631.527:633.15, стор. 122-127, завантажень (620)
10 Подгаєцький А.А.
Кравченко Н.В.
ПОТЕНЦІАЛ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ ЗА ЗДАТНІСТЮ ЗАВ’ЯЗУВАТИ ТОВАРНІ БУЛЬБИ
УДК: 635.21:631.5, стор. 116-122, завантажень (752)
11 Перфильєва Л.П. ЦИТОЕМБРІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНЕУПЛОЇДІВ У ПОПУЛЯЦІЯХ ТЕТРАПЛОЇДНИХ ФОРМ БУРЯКА ЦУКРОВОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ГЕНЕТИЧНО ОНОВЛЕНИХ МАТЕРІАЛІВ
УДК: 633.63:581.3, стор. 110-116, завантажень (241)
12 Лук'янюк Н.А.
Останін А.В.
ВПЛИВ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ, ВИДУ МУЛЬЧІ І НОРМ АЗОТНИХ ДОБРИВ НА ПОШИРЕННЯ ГНИЛЕЙ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКА ЦУКРОВОГО У ПЕРІОД ВЕГЕТАЦІЇ
УДК: 633.63:631.531.12 , стор. 107-110, завантажень (221)
13 Копитко П.Г.
Яковенко Р.В.
Петришина І.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОПТИМІЗАЦІЇ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В НАСАДЖЕННІ ГРУШІ
УДК: 634.13.003.13:631.82/.85.001.26 (477.46), стор. 101-107, завантажень (704)
14 Геркіял О.М. ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ В ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ НА ОКРЕМІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО
УДК: 631.81:631.582:631.445.4, стор. 63-101, завантажень (718)
15 Жук О.Я.
Федосій І.О.
МІНЛИВІСТЬ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК У КАПУСТИ САВОЙСЬКОЇ
УДК: 635.343:517.951, стор. 89-93, завантажень (688)
16 Дускабилова Т.І.
Дускабилов Т.
МОБІЛІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ КІСТОЧКОВИХ КУЛЬТУР НА ПІВДНІ СЕРЕДНЬОГО СИБІРУ
УДК: 634.2:631.526, стор. 84-89, завантажень (283)
17 Борисенко В.В. ЛИСТКОВА ПОВЕРХНЯ ТА ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОСІВУ СОНЯШНИКУ ЗАЛЕЖНОВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ
УДК: 581.132:633.85:631.5, стор. 79-84, завантажень (1198)
18 Абрамович І.К. ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ І ФУНГІЦИДІВ НА ЗБЕРІГАННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ У КАГАТАХ
УДК: 633.63:631.531.12, стор. 75-79, завантажень (369)
19 Кириєнко А.С. ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОБРЕННЯ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
УДК: 631.816; 631.87, стор. 70-75, завантажень (609)
20 Іванова Т.В.
Мельничук М.Д.
Антіпов І.А.
Гринчук К.В.
ДІАГНОСТИКА ТА ПЛР-ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІКОВІРУСУ MVX ПЕЧЕРИЦІ ДВОСПОРОВОЇ
УДК: 632.38:577.213/.216:635.82, стор. 63-70, завантажень (793)
21 Парій М.Ф.
Парій Я.Ф.
Парій Ф.М.
КОНТРОЛЬ АЛЕЛЕЙ ГЕНІВ СТЕРИЛЬНОСТІ У КУКУРУДЗИ ПРИ РОЗМНОЖЕННІ СТЕРИЛЬНИХ ФОРМ НА ОСНОВІ ДВОХ ГЕНІВ ЧОЛОВІЧОЇ СТЕРИЛЬНОСТІ ТА МАРКЕРНОГО ГЕНА
УДК: 633.15:575.224, стор. 56-63, завантажень (279)
22 Рожков А.О. СКЛАД ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПІГМЕНТІВ ФОТОСИНТЕЗУ В ЛИСТКАХ РОСЛИН ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО ЗА ДІЇ ПІДЖИВЛЕНЬ ПОСІВІВ СЕЧОВИНОЮ ТА МІКРОДОБРИВАМИ
УДК: [631.559:633.11:631.5], стор. 49-56, завантажень (529)
23 Терещенко Ю.Ф.
Уліч Л.І.
ФОРМУВАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІМ’ЯКОЇ ОЗИМОЇ
УДК: 631.58:633.111, стор. 44-49, завантажень (904)
24 Осокіна Н.М.
Костецька К.В.
ФІЗИЧНІ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛОДОВИХ ОВОЧІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА СТУПЕНЯ СТИГЛОСТІ
УДК: 57.018.4:635.64:631.526.3:631.547.6, стор. 38-44, завантажень (1116)
25 Овчарук В.І.
Овчарук О.В.
Білик Т.Л.
ФЕНОЛОГІЧНІ ФАЗИ РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ТА ЇХ ТРИВАЛІСТЬ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
УДК: 636.652/654:631.531.048, стор. 34-38, завантажень (1167)
26 Полторецький С.П. ВПЛИВ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА СОРТІВ ПРОСА
УДК: 633./635:631.543:664.788, стор. 25-34, завантажень (499)
27 Притуляк Р.М.
Чернега А.О.
АКТИВНІСТЬ ОКРЕМИХ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ КЛАСУ ОКСИДОРЕДУКТАЗ ЗА ДІЇ ГЕРБІЦИДУ КАЛІБР 75 І РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН БІОЛАН
УДК: 581.1:633.16:632.954:631.811.98, стор. 19-25, завантажень (515)
28 Господаренко Г.М.
Прокопчук С.В.
ВПЛИВ УДОБРЕННЯ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА НУТУ
УДК: 631.82/.85:635.657:631.445.4(477.46), стор. 12-19, завантажень (540)
29 Єщенко В.О.
Коваль С.П.
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ПІСЛЯ РІЗНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ ЗА БЕЗГЕРБІЦИДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
УДК: 632.51:631.582, стор. 8-12, завантажень (509)