Уманський НУС | сьогодні: 14.04.2024

Випуск №84. Частина 1, 2014

1 Лихацький В.І.
Чередниченко В.М.
ВИРОЩУВАННЯ КАПУСТИ БРОКОЛІ У ПЛІВКОВІЙ ТЕПЛИЦІ ЗА МУЛЬЧУВАННЯ ГРУНТУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВОДОУТРИМУЮЧИХ ГРАНУЛ
УДК: 635.35:631.544.4:631.58, стор. 128-133, завантажень (606)
2 Карпук Л.М.
Кикало М.М.
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗА СІВБИ НАСІННЯМ, ПІДГОТОВЛЕНИМ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ
УДК: 633.63:631.527.531.62, стор. 124-127, завантажень (594)
3 Адаменко Д.М.
Поліщук В. В.
ВПЛИВ РІЗНОЯКІСНОСТІ ЕЛІТНОГО НАСІННЯ ЧС-КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ НА ПОСІВНІ ЯКОСТ І ГІБРИДНОГО НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
УДК: 633.63:631.531.12.631.53.02, стор. 119-124, завантажень (635)
4 Миколайко В.П.
Моргун А.В.
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ГЕТЕРОЗИСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО
УДК: [635.54+623.57] (292.485), стор. 113-119, завантажень (580)
5 Овчарук О.В. АГРОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
УДК: 635.652/.654:631.558.3, стор. 107-112, завантажень (594)
6 Тараненко А.О. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ҐРУНТОВОЇ БІОТИ В УМОВАХ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОН ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УДК: 332.33:332.64:167.22, стор. 100-107, завантажень (537)
7 Краснопьорова О.Е.
Новожилов Д.О.
Блюм Я.Б.
Ісаєнков С.В.
СТВОРЕННЯ ПЛАЗМІДНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПРОТЕЇН-КІНАЗИ AtKIN10 ЗЛИТОЇ ІЗ RFP ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІТИННОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЦЬОГО ФЕРМЕНТУ
УДК: 633, стор. 95-100, завантажень (533)
8 Чернецький В.М.
Паламарчук І.І.
ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ КАБАЧКА ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
УДК: 631. 559: 635. 621: 631. 53. 04 (477.4 – 292.485), стор. 90-95, завантажень (579)
9 Цицюра Н. І.
Галаган О. К.
ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ THUJA L. В КУЛЬТУРНИХ ФІТОЛАНДШАФТАХ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ
УДК: 582. 477. (477.8), стор. 83-90, завантажень (563)
10 Грицаєнко З.М.
Розборська Л.В.
Голодрига О.В.
ФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В РОСЛИНАХ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ГЕРБІЦИДУ ЛОНТРІМ ТА РЕГУЛЯТОРА РОСТУ РОСЛИН ЕМІСТИМ С
УДК: 632.954:631.811.98:633.11, стор. 77-83, завантажень (649)
11 Ровна О.В. ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ
УДК: 633.52:632.952, стор. 71-76, завантажень (619)
12 Карнаух О.Б. ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ТА УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІЩЕННЯ В СІВОЗМІНІ ТА ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
УДК: 632.51:633.15:631.582:631.51, стор. 65-70, завантажень (423)
13 Василишина О.В МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ПЛОДИ ВИШНІ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ
УДК: 66.011: 634.23: 664.8.032, стор. 59-65, завантажень (536)
14 Моргун А.В.
Новак А.В.
Новак В.Г.
Моргун І.А.
ВЗАЄМОЗВЯЗОК РОЗМІРУ НАСІННЯ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО
УДК: 633.63:631.531.12, стор. 53-58, завантажень (356)
15 Грицаєнко З.М.
Даценко А. А.
АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У РОСЛИНАХ ГРЕЧКИ ЗА ДІЇ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
УДК: 577.15:633.12:631.811.98, стор. 38-44, завантажень (559)
16 Полторецький С.П. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ ПОПЕРЕДНИКІВ І УДОБРЕННЯ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ ТА ВРОЖАЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НАСІННЯ ПРОСА
УДК: 633.16:631.582:631.8:631.53.02, стор. 44-53, завантажень (477)
17 А.В. Жуков
Задорожна Г.А.
Демидов А.А.
Рисіна Е.В.
ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ МІНЛИВОСТІ ЩІЛЬНОСТІ ГРУНТУ В УМОВАХ ПРИРОДНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
УДК: 631.51:631.95, стор. 21-38, завантажень (444)
18 Грицаєнко З.М.
Волошина Л. Г.
МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА РІЗНИХ ФОНІВ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН
УДК: 631.427.2:633.11:631.811.98, стор. 14-21, завантажень (506)
19 Господаренко Г.М.
Ткаченко І.Ю.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ ПІД ВПЛИВОМ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ
УДК: 633.11:631.84, стор. 7-14, завантажень (676)