Уманський НУС | сьогодні: 25.06.2024

Випуск 95 Частина 2, 2019

1 титул
УДК: , стор. , завантажень (116)
2 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Барабаш Л.В.
ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-5-24
УДК: 336.228:631.16, стор. 5-24, завантажень (374)
3 Прокопчук О.Т. СПЕЦИФІКА РИЗИКІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-24-41
УДК: 368 (477) , стор. 24-41, завантажень (280)
4 Новак І.М.
Новак Ю. В.
Інноваційний підхід до моделювання прогнозних сценаріїв залучення інвестиційного капіталу як метод вирішення проблем фінансування та реалізації державних програм
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-42-58
УДК: 330:322, стор. 42-58, завантажень (359)
5 Школьний О.О. РОЗВИТОК ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-58-69
УДК: 338.433:339.564, стор. 58-69, завантажень (175)
6 Тимчук С.В.
Нещадим Л.М.
Саковська О.М.
Туристична привабливість центральної України
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-69-79
УДК: 338.46, стор. 69-79, завантажень (195)
7 Мальований М.І.
Бечко П. К.
Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
КОБИЛЯНСЬКИЙ М.О.
РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-80-98
УДК: 336.027, стор. 80-98, завантажень (263)
8 Бурляй А. П. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ЯК ПРИРОДНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-98-115
УДК: 658.003.1:65.28, стор. 98-115, завантажень (259)
9 Смолій Л.В. ФОРМУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-115-128
УДК: 338.24, стор. 115-128, завантажень (206)
10 Лагодієнко Н. В.
Турленко Н. В.
Алєксєйчук О. О.
НЕОБХІДНІСТЬ І РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ АПК: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-128-137
УДК: 339.168.6:338.47, стор. 128-137, завантажень (221)
11 Пітель Н. Я. ПЕРЕДУМОВИ І ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-138-151
УДК: 339.564:631.1, стор. 128-151, завантажень (284)
12 Завгородній А. В. НАПРЯМКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПК ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-151-160
УДК: 339.9.01, стор. 151-160, завантажень (218)
13 Коваленко О. Г. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-161-174
УДК: 631.3, стор. 161-174, завантажень (290)
14 Швець О. В. СТИМУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ: ІНТЕГРАЛЬНИЙ ВИМІР
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-174-185
УДК: 311.21:331.56, стор. 174-185, завантажень (221)
15 Ревуцька А. О.
Фротер О.С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-185-197
УДК: 332.155:631.11:005.35, стор. 185-197, завантажень (269)
16 Машканцева С. О. ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ РЕГІОНУ
DOI: 10.31395/2415-8240-2019-95-2-198-205
УДК: 339.168.6:338.47, стор. 198-205, завантажень (355)